Pozitívne myslenie – je skutočne tak jednoduché pozitívne myslieť?

Vychádzame z toho, že myšlienka je tvorivá. To, čo zažívame je už následok, príčinou je emotívne podfarbená myšlienka, ktorá uvádza do chodu procesy riadené univerzálnymi zákonmi, ich výsledkom je vznik našej reality, najväčšiu silu majú prvotné základné, riadiace myšlienky, ďalej RM.

Je mnoho kníh, ktoré sa zaoberajú pozitívnym myslením, navádzajú, ako sa naučiť pozitívne myslieť, nedá sa nesúhlasiť, no napriek tomu je zrejmé, že sa nám to až tak ľahko nedarí a my nevieme prečo, veď sa snažíme myslieť podľa návodu. Nuž, ruku na srdce, je možné naozaj myslieť pozitívne na suseda, ktorý vám dlhuje peniaze, na šéfa, ktorý zrušil vaše pracovné miesto a vy ste ostali bez príjmu, na bývalého partnera, ktorý vás opustil a vy sa trápite? Koľko krát sa pýtame, prečo práve ja som ten chorý, chudobný, nešťastný, opustený, je pravda, že vtedy väčšina našich  myšlienok a pocitov je negatívnych a my si do života pritiahneme ďalšie trápenie, ale vtedy ani nie sme schopní naladiť sa  na radosť, šťastie, dostatok. Aj keby sme sa snažili myslieť na nášho suseda, šéfa, bývalého partnera pozitívne, buďme úprimní, boli by to asi len prázdne myšlienky. Ide totiž o to, že pozitívne myslenie musí byť podfarbené emóciou radosti, šťastia, vďačnosti.

Predpokladajme, že máme výrazné finančné problémy. Skúsme si to  prakticky vyskúšať tak, že zavrieme oči a pokúsime sa myslieť  na dostatok tak, že pritom precítime vďačnosť a radosť. Kto nemá finančné problémy, nech to skúsi v tej oblasti, kde ho niečo trápi, ak sa napríklad na niekoho hnevá. A tu zvyčajne skončíme, pretože tú radosť a vďačnosť v čase nedostatku, kedy od rána do večera len premýšľame ako prežijeme, ako všetko uhradíme, si jednoducho nedokážeme navodiť akokoľvek by sme sa snažili. Prečo sa nám to nedarí? Dočítame sa, že treba vtedy presunúť ťažisko svojho myslenia z nedostatku peňazí na prebytok peňazí a síce tak, že budeme myslieť viac na hojnosť, než na nedostatok. Ale nech nám niekto povie ten spôsob, ako tento presun ťažiska vykonať. Ja viem, že mám myslieť na hojnosť, precítiť radosť z dostatku, ale ja to jednoducho v tom čase nedokážem. Myslieť sa nám možno podarí, ale precítiť už radosť a vďačnosť,že mám dostatok, to je už ťažšie. Pokúsim sa čiastočne vysvetliť len oblasť nedostatku, podobne to totiž platí o všetkom.

Pozitívne myslenie  stojí na tom, že my musíme mať pozitívne myšlienky podfarbené emóciami šťastia, radosti a vďačnosti,tieto pocity musia byť úprimné, intentzívne a vrelé, vychádzať z nášho vnútra. A aby sme ich dokázali precítiť, my ich musíme spoznať a spoznáme ich prežitím. Teda napríklad ja neviem, čo je radosť, kým ju nepocítim a neprežijem v skutočnosti. Ale ak my prežívame nejaké kritické obdobie, aj keď o tomto všetkom vieme, veľmi ťažko sa nám podarí navodiť si tieto pocity, hoc práve príčinou nášho utrpenia je práve intenzívne preciťovanie opačne ladených pocitov, žiaľu, smútku, sklamania, hnevu, atď.

A sme v začarovanom kruhu. Takže čo robiť?

Treba najskôr riešiť už existujúce RM, ktoré vytvárajú našu terajšiu realitu, následkom ktorých preciťujeme trápenie. Spôsob, ako nájsť RM rieši metóda ich zisťovania, ale pokúsim sa aspoň trochu vysvetliť tento postup. Vychádzame z reality, kedy pociťujeme nedostatok, pokúsime sa zistiť, čo cítime pri pomyslení na nedostatok, čo nás najviac hnevá, trápi, ničí, ísť hlboko do svojich pocitov, tu nájsť  tie najsilnejšie pocity či už smútku, bezvýchodiska, žiaľu, bezmocnosti, zúfalstva alebo sklamania nad tým, že akokoľvek sa snažíme šetriť, obmedzovať sa, nie a nie vyjsť. Keď sa nám podarí nájsť, ktorý je ten najintenzívnejší pocit, od neho sa odvíja RM. V prípade nedostatku peňazí, ale aj v iných prípadoch, je zvyčajne tých intenzívnych RM viac a treba ich hľadať a riešiť postupne všetky, tu však na to nie je priestor.  Preto vyberieme len jednu RM. Napríklad zistím, že najviac ma trápi, že si nedoprajem, že sa vždy musím kvôli nedostatku peňazí obmedzovať, aby rodina prežila a neviem nájsť východisko. Skúsme teraz nájsť RM, tá je asi takáto: Som bezmocný, zúfalý,obmedzovaný.Toto intenzívne preciťujem. A čo asi prečíta vesmír? Znovu si uvedomme,že vesmír skutočne nerozlišuje,či sa my trápime alebo radujeme, vesmír len reaguje na naše vysielanie a umožní nám prostredníctvom situácií a ľudí prežiť v realite naplnenie nášho vysielania, teda vesmír číta: Preciťuješ bezmocnosť, zúfalstvo, obmedzovanie. Vesmír zachytáva toto naše preciťovanie v súvislosti s myšlienkou nedostatku peňazí ako našu požiadavku, ktorou vysielame potrebu zažiť naplnenie týchto našich pocitov vo fyzickej realite a pôsobením univerzálnych zákonov zariadi príchod do nášho života ľudí a situácie, kedy budeme môcť prejaviť svoju bezmocnosť, zúfalstvo a obmedzovanie sa. A to zažívame dovtedy, kým sú naše RM podfarbené týmito emóciami, až kým sa nám nepodarí zmeniť alebo aspoň zmierniť intenzitu tohto nášho vysielania, (môžeme to zažívať aj roky). A tu je príležitosť ako to zmeniť. V tomto momente sa totiž udialo to, že my sme našu neprospešnú RM „odhalili“ a už nie je utajená a skrytá v podvedomí, ale dostala sa do úrovne vedomej, rozumovej, už o nej vieme. A tu je možné odraziť sa a reálne začať rozmýšľať, čo sa s tým dá ďalej robiť, aby vysielanie tejto RM stratilo na intenzite, tu už zapojíme rozum. My musíme pochopiť, čo vysielame a čo číta vesmír.

Teda, na úrovni vedomej som pochopil, že sa potrebujem naučiť mať radosť z toho, že si doprajem a zároveň uveriť tomu, že tým neobmedzím ostatných. Nuž ako? Prestať mať ten pocit, ak sebe doprajem, obmedzím ostatných. Ako prestať mať ten pocit? Rozmýšľajme, sme na rozumovej úrovni, my si to normálne uvedomujeme, pretože RM sme už našli a riešime to ako problém. Tu to už nie je také zložité ako sa to zdá. Nuž, ako zistiť, či keď ja si doprajem, obmedzím alebo neobmedzím ostatných? Nuž tak, že to vedome skúsim. Vedome si začnem dopriavať. Ak som predtým kúpil banány len pre deti, teraz kúpim povedzme menšie, ale o jeden viac, teda aj pre seba. Ak som predtým vošiel do obchodu, dostal na niečo chuť, povedal som si, veď ja sa bez toho zaobídem, dnes si tú chuť nenechám prejsť, ale dovolím si kúpiť to. Keď idem okolo zmrzliny a dostanem na ňu chuť, kúpim si ju ešte predtým ako sa vnútorne začnem od nej odhovárať, že je drahá, alebo nestíham autobus, atď. A vychutnám si ju, mňam, aká je dobrá a preciťujem ten pocit radosti, že mi chutí, výborne ma osvieži v tom teple. Ako náhle dostanem na niečo chuť, hneď si to doprajem, kým stihnem začať nad tým špekulovať. Ak už začnem špekulovať, uvedomím si to, že už premýšľam a hľadám dôvody, prečo si nedopriať, uvedomím si, že by som znova posilnil RM, ktorou vysielam pocit obmedzovania sa a tu sa zase rozumovo zastavím a doprajem si.

Takto cielene získame pocit dostatku a pocit, že sme si dopriali a naozaj nikto nemal menej. Naučíte sa to na úplných drobnostiach, ide o to, že vedome začnete preciťovať radosť a tento pocit sa vám stane vlastným. Toto už robíme na vedomej úrovni, doslova sa tu krôčik po krôčiku učíte dopriať si a to sa už dá. Sami uvidíte, že ostatní nebudú mať menej. A až teraz, si môžeme pohodlne sadnúť a predstaviť si ako k nám prichádza dostatok, precítiť radosť z toho, že si tento dostatok doprajem, pretože ja som už jednoducho túto radosť spoznal, keď som si doprial v skutočnosti a dokázal ju precítiť. A zároveň s tým, precítime aj vďačnosť za to, že sme dokázali pochopiť a uvedomiť si ten úžasný pocit šťastia a radosti z dostatku. A tu sa nám do podvedomia dostanú už pre nás prospešné RM, a tým, že zmeníme naše vysielanie, zmeníme aj to, čo prečíta vesmír a následne nám začnú prichádzať do života situácie a ľudia, ktorí nám náš nový pocit radosti a vďačnosti za dostatok umožnia prežívať. Nuž, ale takto treba riešiť každú jednu RM sprevádzanú nechceným pocitom, to nie je prechádza ružovou záhradou, asi sa nám to nepodarí za 2 dni, ale ak si uvedomíme, že nedostatok zažívame niekoľko rokov,tak toto hľadanie skutočne stojí za to. A keď to začneme riešiť, akoby sme obracali listy v knihe a začne sa nám dariť odhaľovať jednu RM za druhou.

Prednáška v Košiciach sa uskutoční 19.7.2013.
Zároveň bude predstavený nový časopis „Riadiaca myšlienka“

Prednášky na CD od Blaženy Havrilovej

Autor: Ing. Blažena Havrilová

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
31 412 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array