Syndróm zlomeného srdca

obrázok so súhlasom smarnad/freeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom smarnad/freeDigitalPhotos.net

Syndróm zlomeného srdca je zriedkavé, avšak nie výnimočné ochorenie, nazýva sa tiež Tako-tsubo kardiomyopatia. Tento názov bol odvodený z japonského slova tako-tsubo, ktorým pomenúvajú v Japonsku nádobu na chytanie chobotníc, ktorá svojím zalomeným tvarom pripomína ľavú komoru postihnutého srdca. Príčinou ochorenia býva emocionálny stres, veľký žiaľ a príznaky môžu byť podobné ako pri srdcovom infarkte.

Príčinou Tako-tsubo kardiomyopatie je najčastejšie psychická, emocionálna trauma, veľký žiaľ, ktorý dokáže “zlomiť srdce”. Napríklad strata blízkeho človeka, keď jeden z partnerov po mnohých rokoch spoločného života náhle zomrie, tiež rozvod alebo rozchod s milovanou osobou – preto názov “zlomené srdce”. Vyskytuje sa častejšie u žien, až v 90 % prípadov. Ochorenie je spôsobené najpravdepodobnejšie vplyvom stresových hormónov, najmä prudkým vzostupom adrenalínu a jeho vplyvom na tkanivo myokardu, ktoré reaguje podobne ako pri infarkte. Príčin môže byť viac a presný mechanizmus vzniku nie je známy. Prejaví sa obvykle náhle akútnym zhoršením stavu, bolesťou na hrudníku podobnou tej pri infarkte myokardu a tiež príznakmi srdcového zlyhávania – búšením srdca, dýchavicou, slabosťou… Dokonca aj na EKG môžu byť prítomné zmeny podobné infarktovým, zvýšené môžu byť aj kardiošpecifické enzýmy ako pri nekróze (odumretí) tkaniva srdcového svalu v súvislosti s infarktom. Na echokardiografickom vyšetrení sa zobrazí ľavá komora srdca tvaru nádoby tako-tsubo. Koronarografické vyšetrenie však nepreukáže chorobné artériosklerotické zmeny na vencovitých tepnách, aké bývajú pri infarkte myokardu. No ochorenie aj tak neradno podceňovať, pretože najmä prvé dva-tri dni môžu byť kritické, vyžadujú si odbornú pomoc a hospitalizáciu. Liečiť treba prejavy srdcovej slabosti (obehového zlyhávania), ak sú prítomné. Pretože v dôsledku akútneho srdcového zlyhania sa dá na zlomené srdce zomrieť, odborná pomoc je potrebná. Pacienta treba monitorovať na jednotke intenzívnej starostlivosti, kým ťažkosti nepominú, obyčajne to býva len niekoľko dní. Ochorenie sa zvyčajne upraví bez zanechania trvalých následkov na zdraví. V prevencii sa odporúčajú lieky zo skupiny betablokátorov, prospešná je aj pomoc psychológa či psychiatra. Rovnako dôležitý je zdravý a vyrovnaný spôsob života s dostatkom pohybu, relaxu, pobyt na vzduchu v prírode, životospráva bez návykových škodlivín, udržiavanie výbornej telesnej kondície a otužilosti, ktorá prispieva k dokonalej imunite.

Pomáhajú aj prírodné prípravky Energy.

V prevencii pomôže udržať vnútornú harmóniu bylinný koncentrát Stimaral a tiež ju rýchlejšie prinavráti po prekonanej psychotraume.

Ako prevencia arytmií a pomoc pri harmonizácii srdcovocievneho systému poslúži bylinný koncentrát Korolen. Zároveň sú veľmi potrebné pre správnu činnosť srdcového svalu koloidné minerály obsiahnuté v koncentráte Fytomineral.

Pre zdravie srdcovocievneho systému môžeme využiť aj Vitamarin, Celitin, Revitae, Flavocel, Betafit i ostatné zelené potraviny.

Tiež viaceré liečivé čaje Energy, napr. Tribulus Terrestris, Green Tea – Gaba, Uncaria Tomentosa, Lycium Chinense.

Viac info o spoločnosti Energy.

Viac info o Stimaral a Fytomineral

Podobné články z katergórie Duchovné príčiny chorôb

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 260 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array