Metóda zisťovania riadiacej myšlienky

havrilovaMetóda sa zaoberá zisťovaním riadiacich myšlienok, ktoré svojou existenciou v našom podvedomí výrazne ovplyvňujú náš život. Zároveň skúma proces od vzniku riadiacej myšlienky po jej prejav v našej realite, pričom tento proces podlieha univerzálnym zákonom

Cieľom tejto metódy je : Vysvetlenie fungovania univerzálnych zákonov, zákona tvorivej myšlienky, zákona rovnováhy, príťažlivosti rovnorodého, príčiny a následku a ich prejav v našom živote. Uvedenie niekoľkých príkladov riešenia situácií z rôznych oblastí ľudského života, ktoré vnímame ako utrpenie, nespravodlivosť, životné skúšky, nedostatok peňazí, zdravotné ťažkosti a iné a ich pochopenie pomocou týchto zákonov.

Zmyslom tejto metódy je: Uvedomiť si skutočnosť, že nie je možné vyhnúť sa fungovaniu univerzálnych zákonov, pretože sa nič nedeje náhodou, a preto je prospešné naučiť sa postupne ich chápať a tak uviesť náš život do rovnováhy, neriešiť dookola následky rozhodnutí, ktoré sme vykonali neuvedomujúc si existenciu riadiacich myšlienok, ktoré výrazne vplývajú na tvorbu našej reality, vysvetlenie tohto procesu je súčasťou metódy.

Predpokladom využívania tejto metódy je: uvedomiť si fakt, že každý človek je ten, ktorý v zmysle fungovania zákonov pripúšťa to, čo sa mu deje a čo prežíva a to formou pritiahnutia do svojho života okolnosti a ľudí, ktorý mu toto prežívanie „umožnia“.

Metóda je vypracovaná Ing. Blaženou Havrilovou, ktorá je absolventkou fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity. Systém vznikol postupne analýzou konkrétnych prípadov trápení niekoľkých ľudí, hľadaním príčin, ktoré pre človeka nie sú viditeľné a zrejmé. Zistenie, že týmito príčinami sú existujúce a často krát neprospešné riadiace myšlienky, ktoré dlhodobo ovplyvňujú náš život. Tým, že pomocou tejto metódy sa človek naučí sám si zistiť tieto riadiace myšlienky, pochopí základné príčiny svojho trápenia a je v jeho moci ich postupne odstrániť alebo aspoň zmierniť ich prejav v jeho živote. Pochopí, že to, čo prežíva nie je náhodné.

Časopis “Riadiaca myšlienka” si môžte zakúpiť TU 

Prednášky na CD od Blaženy Havrilovej

Autor: Ing. Blažena Havrilová

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 548 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array