« Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím

Paramhans svámi Mahéšvaránanda