Špiralovitá očista

Špirálovité energetické dobitie je síce drobnou, ale zato dôležitou súčasťou celého systému EMF Balancing Technique® (Vyrovnávacia technika elektromagnetického poľa). Týmito cvičeniami pripravujeme svoje energetické telo na prijímanie a využívanie väčšieho náboja, než aký sme teraz schopní prijať. Je nás čoraz viac takých, ktorí spoznávame, že to požehnané dianie, ktoré tak dlho hľadáme, je teraz bližšie, než by sme boli predpokladali. Je to náš vlastný život! Cvičenie spočiatku vykonávame tak, že najskôr pomaly čítame text. Neskôr, keď už text dobre poznáme, tak ním rýchlo môžeme prebehnúť. Jednoducho si predstavíme tok energetického prúdu, kým prebehneme po vymenovaných dvanástich bodoch.

Špirálovité energetické dobitie je síce drobnou, ale zato dôležitou súčasťou celého systému EMF Balancing Technique® (Vyrovnávacia technika elektromagnetického poľa). Týmito cvičeniami pripravujeme svoje energetické telo na prijímanie a využívanie väčšieho náboja, než aký sme teraz schopní prijať. Je nás čoraz viac takých, ktorí spoznávame, že to požehnané dianie, ktoré tak dlho hľadáme, je teraz bližšie, než by sme boli predpokladali. Je to náš vlastný život! Cvičenie spočiatku vykonávame tak, že najskôr pomaly čítame text. Neskôr, keď už text dobre poznáme, tak ním rýchlo môžeme prebehnúť. Jednoducho si predstavíme tok energetického prúdu, kým prebehneme po vymenovaných dvanástich bodoch.

1 – Zlatá kostra

marin

obrázok so súhlasom marin / FreeDigitalPhotos.net

Pociťuj, mysli a predstavuj si, že okolo tvojich priehlavkov na nohách sa v smere hodinových ručičiek obtáča zlatá energetická žiara. Pusti túto energiu cez svoje chodidlá do priehlavkov. Kosti, vďaka svojmu zloženiu s vysokým obsahom minerálnych látok majú vynikajúcu vodivosť tejto jemnučkej energie.

Vzápätí, postupujúc od kosti ku kosti, nasmerujme túto zlatú energetickú žiaru smerom nahor. Od prstov na nohách, cez kostičky priehlavku k členkom, potom hore k holennej kosti, ku kolenu, odtiaľ ku stehnám a vyššie k bedrám. Potom ku kostrči, k posledným stavcom chrbtice, ku krížovej kosti, nahor po chrbtici. Každý jeden stavec umyjeme v zlatej žiare. Potom ďalej presúvame energiu cez kosti pliec smerom k lopatkám, vpredu k hrudnej kosti, rebrám až po spodok hrudníka, následne cez ramená, lakte k zápästiam, odtiaľ cez záprstia rúk k prstom. Ďalej prechádzajme ku krku, a odtiaľ k sánke a zubom, a vykúpeme v zlatej energii celú lebku. Súčasne s očistou celého tela si predstavujeme tento celý proces.

Prežiarenie každej jednej kosti aj kostry zlatou žiarou.
Dýchajme zhlboka a uvoľnime sa.

2 – Zlatý mozog

Sústreďme svoju pozornosť na svoj mozog a vyjadrime úmysel absorbovať zlaté lúče energetickej žiary. Začnime mozgovou kôrou, sivou hmotou, ktorá pokrýva povrch celého mozgu. Potom namierme lúče zlatej energie cez bielu hmotu, ktorá tvorí najväčšiu časť mozgu a ktorá sa nachádza tesne pod sivou hmotou. Predstavme si bielu hmotu, ktorá podobne ako špongia vsiakne do seba energiu. Naše vedomie vyrovná príjem energie a jeho „pociťovanie” medzi oboma hemisférami. Jednou z úloh bielej hmoty je aj podieľať sa na vnímaní presahujúcom zmyslové orgány.
Sústreďme teraz svoju pozornosť na miesto mierne nahor medzi obočím asi na 2,5 cm do vnútra mozgu. Tu sa nachádza drobná podmozgová žľaza tvaru hrušky, hypofýza. Nasmerujme zlaté lúče priamo na túto žľazu a vyjadrime zámer prejsť energiou po celučičkej žľaze. V záujme svojho vývoja medzitým vyjadrime zámer na zmenu hormonálnej činnosti žľazy. Hypofýza je zároveň prvým energetickým stupienkom v udržiavaní kontaktu so šuštičkou mozgovou (epifýzou).

