Ticho pred búrkou – II.

horoskop

obrázok so súhlasom sattva / FreeDigitalPhotos.net

Aj stavu našej spoločnosti, ktorú som sa v predošlých častiach „Odysey“ pokúsil objasniť, predchádzali mnohé podstatné udalosti, ktoré sa dajú astrologicky vyložiť. Boj o homérske Ilium – Tróju, kde to všetko začalo, mal dôležité príčiny. Navonok to bol únos krásnej Heleny, ktorá na základe Paridovho súdu pripadla mladému trójskemu princovi ako odmena za to, že za najkrajšiu bohyňu vybral Afroditu. V konečnom dôsledku ale išlo o udržanie moci nad dôležitým strategickým priestorom starovekého sveta Grécka, vstupnou úžinou z Egejského do Marmarského mora, na brehu ktorej Trója stála, teda o obchodnú a  mocenskú cestu z oblasti stredomorskej do severných území okolo Čierneho mora, ale i z európskeho na ázijský kontinent. Nakoľko vieme, že meno Helena znamená v preklade z gréčtiny svetlo, pochodeň, označovalo toto meno azda i oheň (majáka?), označujúceho prístup k Dardanelám.
Trójsku vojnu s jej kladnými i zápornými hrdinam

i teda môžeme použiť ako smelú metaforu mocenských úsilí v ideologicky a ekonomicky rozdelenom svete konca predošlého tisícročia.
Celé to predznamenáva orwelovský rok 1984, lebo počas neho v januári do znamenia Kozorožec, ktoré je pre túto historickú interpretáciu také dôležité, vstupujú Neptún v konjunkcii s Jupiterom. Sovietske impérium sa pripravuje po množstve zmien čelných straníckych predstaviteľov na rozpad. Planetárne spojenie naznačuje nádej na zlepšenie situácie vo východnom bloku, zároveň však predstavuje riziko zdanlivého dobrodenia, nepodarených špekulácií a podvodu. V tomto energeticky narušenom čase sa chystá na „trón“ zasadnúť Gorbačov. Podarí sa to v marci nasledujúceho roku a s jeho nástupom k moci začína perestrojka, posledná etapa existencie Sovietskeho zväzu.
Pár rokov neskôr, vo februári 1988 na tom istom mieste, kde sa predtým stretli Neptún s Jupiterom, na rozhraní Strelca a Kozorožca vstupujú do dlhodobej konjunkcie Saturn s Uránom, aby predznamenali vnútropolitické krízy, revolty, násilie, pád vysokých mocenských štruktúr (pád (Saturn) z vysokého miesta (Urán)), poruchy a zápletky v národných politikách. Mesiac nato sa v Bratislave odohrá sviečková manifestácia. Jún poznamenávajú krvavé udalosti na Námestí nebeského pokoja v čínskom Pekingu (uvádzaných okolo 3600 mŕtvych a asi 60 000 ranených). Deviateho novembra padá berlínsky múr, štrnásteho sa Saturn stretáva s Neptúnom v Kozorožcovi a vytvárajú exaktnú opozíciu voči Jupiterovi v Rakovi (Jupiter sa nachádzal iba 7° od miesta kde bol Pluto v čase jeho objavu v roku 1930). Sedemnásteho novembra sa v bývalom Československu odohráva „ružový prevrat“, príhodne neptunicky nazývaný nežnou, zamatovou revolúciou a postupne sa završuje rozpad východného bloku.
Trójska vojna je dobojovaná. Hrdinskému obrancovi mesta, kráľovi Priamovi, neostávajú ani slzy pre plač, lebo padá za obeť útočníkom ako mnohí iní hrdinovia bojov. Cti a mocibažný Agamemnon necháva Tróju spustošiť, vykradnúť a spáliť. Nažive zostávajú z vôle bohov a dobyvateľov len niektorí jedinci a ich rodiny, medzi nich patril i Eneas, budúci zakladateľ rímskej ríše. Ale to je iná kapitola „budúcich“ dejín.
Šiesteho júna 1990 v predpoludňajších hodinách vytvorí Jupiter z Raka presnú opozíciu voči retrográdnemu Neptúnovi v Kozorožcovi. Tento aspekt je v astrologickej literatúre spojený aj s – rozpadom spojenectiev, úpadkom justície a medicíny, aktiváciou náboženstva, zdanlivým dobrodením, nepodarenými špekuláciami, stratou, podvodom, nebezpečenstvom inflácie, sociálnymi alebo politickými bojmi, aktiváciou siekt, …
Prečo spomínam toto planetárne spojenie? Lebo dva dni na to – 8.–9. 6. 1990 – sa u nás odohrali prvé tzv. slobodné voľby a na scénu sa pripravujú vstúpiť „odyseovské obludy“, ako som ich bol opísal v predošlých textoch.

