Priateľstvo

Vianočná prosba

Prišli Vianoce, čas pohody,
zobrali sme hviezdy z oblohy.
Ozdobili sme nimi náš príbytok
a čakali sme na nový rok.

/ úryvok z knihy Priateľstvo /

photostock

obrázok so súhlasom photostock / FreeDigitalPhotos.net

Knižočka „Priateľstvo“ je určená na relaxačné čítanie. Dielko je napísané zrozumiteľnou formou a jeho zámerom je napomôcť „k posunutiu“ človeka k harmónii s prírodou. Autorka ho venuje najmä ženám, pričom ako formu sprostredkovania svojich myšlienok, túžob a citov si zvolila verše. Jednotlivé básne sú rozčlenené do šiestich tematických okruhov, pričom každú tému charakterizuje farebná ilustrácia.

Mladá začínajúca autorka sa svojimi básňami vyznáva z toho, čo pre ňu znamenajú také slová, ako je láska, pokoj, ďakujem a odpustenie. Svet prijíma taký, akým je, nepokúša sa ho meniť, nechce ho naprávať, aj keď by si nápravu zaslúžil. Svoju pozornosť sústreďuje na opísanie vlastného vnímania krásy prírody. V zbierke sa nachádzajú aj modlitbičky, ktoré jej pomáhajú pri zvládaní každodenných i nekaždodenných skúšok. Keď píše o vzťahu medzi mužom a ženou, skúma a zobrazuje tú etapu vzťahu, kedy sa zamilovanosť mení na priateľstvo.

„Po rokoch písania veršov som sa rozhodla, že ich sprostredkujem aj iným. Mojou ambíciou nechce byť písať veľké umenie. Preto prosím čitateľa, aby túto moju knižočku chápal ako osobnú a úprimnú výpoveď o tom, čo žijem. Je to výpoveď a možno aj spoveď o mojej filozofii života. O radosti každodenného žitia, naplneného tým, čo preciťujem ako lásku, o odpúšťaní a poďakovaní sa za dary života. Netajím sa tým, že moje verše sú určené predovšetkým ženám. Takým, ako som ja sama – ľúbiacim, tužiacim, hľadajúcim. Iste sa v nej mnohé pri čítaní aj samé nájdu. Keď uvádzam, že kniha je určená hlavne ženám, neznamená to, že by som sa nahnevala ak si ju prečítajú aj muži. Práve naopak, budem len rada. Keď im moje verše pomôžu pochopiť zložitý charakter myslenia a cítenia ženy, ktoré je častokrát veľmi vzdialené „svetu mužov“, bude to len na úžitok ich vzťahom. V časti knihy, nazvanej „Záhrada spomienok“, som chcela naznačiť, že svet treba prijímať takým, akým v skutočnosti je a napĺňaním svojich snov prispievať k jeho rastu. Milujem prírodu, takže ďalšia časť mojej knižky básničiek je venovaná stromom, kvietkom, živočíchom, ktoré sú pre mňa, a myslím že i pre všetkých ostatných, učiteľmi prirodzeného života. Pri riešení problémov často nachádzam odpovede pri modlitbe. Niektoré z nich som zaradila do časti „Pomoc anjela“. Holubica, symbol mieru, je motívom veršov, v ktorých poukazujem na tie faktory, ktoré mi pomáhajú udržať svoj život v harmónii a pokoji. A aká by bola harmónia, keby nebolo priateľstva a keby ono neprerastalo občas aj do zamilovanosti? Práve tieto prejavy nášho života sú obsahom ostatnej časti zbierky Priateľstvo.“

Eja Ferková

Ďalšie knihy zo žánru Beletria

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 752 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array