Patrick Linhart – Potravinový Semafor

Patrick Linhart, Bsc., známy potravinový kritik prešiel po vyše 20 tich rokoch práce v potravinárstve na druhú stranu a to k nám, spotrebiteľom. Študoval v Írsku vysokú školu marketing a riadenia maloobchodných sietí. Otvoril niekoľko prevádzok a ako bývalý riaditeľ maloobchodných sietí navštevoval rôzne výrobne potravín v zahraničí. Je autorom prvého Potravinového Semafora na Slovensku, ktorý presadil vo vláde.

Založil organizáciu Testy Potravín SK, získava šokujúce informácie a odhaľuje podvody v potravinárstve. Nás spotrebiteľov upozorňuje na to, ktoré potraviny sú skutočne kvalitné nielen kvalitou ich marketingu, ale aj kvalitou ich zloženia. Učí nás, ako ich kriticky analyzovať a na základe našich vlastných preferencií aj teda ako nakupovať. Spolupracuje s výrobcami, ktorí sa snažia o zmenu a bojuje proti tým menej poctivým, ktorí namiesto zmeny v kvalite produktov, prešli iba k zmene spôsobu propagácie ich výrobkov. Tých Patrick nazýva OTRAVINÁRI.

Ako hovorí sám Patrick: “Niekedy sme zbierali syntetické céčka, teraz sú to syntetické éčka“. Pokiaľ sa im pri nákupoch chceme vyhnúť, strávime tým aj celý deň. Ale práve Patrikova práca, ktorej výsledkom je mobilná aplikácia Potravinový Semafor sa nám v tom pomáha zorientovať.

Potravinovy-Semafor-Linhart

Viac o projekte Potravinový Semafor, ktorý sa snaží Patrick Linhart presadiť do Zákona o potravinách vám povie osobne na stretnutí spoločne aj s ďalšími odborníkmi, ktorí riešia bezpečnosť potravín a potravinovú sebestačnosť slovenského poľnohospodárstva:

POTRAVINOVÝ SEMAFOR

• PRVOTNÝ VZNIK A VÍZIA
• CIEĽ
• IMPLEMENTÁCIA
• POTREBNÉ ZARIADENIE PRE VYUŽITIE APLIKÁCIE
• PARAMETRE OHODNOCOVANIA JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU
• SPÔSOB ZBERU JEDNOTLIVÝCH DÁT PRE VÝPOČET A PRIDELENIE FARBY POTRAVINOVÉHO SEMAFORU

PRVOTNÝ VZNIK A VÍZIA:

V rokoch 2014 až 2018 boli v krajinách EÚ zbierané dáta, ktoré dobrovoľne mali možnosť zbierať jednotlivé štáty EÚ na základe skúšobného obdobia aplikácie vlastných verzií Potravinového Semaforu.

Poniektoré jednotlivé krajiny EÚ túto možnosť využilo. Slovensko túto možnosť úplne ignorovalo.

Problémom bol aj nezáujem výrobcov, keďže zavedenie Potravinového Semaforu, vytlačeného na obaloch produktov, pre nich predstavovalo zvýšené finančné náklady. Označenie totiž bolo potrebné tlačiť priamo na obaly produktov. Takisto označenie nebolo možné aplikovať, keďže neboli nastavené jednotné merateľné kritéria pre vyhodnocovanie a následné označovanie potravín. O projekt nemala teda záujem ani vláda, ani výrobcovia, keďže ich naša vláda nielenže neinformovala, ale ani nijako v danej činnosti nemotivovala, ani nepodporila. Preto sme sa to rozhodli urobiť my a nájsť formu, ktorá by bola ako finančne nenáročná, tak aj ľahko aplikovateľná.

Iniciátorom projektu je potrainový kritik Patrick Linhart, Bsc., ktorým bola vytvorená v Januári 2019 pracovná skupina, pozostávajúca z odborníkov z rôznych oblastí. Základné kritérium Potravinového Semaforu s pomenovaním ZRAVIE už bolo odobrené po náročných rokovaniach, štátnou inštitúcoiu ÚVZ. Vychádzalo sa z modelu, ktorý používa UK, s doplnením o trans-mastné kyseliny na 100 mg výrobku podľa odporúčania EÚ.

Potravinový Semafor mal byť skúšobne pôvodne spustený od 1.9.2019, no myšlienka nebola podporená Ministersvom Pôdohospodárstva pod vedením SNS a do procesu zasiahla sťažnosťou aj potravinárska organizácia, podporujúca veľkých výrobcov.

Od predstavenia projektu organizáciou TESTY POTRAVÍN pod vedením predsedu Patricka Linharta, Bsc. vo Februári 2019 sa mali možnosť zapojiť všetky maloobchodné reťazce, ktoré dbajú o jednoduhšie nakupovanie pre svojich zákazníkov a poniektoré z nich aj tento projekt podporili.

Prvý Potravinový Semafor na Slovensku sme rozšírili o možnosť osobnej personalizácie pre spotrebiteľa na základe jeho vlastných preferencií. Všetko, čo na to potrebujete, je mobil. Môže však využiť aj skenovacie zariadenia aplikované priamo v poniektorých maloobchodných sieťach.

CIEĽ:

Zjednodušiť prehľad a urýchliť tak výber potravín v nakupovacom procese spotrebiteľov.

IMPLEMENTÁCIA:

Personalizovaná aplikácia pre spotrebiteľov v elekronickej podobe bez poplatkov, využívaná prostredníctvom skenovacích kódov (QR, alebo EAN)

Prvý Potravinový Semafor v elektronickej podobe je teda možné použiť prostredníctvom:

 • Naskenovania QR kódu prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny, kde výrobca môže vytlačiť QR kód na obal svojho produktu a predajca môže vystaviť QR kód aj vedľa ceny produktov v tlačenej podobe.
 • EAN kódu, ktorý môže byť naskenovaný aj v malooobchode prostredníctvom implementovaných zariadení na stenách predajní

POTREBNÉ ZARIADENIE PRE VYUŽITIE APLIKÁCIE:

Osobné mobilné zariadenia a scanovacie zariadenia aplikované priamo v maloobchodných sieťach.

PARAMETRE OHODNOCOVANIA JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU:

 1. Personalizovaný dopad konzumácie výrobku na ľudské zdravie
 • Cukor
 • Tuky
 • Trans-mastné kyseliny
 • Soľ /Sodík

Nastavenia pre získanie zelenej farby v tejto kategórii

 • TUK 3g <100mg
 • NASÝTENÝ TUK 1,5g <100
 • CUKOR 5g <100mg
 • NENASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY 2g <100mg
 • SODÍK 0,12g <100mg
 • SOĽ 0,3g <100mg

Hodnoty sú určené na 100mg (tuhá hmota), alebo na 150ml (u tekutej hmoty) výrobku.

 1. Vysledovateľnosť použitých surovín
 • Možnosť vystopovateľnosti všetkých zložiek surovín, použitých pri výrobe daného produktu
 • Vystopovateľnosť prvosurovín akými sú zelenina, ovocie, či mäso a plné dokladovanie spôsobu pestovania a chovu, typu použitého krmiva a podobne, pôvod vypestovanej, chovanej výstupnej prvosuroviny, alebo všetkých prvkov použitých v spracovanom produkte
 • Výrobok /obsah výrobku, nie obal/ musí byť pozostávajúci zo 100 % tne vystopovateľných a dokladovaných surovín.
 • Suroviny, použité na výrobu musia mať jasne preukázateľný zdroj ich pôvodu. Touto garanciou sa snažíme o to, na čo ma zákazník právo, čiže byť plne informovaný, odkiaľ daná prvosurovina presne pochádza. Takisto sa týmto opatrením snažíme o to, aby sa predošlo prípadným nekalým obchodným praktikám, bežne používaným v danom sektore.
 • Dodávatelia musia byť registrovaní a overení na doméne potravinovysemafor.sk.
 • Dodávateľ má na vyžiadanie povinnosť predložiť v elektronickej forme všetky faktúry od každého dodávateľa použitých surovín.
 1. Personalizované nastavenie miery použitia nadbytočných prídavných látok a GMO
 • Nadmerné použitie prídavných látok s  cieľom vylepšenia senzorických vlastností produktu
 • Použitie prídavných látok, ktoré nemusia byť uvedené v zložení na obale, použitých s cieľom zlepšenia technologického procesu pri výrobe produktu
 • Použitie kontroverzných prídavných látok, zakázaných v iných krajinách
 • Použitie neprírodných náhrad, ako napríklad aróm, sladidiel, zvýrazňovačov chute s cieľom náhrady drahších – prírodných surovín, alebo s cieľom maskovania použitých lacnejších surovín
 • Použitie náhrad za účelom zväčšovania objemu, alebo váhy produktu, výmenou za prirodzenú kvalitnú surovinu. Jedná sa o náhrady pôvodnej suroviny, ako sú napríklad prídavné škroby a iné zahusťovadlá
 • GMO (zreteľné označovanie použitia GMO suroviny aj v množstve do 1%)
 • Presné precentuálne označovanie všetkých surovín, použitých vo výrobku, vrátane maskovaných prídavných látok v tzv. koncentrátoch a hotových použitých surovín

(Jedná sa napríklad o prídavné látky, ako sú E124 – Ponceau 4R , E110 – Žlť SY, E132 – Indigotín, E133 – FCF, E155 – Hnedá HT, E121 Citrónová Červeň 2, E123 – Amarant, E125 Ponceau SX, E143 – FCF, E111 – Orange 2, E105 Žlť, E107 Žlť 7G, 950 – Acesulfam K, 951 – Aspartam, E952 – Cyklamát.

Nadmerné používanie rôznych príchutí , založených na neprírodnej báze, ako aj nadbytočné použitie zvýrazňovačov chutí, ako napríklad E621, E631, zahusťovadiel, ako modifikovaný kukuřičný škrob e1422, ktoré sú v danom produkte použité pre zväčšovanie váhy, či objemu daného produktu )

 1. Pravidelné testovanie výrobkov každé tri mesiace
 • Dobrovoľná kategória pravidelného dekádneho testovania výrobkov v akreditovaných laboratóriach

 SPÔSOB ZBERU JEDNOTLIVÝCH DÁT PRE VÝPOČET A PRIDELENIE FARBY POTRAVINOVÉHO SEMAFORU:

 1. Zadanie vstupných informácií do systému výrobcom (potravinovysemafor.sk)
 2. Kontrola zadaných informácií samotným spotrebiteľom
Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 232 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array