B17 = Svet bez rakoviny?

Lži, mýty a neuvěřitelná fakta o B17

Někdy je moderní medicína schopná prodloužit život pacienta o několik let, ve většině případů však jen o něco málo měsíců, nebo vůbec ne. Znamená to, že rakovina se dnes nevyhne téměř žádné rodině a minimálně jeden z příslušníků každé rodiny během svého života onemocní jedním z mnoha druhů tohoto zákeřného onemocnění. O to více se zdá neuvěřitelné, že tragédii těchto rozměrů se dnes dá zcela předejít, a to s použitím léčebných prostředků (např. suplementací B17) a vědeckých znalostí v dnešní době zcela dostupných! Věřím, že následující řádky přinesou mnohým čtenářům novou naději jak co se týká léčby, tak i prevence této obávané nemoci.

Každým rokem na světě umírají desítky milionů lidí na následky rakovinových onemocnění. Přes tři čtvrtě milionu ve Spojených státech amerických a téměř dva miliony v Evropě. Každý třetí člověk vyspělého světa se během svého života s tímto onemocněním setkal a bohužel většina trpících rakovinou této chorobě dříve, či později nakonec podlehne.

Rakovina je způsobena nedostatkem látek na bázi vitaminů

ID-1005017

obrázok so súhlasom Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net

Účelem tohoto článku je shromáždit co nejvíce informací podporujících skutečnost, že rakovina není nemocí způsobenou nějakou bakterií, jedovatou látkou či virem, ale ve skutečnosti naprostým nedostatkem přírodních látek na bázi vitaminů nepostradatelných pro naše tělo.

Ano, skutečně určitý druh viru, či působení jedovatých toxinů např. z kouření, konzumace alkoholických nápojů či jídel obsahujících různá aditiva a konzervační přísady mohou nenávratně vést k mutaci zdravé tkáně a tím ke vzniku nekontrolovaného rakovinového bujení v  lidském organismu. Totéž se může stát i během tak banální věci jako je obyčejné opalování vlivem slunečního záření. Ale všechny tyto skutečnosti jsou jen jiskrami, které jsou schopny onemocnění rakovinou podnítit a vyvolat.

Co chybí je látka, která působí jako přírodní záložní pojistka, látka, jež byla během posledního století z našeho jídelníčku téměř vymýcena záměrným „čištěním a vylepšováním“ našich moderních potravin, počínaje moukou a cukrem a konče konzervami, masovými výrobky a mnoha dalšími.

Touto látkou je vitamin B17 (amygdalín), neboli Laetril

To znamená, že původ rakoviny je v našem vlastním metabolismu nebo chcete-li v tom, jak se člověk stravuje a jakým způsobem se tato potrava do těla vstřebává.Že je to nemožné? V historii lidstva jsme se mnohokrát a opakovaně setkali se smrtelnými a devastujícími chorobami, které jsou v dnešní době naštěstí již zcela vymýcené a patří do učebnic jako varovné příklady lidského konání z nevědomosti. Všechny tyto choroby však mají společný jmenovatel. Naprosto bez rozdílu se dá těmto vážným nemocem zcela předejít a vyléčit je vitaminy, minerály a přírodními sloučeninami, což jsou látky běžně se vyskytující v přírodě.

I další těžké nemoci byly způsobeny nedostatkem vitaminů. Pro běžného čtenáře jsou snad nejznámější z těchto chorob kurděje. Smrtelná choroba, která vyhlazovala lidskou populaci po tisících. Nemoc, jež kdysi dokázala usmrtit celé polární expedice a v  průměru polovinu členů námořních vyprav. Celá staletí se kurděje považovaly za nevyléčitelné. Je to nemoc, kterou je v dnešní době možno běžně léčit a předcházet jí dostatečným přísunem vitaminu C do našeho organismu, tedy látkou, jež by měla být nedílnou součástí našeho denního jídelníčku.

My už dnes dobře víme, že ani onemocnění rakovinou netvoří v této kategorii žádnou výjimku a proto pro její léčbu neexistují žádná vlastní pravidla! To znamená, že každá metabolická chronická choroba musí být kontrolovaná látkami, které jsou součástí biologické zkušenosti lidského organismu. Chronická metabolická onemocnění nemohou být nikdy kontrolovaná látkami tělu cizími.

