Psychologický profil a jeho vplyv na vznik chorôb

digitalart

obrázok so súhlasom digitalart / FreeDigitalPhotos.net

V modernej medicíne je pojem brušného mozgu niečím novým, aj keď sa niektorí smelí lekári pokúšali o ňom hovoriť už okolo 50-tych rokov minulého storočia.

Dnes sa o tomto pojme normálne hovorí a ďaleko viac sa o ňom vie aj píše. V tradičnej čínskej medicíne (TČM) je tento pojem známy už pár tisícročí. TČM nehľadí na chorý orgán izolovane, ale ho viaže s radou ostatných orgánov a hľadá dôvody ochorenia. Samozrejme TČM neoddeľuje psychické telo od fyzického a preto v takomto prípade spája dôvod ochorenia určitého orgánu so spôsobom myslenia a celkovým správaním človeka, t.j. jeho algoritmom. A práve tento moment poznávania TČM, klasickej ako aj modernej medicíny priviedol ruských vedcov, aby vytvorili počítačový program pomocou ktorého sa im podarilo na obrazovke počítača ukázať psychologický profil, ako aj zdravotný stav organizmu človeka, ktorého prehliadame.

Treba povedať, že tento systém je vymyslený tak, že ukazuje k akým konfliktom môže dôjsť v tele v súvislosti s charakterom a ako sa tento charakter manifestuje smerom von, to znamená smerom k okoliu, k iným ľuďom.

Taktiež tu môžeme zistiť, na ktoré ochorenia si musíme v budúcnosti dávať pozor a aká je momentálna situácia zdravotného stavu. Napríklad, ak sa bezúspešne liečime z nejakej choroby, môžeme zistiť príčinu tohto neúspechu, to znamená, prečo sa nám nedarí vyliečiť sa, aj keď sa o to  snažíme.

Uvediem nasledovný príklad.

Ak sa nám v našom programe objaví charakterová črta NEUMIERNENOSŤ, neznamená to iba to, že sme chamtiví. Znamená to aj to, že chceme niečo získať čo najskôr a čo najviac. Taktiež to znamená, že sa táto osoba zaoberá naraz viacerými činnosťami.

Druhý príklad.

Ak sa u niektorého človeka objaví charakteristická črta PAMÄŤ, neznamená to, že si veľa pamätá, ale že dokáže využiť vzájomné väzby z minulosti a kontroluje, či sa pohybuje dobrým smerom k dosiahnutiu svojho cieľa.

Možno ste sa niekedy pýtali, ktorý vnútorný orgán sa podobá nášmu mozgu. Áno, práve tenké črevo sa svojím zložením podobá na veľký mozog. Z minulosti, ako aj súčasnosti sú nám známe výrazy ako „sedí mi to na žalúdku“, „nijak to nemôžem odstrániť zo žalúdka“, “môj žalúdok je stred univerza“. Ako pred mnohými storočiami, tak aj dnes pociťujeme v bruchu ozajstné uspokojenie, keď niečo intuitívne dobre spravíme. Taktiež ale v bruchu pociťujeme smrteľný strach, hnev atď. Od nepamäti ľudia všetkých kultúr hovorili, že brucho je centrum všetkých pocitov. Neurológovia tvrdia, že boli prekvapení, ako veľmi je mikroskopická štruktúra buniek čreva podobná bunkám veľkého mozgu. Takže niet sa čo čudovať, že rôzne situácie pociťujeme svojim bruchom. Oficiálna medicína nevie, čo je dôvodom syndrómu iritabilného čreva, ktorý postihuje okolo 20% populácie vo forme nadúvania, kŕčov, hnačky, alebo zápchy. Následok by mohol byť v brušnom mozgu, t.j. v precitlivenosti črevných svalov, ktoré drasticky reagujú už aj na najmenšie podráždenie stravou, alebo kyslými tekutinami. Samozrejme že toto môže poškodiť tráviacu sústavu, ale problémom je niečo úplne iné.

Napríklad, veľakrát ste zažili, že si s niekým nerozumiete. Pokrčili ste ramenami a odišli ste svojou cestou. Horšie je, ak si nerozumiete s niekým blízkym, ale najhoršie je, ak musíte urobiť nejaké životne dôležité rozhodnutie o ktorom viete, že je správne, ale pri pomyslení na to sa vám zviera žalúdok. Napríklad, máte veľmi šarmantného atraktívneho muža, vzdelaného, veselého,  veľmi žiadaného v spoločnosti. Ste do neho zaľúbená, aj on do vás, ale pohneváte sa denne aspoň 5krát.

Želáte si rozísť sa? A čo ste cítili v žalúdku a v celom tele? Teraz viete o čom hovorím. Rozdiel v charakteroch? Rozdiel v chápaní životných povinností? Rozličné oblasti záujmu? Moderná psychológia môže len ťažko nájsť, v čom pramení tento problém, lebo v skutočnosti je hlboko ukrytý v správaní sa vášho partnera a je spojený aj s niektorými zdravotnými ťažkosťami, alebo poruchami činnosti niektorého vnútorného orgánu. Ale ak pomocou nášho programu NOVÁ  TECHNOLÓGIA určíme  psychologický profil vašej osobnosti a vášho partnera a porovnáme a usporiadame ich, dostaneme  reálny obraz, ktorý partner vyvíja vo vzťahu tlak na toho druhého a ktorými svojimi vlastnosťami brzdí, alebo provokuje toho druhého. O takomto nesúlade a správaní sa učí TČM už pár tisícročí. Keď hovoríme o brušnom mozgu, musíme spomenúť celý tráviaci systém a vnútorné orgány.

Prof. Magnus Simren z Goteborgu tvrdí, že by sa malo v nasledujúcich rokoch získať čo najviac informácií o chorobách v abdomene a funkcionálnych poruchách, aby sa našli vyhovujúce terapie na uľahčenie pacientovho trápenia, ktoré je často veľké, lebo doterajšie liečenie nedalo uspokojivé výsledky. Akupunktúra, relaxácia, hypnóza, antidepresíva môžu pomôcť len čiastočne. Samozrejme, že je to tak, lebo medicína doposiaľ hovorí len veľmi opatrne a málo o pocitoch, ktoré TČM pripisuje každému vnútornému orgánu a tiež o psychických komplikáciách, ktoré vzniknú, keď sa určitý orgán z nejakého dôvodu „pokazí“. Pocity z mladosti veľmi silno vplývajú na formovanie osobnosti, čo môžeme neskôr využiť v každodennom živote s väčším, alebo menším úspechom.

Napríklad dlhotrvajúci strach nezanecháva následky len vo veľkom mozgu, ale je uskladnený aj v abdoméne, t.j. presnejšie v obličkách a tento pocit sa môže sem tam aktivovať a vyvolať problém v brušnom mozgu. Tieto informácie sa presúvajú do predného mozgu, v ktorom sa manifestuje momentálny stav organizmu a na základe toho dochádza k rozhodnutiam. Ako sa človek pre niečo rozhodne, tak aj spraví. A po určitom období už má určité skúsenosti.

Tieto skúsenosti vznikli v spolupráci brušného mozgu a veľkého mozgu. Skúsenosti môžu byť viac, alebo menej príjemné. Na tie príjemné moc neobraciame pozornosť, ale na tie nepríjemné sme pripravení reagovať tak, že ich odstránime. A práve tu nám pomôže NOVÁ TECHNOLÓGIA pri určení psychologického profilu, ako aj obdobia, kedy problém vznikol. Áno, prečítali ste to správne. Mozog dobre uchováva všetky informácie a pomocou fragmentalu (malá časť, ktorá obsahuje všetky informáciue o celku) sme veľakrát v stave povedať, v ktorom období sa diali výrazné problémy ktoré vplývali na náš rozvoj. Ak sa nám podarí dostať tieto informácie, môžeme urobiť veľa pre zmenu nášho psychologického profilu a pre zabránenie vzniku rôznych chorôb súvisiacich s určitými formami správania sa.

Autor: Dr. Ac. Boris Subotič

Zdroj: subotic.sk

S Dr. Ac. Borisom Subotičom sa budete môcť stretnúť na Dni zdravia 25. – 26. 3. 2011

Naša ponuka kníh a CD súvisiacich s tradičnou čínskou medicínou je TU pre Vás.

Prednášky na CD od Dr. Ac. Borisa Subotiča si môžete zakúpiť TU

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 138 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array