Pohled na velkolepý rok 2012 dopředu! Archanděl Metatron

ID-10073413

obrázok so súhlasom Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net

Zdravím Mistři!

Obklopujeme každého z Vás léčivou energií, čímž Vám pomáháme uvědomit si, že jste sami sobě Mistry na cestě Vzestupu. Naším posláním je nabídnout Vám inspiraci a jasný rozhled, ale zároveň je nezbytné, abyste Vy, jako posvátné a suverénní bytosti, byli soudní a nakládali s touto i každou jinou „channelovanou“ zprávou, dle svých vlastních pocitů.

V roce 2012 proběhnou další změny. Tento rok je velice slibný tím, že se vyřeší mnohé z našich obav, které máme. Vzestoupení je skutečně nadosah – a dojde k němu. V mnoha aspektech již k nanebevstoupení došlo, ale jediné, co ještě zbývá udělat, je dokončit kompletaci Krystalické mřížky a aktivovat finální krystalický přechod.

Média neustále zobrazují válku, hladomor, katastrofy a finanční kolaps. Jediné, co se vysílá, je to, co lze vidět pouze ve 3D. To je však plné marnosti, nemyslíte? Proroci konce světa navazují na tato témata, nebo ne? Někteří z nich jsou velice zaměřeni na strach, kupříkladu ze srážky s kometou, přetočení pólů a ekonomického kolapsu. Zda tyto teorie zastáváte či ne, na tom nezáleží. Je to pouze o vašem strachu, který ve Vás vytvářejí.

Drazí, znovu Vám říkáme, že Vzestoupení je na cestě a lidstvo ho zažije. Je čas opustit staré energie strachu a bolesti. K žádnému konci světa nedojde. Říkáme Vám, že vychází Nové slunce a to je doba, kdy přicházejí velkolepé změny. A tím máme na mysli vskutku VELKOLEPÉ.

Mistři, na této planetě budou vždy lidé, kteří budou předvídat strach a zkázu. Ti ale slouží dualitě, však stačí se rozhlédnout po planetě, abyste se přesvědčili svým názorem. Není účelem Ducha, abyste se vzdali naděje, nebo se vzdali své svobodné vůle. To jsou staré energie. Naším poselstvím je ve Vás probudit uvědomění, že to božství, které hledáte, máte v sobě a také, abyste opravdu věděli, že vše vzestoupí a že jste na nejlepší cestě, aby k tomu došlo co nejdříve. Promluvme si tedy o roce 2012.

2012 je nesmírně důležitý rok. Obsahuje v sobě mnoho multidimenzionálních křižovatek a časových bran. To jsou ve skutečnosti různé časové body, díky kterým můžeme postoupit vpřed. Tyto body jsou brány, díky kterým přišlo z budoucnosti mnoho z Vás. Jste vyslanci v čase, stejně jako Siriánsko- Plejádští navigátoři, kteří sem přinášejí nové kódy, které otevírají planetu k Vzestupu.

2012 je poslední výzva k probuzení. Je potřeba v tomto roce vykonat mnohé.  Ta skutečná práce přichází až teď. Nyní, v této fázi, mnoho z vás našlo části sebe, které ještě neumíte plně pochopit a přijmout. Cítíte se jakoby cizí na Zemi a Vaše energie nemusí nutně souznít s tím, co se odehraje v tomto roce. Ve skutečnosti se můžete cítit ztraceni a polapeni v temnotě.

Drazí, věřte, že tyto pocity jsou běžné a vše zapadá do předem připraveného plánu, který byl vytvořen Vámi, a to v budoucnosti. Vězte, že to dopadne tak, jak chcete Vy. Existuje obrovské množství duší, které si vybraly být zde v tomto čase a přicházejí z dimenzí přesahující 5D (i z budoucnosti) a tak lépe chápou, co se nyní děje a i to, co se bude dít v roce 2012.

Jste vyslanci Křišťálového Světla – zastupitelé Lásky. Z pohledu linearity a vašeho pohledu na čas, jste přišli z budoucnosti pomoci lidstvu v bouřlivých časech, které se rozvinuly v posledních 24 letech. Mnoho z Vás se probouzí až teď, což je záměr.

Začali jste hromadit věci v době, kterou nazýváte „Baby boom“, což je éra po 2. světové válce. Vaše počty se neustále zvyšovaly do doby, kterou nazýváte éra Generace X, tedy Indigo a Křišťálových dětí.

Jste vyslanci Křišťálového Světla, průkopníci alternativní budoucnosti Země …. Nanebevstoupení.

Ve svých životech jste měli mnoho úkolů a povinností. Jste Strážci Moudrosti, ochránci Země, šamani, ohniví tanečníci, bojovníci Světla, hvězdné bytosti, Starší, Nositelé Síly a léčitelé času.

Přišli jste navrhnout a vytvořit jinou budoucnost, než jaká byla naplánována. Jste tu, abyste vedli lidstvo skrze paralely možných katastrof a neštěstí, který by mohly vyvolat zmatek, jak se již několikrát stalo. Jste zde, aby se historie neopakovala – a my Vám říkáme, že jste uspěli.

Podívejte se. Jste poradci, odpadlíci a lovci paradigmat. Použijeme nyní analogii s mořem, abychom objasnili Vaši roli vyslanců Světla. Představte si, že vzestoupení je jako člun na moři, pracovníci světla jsou jako profesionální navigátoři, kteří přesně vědí, kde jsou nebezpečné proudy, kde příliv a odliv naráží do skal. A tito navigátoři vědí, jak se tomu vyhnout, jak tato místa proplout a jak udržet zátěž. Jsou tu učitelé s odbornými znalostmi v mnoha oblastech, které přinesou kolektivní moudrost, jaká nemá v historii lidstva obdoby.

Mnozí z Vás zažili nanebevstoupení mnoha planet a jiných světů a uvědomujete si, jaká nebezpečí hrozí. Jste srozumnění s tím, jak vše probíhá. V tuto dobu jste již skoro hotovi.

Snad nejdůležitější rolí pro Vás vyslance v roce 2012  je – nepodlehnout strachu a temnotě starých energií a pomoci tím, že budete vyzařovat neustále světlo. Nesmíte se nechat odradit !

Co nastane v roce 2012 ?

Nový začátek. Vzestup Země umožní dimenzní postup naší planety. Země se posouvá k novému Krystalickému poli, rozšiřujícím od 4. k 12.dimenzi. Krystalický matrix je generován níže uvedenými událostmi:

*Krystalická mřížka bude dokončena 12.12.2012

*Sjednocení dvanácti  Základních slunečních disků, které představují nové DNA a nové frekvence pro Zemi.

*Globální sjednocení krystalického pole, kdy dva hlavní body se nacházejí v Arkansasu a Brazílii.

*Dokončení osmiboké pyramidy, která zahrnuje Krystalickou síť okolo Země a zároveň je napojena na kosmickou mřížku, které je dodávána energie z Orionu a Arkturu.

Tyto a ještě mnohé další úpravy musí být dokončeny ještě v roce 2012. V mnoha ohledech probíhá nanebevzetí již od roku 1987, ale jako konečný krok, musí být dokončeny výše uvedené body

Jak již bylo řečeno, mnozí z Vás jsou nositeli nových kódů, krystalovými inženýry a kvantovými mechaniky, kteří jsou zde na pomoc s vyplňováním úkolů. Jiní z Vás zase posly z budoucnosti, další kupříkladu vyslanci Siriánsko – Plejádské aliance. To platí zejména pro ty, kteří se nazývají Strážci Země.

Jedná se o práci, kterou vykonáváte intuitivně. Mnoho z Vás má protějšky na siriánských a plejádských lodích, které také slouží ku pomoci v této době.

Silná data a aktivační fáze roku 2012

Existují určité klíčové frekvence, vyskytující se v konkrétních datech. Rovnodennosti, slunovraty a zatmění budou extrémně silné a každé takové datum představuje jeden malý kód ke konečné změně vzestupu. To, co se nazývá 12. vlna vzestupu, začíná koncem ledna a pokračuje až do 12.12.12.

Klíčová data roku 2012 jsou následující:

25.ledna – Zahájení 12. vlny vzestupu.

3.únor -Neptun v Rybách-Zvyšování vnitřních vizí

8.února – Chiron v Rybách – Skvělá příležitost pro individuální uvolnění a globální léčení

20.března – Equinox – 4. a poslední vlna Vesmírné spoušťě, stahování a inicializace Krystalických kódů

20.května – Zatmění slunce – Makro integrace lidstva – rovnováha mužského principu

4.června – Zatmění měsíce – makro integrace lidstva – rovnováha ženského principu

6.června – Integrace Venuše – Integrace Siriánsko-Plejádské aliance, plný návrat zlaté energie delfínů

20.červen – letní slunovrat – extrémně silný, dokončení energií předchozích zatmění a transitu Venuše

22 září – Podzimní rovnodennost – První propojení všech dvanácti primárních sluneční disků v krystalické podobě

13.listopad – Úplné zatmění Slunce – Aktivace 144 Satelitních slunečních disků na 12 základních disků. Konečná Mřížka Integrace božského mužství v rovnováze.

28. listopaduZatmění měsíceKonečná mřížka božského ženství v rovnováze

12.prosince – (12.12.12) Završení – dokončení Krystalické mřížky. Aktivace posledních Atlantských krystalů a sjednocení pyramidové mřížky a slunečních disků. Mužská a ženská energie v jednotě.

21.prosince – Zimní slunovrat – Restart v mřížce vzestupu. Expanze a jednodušší přístup k dvanácti Rozměrům. Boží prst formuje Jupiter, Saturn a Pluto.

Restart = 12.12.12

12.12.12 se stanou veškeré systémy plně kódovanými. Aktivace Krystalu ohně na Biminách a Krystalu moudrosti na jezeře Titticacca.

Ekonomika

Mnoho z Vás již vidí, že se ekonomiky celého světa nezadržitelně spějí k pádu. Někteří již tento kolaps dávno předvídali. Drazí, ekonomika se musí změnit a také se změní, ale nečekejte, že nastane totální kolaps, protože to by neposloužilo Nové Zemi. Tato změna k novému systému bude probíhat desetiletí, tedy bude to postupný proces.

Americké prezidentské volby

V listopadu 2012 započnou nové prezidentské volby v USA. Nechceme předpovídat vítěze, ale jen říkáme, že je to velmi důležitá chvíle.
Prezident Obama je duše vyššího světla, a skutečně nabízí lepší cestu pro Spojené státy. Jeho znovuzvolení bude obtížné, ale je velice důležité. Jisté však není nic, jelikož v tomto hraje roli mnoho faktorů. Obama je muž, kterému záleží na občanech. Přesto ještě bude trvat mnoho let, než budou v představenstvu USA poctiví lidé.

Shrnutí

2012 je zázračným rokem. Je dokončením planetárního vzestupu vědomí. Změny však budou probíhat postupně, tak, jak na ně budete pohlížet lineárním phledem. Většina z Vás se ale 22.12.2012 ohlédne a řekne:,, Vždyť se nic nestalo, co je za problém?“ Ale Ti z Vás, kteří pochopili, o co jde, pochopí, že k té úžasné přeměně došlo a že započal vskutku nádherný čas.

Já jsem Metatron a přišel jsem se s Vámi podělit o tyto pravdy. Jste milováni.

A tak to je.

zdroj: www.Earth-Keeper.com

Do češtiny přeložili Sentinel a -Ag- (www.svetloatlantidy.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Knihy s tematikou: 2012, vzostup, transformácia

Galéria kódov svetla

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 132 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme