2012 – ROK šancí a opráv

ID-100179151

obrázok so súhlasom ponsulak / FreeDigitalPhotos.net

Rok 2012 se očekává s jistým napětím –podívejme se na možnosti, jak jej co nejlépe zvládnout.
Již v loňském roce nás začaly ovlivňovat obtížné planetární aspekty: Pluto (bohatství i chudoba, skryté poklady, moc i bezmoc) a Uran (radikální změny, svoboda, nezávislost) v kvadrátu budou spolu pomalu postupovat příštích asi 5 let. Radikální změny na úrovni společenské i osobní budou nevyhnutelné. Tento rok nám dává šanci je nastartovat – Uran ve znamení Berana k tomu přímo vybízí, podpoří Pluto v reorganizaci všeho, co má formu, strukturu, řád, pravidla, omezení. Radikalita je na úrovni rychleji konat než myslet. Rok 2012 je výjimečný i tím, že v něm budou postupně retrográdní všechny osobní planety, dostáváme možnost revizních řešení, co se nám na 1. pokus tak docela nepovede, zkusíme nanovo. Jen je třeba si to ve správném čase uvědomit a zpracovat.
Díky cykličnosti pravidelně přicházejí období retrogradity planet, kdy jdou po ekliptice proti normálnímu, tj. přímému směru. Ten naznačuje, že příslušné záležitosti nejdou kupředu, vrací do minulosti, do nevyřešených problémů rodiny, do minulých inkarnací, že „naslibuje a pak nesplní“. Působení oné energie se obrací dovnitř; je třeba pracovat místo na materiálních aktivitách na subtilnější a skrytější rovině – kultivaci duše, i vrátit se v čase zpět (retro), k věcem, které jsme dříve nedodělali, rozpomenout se, udělat si jakousi anamnézu. Nebránit se (byť v přiměřené míře) reminiscenci, nostalgii. Energie se stává disponibilní pro vnitřní život, meditaci, duchovní život, i pro psychické problémy.
Opakují se šance pro nápravu toho, co se zcela nepovedlo, nedodělalo, harmonizujeme se s vesmírem; pokud se domníváme, že „se povedlo“, jsou ona post-retrográdní období jakýmsi bonusem, lze ještě vylepšit to co už bylo – jen je nutno to zpracovávat vědomě(!), nastává možnost dostat se tak na další výše-vibrační úroveň v daném aspektu.
Nabízím náměty, související s balíkem retrogradit osobních planet. Budeme zpracovávat energie k vyloučení v toho, co evidentně ubližuje; a to, co se děje tak jako tak, můžeme vědomě přetransformovat na pozitivní přístup. Probíhající události se změní se změnou osobního přístupu v jejich očekávání!

Jako první začíná se svou Beraní energií planeta Mars 24.ledna na 23°Panny, začíná nesmlouvavá analýza zemitých věcí. Měla by se zabývat věcmi, co tu byly už od 20. listopadu; třeba jsme na ně neměli dostatek energie, nebo jsme je zvládli ne právě ideálním způsobem, nebo nám mezitím došlo, jak to ještě „povýšit“. Na přípravu opravných aktivit je hodně času, až do 14.dubna, kdy Marsova retogradita končí na 4°Panny. V těchto 80 dnech se nerozčilovat, nevyhledávat rvačky, bitky, hádky; soustředíme pozornost při řízení dopravních prostředků, ale i jako chodci musíme dávat pozor. Nepodceníme žádná nebezpečí. Zacházíme opatrně se vším ostrým (týká se to jak nožů, tak i koření)! Připravíme si, jak nezvládnuté aktivity rozjet nanovo. „Územím“ této retrogradity pak Mars opakovaně půjde až do poloviny června, využijeme tento čas jako otevřenou bránu pro připravené aktivity.
Během tohoto období se pro zlepšení komunikace a pochopení informací připojí svým 1. retrográdním cyklem roku 2012 planeta Merkur – 12.března na 7°Berana (jemuž Mars vládne). V Beranu se posílí impulzivnost, nedostatek trpělivosti v myšlení, s následky chybných závěrů; náruživost diskutéra, mentálně stimulovaného. Do všeho se vrhá doslova po hlavě. Krátce před začátkem této “retrodoby“ Merkur doslova proletí kolem Jupitera, dostane se mu upozornění, že se má věnovat dostatek času k vyzrání vztahů. Merkur jako správný posel předá zprávy i ze sfér nejvyšších – projde totiž zpět až k 24°Ryb – prostorem nekonečného Univerza. Cestou se potká s Uranem – konjunkce 18.března 18:22 SEČ, pak též se Sluncem – konjunkce 21.března v 20:21 SEČ na 1°Berana: ve dnech kolem jarní rovnodennosti propojí energie informačního pole celého zodiaku!

Při tomto prvním Merkurově retročase Beranem bychom se měli připravit na možnost problémů se spojením v jakékoli podobě, problémy s technikou informačního charakteru, při komunikaci může docházet k doslova hloupým chybám. Racionální myšlení jakoby postrádá jasné chápání. Neměli bychom podepisovat jakékoli smlouvy. Nezavalíme se příliš mnoha zcela novými informacemi. Nenabereme si další a další povinnosti. Nepodléháme nemístnému optimismu, co všechno a tak úžasného určitě zvládneme. Neulítáváme na virtuální realitě, nesedíme neustále u počítače, aniž by to mělo nějaký smysl. Přetrvává duševní neklid. V tělesné oblasti je možnost úrazů. V souvislosti s Uranem a Beranem může ubližovat přehnaná originalita přesvědčení, upřímnost názorů, otevřenost, podrážděnost že nic nejde ještě rychleji. Připravíme se na re-starty – co a jak dělat, aby se věci nezhatily jako předtím.

Co bychom v tuto dobu neměli: podepisovat jakékoli smlouvy. Zavalit se příliš mnoha zcela novými informacemi. Nabírat si další a další nové činnosti a závazky, kterým logicky nemůžeme dostát. Ulítávat na virtuální realitě, sedět neustále u počítače. Neztrácet se v iluzích.
V tomto období se budeme zabývat věcmi, co tu byly už od 7.února.
Toto Merkurovo retrográdní období skončí 4.dubna na 24°Ryb, období možných oprav či vylepšování bude aktivní do 24.dubna.
15.května zahájí po téměř dvou letech svou retro-misi Venuše, na 24°Blíženců. Venuše vládne lásce, flirtu, rozkoši, kráse, osobnímu kouzlu, citovosti, umění, estetice, ale i hodnotám všeho druhu vč. veškeré práce s nimi. V Blížencích jsou city a pocity intelektualizovány, procházejí filtrem rozumu. Je zvědavá, chová se vyzývavě, lehce a snadno své city vyjadřuje, svádí výmluvností.
Kde teď můžou být problémy, tedy co „nedělat“: rozhodně nekupovat drahé věci, zvláště ty co souvisejí s oblastí informací (počítače, telefony, tiskárny): zakoupené zboží by mělo skryté vady. Nevymezovat si nová komunikační teritoria a prostory – jak vnější, tak i ty vnitřní (sebevymezení), nezřizovat např. své nové byť úžasné www. Nečekat, že teď dostaneme všechny informace jak být tou nej… V oblasti hodnot upozorňuji ty, kdo pracují v daňovém poradenství: počítejte v inkriminovaném období s nedorozuměními jak s klienty, tak i s úředníky, vše si pečlivě prověřujte, napsané si nechte pro jistotu zkontrolovat i někým druhým, kdo do vašich čísel není „zakoukaný“.
A teď tedy ty pozitivní, žádoucí činnosti, na které je dobré se soustředit: zpracovat dojmy, poznatky, informace z předchozího období, zvláště od 12.dubna. Pracovat vědomě na subtilnější a skrytější rovině, na kultivaci duše, duchovním životě, meditovat, přehodnocovat, připravovat se na další 1,5 roční období: co a jak bych měl po nových zkušenostech dělat lépe, připravit si jakousi osnovu. Provést revize týkající se životního stylu, uspořádat a přehodnotit finance. Harmonizovat okolí i své nitro, znova se naučit mít rád sám sebe (šance pro spoustu lidí, zvlášť těch s chronickými chorobami), zamyslet se nad vztahy k lidem a ke světu, a nad svými vnitřními schopnostmi mít někoho nebo něco rádi. Opravit a dokončit nedodělky z předchozího období: pořádek ve všem, odkládané zkrášlovací činnosti kolem sebe, setkat se s přáteli, shlédnout film, na který zatím nebyl čas. Rekultivovat se – dojít si na kosmetiku, provonět okolí, najít znovu svůj půvab a šarm, potěšení ze života. Vše vědomě zvažovat – ale nic se nesmí přehánět!
Ve středu 6. června 2012 nastane konjunkce Venuše se Sluncem, Venuše se promění z Večernice na Jitřenku. Venušino retroobdobí skončí 27.června na 7°Blíženců, brána pro dopracování je aktivní do konce července.
Zatímco pilně využíváme Venušino vylepšovací období, chystá se již Merkur (aby jako posel neztrácel čas) ke svému dalšímu retročasu: právě od 27.června již běží časoprostor, který bude vhodný k následnému vylepšování. Toto retrográdní období začne 15.července na 12°Lva. Merkur ve znamení Lva souvisí s intelektuálním oslňováním, účinností myšlení, mentální tvořivosti, pýchou, překračováním úzkých rámců, se silou vůle, s absolutním přesvědčením o čemkoli, hodnocením situací v celku, i sebeobrazem, s „já“. To se může projevovat jako individuální projevená (zralá) osobnost, i jako nezvladatelné (nezralé) narcistní ego. V retročase je to jakoby naruby, naopak, v nezralé, nezvládané formě. Merkur k tomu přináší staro-nové informace. V této době je dobré revidovat své postoje v těchto oblastech. Přezkoumáme svou vlastní přirozenost, kde a jak projevujeme tvořivost, hravost, vztah k dětem, i ke svému vlastnímu vnitřnímu dítěti. Obnovíme si aspoň trochu nevázané letní hravosti. Přezkoumáme své vlastní sebeuvědomění.
Připravíme se na možné problémy, aby nás to nerozhodilo (základ je jako při všech Merkurových retrograditách, v textu výše až po „možnost úrazů“). Ve Lvu se přidává doslova autoritativní vysílání svých znalostí, mentální tvořivosti, pýchy.
Konjunkce Slunce – retrográdní Merkur nastane 28.července v 21:58 SELČ na 6°Lva – s možností vhledu do energií času. Toto retrográdní období končí 8.srpna. „dojezd“ času vylepšování bude až do 22.srpna – se vstupem Slunce do zn. Panny.
Poté budeme mít trochu klid na dobré zažití 8mi měsíčního fičáku, až do další, letos poslední retrogradity osobních planet: Merkur začne svou poslední roční zpětnou pouť 7.listopadu na 4°Střelce. V té době půjde o nezávislost myšlenek, nová optimistická řešení, upřímnost názorů, otevřenost, filozofie, pronikavost intelektu, intuici, zálibu v hádankách, tajemstvích, o předtuchách, kritičnosti, zvídavosti, neústupnosti, věčné opozici, provokování, s obtížností se soustředit, dotahovat, dořešit věci; rozptylujeme se příliš mnoha věcmi, přeháníme, nejsme stabilní, postrádáme přesnost, myslíme že lze cokoli. Projevuje se mystičnost duchovního posla – ale s filozofickou povzneseností nad trivialitami chrlí na okolí velké spousty myšlenek.
Pozitivní přístup pro toto období – tedy co ANO, co v tuto dobu jde skvěle: opět RE-vize čehokoli. Ideální čas pro přezkoumání svého vlastního smyslu života, pro zpracování svých vlastních představ po čem toužím, i pro pochopení jiných kultur. Protřídíme si v knihovně encyklopedie a knihy s filozofickou tematikou. Znovu si v nich počteme, tím se dřívější informace buď upevní, či naopak odloží. Děláme korektury textů. Přezkoumáváme a aktualizujeme svůj vlastní příběh, smysl života, vlastní představy po čem toužíme. Je čas pro niternou práci ducha, spojenou i s propojením s naším tělem.
Naopak raději – můžeme-li – se vyhneme v zásadě činnostem uvedeným u Merkurových retrogradit.
Konjunkce Slunce – retrogr. Merkur nastane 17.listopadu v 16:47 na 26°Štíra. V čase hodiny kolem přesné konjunkce Merkur/Slunce se zklidníme, je ideální čas na meditaci, dostane se nám vhledu do spousty informací k právě živému tématu, s emočním nasycením, a proto i lépe a hlubokým pochopením.
Merkur půjde zpět až do 26.listopadu na 18°Štíra. Brána otevřená pro zlepšování bude v tomto případě do 14.prosince. A to už se budeme těšit na 21.12.2012, zimní slunovrat, se vstupem Slunce do znamení Kozoroha – a konečně i s ukončením Mayského kalendáře…

zdroj: astro-zuzana-k.ic.cz

Kniha Ako prežiť rok 2012.
Ostatné knihy zaoberajúce tematikou roku 2012 a transformáciou.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 838 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme