« Kniha o globálnej lži – II – Sfalšované a skutočné dejiny

Christ’s Entry into Jerusalem, William Blake (1757–1827), Glasgow Museums (CC BY-SA-ND-NC)

Christ's Entry into Jerusalem, William Blake (1757–1827), Glasgow Museums (CC BY-SA-ND-NC)

Blake, William; Christ’s Entry into Jerusalem; Glasgow Museums; http://www.artuk.org/artworks/christs-entry-into-jerusalem-83204

Christ’s Entry into Jerusalem, William Blake (1757–1827), Glasgow Museums (CC BY-SA-ND-NC)