Horoskop osamostatnenia Slovenska z polnoci  opitej slávou a silvestrovskými oslavami  končiaceho roku 1992 a nastupujúceho 1993-ho už takisto poznáme.

Víťazné vojská sa rozchádzajú spod hradieb dobitej a zdecimovanej Tróje. Niektorí zabúdajú obetovať bohom, takže nečudo, že bez božskej ochrany nie sú ich vyhliadky do budúcnosti vôbec také ružové, ako sa sprvoti zdajú.
Astrologický pohľad na naše dejiny ostatných d

vadsiatich rokov v kontexte sveta je takisto veľmi zaujímavý, no dôležitým je predovšetkým obdobie posledných rokov, kedy „vykvasilo“ množstvo problémov, ktoré doteraz driemali pod pokrievkou viacmenej úspešného štátnického a ekonomického utajovania faktov skutočnosti.
Len na okraj sa ešte raz vraciam k udalostiam od roku 2008, kedy v januári prvýkrát a v novembri po druhý raz vstúpil Pluto do Kozorožca, „načínajúc krajec“ krízy hodnôt. V zemskom znamení pobudne do novembra 2024, takže na totálnu prestavbu, reformu spoločnosti máme relatívne dosť času. V rokoch nasledujúcich po novembri 2008 môžeme spomenúť ešte dve „epizódy“, spojené so znamením Baran.
Pár hodín po vstupe Jupitera (právo, náboženstvo, morálka, obchod, ale i zrada, tajné sprisahanie, ťažko dokázateľné zločiny, …) do tohto ohnivého znamenia došlo k teroristickému útoku na letisko Domodedovo. Takisto sa radikálne zvyšuje napätie, odrážajúce sa v raste nepokojov v arabskom svete. Situácia je v tomto zemepisnom priestore dodnes veľmi vypätá.
Dva mesiace nato nasleduje Jupitera Urán (katastrofy, explózie, urán, tajné vedy, vynálezy, nečakané zvraty, revolúcie, …). Vstúpi do Barana a v tom istom čase 130 kilometrov od pobrežia Japonska sa pohnú tektonické dosky, morským dnom otrasie silné zemetrasenie s následnou vlnou cunami, ktorá zničí obrovské územie priľahlého pobrežia a tiež atómovú elektráreň vo Fukušime. Zdá sa, že mnohé udalosti vo svete i u nás vo svetle týchto (a predtým spomenutých) faktov strácajú charakter náhodnosti.
Ako som už bol v predošlých textoch spomínal, koncom roka 2011 sa pod vplyvom nastupujúcej konjunkcie tranzitujúceho Pluta so Slnkom horoskopu SR začínajú verejne vynárať na svetlo „primátie“ kauzy a na jar, kedy sa Pluto priblíži k Slnku na necelý stupeň, si Slovensko vyberá novú vládu. Namiesto reformačných zmien, ku ktorým Pluto vyzýva, volič opakuje vžité formy správania, úspešne masírované predvolebnou propagandou, sľubujúcou vidiny „istôt“. Ako sa spomína v písme: „nihil sub Sole novum“. (Pluto je spojený s propagandou, krízami, nezmerateľnou túžbou po moci, ničením a sebaničením, „smrťou a znovuzrodením“, reformami, …)
Urán prechádza konc

om júna cez Lunu, ale nič burcujúceho sa nestane – kniha o primátoch z rozhodnutia súdu nesmie vyjsť. Pritom sa dozvedáme, že vraj „vôbec nejde o cenzorský zákrok“. Jupiter si pod dynamickým vplyvom Pluta, zastupujúcim „temné sily“, vykladá zákon po svojom. Veď som to bol uviedol v prvej časti „Cesty“. No už v priebehu júla sa Urán zastavuje, aby sa s Lunou opäť stretol v nasledujúcich dňoch a „Gorila“ sa môže dostať na výslnie.
Od konca roka 2012 sa tranzitujúci Pluto opäť, teraz už nezrušiteľne vracia k Slnku horoskopu SR, aby sa spolu stretli v presnej konjunkcii 6. februára 2013.

image1

Tranzit Pluta v konjunkcii so Slnkom a Pallas Atény s Lunou 6. februára 2013 o 14. hod. 40 min., Bratislava

