Dýchání nicoty

ID-100133217

obrázok so súhlasom tratong / FreeDigitalPhotos.net

Uvnitř každého z nás je ukryta vědomá či nevědomá touha po propojení se s prvotním zdrojem čisté a všeobsažné lásky, po opětném návratu domů, po návratu do jednoty.

K tomuto návratu nám však dosud bránili různé myšlenkové vzorce nebo bloky fyzického těla. Tyto omezující vzorce jsme živili naším strachem, který pocházel z velkého množství informačního šumu z našeho projikovaného okolí.

Ve skutečné jednotě však je absolutní a všeobsažné ticho, zdroj všeobjímající nicoty a projevené bezpodmínečné lásky. Tato láska nepotřebuje žádných myšlenek, slov ani skutků, proto jsme ji dosud nemohli zcela poznat ani slyšet. Tato láska absolutně vše dematerializuje, odhmotňuje. Proto se naše těla postupně zjemňují a uvolňují se naše myšlenková pouta.

Pomocí jednoduchého dýchacího cvičení můžeme meditativně uvolnit jakýkoliv blok v mysli nebo fyzickém těle, jakékoliv psychické trauma nebo sebevětší fyzickou nemoc a trýzeň. Vše záleží na hloubce prožívaného, na upřímnosti v našich srdcích a na hloubce naší víry.

Skrze nádech jsme dosud přijímali kyslík a množství informací, o kterých jsme se domnívali, že jsou pro náš život nezbytné.

Skrze výdech pak dosud vypouštěli kysličník uhličitý a s ním toxické látky opouštějící naše tělo.

Vše však jedno jest. Jsme součástí však i celkem. Koloběh návratu nemůže být uzavřen pokud do něj stále vypouštíme naše toxické bloky a nadechujeme je zpět pmocí množství klamných, rušivých informací a dalších strachů.

Každý z nás rozhoduje a tvoří skrze hustotu svých myšlenek, slov a skutků. Čím jemnější jsou, tím hlouběji jsme v našich srdcích. Méně však neznamená nic.

Nic.

To je ono čarovné slovo obsahující vše. Toto nic zcela dematerializuje a osvobozuje. Nic odpojuje od bludného kruhu toxické cirkulace našich vesmírů.

Pokud jest to tedy sjednoceno s vaší volbou, očistěte svoje vesmíry.

Nadechujte nic a vydechujte nic.

Vědomě vnímejte jak ze svého okolí přijímáte toto nic, nic odpoutané od všech předsudků, manipulací, falešných obav a strachů. Když budete tohoto nic zcela nádechem plni, vydechujte toto poznání nicoty skrze každou buňku svého těla, skrze každý myšlenkový uzel, každou bolest a nemoc vašeho ve skutečnosti nádherného a zdravého těla zpět do vašeho okolí.

Pokud toto cvičení budete opakovat, postupně se při nádechu odpojíte od iluze strachu a v sobě tak začnete opět rozpoznávat světlo vaší překrásné a všeobsažné nicoty, která je čistým zdrojem lásky. Pouze v nicotě tuto lásku, která je obsažena ve všem, nic nemůže blokovat.

A tato láska uzdravuje vše…

Čím více ticha a nicoty v sobě otevřete, tím více ji budete slyšet, tím více vám jakoukoliv vaši bolest a trýzeň uvolní, odhmotní, osvobodí. Jelikož pouze hmota umožnila poznání skrze strach a bolest.
Nastal však již čas, kdy každý může tuto zbytnělou hmotu opět uvolnit, jelikož poznání nás všech bylo v utrpení dovršeno.

A tak zjemňujte a uvolňujte vaše trýzně skrze nic. Nadechujte a vydechujte toto nic skrze vaše bolavá místa a ucítíte jak vesmírná síla vaší opět probuzené lásky zjemňuje, léčí, uzdravuje, uzdravila již v tady a teď vše co bránilo jejímu naslouchání.

S úctou ke všemu a všem, v nicotě naslouchající

Autor: Pepa Šálek

Zdroj: Živé vědomí

Prednášku na tému: Transformácia strachu od Jozefa Šálku, si budete môcť vypočuť 27. 10. 2012 na Ezofeste – Deň zdravia.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 852 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array