Som očarujúca žena

ID-100113397

obrázok so súhlasom marin / FreeDigitalPhotos.net

VITALITA: Ste tvorcom rôznych psychotechnológií, ktoré sú zamerané na komunikáciu, vzťahy, ale aj na know-how ako byť úspešný či dosiahnuť, aby prosperovala celá firma. Najnovšie ste sa rozhodli rozpracovať technológiu pre ženy, ako sa stať očarujúcou. Čo vás k tomu viedlo?

Na moje kurzy prichádzajú väčšinou ženy. Odpozoroval som, že väčšina problémov žien pramení z partnerstva a manželstva, a to najmä po tom, ako majú za sebou nešťastné vzťahy. A tak som rozpracoval nový kurz, ktorého absolvovanie umožní ženám dosiahnuť v spoločnosti adekvátnu pozíciu. Ženy si vybojovali rovnoprávnosť, ale je najvyšší časť prejsť od rovnoprávnosti k plnoprávnosti, aby ženy začali tie práva, za ktoré bojovali, aj používať – práva rovnocenné s mužmi. Všetko som zakomponoval do motta – všetko je v rukách človeka a človek je v rukách ženy.

VITALITA: Môžete nám to motto viac priblížiť?

Žena od prvopočiatku života stojí pri kolíske dieťaťa, teda aj pri kolíske syna. Žena výchovou a tým, ako sa správa k synovi, už formuje muža. A čo chce maminka od syna? Aby bol poslušný, aby neskákal, aby poslúchal a od muža – manžela chce, aby bol vodca, aby bol sebavedomý, tvorivý, invenčný. A tieto dva programy sa medzi sebou bijú. Program muž je žiadaný, ale už nesplniteľný, lebo pred ním bol program chlapec. A chlapcovi bol nainštalovaný program v detstve, takže už nemá šancu byť zodpovedným a sebavedomým mužom, lebo to všetko mu v detstve potlačili.

Ak k tomu ešte dostane psychologicky negramotného a duševne nezdravého otca, ktorý je nervák alebo tyran, ten ešte tak zníži sebavedomie chlapca (hovorí mu, že je debil, ešte horšie, keď ho bije) že máme v 17. roku veku nedokonalú bytosť. Všetko to ešte donedávna zaklincovala armáda, dnes sú už profesionáli, ale od 18. do 20. roku tým už pokriveným chlapcom armáda vymyla mozog a urobila z nich biologický objekt, ktorý má len telo a sexuálne pudy.

Kurz som vytvoril na to, aby si ženy uvedomili svoje chyby voči mužom. V jednej z prednášok ukazujem, akých chýb sa ženy dopúšťajú a aký dopad majú na vzťah.

VITALITA: Keď sme hovorili o tom, že sa ženy majú domáhať práv, za ktoré bojovali – v takomto prípade hrozí druhý úlet. Samy zahnané do rohu sa v pude sebazáchovy vzbúria, ale potom majú k mužom nadradený postoj, vzniká amazonka.

Na tom nie je nič zvláštneho, je to výsledok toho deštrukčného programu. Ten program je pokrivený a vyhodí ženu z jedného extrému do druhého. Buď ostane v roli obete, iba zriedka je ako rovnocenný partner, lebo ženou byť je ťažké a ešte ťažšie je byť šťastnou ženou. Treťou možnosťou je, že tento program vyhodí ženu do role kata, amazonky. Ale aj táto rola je nešťastná a deštruktívna. Ani v roli amazonky sa žena necíti byť plnohodnotná a šťastná, vôbec sa necíti byť ženou.

VITALITA: Povedzme si niečo o mužoch v ženskom tele. Podľa tela je človek ženou, ale rozmýšľa ako chlap, takáto žena debatuje typicky mužsky, používa rovnaké grify ako
muž a to v komunikácii s mužmi nevedie k ničomu dobrému.

Je to tá najväčšia chyba. Keďže svet je väčšinou stavaný na mužskej psychológii a ženy sú potlačené, tak na to, aby sa ženy prebojovali, preberajú chlapské programy a nahrávajú si ich do hlavy. Tým pádom strácajú svoju ženskosť, tajuplnosť, prirodzenosť, spontánnosť a schopnosť byť obdivuhodná. Ona môže byť úspešná v práci, ale to neznamená, že muž chce takúto ženu do rodiny, domácnosti alebo za partnerku. Takéto ženy majú chlapské princípy a chlap nestojí o to, aby mal vedia seba chlapa, chce mať ženu. Práve na týchto kurzoch chcem všetko napraviť a dať ženám správny smer. Technológia, ktorú ponúkam, umožní žene prejsť od psychologického stavu chudinka cez stav mrcha až do stavu Žena. Kto sa teraz kde nachádza, na tom nezáleží, podstatné je, že ak vezme do rúk technológiu, dostane sa do pozície Ženy.

VITALITA: Teda dá sa naučiť sebe prirodzeným spôsobom stať sa rovnoprávnou?

Áno. Dnes veľa žien prevádzkuje deštrukčný model, sama ani nevie, aký model to je. Chcem presne určiť ten záber. Chcem zaviesť nový model ženy – ženy spontánnej, prirodzenej, obdivuhodnej, sebavedomej, rovnocennej a rovnoprávnej. To je ciel‘ môjho kurzu.

VITALITA: Teda ženy sa dozvedia ako uplatňovať a rozvíjať svoje ženstvo pre praktický život tak, aby bola rovnocenná s mužom bez toho, aby preberala jeho model správania.

Ak sa v nej naštartujú zdravé ženské programy, majú obrovskú šancu stať sa protiváhou k mužom. A muži si to budú vážiť. Už teraz sa ženy pýtajú – ale čo potom s chlapmi, kto bude ich prerábať? Ja na to hovorím – vy, ženy. Keď sprevádzkujete ten nový model, tie nové programy v bežnom živote, chlapi nebudú mať na výber. Buď to budú rešpektovať, čo je pre nich výhoda, alebo tí slabší to nedokážu prijať – ale to vás už nebude zaujímať, lebo budete mať tých, ktorí vás príjmu a budú obdivovať váš nový model. A takých predsa vy chcete.

Zhovárala sa Nataša Vámošová

Prednášky na CD od MUDr. Savčenka

Odporúčame knihy z oblastí Vzťahy, partnerstvo, láska a sex

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
9 793 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array