Jádra  pecek ovocných plodů působí proti rakovině

V roce 1974, tedy více jak před čtvrt stoletím, byla poprvé vyslovena myšlenka, která se stále velmi špatně prosazuje u neinformované a do značné míry lhostejné veřejnosti. Bohužel nevyjímaje ani většinu lékařů a ostatních odborníků pracujících v medicíně a biochemii. Jde o převratnou myšlenku, že užíváním pecek běžných ovocných plodů se dá předejít rakovině, onemocnění, které dosahuje stupně úmrtnosti srovnatelného s kdysi nevyléčitelnou zhoubnou anémií. Vědecky prokázanou skutečností je, že jádra pecek všech plodů, kromě citrusů, totiž obsahují vysoké procento vitaminu B17, nebo chcete-li „protirakovinového“ vitaminu.

Rád bych vás nyní seznámil s poznatky přednesenými před lety dr. Krebsem jr. během lékařského semináře v Los Angeles. S pravdou, která je absolutně nenapadnutelná z hlediska vědeckého, historického či jakéhokoliv jiného.

Skutečností je, že žádné chronické metabolické chorobě v historii lidstva a medicíny nebylo možno předcházet či ji vyléčit jinou látkou než tou, která je běžně obsažená ve zdravé stravě nebo látkou běžně se vyskytující v přírodě.

To znamená, že budeme-li pravidelně užívat odpovídající množství vitaminu B17 v jeho čisté formě nebo ve formě jader, budeme schopni předejít onemocnění rakovinou stejně účinně, jako jsme schopni předejít onemocnění kurdějemi přísunem vitaminu C.

POZOR! Je prakticky nemožné určit miligramové množství vitaminu B17 v různých jádrech. Obsah tohoto vitaminu např. u jader meruněk, broskví, rynglí, švestek, „špendlíků“ a dalších peckovin se může lišit až o několik set procent. Protože se z přírodních zdrojů vitaminu B17 může působením hydrolýzy vylučovat kyanid, je nutné dbát maximální opatrnosti a v žádném případě neužívat dávky, které by mohly vést k částečné nebo dokonce akutní otravě kyanidem.

I když zatím nebyl zaznamenán žádný smrtelný případ otravy kyanidem z přírodních zdrojů, je třeba vzít tuto možnost v úvahu a udělat vše k její prevenci. Vitamin B17 v čisté formě zvaný Laetril není jedovatý a samovolné vylučování kyanidu nehrozí ani při vysokých dávkách (až do 9 g denně) podaných do žíly.

Také každodenní přísun v miligramech je velmi jednoduše kontrolovatelný. Já osobně doporučuji denní preventivní dávku 100 až 200 mg (jednu až dvě tablety denně) pro všechny, kteří ještě rakovinou neonemocněli a ani se nevyskytla v jejich rodině. Pacienti, kteří se z rakoviny již vyléčili a osoby mající zvýšené riziko onemocnění, by měli užívat 300 až 500 mg denně. Jednou až dvakrát týdně je vhodné doplnit toto množství o 4 až 8 jader pecek broskví nebo švestek. Na hořkou chuť jader nedbejte, uvědomte si, že děláte velice prospěšnou věc pro své zdraví.

Co je to vitamin B17?

Vitamin B17 je ve vodě rozpustná, v zásadě neškodná látka, označovaná jako přírodní chemoterapeutikum. Je obsažen ve více jak 1200 druzích rostlin, z nichž velká část je jedlých. Vitamin B17 je také znám pod jménem Laetril či nitrilosid. Každý z těchto názvů však označuje jednu a tutéž látku.

Jak již bylo uvedeno, nejvyšší koncentrace vitaminu B17 je obsažena v jádrech pecek běžných druhů ovoce jako jsou meruňky, broskve, švestky, třešně, višně, ryngle, “špendlíky“ a mnoho dalších. Jádra pecek meruněk a broskví obsahují téměř 2 % vitaminu B17 z celkové hmotnosti. Jediným druhem ovoce na severní polokouli, který neobsahuje žádný vitamin B17, jsou plody citrusů.

Zde bych rád připomněl, že jeden z nejznámějších lékařů a biochemiků 20. století dr. Hans Nieper z Německa v roce 2001 prohlásil, že stávající model působení B17 má vážné nedostatky. Slíbil, že svět bude překvapen, až zveřejní výsledky svých posledních výzkumů věnujících se působení B17 na rakovinové buňky. Bohužel dr. Nieper zemřel náhle ve svých sedmdesáti letech na infarkt (vyskytly se dohady, zda nebyl otráven záměrně) a výsledky jeho práce nebyly údajně nikdy nalezeny. Následující řádky pojednávají o účinku vitaminu B17 a jeho působení v organismu tak, jak byl zkoumán předními vědci před dr. Nieperem.

Vitamin B17 ničí rakovinové buňky.Základem vysoké účinnosti léčby Laetrilem (čistý vitamin B17) je jeho schopnost velmi účinně usmrcovat pouze rakovinové buňky a zdravou tkáň ponechat naprosto nedotčenou a neporušenou. Tento mechanismus je výsledkem vysoce účinného procesu ničení rakovinové tkáně.

Již dlouhá léta se moderní medicína snaží vytvořit umělou chemoterapeutickou látku, která by působila pouze na určitý druh tkáně. Jak se však sami můžeme přesvědčit podle průměrných až mizivých výsledků účinnosti ozařování a moderní chemoterapie, taková látka prozatím nebyla člověkem vytvořena.

Paradoxem zůstává skutečnost, že vysoké procento pacientů neumírá na samotnou nemoc, ale následkem zmíněných druhů „léčby“.Princip zdravé výživy a vývoje našeho organismu nám napovídají, že takovou látku nelze vyrobit umělou cestou.

Naše tělo není možné přesvědčit, aby přijalo a pozitivně reagovalo na cizí chemickou látku.Ve výrobě takové látky nás však dávno předstihla sama příroda a o její účinnosti nemůže být pochyb, jak se sami přesvědčíte z následujících řádků.

Mechanismus účinku vitaminu B17 v lidském organismu. Po užití vitaminu v jeho čisté formě (Laetril) projde tato látka v nezměněné formě žaludkem. Kyseliny přítomné v našem žaludku nemají žádný vliv na případnou změnu chemické struktury tohoto vitaminu.

POZOR! Vitamin B17 z přírodních zdrojů může uvolnit hydrolýzou předem neurčitelné množství volného kyanidu. Z tohoto důvodu je nutné udržovat denní dávku pod hranicí případné toxicity, což je např. 12 meruňkových jader užitých ve čtyřech rozdělených dávkách, 3 jádra každých 8 hodin.

Ve střevech dochází pouze k částečnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovou, mandelonitril, volný benzaldehyd a prunasin. Vysoké procento Laetrilu se dále dostává do krevního oběhu v nezměněné formě.Účinnost Laetrilu a jeho protirakovinového účinku závisí na dvou důležitých enzymech. Na enzymu rhodanese, který je obsažen v každé buňce zdravé tkáně, avšak zcela chybí ve zmutované tkáni zhoubných nádorů a na enzymu beta-glucosidase, jež je ve vysoce koncentrovaném množství přítomen přímo v rakovinovém nádoru. Zdravá tkáň neobsahuje téměř žádný enzym beta-glucosidase, tedy přesněji 500 až 1000 x méně než tkáň rakovinová.

Věnujte, prosím, maximální pozornost následujícím větám. Kyanid obsažený v čistém B17 je automaticky uvolněn přímo v oblasti samotného nádoru vlivem enzymu beta-glucosidase, který je v nádorových buňkách obsažen. Volné molekuly kyanidu okamžitě usmrtí buňky samotného nádoru. Jakékoliv molekuly kyanidu, které se dostanou mimo nádor, jsou kompletně neutralizované enzymem rhodanese na nejedovatou látku zvanou thiocyanate.

Jak již bylo uvedeno, enzym rhodanese je přítomen ve všech buňkách zdravé tkáně, ale není  přítomen ve zmutované tkáni rakovinových nádorů. Rakovinové buňky tedy nemají žádnou obranu proti smrticímu efektu kyanidu.

Namísto vypadávání vlasů, nesnesitelných bolestí a pocitu silné nevolnosti, tak jak je to běžné při léčbě moderní chemoterapií a radioterapií, jsou jedinými vedlejšími účinky léčby vitaminem B17 ústup bolesti, zvýšená chuť k jídlu, přibývání na váze a zvyšující se celkový pocit pohody.

Vitamin B17 léčí všechny typy rakoviny.Průkopník léčby Laetrilem dr. Krebs ve svých zevrubných studiích uveřejnil přímo šokující výsledky týkající se účinnosti a prevence rakoviny vitaminem B17. Jeho studie byly v průběhu dalších let potvrzeny řadou lékařů a biochemiků. Zde bych rád uvedl alespoň některé z těchto závěrů. Dr. Hans Nieper z Německa podal následující prohlášení do světového tisku:

„Po dvaceti letech experimentálních prací s netoxickým nitrilosidem, tj. s Laetrilem, jsem dospěl k jednoznačnému závěru, že tato látka je nejúčinnější substancí v boji proti rakovině, jak co se týká prevence, tak i vlastní léčby, která je schopna kontrolovat všechny typy rakovinových onemocnění.“

MUDr. Hans Nieper byl jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších biochemiků v oblasti výzkumu rakoviny a roztroušené sklerózy. Jako bývalý ředitel nemocnice Silbersee v Hannoveru začal používat kobalt pro lékařské účely.

Vitamin B17 je netoxický.MUDr. Dean Burk, dlouholetý ředitel NCI (Národní institut pro výzkum rakoviny, USA), jeden z nejvýznamnějších odborníků v oblasti biochemie uvádí, cituji:

„Během 45 let, které jsem věnoval studiu a výzkumu rakoviny, z toho téměř 33 let ve službách NCI s možností studia veškerých dostupných materiálů týkajících se seriózního výzkumu Laetrilu, jsem se nesetkal s jediným vědeckým výsledkem, který by demonstroval zvýšenou toxicitu nebo jinou zdravotní závadnost tohoto vitaminu. Protirakovinové účinky této látky byly nezvratně prokázány jak naší institucí, tak řadou dalších klinik po celé Americe i západním světě. Navzdory tvrzení odpůrců Laetrilu z řad kartelů ovládajících trh se syntetickými léky prohlašuji, že vitamin B17 je tou nejúčinnější látkou pro kontrolu rakoviny, se kterou jsem se za celou dobu své profesionální kariéry setkal. Je velmi nehumánní, že oficiální a veřejné stanovisko naší instituce se v tomto případě staví plně na stranu nadnárodních kartelů.“

Úspěšnost léčby vitaminem B17. Souhrn výsledků práce výše jmenovaných lékařských kapacit je následující:

1.Úspěšnost metabolické léčby Laetrilem v případě neléčitelných metastáz v terminální fázi je 15 %. Pro porovnaní, úspěšnost klasických druhů léčby se ve stejném případě rovná 0,03 %.

2.Úspěšnost metabolické léčby Laetrilem v případě raného stadia rakoviny je 85 %. Pro porovnání, úspěšnost klasických druhů léčby se v tomto případě pohybuje mezi 1,5 až 18 % podle druhů nádorového onemocnění.

3.Úspěšnost Laetrilu jako prevence proti všem typům rakovinových onemocnění je 99,98 %. Dvě setiny procenta tvoří lidé, kteří byli dlouhodobě ve styku se silně rakovinotvornými látkami nebo radiací.

Vitamin B17 v přírodní formě užívají příslušníci asijského kmene Hunza

Vysoko v horách na pakistánsko-indickém pomezí již staletí žije asijský národ zvaný Hunza. Tento kmen žije v naprostém souladu s přírodou a je zajímavé, že největší částí jídelníčku těchto lidí jsou meruňky, kterým se v tomto klimatu velmi daří. Obyvatelé kmene Hunza jedí meruňky jak čerstvé v době zrání, tak sušené během zimních a jarních měsíců. Nejzajímavější na celé věci ale je, že tito lidé považují za nejhodnotnější část meruňky vyloupnuté jádro a ne samotnou dužninu. Tato jádra konzumují v obrovském množství, tvoří až 50 % zimního jídelničku tohoto kmene.

Co je ale naprosto zarážející je fakt, že žádný z členů tohoto relativně velkého kmene nikdy neonemocněl rakovinou. Souvislost mezi stravovacími návyky a přísunem zhruba 250 mg vitaminu B17 denně v jeho přírodní formě je tedy naprosto zřetelná a nevyvratitelná. Naprostá většina vědců se shodla v tom, že dlouhověkost a ideální zdraví těchto lidí jsou způsobeny příjmem vitaminu B17 společně s ostatními důležitými vitaminy a minerály, které vysoký přísun z jejich stravy zaručují.