Teraz sústreďme pozornosť na mozgové centrum, ktoré často nazývame aj svätyňou mozgu. Tu sa nachádza výrastok medzimozgu. Je to maličká žľaza tvaru ľadvinovitej fazuľky, šuškovité teliesko. Nasmerujme lúče zlatej energie cez túto žľazu, dobre ju v tejto žiare vykúpeme, a vyjadríme zámer úplne pojať zlatú energetickú žiaru.
Podobne sa v mozgovom centre nachádza aj hypotalamus, čiže podlôžko, a thalamus, ktorý je orgánom vejárovitého tvaru, pozostávajúci z mramorovanej bielej a sivej hmoty. Dva výbežky thalamusu sú umiestnené v dvoch hemisférach mozgu.

Thalamus je okrem iného zodpovedný za našu schopnosť zobraziť, čo si práve teraz precvičujeme. Predstavme si thalamus, ako motýľa s roztvorenými krídlami, vyžarujúceho zlaté lúče! Vyšlime zámer na posilnenie odhalenia duchovna našej skutočnej povahy.

Sústreďme teraz pozornosť na zadnú stranu hlavy, na orgán tvaru vajíčka, Varolov most (pons), priečny zreteľne vyvýšený val na centrálnej ploche mozgového kmeňa. Predstavme si, ako sa tento most zmení na zlatom žiariace prepojenie. Napokon, upriamme lúče zlatej žiary na svoju chrbticu a na miechu v nej, až úplne dolu… A tým sme zlatými lúčmi zenergetizovali celý svoj mozog. Dýchajme zhlboka a uvoľnime sa.

3 – Žľazy s vnútornou sekréciou

Sústreďme opäť svoju pozornosť a začnime posielať zlatú energiu nadol, cez systém žliaz s vnútornou sekréciou.
Najprv namierme zlatým energetickým lúčom cez štítnu žľazu (thyroid) a prištítne teliesko (parathyroid) na spodnú časť hrdla. Dôkladne pozláťme obe žľazy zlatým lúčom.

Nad srdečným centrom, pod hrudnou kosťou sa nachádza nasledujúca žľaza s vnútornou sekréciou, týmusová žľaza. Spájame ju s energetickým centrom vyššieho srdečného centra. Táto žľaza zohráva dôležitú úlohu vo vysielaní energetických lúčov do fyzického tela. Sila vyžarovania energetického lúča cez vyššie srdečné centrum zohráva kľúčovú úlohu v mohutnom vyjadrení elektrického náboja duchovného charakteru našej bytosti. Priamo úmerne s rastom našej elektromagnetickej sily sa stupňuje aj naša schopnosť liečiť a harmonizovať svoje fyzické telo. Preto máme skutočný záujem stimulovať túto oblasť. Nasmerujme zlaté energetické lúče na toto svoje centrum, „pozláťme” ho z každej strany a dôkladne ním nechajme energiu prejsť všetkými smermi. Sústreďme svoju pozornosť na to, aby sa týmusová žľaza úplne nabila energiou a po nej sa aj všetky bunky srdečného centra naplnili zlatou energetickou žiarou. Predstavme si ako celé naše srdce vyžaruje žlte svetlo!

