Dýchání nicoty

Uvnitř každého z nás je ukryta vědomá či nevědomá touha po propojení se s prvotním zdrojem čisté a všeobsažné lásky, po opětném návratu domů, po návratu do jednoty. K tomuto…

Čítať viac

Tvorba skutečností

Projevené násilí, nespravedlnost a všechny formy strachu existovaly pouze tehdy, když jsme na ně zaměřovali pozornost. Když jsme o nich hovořili, mysleli na ně, báli se jich nebo je konali.…

Čítať viac