Podobné stravovací návyky a dietu obsahující vysoké procento Laetrilu je možno pozorovat také u severoamerického indiánského kmene Navajo. Také tito lidé nikdy netrpěli výskytem rakoviny, pokud zůstali u svých původních stravovacích zvyklostí. Změna nastala v okamžiku, kdy se lidé kmene Navajo začali stěhovat do amerických měst a tím pádem i změnili stravovací návyky. V této chvíli začali trpět výskytem rakoviny naprosto stejně, jako všichni ostatní lidé na americkém kontinentě a v Evropě.

Nejznámější případy z nedávné historie

1. Koncem léta roku 2000 jsem navštívil Vranovskou přehradu. Náhodou jsem potkal svého kamaráda Zdeňka H., dlouholetého zaměstnance jedné pražské lékařské instituce, kterého jsem neviděl již několik měsíců. Svěřil se mi, že má rakovinu. „Aleši, já umírám. Mám rakovinu. Neléčitelný typ na ledvinách, už je to větší než vlašský ořech, snímky to potvrdily. Vím to, dělám přece v medicíně už 35 let.“ Po několika dalších větách jsem svého kamaráda pozval do nedaleké restaurace, abychom mohli vše v klidu probrat. Zde jsem mu poprvé řekl, že i já jsem měl stejný problém před mnoha lety a vyléčil jsem se stejně jako mnoho mých přátel a známých. Zdeněk naslouchal a snažil se porozumět mým slovům, i když to pro něho v tuto chvíli bylo velmi těžké. Několik náhodných hostů kolem stolu naslouchalo naší konverzaci a v jednu chvíli jsem měl pocit, že mě začnou veřejně lynčovat. Nikdo nevěřil ani slovo z informací, které jsem Zdeňkovi sděloval. „Nech už těch blábolů o léčení rakoviny nějakým vitaminem!“ obořil se na mě mohutný muž v rybářském oblečení. „Vždyť ten chudák je na tom už tak dost bídně, nech ho být. Nic takového co tady vykládáš neexistuje.“ Pána v rybářském jsem ignoroval, taky mě napadlo, kde bere to sebevědomí a tvrdí, že léčba B17 je nesmysl. Kolem půlnoci jsme se rozloučili.

Druhý den již v sedm hodin ráno mě Zdeněk vzbudil a téměř násilím vytáhnul z postele. To dopoledne jsem mu naordinoval 3 g Laetrilu denně v rozdělených dávkách, 6 jader švestek nebo meruněk každé 4 hodiny, kombinovaný enzymový preparát, 4 g přírodního vitaminu C denně, čtyři tablety vitaminu B15, přírodní vitaminový preparát, půl ananasu denně a tvrdou bezmasou dietu. Následující týdny jsme byli často v kontaktu, Zdeňkův stav se začal rapidně zlepšovat, hlavně psychicky. Chemoterapii i radioterapii můj přítel odmítl a pevně věřil, že vitamin B17 v kombinaci s jádry meruněk a ostatními preparáty ho neléčitelného nádoru zbaví. Stalo se. Na snímku, který následoval zhruba 8 týdnů po potvrzení nálezu, nebylo ani stopy po Grawitzově nádoru (zhoubný nádor ledviny). Ošetřující lékař se tehdy Zdeňka zeptal, co v posledních dvou měsících dělal, že evidentně došlo ke kompletní remisi (vymizení) nádoru. Zdeněk začal vysvětlovat, ale záhy byl lékařem přerušen větou: „Přece mi tady pane H. nebudete tvrdit, že jste si neléčitelný nádor vyléčil nějakými bylinkami!“ „Dál už jsem nic nevysvětloval“ prohlásil Zdeněk, „S panem doktorem jsme bohužel nenašli společnou řeč“. Zdeněk je nyní zcela zdravý, udržuje se pravidelným přísunem vitaminu B17 denně a tyto řádky píši u něho na chatě, jen pár metrů od místa, kde jsem jej před šesti lety našel v depresi a plačícího, oddaného myšlence na tiše přicházející nevyhnutelnou smrt.

2. Má vlastní zkušenost byla podobná, ale datuje se do doby již před 25 lety. Brzy po mojí emigraci do USA byl u mně diagnostikován velmi agresivní typ nádoru štítné žlázy. Operaci provedl v roce 1981 jeden z nejuznávanějších odborníků MUDr. Brisbin z nemocnice Sharp v San Diegu. Tento těžký zákrok trval téměř 12 hodin, po operaci začala chemoterapie. Šance na přežití dalších pěti let mi byla dána méně než 20 %. A skutečně, ještě neuplynuly ani dva roky od první operace a během kontroly mi bylo nalezeno 12 roztroušených tělísek bujení, všechny na pravé straně krku, většina z nich v bezprostřední blízkosti míchy.

V té době jsem se svěřil svému příteli panu Jamesovi, který pracoval jako odborník v biochemii a biofyzice v jedné vládní instituci. James mě přinutil, abych si sehnal tehdy ještě zakázanou substanci zvanou Laetril a začal tuto látku užívat v dávce 4 g denně s enzymy trypsin, chimotrypsin, bromelin, vitaminem B15 a ostatními preparáty. Moje druhá operace byla naplánovaná velmi rychle, jen 5 týdnů po tom, co jsem začal užívat vitamin B17. Operace proběhla v nemocnici University Hospital San Diego a byla velmi krátká. Celý zákrok trval 30 minut včetně šití a operující primář mě po probuzení z narkózy s údivem v očích informoval, že „bohužel“ nebylo co operovat. Všechna tělíska, která byla na předoperačních snímcích, zmizela beze stopy. Od té doby užívám 500 mg udržovací dávku vitaminu B17 denně v jeho čisté formě, 5 až 10 tablet Wobenzymu a několik ostatních přírodních preparátů. Tento rok uplynulo již 23 let od mojí druhé operace, jsem stále zde a těším se vynikajícímu zdraví.

3. U pacienta Edwarda Rudolpha (USA) byla diagnostikovaná  rakovina plic a tlustého střeva. Trpěl silnými bolestmi v oblasti konečníku a nádor velikosti vejce byl jasně hmatný. V listopadu 1998 přešel na metabolickou léčbu sestávající z pankreatických enzymů, 6 tablet B17 po 500 mg denně a 3 jader meruněk každé čtyři hodiny. Během ledna 1999 se tumor zmenšil na velikost vlašského ořechu a bolesti ustaly (tel: 001-313-942 1026).

4. Pacientka Gail G. Edwarová: „Jako občanka Spojených států amerických žijící na Long Island dobře vím, že každá devátá žena této země onemocní v průběhu svého života rakovinou prsu. Zhruba v polovině roku 1998 jsem si nahmatala malou bulku v levém prsu, která se brzy začala zvětšovat. Měla jsem šílenou hrůzu z odborné diagnózy a návštěvu lékaře jsem stále odkládala. Místo toho jsem usilovně hledala v dostupné literatuře nějaké řešení a pomoc.V moři informací jsem nalezla i informace o metabolické léčbě Laetrilem. Objednala jsem si knihu World without cancer a video s kazetou o způsobech léčby rakoviny. Z nových poznatků se mi točila hlava. Čím více jsem o této netradiční léčbě četla, tím více mi vše dávalo smysl a všechny údaje do sebe zapadaly jako obrovská skládanka. Okamžitě jsem si sehnala léčebnou dávku vitaminu B17(500mg tablety) a celou jsem ji podle návodu využívala. K mému úžasu a nevýslovnému štěstí se bulka v mém prsu zmenšovala až zcela zmizela. Nyní beru denně preventivní dávku a příležitostně několik čerstvých meruňkových jader. Žádný lékař sice nestanovil přesnou diagnózu mého problému, ale dnes jsem si zcela jista, že bulka v prsu byla rakovina a Laetril mi ji pomohl vyléčit. S vědomostmi, které dnes mám a s možností koupit si B17 se rakoviny již neobávám.

Pokud by měl někdo zájem, mohu uvést další příklady, jestliže mi to dovolí moje pracovní vytížení.Závěrem tohoto příspěvku bych rád všem čtenářům vřele doporučil další studium přírodní léčby Laetrilem.

Poznámka redakce: Nepřeberné množství informací o Laetrilu můžete najít v cizojazyčných citacích na internetu ve vyhledavači Google. Zatímco ke dni 29.9.2007 bylo v češtině uvedenou pouze 52 odkazů na heslo „Laetril“ (z toho část negativních), v cizojazyčné části je to 11 400 odkazů. I tato skutečnost dokumentuje náš a celosvětový přístup k tomuto problému. V češtině je pak zmínka o vitaminu B17 v knize Prof. ing. Pavla Valíčka, DrSc. „Rostliny pro zdravý život“ z nakladatelství Start Benešov (2007). Informace o Laetrilu z této knihy vyšla v Meduňce č. 9/2007.

Damian

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
17 966 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array