« Podstata súčasnej situácie v ktorej sa nachádzame a možné riešenie – NESARA / GESARA

IQM_Quantum_Computer_Espoo_Finland-Ragsxl, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons