Ženská krása

Krása a čaro ženy pramenia z jej lásky k sebe, zo znalosti seba samej. Okrem všetkých okruhov, ktoré charakterizujú obdivuhodnú ženu (písali sme o tom v minulom čísle), je to aj sebestačnosť.

marin

obrázok so súhlasom marin / FreeDigitalPhotos.net

Sebestačnosť

Je to schopnosť samostatne dostať od života to, čo chceš. A tiež aj od muža. Sebestačná žena sa spolieha sama na seba, vie, čo a načo je jej potrebné, vie, kto alebo čo jej v tomto môže pomôcť. Vie využiť túto pomoc, vie riešiť problémy bez muža, vie na čo je muž predurčený a na čo nie je, nečaká od muža nemožné, vie sa správať tak, aby jej muž sám chcel dať to, čo žena potrebuje, je spokojná sama so sebou, so svetom a svojím mužom.

Žena, ktorá neovláda toto umenie, zostáva nespokojná vo svojich prianiach. To vedie k problémom, bolesti, nedôvere, a nepochopeniu.

Mrcha

Spojenie len krásy a sebestačnosti nám dáva veľmi atraktívnu ženu – mrchu. Stretneme ju zriedka, ale existuje a v dnešnej dobe je vzorom pre napodobňovanie! Ona vie, čo chce a aj to dosiahne, vie byť príťažlivá pre mužov, sama si môže vyberať z veľkého počtu mužov a kladie si svoje podmienky.

V konečnom dôsledku máme model úspešnej ženy – spotrebiteľa. Nie je tajomstvom, že viacerí muži sú pripravení byť využití touto ženou výmenou za jej spoločnosť. Takáto žena im v skutočnosti ale nič nemôže dať. Muž s ňou len stráca čas a energiu a v lepšom prípade zostane tam, kde bol na začiatku (vo svojich očakávaniach, vo svojom vývoji, atď.). A to opakujem, v lepšom prípade! Preto rozumní muži, ktorí si želajú dobro, touto cestou nepôjdu.

Pre ženu s veľkým Ž nestačí mať dve kvality, potrebuje ešte jednu. V preklade z mužskej reči je to úprimná snaha a prianie ženy, urobiť mu dobro. Nie za niečo, ale za to, že muž jednoducho je. Žena tak nasleduje svoje intuitívne prianie a volanie svojej duše.

Prejavy

Takáto žena sa každodenne o svojho muža stará (je to individuálne), usiluje sa urobiť jeho život príjemným, jej činy mu hovoria: „Si najlepší a stojíš za to, aby si videl okolo seba to najlepšie“, ovláda umenie vidieť svojho muža tak, ako sa on sám nevidí, tak ako ho nevidí ešte nikto, podporuje ho a pomáha mu v jeho seba zdokonaľovaní, pomáha mu dosiahnuť ďalšie úspechy. Čo môže urobiť pre človeka viac, ako pomôcť mu stať sa silnejším? S takou ženou môže muž dosiahnuť všetko, čo chce. Tá žena je tvorca, kúzlo. Je silná, tajomná, nepostihnuteľná ako Vesmír.

Láska a viera v seba

Viera v seba samú. Viera v spoľahlivého človeka, ktorý urobí pre vás všetko, čo potrebujete, pomôže, zohreje, nenechá. Neprestane milovať.

Viera v seba samú je v prvom rade viera v neoblomnú lásku k sebe, ktorá sa nemení v závislosti na správaní okolia voči mne. Nezáleží na tom, či sú I’udia k vám láskaví a nežní, alebo sa z vás smejú, alebo vám pľujú do tváre. Nezáleží na tom, kto sú tí druhí, náhodní I’udia alebo vaši blízki, milovaní, drahí, potrební ľudia.

Viera v seba je pocit, že sa vždy máš kam vrátiť. Ako domov. Dáva ti možnosť byť otvorená, spontánna, bez strachu, že ťa nepochopia alebo zrania. Viera v seba je schopnosť byť sama sebou v akejkoľvek situácii.

Pamätajte: Láska k sebe sa prejavuje v nekompromisnosti a činoch. Dnes žijeme samy u seba ako nemilované deti. A ešte sme na to hrdé. Preto hľadáme lásku, lietame za ňou, prosíme ju, miesto toho, aby sme ju dávali! Ale čo môžeme dať, keď sme samy v ťažkom deficite.

Výraz tváre

Čo si myslíte, že je najdôležitejšie na kráse vašej tváre? Mejkap? Nádherný, biely úsmev? Zdravá pleť? Pekné rysy?

Nie. Najdôležitejší na kráse vašej tváre je jej výraz A potom až všetko ostatné. Živé oči, radosť, rozum a zvedavosť, prítomnosť „tu“ a „teraz“ vo svojom tele, prítomnosť vo vlastnom živote, jedným slovom, že „doma“ niekto je.

Aby ste bola výrazná, musíte najprv proste BYŤ. Nesnažte sa pozerať na seba očami iných, neporovnávajte seba s ostatnými, prestaňte sa negatívne hodnotiť, nebráňte sa svojim a cudzím negatívnym hodnoteniam. Tisíce dospelých žien I’utujú svoju stratenú mladosť miesto toho, aby si vrátili rysy, ktoré skutočne priťahujú, bez ohľadu na vek.

Odporučenie

Neprekonateľná chuť začať nový život, nekompromisnosť – začnite s obyčajnými drobnosťami. Nezačínajte sa znova I’utovať a začnite sa milovať!

MUDr. Vladimír Savčenko

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
9 004 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme