Prírodná liečba, alebo “každá žena je liečiteľkou”

prozac1

obrázok so súhlasom prozac1 / FreeDigitalPhotos.net

Žijeme v treťom tisícročí a nie sme ďalej, než boli naši predkovia, v liečení a prevencii chorôb. Klasická medicína a farmaceutické spoločnosti nás presviedčajú, že len syntetické a chemické lieky sú cestou ku zdraviu. Alternatívne postupy liečby a ľudové liečiteľstvo podrobujú ostrej kritike a výsmechu. Vývoj sa však nedá zastaviť. „Dokonca aj človek je schopný zmeny“, ironicky by poznamenal klasik, Pepa Zentrich.

Ľudia sa obracajú čoraz častejšie dozadu, k starým otcom a mamám, k receptom odloženým kdesi na povale, zaprášeným herbárom. Hľadajú bylinkárku, liečiteľa, homeopata. Tento prirodzený trend nezastavia ani snahy farmaceutických koncernov na pôde EÚ, zakázať prírodné spôsoby liečby.

Čím sa líši oficiálne vedecká medicína od pôvodnej, prírodnej, alebo alternatívnej? Alopatická, čiže klasická medicína vždy lieči následok, alebo len vonkajší prejav ochorenia (osobitné postavenie má chirurgia a diagnostické technológie). Alternatívna medicína hľadá a lieči príčinu ochorenia. Ide o tzv. holistický prístup, kedy sa skúmajú fyzické, vonkajšie a vnútorné prejavy ochorenia, ale aj psychické a duchovné príčiny problémov. Na človeka sa pozerá ako na celok, jednotlivé orgány sa nevytrhávajú zo systému, nepozerá sa len na dielčie problémy. Terapeut – liečiteľ vie, že v ľudskom tele prebiehajú úzke vzájomné reakcie, každá bunka je rovnako dôležitá ako celý orgán, podľa hesla – mikrokozmos je zrkadlením makrokozmu, alebo celok sa skladá z jednotlivých zrniečok piesku. Choroba je ako skladačka. Veľa malých kúskov dáva celistvý obraz. neexistuje jediný správny spôsob liečby. Každý prípad je jedinečný a jeho liečba tiež. Všetky alternatívne postupy majú niečo spoločné – prebúdzajú a využívajú samoliečiace schopnosti v nás samých. Každé uzdravenie vychádza zvnútra. V každom človeku je jeho vnútorný liečiteľ.

„K uzdraveniu dochádza na základe božského aktu sebalásky. Nemôžeme uzdraviť to, čo nenávidíme. (Luule Viilma – Odpuštení).

„Uzdravenie vychádza z nehy a preto objímte svoje rany a s láskyplnou starostlivosťou ich obviažte. Sú posolstvom vašeho ducha, ktorý vás žiada, aby ste boli všetkým, čím môžete byť.“ (Christine Jette – Léčení s tarotem)

Liečenie je starobylá tradícia založená na ženských duchovných vlastnostiach: empatii, starostlivosti a intuícii. V Ruštine je liečenie – iscelenije, znamená urobiť niečo celistvým. Telo, myseľ a duch musia tvoriť jednotu. Musíme s a naučiť stíšiť sa, aby sme počuli náš vnútorný hlas – intuíciu.

Choroba je posolstvom tela, ktoré hovorí, že niečo nie je v rovnováhe. Človek ignoruje niečo veľmi dôležité. Naše emocionálne a fyzické zdravie súvisí s našimi postojmi k sebe samému a k životu vôbec. Keď máme zo seba dobrý pocit, prežívame dobré veci. Keď sa nemáme radi, otvárame sa negatívnym zážitkom a dovoľujeme im prichádzať do nášho života. Každá bunka nášho tela si uvedomuje naše pocity a myšlienky a reaguje na ich energiu. Na najhlbšej bunkovej úrovni majú všetky negatívne pocity a myšlienky vplyv na naše telo. Tieto energie a ich dopad na náš organizmus sa skôr, alebo neskôr prejavia ako choroba, pretože vytvárajú nerovnováhu.

Život je v podstate jednoduchý. Všetka tá mnohotvárnosť, ktorú nazývame životom, je postavená výhradne na prekvapivo maličkej čiastočke energie lásky, materiálnosť ktorej bola už dokázaná jadrovými fyzikmi. Je to energia zmyslu života, energia bytia. Život človeka nie je nič iné ako hľadanie jeho zmyslu. Šťastie je nájdenie zmyslu života, nájdenie lásky.

S Mgr. Ivetou Henzélyovou sa budete môcť stretnúť na Dni zdravia

Prednášky na CD od Mgr. Ivety Henzélyovej

Kurz: „Bylinková škola Matky Zeme – kurz fytoterapie“ vedie Mgr. Iveta Henzélyová

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
10 456 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array