Život za životom – Brandon Bays

Brandon Bays - Cesta

Brandon Bays – Cesta

Brandon Bays

Svetoznáma učiteľka v oblasti liečenia tela a mysle. Keď jej lekári našli v maternici nádor veľkosti basketbalovej lopty, vydala sa na neobyčajnú cestu. Rozhodla sa uzdraviť prírodnou cestou. Vyliečila sa za necelých sedem týždňov, bez absolvovania operácií a použití a akýchkoľvek farmaceutických liekov. Na základe svojich skúseností zostavila jednoduchý návod, pomocou ktorého sa môže každý človek vydať na vlastnú cestu k uzdraveniu, odkryť a vyriešiť potlačené bunkové spomienky, ktoré spôsobujú emocionálne a fyzické problémy. Túto unikátnu metódu nazvala Cesta (The Journey). Umožňuje ľuďom vyskúšať účinnú liečbu na bunkovej báze, krok za krokom preniknúť do hĺbky vlastného tela a jeho nekonečnej múdrosti, k nášmu duchovnému potenciálu a spustiť naplno liečivú silu. Jej terapie zahŕňajú okrem Cesty aj psychoneurologickú imunológiu, neurolingvistické programovanie, neuroasociatívnu úpravu, akupresúru, kineziológiu, iridológiu a zdravú výživu. Brandon Bays, pôvodom z New Yorku, sa usadila vo Veľkej Británii a v súčasnej dobe organizuje po celom svete semináre. Je známa svojou srdečnosťou, bezprostrednosťou a láskavým humorom, jej práca všetkým prináša inšpiráciu, radosť a hlboké poznanie.

Je autorkou kníh Cesta, Cesta pre deti, Sloboda a Vedomie – Nová mena.

PhDr. Jana Koczkášová – akreditovaný terapeut “CESTY” u Brandon Bays má terapie aj v Košiciach

Často počujeme o ľuďoch, ktorí sa zázračne vyliečili zo smrteľnej choroby. Priznám sa, zatiaľ som naživo nikoho takého nestretla, niekoho, kto by mi reálne popísal svoj príbeh, mohla som sa ho dotknúť, zavtipkovať s ním a položiť mu dôležité otázky. Dôležité preto, lebo zhmotňujú a zreálňujú nádej a dávajú nový život predstavám o našej sile a našej vnútornej múdrosti. Má ju v sebe každý z nás, ale nie sme naučení ju počúvať. Strach, koncentrovanejší ako kedykoľvek predtým, nás stále viac oddeľuje od tejto múdrosti. Preto ešte raz ďakujeme za možnosť stretnúť bytosť, ktorá realizuje zázraky na Zemi a učí to cez svoj životný príbeh aj nás.

Brandon_Bays_2

Počas choroby ste sa dostali ďaleko za svoje osobné hranice, teraz prekračujete so svojím príbehom a liečivým procesom Cesty reálne hranice štátov po celom svete. Ako vnímate atmosféru našej krajiny?

Spiritualita vo vašej krajine nebola utlmená a to je úžasné. Ste nesmierne otvorení a je vidieť, že chcete posunúť kvalitu svojho života. Cestujem po celom svete a vnímam, ako sa ľudia prebúdzajú. Je to niečo, prečo dýcham, dáva to všetkému ohromný zmysel. Po celom svete sú už vytvorené skupiny terapeutov, ktorí sa venujú procesu Cesty a pomáhajú ľuďom.

Proces Cesty sa skladá z Emočnej a Fyzickej cesty, mohli by ste nám ich priblížiť?

Emočná cesta je proces, ktorý sa začína identifikáciou prejavu najsilnejšej emócie na povrchu. Postupne sa prechádza do stále hlbších vrstiev emócií až do momentu otvorenia sa vedomia do svetla, Zdroja. Znamená to dotknúť sa v tom najhlbšom mieste svojej duše. V tomto momente je možné oslobodiť emóciu, spomienku, ktorá sa tu nachádza. Niekto má napríklad depresiu, je to vonkajšia vrstva, ktorá prekrýva život, uberá chuť tvoriť, sexuálne žiť, prežívať radosť. Bežná psychológia sa snaží zafixovať a liečiť iba tento plášť, vrstvu, pochopiť, ako tam drží a ako sa prejavuje. V rámci Cesty sa chceme dostať pod tento závoj, strhnúť ho a prejsť hlbšie, ku koreňu problému. Prečo tento plášť vznikol, čo za ním je a prečistiť príčinu na úrovni duše tak, aby sme ho už nepotrebovali. Ide o to, aby sme sa dostali čo najhlbšie, až ku koreňom emócií, uvoľnili ich a tým sa oslobodili. Nejde o počúvanie mysle a analýzu toho, prečo a ako sa cítime. Je to jednoducho proces prechodu z jednej emocionálnej vrstvy do druhej, ako keby sme šúpali cibuľu. Cieľom je dostať sa až k jadru nášho bytia, ku Zdroju. Pri klesaní jednotlivými vrstvami je dôležité zostať mimo analytického myslenia a sústrediť celú pozornosť a vedomie do pocitu čírej silnej emócie vo svojom tele.

Fyzická cesta je proces, pri ktorom ideme do svojho tela, na konkrétne miesto problému. Dostávame sa až k bunkovej pamäti. Vedci zistili, že ak človek zažíva silnú emóciu a potlačí ju, vyplavia sa do krvného obehu chemické látky a zablokujú príslušné bunkové receptory. Tie potom nie sú schopné komunikácie s ostatnými bunkami. Choroba vzniká práve z dôvodu blokovania týchto buniek. Keď prejavujeme svoje emócie slobodne ako dieťa, naše bunky sú otvorené. Cesta nás vďaka vnútornej inteligencii tela dostane k zablokovaným bunkám a pomáha vypustiť a uvoľniť emócie, spomienky v nich uložené. Vytiahnuť ich do vedomia a umožniť nám pochopiť, čo sa v našom živote deje a prečo. Dôležité je následne odpustiť sebe, Bohu, životu, každej osobe, ktorá sa podieľala na starých formách prežívania. Keď sa narodí nová bunka, už bude bez starého zaťaženia, ktoré tam vzniklo. Fyzickú cestu odporúčam absolvovať až po Emocionálnej ceste, pretože je veľmi dobré zažiť priamy kontakt so Zdrojom. V celom procese zohráva dôležitú úlohu pokora voči životu, svetu, ľuďom, sile v nás. Niektoré bunkové spomienky, ktoré sa objavujú v procese Cesty, nie sú naše, sú posúvané generačne a často patria našim rodičom. Silne som to vnímala v Izraeli, kde sa riešili vojnové násilia. Pri fáze odpúšťania ľudia po vzhliadnutí všetkých hrôz, ktoré boli hlboko ukryté a odovzdávané niekoľko generácií, si uvedomili, že nemôžu odpustiť krutosti páchané na ľuďoch. Čo môžu urobiť, je odpustiť dušiam tých, ktorí sú za to zodpovední. To uvoľnenie bolo hmatateľné, veľmi silné a nesmierne závažné a liečivé.

Vaša nová kniha „Sloboda“ je o slobode na všetkých úrovniach nášho bytia v jej najpravdivejšom a najhlbšom zmysle…

Prostredníctvom tejto knihy chcem čitateľom poskytnúť živý a autentický zážitok zo slobody, aby pocítili jej silné volanie ozývajúce sa zvnútra našej bytosti. Pozýva nás k návratu domov, do nekonečnej milosti, ktorá je v nás neustále prítomná. Odpočinúť si, upokojiť a otvoriť sa tichej prítomnosti, nachádzajúcej sa medzi slovami. Ak sa zastavíte, odmlčíte, upokojíte, pocítite silnú prítomnosť, ktorá nás vťahuje do našej bytosti, slovne nevyjadriteľnej múdrosti. Je našou podstatou. Je nedohľadná, slobodná a úplne neporušená. Je to obrovský nenarodený potenciál naplnený tvorivosťou, talentom a múdrosťou, je schopná dokázať čokoľvek. Je živá milosťou, vždy prítomná a k dispozícii kedykoľvek. Volá vás… Zastavte sa, nadýchnite a započúvajte celou vašou bytosťou. Toto volanie poznáte. To vaša podstata vás volá domov.

