Poselství na rok 2012

Poselství na rok 2012 – channelingem přijato Zdenkou Blechovou dne 15. 11. 2011 v 9.41 hodin

ID-10022984

obrázok so súhlasom nuttakit / FreeDigitalPhotos.net

Pojetí života se bude stále více nadouvat a bude se v očích některých lidí stávat nesmyslné. Někteří budou hledat smysl života, jiní se budou stále snažit věnovat druhým na úkor sebe. První skupina hledajících má už svůj pevný cíl a za tím si jde, a tudíž i andělé jim v tom pomáhají. Druhá skupina, která bloudí, se bude muset dostat na cestu k sobě, a tudíž i za cenu ztráty svých blízkých, kteří jim brání jít tou správnou cestou ke svobodě.

 

Je dobré se učit v tomto roce žít sám a nesnažit se obracet s prosbou a přáním na ostatní. Je dobré se snažit v tomto roce zabrat vůči sobě a své další cestě a andělé podpoří vaše kroky. Pokud se stále budete chtít vázat na druhé, nebude se vám to dařit, a vy budete cítit stále větší bolest skrze nenaplněný život. Je to proto, abyste se už konečně naučili vzít život do svých rukou a nenechávali ho v rukách druhých.

V příštím roce si lidé budou stále více rozumět v tom, co chtějí, a nebudou si rozumět s druhými v tom, co chtějí oni. Každý bude veden ke své duši, a aby to pochopil, musí poznat, že každá duše je jiná a každá duše potřebuje něco jiného. Lidé se budou tvářit skrze druhé, že se nic neděje, ale uvnitř sebe budou prodělávat velké životní procesy, které je budou stavět do světla jiného člověka. Můžou to být tak závažné změny, že se člověk změní v okamžiku a druzí nebudou chápat, co se s ním stalo. Vždyť je úplně někdo jiný.

Lidé si můžou začít uvědomovat své tělo a skrze něj tvořit svůj cit k sobě. Budou se stále více ptát sebe, co teď potřebuji a co je mi zbytečné. Budou se chtít vyvázat z nefunkčních vztahů a budou chtít být sami sebou. To jim bude dávat možnost uzdravit své tělo, protože skrze mysl bude docházet k uzdravení orgánů.

Zdraví se bude lepšit a někteří se dokonce zázračně uzdraví, protože pochopí. Ti, kteří se budou snažit stále chápat druhé, si naopak můžou přivodit nějaký úraz, anebo skrze zlobu onemocnění, které je postaví na okraj společnosti, a oni budou muset v tomto svém uvědomění pokračovat, aby se dostali do jádra problému, a tudíž se dostali z okraje společnosti. Zdraví se tedy bude zlepšovat a lidé si budou stále více uvědomovat sebe skrze životní situace.

Práce se bude normovat v tom, co chce který jedinec dokázat. Lidé, kteří se budou práci vyhýbat, se budou stále více potýkat s nedorozuměním skrze svoji nezodpovědnost. Bude se jim zdát jejich život těžký a budou stavěni přímo do situací, ze kterých si budou muset pomoci sami. Už nikdo za nikoho nedá ruku do ohně, už se nebude nikdo za nikoho přimlouvat, už nebude chtít nikdo za nikoho nic řešit. Každý bude muset sám a tím dochází k uzdravení společnosti od falše a lidstvo dochází k odpovědnosti.

Příroda se bude na vše dívat jako na neživé a bude se stavět ke všemu stále ještě shovívavě, ale bude už přístupnější pro některé práce pro ochranu druhých a na tom, že se někde má ještě očistit. Každý bude pobývat v takovém prostředí, jaké je blízké jeho nitru. Ať už to bude bydlení, práce, vztahy, krajina. A každý bude v rámci přírody spojován s takovými situacemi, jaké má v sobě nitro. Pro někoho bude stále svítit sluníčko a příroda mu bude nápomocná a pro někoho bude krušno, ať bude kdekoliv, příroda se bude k němu stavět neživě. Proto si někdo může začít všímat jednoty s přírodou a někdo z ní bude stále vytlačen.

Úcta jednoho k druhému budou hlavním mottem příštího roku. Lidé si budou uvědomovat, co vše si můžou nechat líbit a co už hraničí s jejich osobou. Každý bude prodělávat situace, které ho budou učit úctě k sobě. Děti se budou stále více osamostatňovat, a to se nebude rodičům líbit. Vždyť žijí pro ně. Ale děti se jim budou vzdalovat v názorech, v tom, co chtějí dělat, a pokud to rodiče nepochopí, budou zbytečně prodělávat smutek ve vztazích s dětmi. Děti budou učit své rodiče samostatnosti a nezávislosti.

Bude docházet ke zraněním, která budou léčit srdce, a proto se v příštím roce zvedne vlna citu a i když to bude vypadat, že jsme si dál, budeme si ve skutečnosti mnohem blíž. Cit si bude razit cestu ke každému a lidé se budou stále více učit rozlišovat, co je rozum a co je skutečná láska jeden k druhému. Proto si cizí můžou být najednou daleko bližší než rodinní příslušníci.

Strach a bázeň se budou vzdalovat každému, protože bude podrobován zkouškám, ve kterých se bude muset postavit čelem k situaci, a když bude muset a zjistí, že to jde, bude jeho strach stále menší a jeho síla stále větší. Nebát se a jít dál, je důležité pro nastávající dobu.

Každý bude mít tolik peněz, na kolik je čisté jeho nitro. To znamená, že lidé, kteří se stále potýkají s tím, že vidí chyby v druhých, ale nechtějí vidět chyby své, budou konfrontováni s financemi. Vláda společnosti půjde v očích lidé stále více do zániku, až úplně zmizí a každý si bude uvědomovat, že to není vláda, na kterou má nadávat, ale že je to jeho svědomí, které se hlásí o své právo. Člověk, který bude cítit, nebude vnímat lidské faktory jako zlo, ale jako pomoc k uzdravení. Člověk, který nebude cítit, se bude snažit stále uzdravit společnost skrze vládu, je zatím nevidomý. Neví, že si sám tvoří svoji budoucnost dle svého nitra, a ne dle vlády společnosti.

Partnerské vztahy zaznamenají velký skok. Lidé se budou k sobě chovat lépe a budou se učit zacházet jeden s druhým jako s rovnocenným partnerem. Zmizí role ženy a muže, obě budou jedno. Lidé v partnerství k sobě budou upřímnější a už se nebudou bát říkat vše, co chtějí a cítí. Ve vztazích zavládne větší volnost a svoboda. Už to nebude o vázanosti z rozumu, ale o spojení skrze srdce.

Rok 2012 může být pro některé katastrofou, pokud to tak chtějí vidět, ale pro druhé obrodou. A tak si každý vybírá jen to, co je blízké jeho srdci.

Dle toho si staví svoji budoucnost a buď má možnost zvolit:

strach – rozum – ego – závislost- lenost – faleš,

nebo

lásku – srdce – víru – svobodu – odhodlanost – přímost

Autor: Zdenka Blechová je vydavateľka časopisu Mysteria tajemna, autorka mnohých kníh, kariet a CD. Venuje sa poradenstvu a posolstvám z “vesmíru” formou automatického písma

Všetky tituly od Zdenky Blechovej

Články a videá od Zdenky Blechovej

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 240 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array