Nasmerujme svoju pozornosť na srdcový sval. Hoci srdce nepatrí k endokrinnému systému, osrdcovník (pericardium) môže tvoriť niekoľko kvapiek cenného hormónu, ktorý napomáha stupňovať vyžarovanie srdečnej energie. Namierme úmysel na to, aby lúče zlatej žiary energie lásky prenikli celým naším srdcom. Od pupku naľavo sa nachádza podžalúdková žľaza (pancreas). A počas stimulovania pankreasu zlatou žiarou, pošlime úmysel na posilnenie odkrývacích a prispôsobovacích schopností, potrebných k energetickým premenám prebiehajúcim v našej bytosti.
Teraz nasmerujme zlaté lúče na nadobličky, umiestnené na vrcholci obličiek. Použite zlaté svetlo na vyjadrenie úmyslu v záujme úplného obnovenia týchto žliaz.

Postupujúc smerom dolu sa dostaneme ku svojím pohlavným orgánom. Sústredíme zlatú žiaru na vaječníky alebo na semenníky, a dôkladne očistime tieto orgány zlatou energetickou žiarou.

Postupujme ďalej zlatou žiarou cez boky, stehná a lýtka, k priehlavkom a chodidlám. Tým sme dokončili energetizáciu fyzického tela. Dýchajme zhlboka a uvoľnime sa.

4 – Energia okolo chodidiel

Teraz nám energia preteká okolo priehlavkov na nohách, vytvára sa tým silný uzemňujúci účinok. Posilnime tento vplyv pocitom uvedomenia si dôležitosti svojho zväzku s energiou zeme. Uzemňujúci účinok nám umožňuje prijatie vyššej energie, ktorá nám bola poskytnutá.

Mení sa frekvencia energetickej rezonancie, pomaličky stúpa cez energetické polia ako koncentrát zlatých lúčov žiarenia a energie. Nasmerujme tento zväzok lúčov cez energetické centrá späté so žľazami.

Energetické zmeny sa môžu prejavovať zmenou telesnej teploty alebo formou brnenia či mravenčenia, keď prúdenie smeruje od priehlavkov smerom nahor cez holene, stehná po začiatok chrbtice.

5 – Životné (vitálne) centrum

Sústreďme svoju pozornosť na spodok chrbtice. Pociťujme, predstavujme si a domyslime si tam žiariacu tuhočervenú guľu vitálnej energie. S vniknutím zlatej žiary táto tuhočervená guľa naberá na seba tvar prepukajúcej zlatej hviezdy, ktorá dookola vystreľuje svoje červenkasto-zlaté lúče energetickej žiary. Vyjadrime úmysel požehnať toto centrum, posilniť a harmonizovať jeho energie. Vďaka tomu vytvárame posvätený podstavec, potrebný k spojeniu svojej božskej bytosti. Zlaté svetelné lúče postupujú ďalej smerom k nasledujúcemu energetickému centru, k kreatívnemu/sexuálnemu centru.

6 – Kreatívne/sexuálne centrum

Keď zlatý zväzok energetických lúčov dosiahne kreatívne/sexuálne centrum, sústreďme svoju pozornosť na oranžovú guľu kreatívnej energie. Zlatá svetelná žiara opäť prepukne v hviezdnu explóziu oranžového svetla. Celú svoju pozornosť sústreďme na to, ako vyjadrujeme svoju sexuálnu energiu, ktorá je súčasťou našej vitality a môžeme ju nastaviť do služieb svojho vývoja. Tu nachádzame aj centrum svojich tvorivých schopností. Podporujme tok energie, aby sme podnietili svoje úsilie a schopnosť vytvárať partnerské vzťahy. Požehnajme toto centrum, vzápätí ho posilnime a harmonizujme jeho energiu svojím úmyslom.

Dýchajme.

7- Pupočné centrum/Solar Plexus

Teraz stúpa svetelný lúč smerom nahor, až dosiahne žltú guľu pupočného centra. Keď zlatá žiara vnikne do gule a naplní ju svojou rezonanciou, vytvorí vzor podobný slnečnici.

Spomeňme si, že Solar Plexus je centrom nášho podvedomia a ligotavý, iskrivý tvar slnečnicových lupeňov je vyjadrením schopností našej bytosti.

Dýchajme zhlboka a vyjadrite tak svoj súhlas existovať!