Ako je to so závislosťou od „mojej pravdy?“ Závislosť od vonkajších vecí skutočne nie je jediná, ktorú v živote prežívame. Je tu rafinovaná a ešte silnejšia a prefíkanejšia závislosť – závislosť od našich myšlienok, získaného vzdelania a prijatých názorov. Naše životné skúsenosti nám navyše umožnili sformovať názory, ktoré teraz považujeme za životnú pravdu. Nenápadne sme sa od týchto svojich názoroch stali závislými. Ak sa náš získaný názor zhoduje so skutočnosťou, dávame si tichý súhlas na to, aby sme prestali skúmať život. Schovávame sa za svoje vedomosti a vyvyšujeme nad ostatných. Všetko vidíme cez filter našich názorov, zatiaľ čo život pokračuje ďalej, my zostávame zaseknutí v starom, pretože sa nedokážeme vzdať svojich starých názorov. Až keď odhodíme všetko, o čom sme sa domnievali, že je pravda, môžeme odhaliť nekonečnú múdrosť. Slobodu môžeme prežiť len vtedy, keď sa zbavíme závislosti od toho, čo sme sa naučili, od získaných vedomostí a názorov, duševných výtvorov plynúcich z našej minulosti. Odpútavajú našu pozornosť od toho, čo je stále tu, od novosti súčasného okamihu. Hneď ako sa rozhodneme zbaviť toho, čo vieme, všetky filtre, cez ktoré vnímame súčasnosť, zmiznú. Zostane len nezatemnené vedomie. Hovorí sa, že tí, ktorí nevedia, vlastne vedia a tí, ktorí vedia, vlastne nevedia. Ak budeme nevinne spočívať v ochote nevedieť, odhalí sa nám pravda.

Hovoríte o Zdroji. Ako ho spoznáme?

Vždy keď sme v styku so Zdrojom, dá nám to najavo veľmi jasným prejavom, je to spôsob, akým vám vaša duša hovorí, že sa dotýkate svojho najhlbšieho ja. A pretože ste v kontakte, dostanete možnosť prežívať nádherné emócie a stavy bytia. Slobodu… krásu… lásku… pokoj… radosť… čistotu… hojnosť… bezhraničnosť… odpustenie… humor… plynulosť… vedomie… synchronicitu… odvahu… otvorenosť… ticho… smiech… odovzdanie… bytie… spontánnosť… ľahkosť… múdrosť… starostlivosť… pokoru… súcit… dôveru…. inšpiráciu… zdravie… vitalitu… čírosť… hravosť… vášeň… naplnenie… ľudskosť… pochopenie… jednotu… vzrušenie… rovnováhu… nadčasovosť… zvedavosť… energiu… jemnosť… celistvosť… pravdivosť… úprimnosť… mier… svetlo… Takto nám dáva Zdroj najavo, že ideme dobrým smerom, vedomie signalizuje telu, že sme na správnej ceste. Naše telo je barometer našej duše. Ak sa chcete dozvedieť, či idete správne, skontrolujte si svoje telo. Ak prežívate niektorú z vlastností Zdroja, poklepte sa po pleci, ste v styku, v prúde a nasledujete cestu, ktorá je šitá na mieru vašej duši, bez toho, aby ste sa trápili otázkami: „Čo sa odo mňa v živote očakáva, kam mám ísť?“

Cesta je metóda, ktorá môže pomôcť odhaliť choroby a poranenia na emocionálnej, duševnej a telesnej úrovni a vyliečiť ich. Ako k tomu dochádza? Cesta nás zavedie prostredníctvom našej vlastnej múdrosti k príčinám chorôb a poranení, ktoré si často neuvedomujeme. Pomôže nám odhaliť potlačené pocity a prejsť vrstvami hnevu, strachu, nenávisti, smútku i menejcennosti, ktoré sme počas života nazbierali a tým stratili prístup k našej vlastnej duši. Ako Brandon Bays hovorí, pocity sú bránou k nášmu vlastnému prameňu lásky, dôvery a radosti, ktorý v nás prúdi. Počas Cesty máme možnosť zmieriť sa s tými osobami, ktoré nás v živote zranili alebo nám hlboko ublížili. Sme schopní im odpustiť na úrovni srdca a prebudiť sa do vedomia a viery, že všetko, čo sa deje, má nejaký zmysel, aj keď tomu niekedy nerozumieme. Proces Cesty dnes patrí medzi medzinárodne najuznávanejší vysoko účinný liečebný proces.

Zdroj: blog.vesele-veci.sk

Knihy od autorky Brandon Bays

Články o Brandon Bays

Prednáška s PhDr. Janou Koczkášovou v Košiciach

Brandon Bays a PhDr. Jana Koczkášová

Rozhovor s Brandon Bays v Teleráne: 

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 006 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array