Čo sa deje?

Prichádza ďalšia aktivačná vlna energií

2.2.2011 prichádza ďalšia aktivačná vlna energií na podporu transformácií na Zemi Gayi. V tomto roku budeme pokračovať v preskúmavaní priestoru nového roka a priestoru JEDNOTY. Nový rok nás vábi k ďalšej ceste za tajomstvami nás samých a veľkými výzvami, aby sme si vyskúšali svoju odvahu, rozhodnosť a tvorivosť, schopnosť bezpodmienečnej lásky a spolupráci v JEDNOTE.

Vlado

obrázok so súhlasom Vlado / FreeDigitalPhotos.net

Všimol som si, že za posledné dni sa dejú zaujímavé veci. Presnejšie povedané od 29.11. 2010. Spustila sa ďalšia skúška na ľudstvo. Ide to rôznym spôsobom. „Strata dôvery“ u ľudí, ktorým sme verili.Ide o to, že niektorí ľudia, ako som už uviedol nižšie (ohováranie, krivé obvinenia, zveličovanie informácii, nepravdy) svojimi rečami produkujú reči o iných. Je na každom z nás, či tie informácie prijmeme, alebo sa poradíme s naším srdiečkom. Tá „strata dôvery“ je zámer UNIVERZA. „Máme sa naučiť ROZLIŠOVAŤ ČO JE A ČO NIE JE PRAVDA. Všetky odpovede máme v srdiečku.“ Je to len ďalšia skúška na to, ako to každý z nás zvládne. Či sa necháme strhnúť rečami ako ovce, alebo sa poradíme s vlastným srdcom. Ak sa necháme uniesť rečami a nepreveríme si to ŠKODÍME LEN SAMI SEBE. LEBO NIET NAD VLASTNÚ SKÚSENOSŤ.

Kde je teraz pravda?

Dňa 29.11.2010 sa spustilo INÉ PRECIŤOVANIE PRAVDY v oblasti rozhodovania v práci a v súkromnom živote.“Máme sa naučiť hľadať PRAVDU v srdiečku a nie cez pocity.“ Pokiaľ sme predtým boli zvyknutý na preciťovanie pocitov a riadili sme sa podľa toho, tak to fungovalo. Od tohto termínu je to inak. ODPOVEDE PRAVDY MÁME PRI KOMUNIKÁCIÍ IBA S NAŠÍM SRDCOM.

POZOR!!!!! ODPOVEDE CEZ POCITY SÚ INÉ PRI TEJ ISTEJ OTÁZKE.!!!!

Záhada v skúške

Čo je pozoruhodné, že ľudia Veria citom. ALE CITY SÚ DNES PREPOJENÉ S ROZUMOM A NIE SO SRDCOM.

„Strata dôvery“

Vrátim sa trošku na chvíľku do leta od 16.8.2010 sa spustili situácie, ktoré ľudí dostávajú do pomykova. Strácajú dôveru v ľudí, ktorým sme verili. Tá „strata“ je zámer UNIVERZA. Ľudia sa majú naučiť VERIŤ. VERIŤ, že zvládnu tie situácie, do ktorých sa dostávajú. Dnes je to možno u ľudí strata na majetku, na peniazoch. Je to malá skúška oproti tomu čo nás možno čaká. Možno v blízkej budúcnosti bude NAŠA VIERA najdôležitejším faktorom a budeme tak sami rozhodovať o našej ďalšej existencii.

Obavy, strachy a pochybnosti

Dňa 4.1.2010 sa spustilo čistenie obáv, strachov a pochybností u každého individuálne v rôznych oblastiach ( peniaze, majetky, choroby, vzťahy, …). Je potrebná veľmi silná viera, že to všetko zvládneme. Je to ďalšia skúška našej viery.

Spravodlivosť

Ako sme si mali možnosť pozrieť úvodom tohto roka na videu prednášky o roku 2010 od pani Štrofovej veci sa dejú presne tak ako povedala. Tí, ktorí idú vo svetle sú podporovaní. Preto Vám uvediem aspoň pár nových vecí, ktoré sa za posledné štyri mesiace udiali:

Zákon prijímania a dávania

Vstúpil do platnosti 21.6.2010 na planéte matke Zemi Gayi. Čo to znamená? To znamená, že každý má nárok za svoju prácu si vypýtať toľko koľko mu patrí, ani o cent viac, ani o cent menej. Pokiaľ to tak nie je, tak vytvára karmický dlh tomu kto mu nezaplatil a sebe blok na financiách. Nie je možné dať si paušálnu sumu za prácu, pretože každá je iná pre každého klienta. Je to jedno či je to práca v bežnom živote alebo pri pomoci na duchovnej úrovni. Je dôležité si uvedomiť podstatu tohto zákona. Pláca patrí tomu kto pracoval. To znamená nie je možné polemizovať či si vypýtam peniaze za svoju robotu, alebo nie. Zákon UNUVERZA sa vzťahuje na každého bez rozdielu, či sme s tým vyrovnaní pýtať si peniaze za duchovnú pomoc alebo nie. Ak si ich nevypýtame máme blok na financiách.

S týmto súvisí aj to, ak nám ten človek nezaplatí (alebo len časť) za to, čo mu bolo na duchovnej úrovni pomožené, z HORA je mu to zobrané do tej miery koľko zaplatil. Ak nič nezaplatil , tak všetko.

Smernica prijímania a dávania

Tá vstúpila do platnosti 2.7.2010 na planéte matke Zemi Gayi. Čo to znamená? Každý kto má zaplatiť a je to jedno čo, (inkaso, faktúru, liečenie,…) ak nezaplatí do siedmeho dňa odo dňa splatnosti má od ôsmeho dňa blok na 100% na financiách pokiaľ nezaplatí. A ak mu bolo pomožené duchovnou cestou je mu všetko zobraté z HORA.

Závisť, ohováranie, osočovanie, nepravdy a zveličovanie informácii

Dňa 14.9.2010 sa spustili na 100 % dôsledky závisti, ohovárania, osočovania, neprávd a zveličovania informácii od iných ľudí voči nám, ale aj nami vyprodukované za celý tento život (pozn. doteraz pôsobili len na 22 %). Postupne sa to spúšťa u ľudí. ešte sme len na štarte. Čo to spôsobuje? Bloky v živote až do 100 % až do 12 oblastiach života. Je to individuálne. Jedincom, ktorí to produkujú sa to vracia naspäť až do 99 krát. Afirmácie sú doplnkami v kurze Vertikalite 2. Preto niektorí absolventi kurzov, ktorí boli už na Vertikalite 5 sa majú vrátiť na opakovanie Vertikality 2.

Zlomyseľnosť

Dňa 20.9.2010 sa spustili na 100 % dôsledky zlomyseľnosti od iných ľudí voči nám, ale aj nami vyprodukované za celý tento život. Postupne sa to spúšťa u ľudí. ešte sme len na štarte (pozn. doteraz pôsobili len na 22 %). Čo to spôsobuje? Bloky v živote až do 100 % až do 12 oblastiach života. Je to individuálne. Jedincom, ktorí to produkujú sa to vracia naspäť až do 83 krát. Afirmácie sú doplnkami v kurze Vertikalite 3. Preto niektorí absolventi kurzov, ktorí boli už na Vertikalite 5 sa majú vrátiť na opakovanie Vertikality 2.

Neprajnosť, nevraživosť a neúprimnosť

Dňa 28.9.2010 sa spustili na 100 % dôsledky neprajnosti, nevraživosti a neúprimnosti od iných ľudí voči nám, ale aj nami vyprodukované za celý tento život (pozn. doteraz pôsobili len na 22 %). Postupne sa to spúšťa u ľudí. ešte sme len na štarte. Čo to spôsobuje? Bloky v živote až do 100 % až do 12 oblastiach života. Je to individuálne. Jedincom, ktorí to produkujú sa to vracia naspäť až do 66 krát. Afirmácie sú doplnkami v kurze Vertikalite 3. Preto niektorí absolventi kurzov, ktorí boli už na Vertikalite 5 sa majú vrátiť na opakovanie Vertikality 2.

Kliatby, urieknutia a negatívne priania od iných

Dňa 30.9.2010 sa spustili na 100 % dôsledky kliatby, urieknutia a negatívne priania od iných ľudí voči nám, vyprodukované za celý tento život (pozn. doteraz pôsobili len na 22 %). Postupne sa to spúšťa u ľudí. ešte sme len na štarte. Čo to spôsobuje? Bloky v živote až do 100 % až do 12 oblastiach života. Je to individuálne. Jedincom, ktorí to produkujú sa to vracia naspäť až do 66 krát. Afirmácie sú doplnkami v kurze Vertikalite 3. Preto niektorí absolventi kurzov, ktorí boli už na Vertikalite 5 sa majú vrátiť na opakovanie Vertikality 2.

Zhmotňovanie myšlienok a slov

Dňa 17.10.2006 prišli na našu planétu energie, ktoré niekoľko miliónkrát znásobili silu myšlienok a ukotvili sa na zemi v januári 2007. Od vtedy do 8.10.2010 sa to ešte 4 až 5 krát v priemere zrýchlilo.

Brána Bratstva

Dňa 10.10.2010 bola aktivovaná Brána Bratstva v Bratislave, ktorú donedávna strážili indiáni z kmeňa HOPI. Čo to znamená pre nás? Rýchlejšie tvorenie a zhmotňovanie vecí po ich pomyslení a vyslovení. V ten deň po otvorení Brány Bratstva sa to zrýchlilo oproti 8.10. 2010 štyrikrát. Takže, ešte väčší POZOR NA MYŠLIENKY A SLOVÁ!!!!!!!!!!!!

A čo je potrebné urobiť ešte k tomu všetkému dnes?

Nastal čas vymeniť náš hnev za LÁSKU. To je naša správna cesta. Na ceste LÁSKY, SVETLA A PRAVDY spolu so 100% VIEROU.

Autor: Róbert Geist

S Róbertom Geistom sa môžete stretnúť na Dni zdravia 25. -26. 3. 2011

Knihy o vzostupe a transformáciách si môžete vybrať  TU.

Viac o autorovi sa môžete dozvedieť TU

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 489 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array