8 – Srdečné centrum a vyššie srdcové centrum

Nasmerujme teraz zlatý svetelný lúč ďalej, do nádherného smaragdovo-zeleného srdečného centra.
Vnímajme, ako zlatá energetická žiara vtrhne do gule a ako kaleidoskop preniká zelenou energiou gule, pulzujúc vytvára usporiadaný a predsa zložitý vzor. Každý z nás nosí vo svojom srdci jednu pôvodnú časť Stvoriteľa, ktorá nás stmeľuje v Jedno. Sústreďme svoju pozornosť nad srdečné centrum, na miesto týmusovej žľazy, ktorú nazývame vyšším srdečným centrom. Tu nachádzame koncentrovanú zlatú žiaru. Pošlime úmysel na posilnenie tohto zlatého lúča. Môžeme okúsiť teplo a úplné naplnenie svojho srdca láskou, keď sa odhalí tento jedinečný energetický vzor. Z pocitu vyrovnanosti svojho srdca načerpajme lásku na vyživovanie svojej bytosti, ba budeme schopní túto lásku vyžarovať aj do svojho okolia.

9 – Krčné centrum

Počas vyžarovania lásky smerom von, nasmerujme zlatý energetický lúč dohora do modrej gule krčného centra. Toto energetické centrum je špeciálnou bránou. Tu je miesto stretávania energií „ako hore, tak i dole” a tu sa menia na využiteľné energetické zdroje. Tu sa nachádza centrum vyjadrenia pravdy. Pamätajúc na silu vysloveného slova: snažme sa o to, aby sme vždy hovorili pravdu, len a len pravdu, aj v tom najnepatrnejšom prípade. Dovoľme, aby energia zušľachťovala, „prežiarila” naše slová.

Pokývajme hlavou v ľavo a v pravo, pričom nasmerujme energiu do oblasti krku. Už sme takmer dokončili celé cvičenie.

Zopárkrát sa zhlboka nadýchnime a sústreďme sa.

10 – Tretie oko

Teraz sústreďme zlatý lúč energie cez mozgové centrum: cez šuškové teliesko smerom k podmozgovej žľaze, ktorá sa nachádza blízko stredu čela a ktorú nazývame tretím okom. Toto energetické centrum je indigovej farby. Keď sa zlatá žiara vpije do tejto majestátnej indigovej gule, vzorka svetla pripomína viacnásobne fazetovaný brúsený diamant. Prejavme úmysel prehĺbiť svoju múdrosť a odhaliť svoju schopnosť hlbokého pochopenia. Zamyslime sa nad tým, čo znamená, ak „srdcom rozmýšľame a duchom cítime”. Toto centrum je aj ústredím našich telepatických schopností, svoj šiesty zmysel teraz rozvíjame skutočne rýchlym tempom.

11 – Korunné centrum

Opäť sa sústreďme na to, ako nasmerujeme zlatý energetický lúč cez svoj mozog ku korunnému centru. Keď sa zlatá žiara slabo víri okolo temena našej hlavy, vzniká tým unikátny vzor svetelného kruhu, glória. Je to energetický vzor zjednotenia. Zlatá žiara našej ľudskej prirodzenosti sa približuje čistote božskej bytosti v nás.

12 – Vdýchnuť – zadržať dych – vydýchnuť

Nadýchnime sa zhlboka nosom, zadržme dych na niekoľko sekúnd, aby sa energia znásobila, aby zosilnela. Vzápätí vzduch ústami rozhodne vyfúknime a predstavme si, ako z našej hlavy vytryskne farebná fontána energie, ktorá ako pestrá špirála stočí sa smerom dolu po celej výške nášho tela. Tento príliv aktivity posilňuje našu energetickú sieť a prehlbuje náš styk s energiou zeme. Precíťme radosť, ktorá z toho prýšti, precíťme mier na duši, ako keď dôjdeme domov.

Videopríloha

EMF časť 1.

EMF časť 2.

EMF časť 3.

Namaste, drahý priateľ.

Tým sme zároveň ukončili naše cvičenie.

Autor: Kiss Béla

Zdroj: auracentrum.sk

Kiss Béla bude na túto tému prednášať na Dni zdravia v Košiciach 15.-16.10.2010

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 781 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme