História brušných tancov

Tanec je skrytým jazykom duše. Tanec je piesňou tela. Pohyb nikdy neklame.
Je to barometer, ktorý ukazuje stav duševného počasia všetkým, čo vedia čítať.

Martha Graham

-751_5182Tanec ako taký sa pokladá za najstaršiu formu duchovného vyjadrenia. Brušný tanec má dlhú historiu a jeho forma ako oslava plodnosti, bol zistený zhruba 30 000 rokov p.n.l. Ženy tej doby boli úplne späté s prírodou. Riadili sa mesiacom – rast mesiaca porovnávali so svojím menštruačným cyklom. Stretávali sa raz mesačne, v noci, bez prítomnosti mužov na vyvýšených miestach, ktoré symbolizovali brucho. Tance boli zamerané na bruško – plodnosť. Ženy si tancovali svoje pohyby, ktorými vyjadrovali všetky nálady a pocity, túžby i radosti. Prostredníctvom tanca sa dostávali do harmonie s prírodou.
V období asi 3000 rokov p.n.l. matriarchát nahradil patriarchát. „Mesačné bohyne“ začali byť považované za ženy spájané s mágiou a temnom. Význam a zmysel tanca sa začal meniť, už neslúžil ženám a zázraku bytia , ale na zábavu a dráždenie divákov.
Nepriateľstvo voči prirodzenej zmyselnosti vyústilo v nové držanie tela , ktorého ťažisko sa presunulo z pôvodnej brušnej časti do hrudnej časti .To spôsobilo pozbavenie spojenia tela so zemou.
V brušnom tanci sa využívajú všetky centrá – čakry , ale základom a zdrojom hlavných pohybov je miesto okolo pupku . Technika tanca spočíva v samostatne sa pohybujúcich častiach tela , ale navzájom nezávisle tvoria jednotu. Techniky sú dané, ale štýl tanca sa mení podľa každej ženy. Tieto pohyby napomáhajú k uvedomeniu si tela.
V arabských krajinách vie väčšina žien tancovať brušný tanec bez toho, aby sa ho učili. Je odovzdávaný z matky na dcéru s vedomím, že je nevyhnutný pre jej telo, dušu a pre jej život ženy. Svoju zmyselnosť rozvíjajú tým, že tancujú pre iné ženy, vidia v ňom radosť zo života.
Posilňujú si telá prirodzeným spôsob a hlavne získavajú rešpekt voči svojím telám.
V našej spoločnosti sú žiadúce len mladé telá a zrelému telu sa obdiv takmer nedostáva. U nás je ťažké starnúť, ale je to súčasťou života. Práve tento tanec môže pozitívne ovplyvniť radu psychických a fyzických problémov. Keď sa zrelá žena naučí dôverovať svojmu telu, zistí, že aj skúsené telo ma erotickú príťažlivosť.
Každá žena, ktorá chce dobre tancovať brušný tanec, musí byť spokojná so svojím telom, mať ho rada a vyjadrovať to pohybom.

Iveta Tóthová

Použité: Al – Ravi – I. Kozubková

Stránka Ivety Tóthovej a skupiny orientálnych – brušných tancov Jamilahkurzy, tréningy, vystúpenia

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 402 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array