Reintegračné liečenie

Reconnective_Hea_rukyReconnective Healing™ – Reintegračné liečenie predstavuje novú formu osobnej transformácie a energetického liečenia, ktoré ide za hranice všetkých doteraz známych a používaných techník, receptov a mantier. Reintegračné liečenie nie je liečivý dotyk, terapeutický dotyk ani dotyk zdravia. Mnohé techniky, ktoré fungovali v minulosti, fungujú rovnako dobre aj dnes – (reiki, johrei, jin shin jyutsu, čehi-kung, mahjong, beijing.). Avšak dnes, pre naše rozšírené parametre už nie sú tieto techniky dostačujúce. Reintegračné liečenie nie je technika, je to stav bytia, v ktorom sa ocitnete po kontakte s vysokofrekvenčným poľom.

Transsenzorické liečenie ide za hranicu našich piatich zmyslov, umožňuje realizovať celý váš potenciál a na vyšších úrovniach pôsobí prenosom informácií aj na DNA. Nie je to liečenie vierou. Nemusíte veriť, aby to liečenie prebehlo. Reintegrační praktici, ktorí praktikujú tento spôsob liečenia majú dostatok dôkazov o neuveriteľných vyliečeniach z chorôb, ktoré sa považovali za nevyliečiteľné alebo ťažko vyliečiteľné. Po liečení dochádza k zvýšeniu životnej energie, zlepšeniu imunitného systému, zbaveniu sa úzkostí, depresii, bolestí, rýchlejšiemu zotaveniu po zraneniach, či operáciách, pomoc prichádza pri artritíde, epilepsii, rakovine a ďalších vážnych onemocneniach. Táto energia, svetlo a informácie boli prenesené z vesmíru na tak vysokej úrovni, akú sme doteraz nepoznali.

Ing. Pizurová Danka – praktik Reintegračného liečenia (TM)

kontakt: 0904 319 861, 0944 234 775

Zdroj: znovunapojenie.webnode.sk

Články o reintegračnom liečení

Knihy od Dr. Erica Pearla

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 772 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array