« Lekári majú liečiť a nie udávať pacientov

African male doctor talking on telephone

TAN01030