Pritom Slnko v mundánnom horoskope predstavuje aj: hlavu štátu, predstaviteľov vlády a štátnej moci, vyšších úradníkov, poslancov, význam štátu. V Česku, ktoré má Slnko „narodenia“ na rovnakom mieste horoskopu, sa už odohrala zmena na poste prezidenta. Naša hlava štátu je atakovaná opozíciou nebývalým spôsobom. Pluto si čiastočne plní svoje „povinnosti“ v miere, v akej mu to povolí „právnik“ Jupiter. V tom čase sa Lunou, predstavujúcou verejnosť, ale aj voľby, nové zákony, parlament, zmeny a depresie, „preženie“ múdra bojovníčka Pallas Aténa, Odyseova pomocníčka a dobrá sprievodkyňa na jeho zložitej ceste do rodnej Itaky. Žeby nastával čas jeho návratu domov z Ogýgie, alebo sa už azda prebúdza pod olivovníkom na pobreží rodného kraja? Alebo je to len „pium desiderium“ autora týchto riadkov, nakoľko „itacký ľud“ sa nemá prečo búriť, pokiaľ je v krajine čo kradnúť a „ženísi“ sa môžu dobre zabávať?  
Urán sa po tretí raz stretne s Lunou 27. marca. Tentoraz nebude sám. Ako asistentov bude mať pri sebe bojovného Marsa a Slnko, dve ohnivé planéty v dynamických aspektoch. Na Slnko je napojená Venuša, ktorá však v disharmonických aspektoch nebude vedieť riešiť partnerské konflikty a sľubuje namiesto ziskov samé výdaje.
Pluto sa nachádza neustále v tesnej blízkosti Slnka, bude od neho vzdialený necelý jeden stupeň.

image2

Tranzity (viď text) 27. marca 2013 o 19 hod. 43 min., Bratislava

Slnko, Luna a Jupiter horoskopu „zrodenia“ budú teda na jar atakovaní množstvom napäťových spojení. Uránsko-jupiterská opozícia však nesľubuje oslobodzujúci úspech.
Retrográdny Pluto sa opätovne stretne so Slnkom v poslednej dekáde júna, no už zďaleka nie v takej „výbušnej“ aspektovej situácii, ako na jar. Posledná presná konjunkcia „vládcu temnôt s vládcom svetla“ bude 11. decembra 2013. Počas nej bude Urán takisto naposledy v tesnej blízkosti Luny. Prečo píšem o koncovom čase? Pluto sa vracia do tejto pozície až asi o dvestopäťdesiat rokov, Urán po osemdesiatštyriročnej etape, takže sa ich už zrejme nedožijeme.
Koniec zároveň neznamená, že disharmónie z horoskopu zmiznú. Jestvuje totiž čosi, čo sa dá nazvať „efektom slimačej stopy“. Pomalé planéty pôsobia svojím vplyvom na určitom mieste veľmi dlho, takže tento energeticko-informačný záznam nezaniká v okamihu ukončenia napojení a zostáva funkčný ešte niekoľko rokov po jeho zdanlivom odznení. Ba niekedy prepukne až rok-dva po presnej aspektácii. S tým mám veľmi silnú osobnú skúsenosť, ale aj dejiny ma v tom utvrdzujú.
(Efekt slimačej stopy sa dá chápať takto: pokiaľ slizkú stužku nezmyje silná rosa alebo dážď, vnucuje nám lesk do vedomia jej „páchateľa“, aj keď ten už môže byť dávno na „onom svete“.)
Všetko naznačuje, že by sme v tomto období mali prejsť veľkou zmenou. Závisí len na nás, či sa ponesie v zmysle Odyseovho „odpratávania“ protivníkov, alebo nájdeme také formy spoločenských premien, ktoré korelujú s kultivovanosťou kultúrneho národa.
Pri spoločenskom vedomí, ktoré bolo za ostatných dvadsať rokov u nás pestované, a kultúre národa, podporovanej treťotriednymi médiami konzumnej spoločnosti, však dosť pochybujem, či budeme vedieť prijať kolektívnu zodpovednosť za našu prítomnosť a v závislosti od nej odvíjanú budúcnosť.
Či bude mladá generácia, charakterizovaná v horoskope republiky nepoškodeným Merkúrom ochotná dať si poradiť od skúsenej nestorskej, Saturnom zastúpenej „stáreže“ s dobrou pamäťou a latentnou zodpovednosťou a doviesť tento svet k trvalej udržateľnosti bez nezmyselnej túžby „rásť do samého neba“?
Tento a nasledujúci rok budú z hľadiska tlaku aspektov veľmi silné a závisí od nás všetkých, akú podobu budúcnosť získa!
Pokúšam sa každodenne lokalizovať súčasný pobyt Odysea. Vôbec to však nie je jednoduché a stretnúť Homéra či Múzy je už skoro nemožné.

(10. február 2013, upravené 5. januára 2014)

Horoskopy na každý deň Mgr. Miroslava Kostelnika

Ďalšie články od Mgr. Miroslava Kostelnika

Knihy o astrológii

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 429 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array