Škodlivosť mobilných telefónov

Michal Marcol

obrázok so súhlasom Michal Marcol / FreeDigitalPhotos.net

Katastrofa ve veřejném zdraví, která byla spuštěna nezřízeným používáním bezdrátových telefonů, se stala také předmětem zájmu lékařské studie s dvojitým zaslepením provedené v Indii v r. 2005 a zveřejněné v indickém Journal of Human Genetics.

Studie analyzovala mikrojaderná poškození buněk v krvi a ústních tkáních lidí, kteří používají svůj mobilní telefon jednu až 15 hodin denně. Kontrolní skupina mobilní telefony nikdy v životě nepoužívala. Vzorky DNA dostaly kódová označení a byly striktně podle protokolu zaslepeny.Výsledky testů „indické studie“ jsou stejně omračující, jako práce REFLEX. Neuživatelé mobilních telefonů měli v průměru poškozenou DNA asi u 4% svých buněk. Lidské tělo má šanci se s touto mírnou výzvou buněčné rekonstrukce vypořádat, ačkoliv každá operace opravy DNA sebou nese možnost chyby.

U uživatelů mobilních telefonů vykázalo v průměru poškození DNA neskutečných 39,75% buněk. Krev jednoho 24 letého mladíka vykázala 63% mikrojaderných buněk. Používal mobilní telefon 1-2 hodiny denně, po dobu dvou let, což je norma u milionů dětí.

Indická studie potvrzuje, že lidské tělo, ochromené nepřetržitým a brutálním útokem bezdrátové radiace, není schopno provádět běžnou opravu buněk. Další studie potvrzují, že mikrovlnná radiace, která způsobuje kritickou potřebu nepřetržitého opravování buněk, zároveň zastavuje proces opravy buněk. (24) Vyčerpaný imunitní a opravný systém těla se nakonec stane tak zdecimovaným, aby stačil na něco víc, než jen na mizerné přežívání.

Prognóza pro rentgenovou generaci

Takže poslední studie odhalují, co nechce nikdo slyšet: děti, které bez ustání používají pro sociální kontakt mobilní telefony, dokonce i spí s nepřetržitě zapnutými bezdrátovými zařízeními (aby byly stále na příjmu pro možnou konverzaci), doslova rozstřelují na mraky buňky a tkáně, na kterých závisí jejich život.

Rentgenová generace se v podstatě ROZKLÁDÁ – buňku po buňce

Důsledky nepřetržitého bombardování agresivní, DNA ničící radiací se stanou zjevnými teprve po dlouhém latentním období, podobně jako u expozice azbestu a kouření tabáku. Výzkumník radiace dr. Milton Zaret řekl kongresovým vyšetřovatelům před mnoha lety, že nebezpečí neionizující radiace nelze podceňovat, protože „k většině poranění v důsledku neionizující radiace dochází skrytě, obvykle se neprojevují dříve, než na konci latentní periody v řádu let, a když se začnou projevovat, jsou tyto efekty zřídkakdy rozpoznány“.

Rentgenová generace bude nakonec nejvíce rakovinou postiženou generací v moderní historii. Stovky typů lidské rakoviny mají jednu věc společnou – všechny začínají na buněčné úrovni, kdy se poškodí genetický materiál jedné nebo více buněk. Toto poškození může být zděděno po rodičích nebo může být způsobeno účinky karcinogenů v životním prostředí. … „Genetické mutace u jedné jediné buňky dostačují, aby to vedlo k rakovině,“ říká dr. Henry Lai. Dr. Lai je oslavovaný vědec univerzity ve Washingtonu, za kterým stojí léta genetických a bioenergetických studií.

Oběti rakoviny u rentgenové generace pravděpodobně zemřou rychleji, než oběti u předešlých generací, protože bezdrátové mikrovlny nejen zasévají sémě rakoviny, ale také stimulují abnormální zauzlení, které se stává více energeticky rakovinotvorným. Působivá hromada prací demonstruje, že jak extrémně nízké frekvence (ELF), tak mikrovlny způsobují, že lidské buňky začnou produkovat stresové proteiny, což je další indikace, že tělo vnímá bezdrátovou radiaci jako škodlivou. Stresové proteiny mohou nakonec rakovinné buňky chránit a učinit je odolnými vůči léčbě.

Dlouho před začátkem propuknutí své epidemie rakoviny jsou mladí rentgenovači odsouzeni ke strádání symptomy neurastenie, nebo toho, co sověti nazývali „nemocí radiovln“. K těmto symptomům patří bolesti hlavy, únava, kožní vyrážky, slabost, hučení v uších, závratě, náladovost a nespavost. Tyto varovné znaky jsou pouhým začátkem dlouhé spirály všeobecného zhoršování stavu, včetně onemocnění oběhového systému, selhání imunity, alergií a předčasného stárnutí.

Jak fyzicky nemocné jsou americké děti?

Zpráva harvardských výzkumníků z r. 2007 varovala ohledně chabého zdraví amerických dětí a potvrdila, že výskyt chronických, život měnících nemocí roste exponenciálně. Obezita, cukrovka a vážné alergie nyní postihují miliony mladých.

Dětská obezita. Hormony štítné žlázy jsou klíčově důležité pro řádný vývoj dětského mozku a metabolické funkce. Lidská štítná žláza neprospívá ve vysokém radiačním poli. Hlavní příčinou rakoviny štítné žlázy je nadměrná ionizační radiace. Štítná žláza v oblasti kru je silně ozařována emisemi bezdrátových a mobilních telefonů v průběhu bezdrátové komunikace, a rychle absorbuje mikrovlnnou radiaci. Radiace mobilních telefonů také potlačuje v podvěsku mozkovém produkci životně důležitého hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH). Nedostatek TSH způsobuje u dítěte nedostatek metabolických hormonů štítné žlázy T3 a T4, odtud obezita.

Dětská cukrovka. Současné studie kanadské toxikoložky životního prostředí Magdy Havas uvádí, že ELF a kilohertzové elektromagnetické frekvence mohou mít zhoubný dopad na některé typy cukrovky. Práce dr. Havas odhalují, že elektromagnetické znečištění, jako to způsobené špinavou elektřinou (IO, červen 2007), může způsobit rychlé změny v úrovni krevního cukru a může být silným faktorem při řízení krevního cukru. Dr. Havas volá po okamžitých studiích na určení, zda cukrovka typu 3, abnormální stav endokrinního a krevního systému, je způsobována nebo umocňována neionizující radiací, podobné pulzním ELF a kilohertzovým frekvencím, na kterých funguje bezdrátová komunikace.

Dětské alergie. Švédští vědci potvrzují, že bezdrátová radiace z mobilů může způsobit drastické zánětlivé a alergické reakce tím, že aktivuje žírné buňky, které tvoří podklad mnoha tělesných tkání. Aktivace zánětlivé reakce žírných buněk v pokožce zahrnuje vyrážky, svědění a otoky, věci tak obvyklé jak u mikrovlnné otravy, tak u astmatu. Téměř jedno z 10 amerických dětí má nyní astma, narůstající epidemii, která lékařskou vědu mate. Astma je závažná alergická reakce, obvykle na něco v prostředí, takže existují vážné obavy, protože se ukázalo, že jak ELF, tak rádiové frekvence (RF) spojované s bezdrátovými technologiemi při studiích na lidech i zvířatech vyvolaly širokou paletu s alergiemi spojených imunitních reakcí.

Selhání imunitního systému. Dětské tělo, udržované v chronickém alergickém stresu radiací z mobilních telefonů, může skončit s vyčerpaným imunitním systémem, který již nefunguje efektivně. Evropští experti předpovídají, že mnoho lidí silně vystavených bezdrátové radiaci může nakonec trpět projevy elektro-hypersensitivity (EHS). (34) EHS je zničující alergický imunitní stav, kdy se přílišně ozářené osoby stávají silně citlivé jak na chemické, tak elektromagnetické znečištění. Podobně jako fibromyalgie a chronické únavy mohou být symptomy EHS tak zneschopňující, že oběti jsou často nuceny se izolovat dokonce i od sebemenších elektromagnetických polí.

Jak mentálně nemocné jsou americké děti?

V r. 2005 experti prohlásili, že 1 z 5 amerických dětí trpí duševní poruchou. Miliony školních dětí s diagnózou hyperaktivní poruchy pozornosti (ADHD) jsou na mozek měnícím Ritalinu, stimulantu, který je údajně silnější než kokain, a patří mezi nejnávykovější používané léky.

Miliony dalších dětí berou jedno z antidepresiv Paxil, Zoloft, Effexor nebo Celexa, ačkoliv v r. 2004 britští výzkumníci uvedli, že tyto léky jsou nebezpečné a často neúčinné. (36) V r. 2003 U.S. Medical Journal uvedl, že 74% dětí a adolescentů zažilo v průběhu své léčby těmito léky nepříznivou reakci.

Bipolární porucha – kdysi nazývaná manická deprese – je mezi americkými dětmi také epidemická. V lednu dokument Frontline odhalil, že přes 6 milionů amerických dětí, z nichž mnoho s diagnózou bipolární poruchy, má předepsánu drastickou kombinaci nových psychiatrických léků. V rámci diskuse o děsivých vedlejších účincích těchto experimentálních terapií několik expertů Frontline připustilo, že adekvátní studie ohledně bezpečnosti a účinnosti psychiatrických léků pro děti nebyly nikdy dokončeny.

Řádné studie ohledně ustanovení KOMBINOVANÝCH EFEKTŮ jak psychiatrických léků, tak bezdrátové radiace blízkého pole na mozek, nebyly nikdy provedeny.

Takže je teď ozařujeme?

Co zcela jistě miliony mentálně nestabilních a vysoce nadrogovaných dětí potřebuje ze všeho NEJMÉNĚ je další zátěž mozek měnící radiací. Ve dvou minutách expozice mikrovlnnému telefonu je elektrická aktivita dětského mozku abnormálně změněna až na dobu jedné hodiny. Britský expert na radiaci dr. Gerald Hyland oznámil, že mobilní telefony, které používají opakované pulzy na frekvencích 2 Hz a 8,34 Hz, mohou ve vyvíjejícím se dětském mozku silně porušit delta a alfa proces stabilizace.

Dr. Hyland potvrdil, že energie z mobilních telefonů může způsobit radikální změny v lidské náladě a chování. To je ten případ, protože mikrovlny úrovně mobilních telefonů mohou spustit přehršel radikálních poškození všech částí mozku, včetně kůry mozkové, hippokampu (centrum paměti) a bazálních uzlin. Anýbrž:

• Vědci demonstrovali, že radiace mobilních telefonů způsobuje okamžité změny v toku krve v mozku a také zamezuje kontrole vytékání vápníku z mozkových buněk, což způsobuje, že se membrány oslabí a propouští.

• Výzkumníci ve Finsku ukázali, že jednohodinové ozáření radiací mobilního telefonu způsobuje, že se mozkové buňky smrskávají, což indikuje permanentní poškození buněčné struktury, jaké bylo potvrzeno studiemi REFLEX.

• Institut Maxe Plancka v Německu oznámil, že mobilní telefony mohou vystřelovat tepelné špičky do mozku, což může ohřát buněčné membrány na bod varu vody.

• Britští výzkumníci ukázali, že slabá mikrovlnná radiace může změnit tvar mozkových proteinů do formací, připomínajících patologické fibrily spojené s Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí.

• Švédští vědci demonstrovali, že radiace z mobilních telefonů vytváří díry (léze) v mozku krys a předpovídají vlnu brzkého vypuknutí Alzheimera u mladých uživatelů mobilních telefonů.

Mohly by poslední dvě desetiletí masového poškození mozku radiací z bezdrátů být jedním z kořenů zdravotně-mentální krize naší země? Neomezená expozice mikrovlnám je svázána s nárůstem počtu naší pomatené mládeže. Ruský národní výbor pro ochranu před neionizující radiací říká, že můžeme u dětí, které používají mobilní telefony, očekávat nejen mozkové nádory a demenci, ale také zvýšený výskyt epilepsie a depresivních mentálních onemocnění.

A co přenašeče v životním prostředí?

Miliony amerických dětí, trpících fyzickým poškozením a mentální mánií, jsou těžce ozařovány nejen WiFi hračkami, ale také všudypřítomnými přenašeči pro tyto hračky potřebnými. Téměř 200,000 mobilních vysílačů a střešních přenašečů nepřetržitě sytí americká města, hřiště a projíždějící auta DNA poškozujícími vlnami, ekvivalentními ionizující radiaci. Za života v místě se spoustou přenašečů, kde mikrovlny snadno prostupují do domovů, nemají miliony nemluvňat a dětí žádný odpočinek od denního, smrtícího radiačního útoku.

Neregulované WiFi systémy, bezdrátové routery místních sítí, bezpečnostní monitory, bezdrátové telefony a další typy bezdrátových přenašečů rentgenových paprsků do interiérů obchoďáků, letišť, kanceláří, škol, nemocnic a milionů domácností, vše 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mnoho komerčních a malých firem přechází na bezdrátové systémy inventarizace. Ty, spolu s osobními komunikačními vysílačkami, doslova „vaří“ obchody a nákupní střediska, kde se shromažďují děti.

Mnoho systémů veřejné dopravy je síťováno pro WiFi. Brzy budou i komerční letadla nabízet počítačové WiFi služby, čímž budou nutit všechny cestující absorbovat toxické paprsky, kvůli zábavě za letu. Mnoho aut je vybaveno navigací GPS nebo sledovacím systémem. Tyto pojízdné vařiče neozařují jen pasažéry, ale také kolemjdoucí.

Federální vláda nikdy nevytvořila adekvátní bezpečnostní standardy pro dlouhodobé vystavení této kanonádě bezdrátové radiace. Americké normy jsou zastaralé a vypočítané pouze pro krátkodobou expozici. V r. 2002 divize EPA pro ochranu před radiací potvrdila, že současné směrnice FCC pro expozici jsou termálně založené (popálení) a netýkají se chronické expozice netermálnímu bezdrátovému znečištění, které nyní zaplnilo zemi.

V r. 2007 14 špičkových světových expertů na veřejné zdraví a výzkum radiace ve své zprávě BioInitiative Report on Electromagnetic Radiation oznámilo, že stávající normy expozice veřejnosti mikrovlnnému záření jsou tisíckrát mírnější, než by měly být. Když shromáždili hromadu důkazů z tisíců studií, došli tito experti k závěru, že stávající normy musí být drasticky zrevidovány, protože veřejné zdraví ABSOLUTNĚ nijak nechrání.

zdroj: osud.cz

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 202 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array