Metoda k přepólování negativního myšlení

obrázok so súhlasom sakhorn38 / FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom sakhorn38 / FreeDigitalPhotos.net

Rozdíl mezi šťastným a ne zcela šťastným člověkem je v přístupu k životu a k jeho výzvám.
Kritický pohled na život a na svět je nám všem více méně nainstalován.
Kritika a soudy druhých se nás pak osobně dotýkají a tak se jimi zabýváme.
Tím nevidíme v takových situacích potenciál a přínosnost, ale překážky a životní krachy.
Náš život se tak ocitá ve smyčce soudů, zklamání, lítostí a marnosti.

Jak tento kritický pohled na život a jeho projevy změnit?
Jak vidět v nepříjemných situacích příležitosti a nikoliv překážky?
Jak otevřít v sobě pocit vděčnosti za veškeré i nepříjemné životní situace?

Nabízím jednoduchý recept, kterým můžeme pomoci překódovat onoho vnitřního kritika na vděčného pozorovatele.

21-denní cyklus opakování mnoha dějů umožňuje uložit nový návyk do paměti buněk těla, emocí i mysli.Chcete-li tak po dobu 21 dnů si udělejte pro sebe chvilku každý večer a napište si situace, které vás v proběhlém dnu potkali a byli vám nepříjeme. Být vděčni za příjemné věci je jednodušší, ale pokud vděčnost nepochopíme a neprocítíme ve věcech negativních, budou mít stále nad námi moc. Místo nepříjemného pocitu z nich, zkuste v nich najít potenciál a příležitost k osobnímu posunu.

Uvědomíte-li si jej, zavřete oči a zkuste za každou takovou situaci procítit vděčnost. Budete-li tento proces opakovat každý večer po dobu 21 dnů, významně se vám posune vnitřní hodnotitel a soudce na nezaujatého pozorovatele, který si nebere působení nepříjemných okolností osobně a tak v nich vždy je schopen vidět příležitost a posun a tím být i za ně vděčný.

Každá nepříjemná situace má obrovskou sílu, to už na sobě poznal každý z nás. Pojďme však tuto sílu efektivně využít a nenechat se jí destrukčně ovládat!

Život se nám tak může velmi výrazně změnit, záleží na naší upřímnosti a odvaze se podívat i na nepříjemné okamžiky a změnit k nim náš postoj.

Každý jsme jedinečnou bytostí a proto nejde tento postup nařizovat ani pokládat za spásu. Přesto si dovoluji zobecnit 3 základní momenty jak v negativních situacích je možné spatřit přínosnost a příležitost ke změně.

1. Život je o prožitcích a pokud se v něm máme naučit být skutečně vděčni, potřebujeme si dostatečně prožít i stavy nevděku. Proto nás nepříjemný prožitek může v dualitním životě navštívit z důvodu abychom byli o to více vděčnější za jeho protipól. Nedokážeme-li být dostatečně vděčni za dobro, občas tedy ještě přichází i zlo.

2. Lpění na čemkoliv nás manipuluje a ovládá. Proto v takových případech občas potřebuje přijít ztráta toho a těch, na kterých lpíme a jsem závislí.

3. Naše návyky nás občas blokují a znemožňují dalšímu posunu. Proto občas potřebuje přijít bouře abychom se naučili kým se ve svém osobním životě chceme obklopovat, případně do jakého místa se máme přesunout nebo z jakého zaměstnání, bydlení a vztahu máme odejít.

Nenaleznete-li i přesto v těžké situaci přínosnost, rád vám k tomu pomohu dojít.

Autor: ​Josef Šálek

Knihy  o duchovnom rozvoji

Knihy o alternatívnej medicíne a o zdraví

Články o orientálnej medicíne

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 737 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array