Nedostatok vitamínu D: Globálna epidémia

„Predpokladá sa, že nedostatok vitamínu D u ľudí je najčastejším zdravotným problémom na svete.“

Konzervatívne informácie učia len to, že vitamín D je dôležitý pre správne vstrebávanie vápnika, pre skladbu kostí a pre zopár iných funkcii tela. Vitamín D je okrem toho vo všeobecnosti kriticky dôležitým pre vývoj, rast a udržiavanie celkového zdravia tela, počiatkom vývoja plodu až po koniec života.

ID-100212193

obrázok so súhlasom khunaspix / FreeDigitalPhotos.net

Vitamín D, alebo inak1,25-dihydroxyvitamin D, iným slovom kalcitriol) je vlastne sekosteroidným hormónom, ktorý má vplyv na väzbové oblasti ľudského genómu. Ľudský genóm zahŕňa viac ako 2700 väzbových oblastí pre kalcitriol. Tieto väzbové oblasti sa nachádzajú pri génoch, ktoré sú spojené takmer s každým známym ochorením človeka.

Vitamín D je dostupný vo forme doplnkov, farmaceutických preparátov a samozrejme v podobe metabolitov vyprodukovaných v tele.

Nedostatok vitamínu D je celosvetovou epidémiou s najnovšími odhadmi o viac ako 50% globálnej populácie, ktorá týmto nedostakom trpí. V skutočnosti sa však nie je čomu čudovať. Človek počas 20-30 minútového pobytu na slnku príjme cez kožu približne 10.000 IU vitaminu D. Pred miliónmi rokov bol človek vystavený niekoľkohodinovému priamemu alebo nepriamemu slnečnému žiareniu, pričom prijímal státisícové dávky vitamínu D. Postupom času a najmä po osídľovaní studenejších častí Zeme, sa ľudia začali skrývať do príbytkov. Pomer ukrývania a vystavovania sa človeka na slnku a následnému vytrvalému prijímaniu vitamínu D sa teda celkom obrátil. Napriek evolúcií človeka však potreba vitamínu D vzhľadom na jeho mnohé funkcie v tele pretrváva.

Vysoká miera nedostatku vitamínu D bola zistená u všetkých vekových kategórii a populácií na celom svete. Dôkazov je nemálo.

Aj ľudia, ktorí sú optimálne zdraví, často nedostatkom vitamínu D trpia.

Výskyt nedostatku vitamínu D je však omnoho vyšší ako o tom hovoria oficiálne čísla. Publikované odhady a štúdie totiž problém vážne podceňujú tým, že pri meraniach na stanovenie nedostatku 25(OH)D často používajú neaktuálnu minimálnu hranicu 30 mcg/mL (alebo 70 nmol/L). Najnovšie skúmania však odhalili blahodarný účinok vitamínu D v krvnom sere až pri hodnote 50 mcg/mL (125 nmol/L) alebo viac, pričom hladina menej ako 40 mcg/mL (120 nmol/L) nepreukázala žiadný významný účinok.

Na základe týchto zistení je racionálne dospieť k záveru, že ak zvýšime minimálnu potrebnú hladinu vitamínu D v krvi na 50 ng/mL (125 nmol/L), percento populácie trpiacej na jeho nedostatok sa zvýši na takmer 90%.

Poznámka Kampane za pravdu v medicíne.

Vitamín D má významný vplyv na zdravie. Všetkým odporúčame ročné testovanie vitamínu D v rámci každoročnej preventívnej prehliadky. Pri zistení nedostatku vitamínu D odporúčame opakovaný test po cca dvojmesačnom užívaní adekvátnej dávky vitamínu D (min 5000 IU denne). U pacientov z vážnym ochorením odporúčame testovanie každý mesiac až do dosiahnutia adekvátnej hladiny vitaminu D v krvi.

autor: Damian

Zdroj: www.badatel.sk

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
7 886 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme