Samoliečba zápalových chorôb: dýchacích, interných, pohybových, alergických

Milí priatelia, chorí, ale aj zdraví, dovoľte, aby som Vás informoval o novoobjavenej metóde liečenia zápalov hĺbkovou masážou.

Táto metóda je na vyšetrenie a liečenie zápalov v ľudskom tele – teda na choroby ktoré sú zo zápalov.

V čom spočíva môj objav? Objavil som zápaly, ktoré sú fyzický prítomné pri chorobách uvedených na prvej stránke. Objavené zápaly som zmapoval a uviedol vo vydanej knihe. Tým som odhalil nové základy niektorých chorôb, u ktorých sa dosiaľ zápal nepovažoval za základnú príčinu určitého zdravotného problému.

Objavil som princíp hojenia zápalu od hĺbkovej masáže. Ďalej som objavil princíp zdurenia sliznice dýchacej cesty (z čoho je nádcha, chrípka). Doteraz sa za podstatu chrípky považoval iba chrípkový vírus.

Objavil som pôvod tejto metódy – odkiaľ pochádza.

Táto metóda je samoliečba – autoliečba, lebo niektoré úkony nemôže robiť a zastúpiť nikto iný, len samotný majiteľ tela. To je veľmi dôležité, lebo pri vyšetrení hmatom iná osoba nezacíti zápal tak ako to zacítite vy a cieliť hĺbkovú masáž do vyšetreného zápalu taktiež to nikto iný tak nedokáže ako vy.

Táto metóda je postavená na dvoch hlavných pilieroch: na zápalovom ložisku, v ktorom sídli choroba a liečebnom prostriedku – hĺbkovej masáži, ktorá je schopná vyliečiť zápalové ložisko.

Prečo sa od hĺbkovej masáže hojí zápal? Každému sú známe blahodarné účinky masáže, to je známa realita na celom svete. Už len sa spomenie slovo masáž, každý vie, že ide o čosi príjemné, pomáhajúce, čosi pozitívne. Tí, ktorý ste už aplikovali nejakú masáž (či ste sa masírovali sami, alebo vás masíroval niekto iný), na vlastnej koži ste sa presvedčili, ako ste sa po nej cítili lepšie – ako vám to pomohlo. To je rukolapný dôkaz, že účinok masáže existuje. Zdôrazňujem, že tu je podstatné to, že masáž funguje, hoci by sme nevedeli vysvetliť jej presný princíp fungovania. Ja však dodávam svoje vysvetlenie. Masáž spôsobuje mechanické rozrušenie zápalu a robí v ňom lepšie prekrvenie. Prekrvenie odplavuje rozrušené častice a spätne dopravuje nové častice, ktoré sa tam predtým nemohli dostatočne dostať. Masáž zabezpečuje rýchlejšiu výmenu látok, čím sa rýchlejšie dostávajú namiesto starých častíc nové výživné, stavebné, obranné látky, aj viac kyslíka. Na zdravom mieste to spôsobuje rýchlejšiu regeneráciu síl (napr. je to známe u športovcov, ako sa im po masáži rýchlejšie zregenerujú sily) a na chorom mieste regenerácia zabezpečuje rýchlejšie hojenie. Rýchlejšie hojenie nastáva preto, lebo prísunom nových častíc sa prisunie akoby nový život a tak hojaci mechanizmus má materiál na hojenie. Tu stačí aby sa živočích postaral o masáž a hojaci mechanizmus už vie čo má robiť.

Rozhovor s autorom metódy Štefanom Zakuťanským o samoliečbe zápalových chorôb: dýchacích, interných, pohybových, alergických.

Ako viete, príroda má na každú chorobu proti zbraň. Možno ste počuli, že chronický zápal sa sám vyliečil ( v zdravotníctve neliečiteľný), cukrovka sa sama vyliečila, nádor sa sám vyliečil. To je dôkaz, že príroda má proti zbraň ktorá funguje, len treba ju objaviť. Mne sa podarilo objaviť proti zbraň na zápaly.

Ako to už zo svojho života poznáte, nie stále sa podarí samému hojacemu mechanizmu poradiť si so zápalom. Príroda však na to myslela a zabezpečila sa rezervou, ktorou by sa dalo pomôcť hojacemu mechanizmu. To je preto, aby živočích nemusel zbytočne trpieť na choroby zo zápalov, prípadne zahynúť od nich.

Príroda túto pomoc hojacemu mechanizmu zakódovala do živočíchov vo forme pudu. Zakódovala to aj preto, aby aj ten živočích, ktorý ma slabší hojaci mechanizmus mohol zdravý žiť a prežiť, hoci bude mať so sebou o trošku viac práce. O tom, že táto metóda v prírode existuje, že ju živočíchy používajú, dokazujú to mnohé javy. Pár z nich by som vám pripomenul. Na mojich vystúpeniach sa pýtam publika, či si všimli na domácich alebo voľne žijúcich zvieratách (pes, mačka, zajac, myš, sliepka, vták, kôň, krava, koza …) ako si labkou kopú pod bradu, okolo ucha, do krku, do oblasti dýchacej trubice, medzi lopatky, do bruška, otierajú sa o všelijaké výstupky na stromoch? Ľudia súhlasne prikyvujú. Zvieratká každý deň čosi na sebe robia, a to aj viac raz na deň, prosto podľa potreby. To sú aj vlastne prvotné úkony, prvá pomoc, prvotné ošetrenie- zastavenie choroby v zárodku.

Ďalej sa pýtam ľudí či si všimli u malých detí – batoliat ako si rúčkou narábajú okolo uška, nosa, hrdla, keď prichádza choroba? Mamičky si zaspomínajú a súhlasne prikyvujú. Potom dávam otázku odkiaľ to vedia deti robiť, keď sa to ešte nestihli naučiť? Odkiaľ vedia zvieratá a malé deti vykonávať túto metódu, keď som ich to neučil? Odpoveď je jednoduchá. Tieto pudy sú dielom prírody, ona zakódovala tento pud do živočíchov, ako zakódovala sací pud.

Aj starší ľudia hovoria, že ich predkovia takmer všetku liečbu robili doma masážou. Dnešní ľudia si nevedia predstaviť liečenie dýchacích chorôb masážou, lebo sú naučený na antibiotika. V minulosti sa doma deťom pomasírovalo hrudník, krk, mandle (dvíhanie mandlí), dalo sa aj mastný zábal. Aj interné choroby sa v minulosti liečili masážou, ešte dodnes sa dochovalo masírovanie bruška dieťaťu (každý to pozná, že to viac pomôže ako sedem lekárov). Tak isto to funguje aj na dospelom. Taktiež v minulosti si ľudia masírovali chrbticu o zárubňu, roh peci, skrine, alebo si zapichli vidly do zemi a masírovali sa o koniec rúčky. Doma sa prevádzalo aj naprávanie chrbtice.

To čo sa ľudom vytratilo zo života v oblasti liečenia zápalových chorôb to som objavil, spracoval a v plnej šírke vraciam ľuďom naspäť. V knihe ktorú som vydal sú konkrétne postupy samovyšetrenia celého tela, masírovania, naprávania chrbtice, a špeciálne chrbticové cviky. V knihe uvádzam aj príbeh, ako som objavil túto metódu.

Tato kniha vám dáva nie len zaujímavé čítanie, ale hlavne praktické využitie. Využijete ju nielen pri represíve – liečení už existujúcej choroby, ale hlavne v prevencii –predídení choroby. Keď sa naučite samoliečeniu,stávate sa svojim lekárom. Budete vedieť chorobu odhaliť aj v zárodku a zastaviť ju. Tým sa stávate pánom svojho zdravia.

Prajem vám veľa zdravia a úspešnú samoliečbu.

Štefan Zakuťanský – autor

S autorom sa môžete stretnúť na EZOfeste alebo Vianočných trhoch v Košiciach

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
13 638 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme