Vše se pouze děje a vše pouze je

ID-10048276

obrázok so súhlasom Michal Marcol / FreeDigitalPhotos.net

Lidé, zvířata, rostliny, kameny, voda, oheň, vítr, země a vše ostatní v těchto situacích pouze jsou.

Vše začne ztrácet svoji neutralitu pouze tehdy, když tyto situace zabarvíme emocí vzešlou z nepřijatého ega.

Emoce jsou dvojího druhu, emoce srdce a již zmíněného ega.

 

Emoce srdce jsou čistě projevenou láskou. Jsou bezúčelné, nemají žádný důvod. Vycházejí z radosti vlastního bytí a mohou být projeveny jak pláčem, tak smíchem.

Emoce vládnoucího ega jsou posuzující a odsuzující. Reagují na námi vytvořené situace, které odrážejí naši emoční nevyváženost, jenž pochází ze zbytků strachu. Tyto emoce mají tedy svůj přívlastek. Pláč může být lítostivý, úzkostný, sobecký však vždy očistný. Radost může být egoistická, výsměšná, urážející však vždy v konečném důsledku poučná.

Vše se pouze děje a vše pouze je…

Pokud vnímáme teplo nebo zimu, vlhko nebo sucho, sladkost nebo kyselost, vůni nebo nelibý pach, jemnost nebo hrubost, ticho nebo hluk, světlo nebo tmu – to vše zabarvujeme zprvu naším úsudkem a následně vyvolanou emocí.

Ve skutečnosti je vše zcela neutrální…

Čím více jsme byli svázáni s tělem, které jsme označovali za naše včetně jeho smyslů, tím více jsme tyto úsudky a následné emoce vnímali. Tím více jsme byli spoutáni jejich vlivem. Tím více jsme nemohli být sami sebou.
Neexistuje vlastnictví čehokoliv. Ani těla nejsou naším majetkem. Já každého a všech je projeveno pouze ve vědomí srdce. Pokud jsme s tím ztotožněni, bolest neexistuje. Tehdy tělo není hezké ani ošklivé, malé ani velké, bílé ani barevné, tenké ani tlusté, zdravé ani nemocné. Tělo pouze je.

Nový věk ve vnímání sebe a tady a teď již i vědomě začal. Sami si v duši a již i vědomě volíme svůj osud. Vytváříme si ho osobním postojem ke všemu co se kolem nás děje. Vytváříme v sobě nová slova, věty a vzorce, které nám umožňují být sami sebou, být vědomými tvůrci osobních životů a vesmírů, které se pouze v lásce mohou spojit v jeden, v jedno.

Vytvářím v sobě, projevuji a žiji: Vše se pouze děje a vše pouze je…

Autor: Pepa Šálek
Zdroj: Živé vědomí

Prednášku na tému: Transformácia strachu od Jozefa Šálku, si budete môcť vypočuť 27. 10. 2012 na Ezofeste – Deň zdravia.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 948 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme