12 základných rád ako sa chrániť pred vyžarovaním mobilného telefónu?

12 základních rad pro používání mobilního telefonu, abychom byli co nejméně vystaveni záření.

ID-100232421

obrázok so súhlasom patrisyu / FreeDigitalPhotos.net

1. Používat sluchátka (handsfree), mít přitom telefon ve vzálenosti alespoň 20/30 cm od těla, abychom omezili vyzařování na sebe, omezit počet hovorů a omezit délku jednoho hovoru max. na 6 minut (doba, kterou tělo potřebuje k autoregulaci).

2. Nenosit telefon na těle ani přepnutý do pohotovostního stavu, netelefonovat ve vzdálenosti méně než 1 metr od jiné osoby za účelem zmenšení vlivu „pasívního telefonování“.

3. Silně nedoporučovat užívání osobám mladším 15 let (je to fáze růstu, tkáně jsou slabší, vyzařování je pro ně škodlivější, zejména pro mozek, pro hematoencefalickou bariéru, pro vaječníky atd.).

4. Nedoporučovat užívání mobilního telefonu starým osobám a všem oslabeným osobám (vyzařování dále zeslabuje organismus), ani těhotným ženám (plodová voda, v níž se vyvíjí embryo a pak plod, silně absorbuje záření).

5. Telefonovat jen v optimálních podmínkách příjmu, zásadně nevolat v místech s omezenou dostupností, jako výtahy, podzemí, karavany, metro, autobus atd. – síla vysílání i příjmu se tam až zdesetinásobuje.

6. Netelefonovat při cestování, včetně vlaků, protože anténa mobilu musí neustále vyhledávat spojení a tím se vyzařování až zdesetinásobuje.

7. Netelefonovat ve vozidle, které tvoří tzv. Faradayovu klec, a ta maximalizuje škodlivé účinky vyzařování, a to nejen na uživatele, ale na všechny pasažéry, zejména na děti. Za účelem volání je nutné vystoupit z vozidla.

8. Nenechávat mobil zapnutý v noci vedle postele, protože i v pohotovostním modu se mobil fázově napojuje na anténu.

9. Když si kupujete mobil, pořiďte si takový, který má ukazatel SAR (Specific Absorption Rate) (nejvyšší možná absorbce do lidských tkání) co možná nejnižší. (Nižší než 1,1W/kg na oči a tváře.) Pořiďte si mobil s viditelnou anténou, protože i když je méně elegantní, viditelná všesměrová anténa vyzařuje optimálním způsobem a tedy menší silou než anténa integrovaná v mobilu. Dejte přednost kritériu zdraví před vzhledem.

10. Nedoporučit užívání mobilu všem osobám, které mají na těle kovové předměty, magnetické i nemagnetické, jako amalgámy, protézy, zubní aparáty, piercing, náušnice, brýle. Nedoporučení se vztahuje i na uživatele chodítek, invalidních vozíků a berlí. To vše je za účelem vyhnutí se odrazům, zesílení, zahřívání, pasívnímu vysílání, atd.

11. Používat osobní mechanické ochrany proti vlnám (clony, kufříky), které mají údajně pozitivní vliv.

12. Co nejvíce používat místo mobilního telefonu pevnou linku, která nemá žádné vyzařování a na níž je nyní volání (ve Francii) po většinu času ZDARMA a neomezené, s internetem, a to i do zahraničí.

mobil-radiácia-žiarenie-231631-freepixabay

Plný signál – nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření:

V roce 2002 Gro Harlem Brundtlandová, tehdy ředitelka Světové zdravotnické organizace, jednomu norskému novináři sdělila, že v jejím úřadě v Ženevě je zakázáno používat mobilní telefony, protože vždy onemocní, jestliže se na čtyři metry od ní vyskytne zapnutý mobilní telefon. Paní Brundtlandová je lékařka a bývalá norská ministerská předsedkyně.

Nejpodstatnějším faktem mobilních telefonů a jejich vykrývacích vysílačů je, že emitují mikrovlnné záření; právě tak, jako wifi (bezdrátový internet), bezdrátově propojené počítače, bezdrátové (přenosné) telefony a jejich základny připojené k telefonní síti a všechny další bezdrátové přístroje. Každé komunikační zařízení nepřipojené k zásuvce ve zdi emituje záření.

Rostoucí počet vědců míní, že naše buňky ve skutečnosti využívají mikrovlnného spektra k vzájemnému dorozumívání, jako když si děti šeptají potmě, a že mobilní telefony do tohoto šepotu vpadají jako zvuk sbíječky. Právě toto je důvod onemocnění.

Dvě minuty telefonování mobilem naruší mozkovou krevní bariéru, dvě hodiny způsobí permanentní poškození mozku a „radiace z druhé ruky“ může být téměř stejně škodlivá.

Bezpečnostní normy vyvinuli elektrotechnici a ne lékaři. Mobilní operátory zajímá hlavně jejich zisk a vaše zdraví není pro ně příliš podstatné. To je bude zajímat jen tehdy, pokud by vám měli platit náhradu za poškozené zdraví.

Co se týče mobilních telefonů, jestliže si je přikládáte k hlavě, poškozujete svůj mozek. Pokud vezmete dva telefony, které jsou v aktivním stavu a dáte je na levou a pravou stranu vejce, do hodiny je vejce vařené natvrdo. To samé ale děláte, když telefonujete.

Radiace přichází i ze satelitů a jsou součástí tohoto problému. Neexistuje zkrátka žádný způsob, jak udělat bezdrátovou technologii bezpečnou. Síť mobilních telefonů u nás vysílá na kmitočtu 900 MHz. Když vezmeme polovinu tohoto kmitočtu, tak je to 450 MHz. Přesně tento kmitočet je otevřenou branou do mozku a je možné ho používat k myšlenkové kontrole. Síť mobilních telefonů je od samého počátku stavěna hlavně pro vojenské využití a kontrolu mysli.

Enormní důsledky toho všeho na člověka jsou ignorovány. Od pozdních devadesátých let v USA vznikla nová třída uprchlíků z životního prostředí. Máme stále více lidí, kteří churaví, umírají, hledají úlevu od utrpení, opouštějí své domovy a práci. Žijí na odlehlých místech v obytných autech, přívěsech a stanech.

Na rozdíl od obětí hurikánů a zemětřesení, jim nikdo nepomůže. Nikdo nepřispěje na chráněná útočiště. Nikdo se dobrovolně nevzdá mobilu, bezdrátového počítače a bezdrátového telefonu, aby se mohli znovu stát jejich sousedy a žít společně s nimi.

Elektromagnetické záření je mnohdy těžké odstínit. Je ale možné ho vyrušit použitím orgonitu. Orgonit je směs pryskyřice, kovových pilin a krystalů. Používá se hlavně křišťál a jiné kameny, podle toho co od toho požadujeme. Pro pochopení toho jak to funguje, je nutné uznat existenci kosmické energie. Naše fyzika to zakazuje, tak mnozí budou mít problém. S tím si ale nelamte hlavu. Toto jednoduché zařízení skutečně funguje a můžete si ho vyrobit, nebo koupit hotové. Citliví lidé vám potvrdí jeho účinnost. Existuje okolo toho spousta informací, tak hledejte.

Poškozování DNA, které elektromagnetické záření způsobuje, rozhodně neberte na lehkou váhu. To samé způsobuje i chemtrails a další. Ale je možné spoustu věcí zlepšit a ochránit své zdraví. Tak to udělejte.

Studie: Mobilní telefon po 10 letech používání zvyšuje riziko nádoru mozku o 290%

Jak dlouho používáte svůj mobilní telefon? Používání mobilního zařízení jakkoliv dlouho do určité míry škodí, ale nový výzkum vrhá světlo na to, jak významný vliv má dlouhé používání mobilu na mozek. V nově vydané studii provedené na Örebro Hospita ve Švédsku bylo zjištěno, že 10 leté užívání mobilního telefonu má za následek průměrné o 290% vyšší riziko rozvoje nádoru na mozku. Nádor se vyvíjel na té straně hlavy, u které byl mobil nejvíce používaný.

Je důležité si uvědomit, že užívání mobilních telefonů se významně zvýšilo před 10 lety, což znamená, že novější výsledky mohou ukázat i vyšší riziko. Statisticky bude mít brzy průměrný člověk v Británii a dalších vyspělých zemích asi 2 mobily.

Se zvýšeným počtem mobilů na jednoho člověka ve světě přijde něco, známého jako „pasivní užívání mobilů“. Stejně jako u kouření vás sedění v autobusu, vlaku či letadle vystaví až několika stům mobilních telefonů najednou.

Dalším klíčovým faktorem je to, že před 10 lety používalo mobil mnohem méně malých dětí – několik málo ho mělo jako „nouzové“ kontaktní zařízení. Nyní není neobvyklé vidět děti mladší 10 let psát nebo mluvit do mobilu během celého dne. Je dobře známo, že rozvíjející se děti jsou více ovlivněny zářením z mobilu, a při používání v raném věku se mohou vyvinout poruchy chování. Je také známo, že záření z mobilu ve skutečnosti mění mozek způsoby, kterým v současné době nerozumíme.

Jinými slovy je použití mobilů v globálním měřítku v podstatě masivní biologický experiment. Skutečné dlouhodobé důsledky budou s jistotou známy až k nim dojde. Při sledování výzkumu bude toto pravděpodobně vrchol ledovce ve vývoji nádorů na mozku a poškození.

Jak jistě víte, nejlepším způsobem ochrany proti záření z mobilního telefonu je prostě ho nepoužívat. Když je mobil vypnutý je míra emisí snížena až k nule. To ale pro mnohé není možné, takže je tu několik důležitých způsobů na snížení škod:

* Zkuste a používejte funkci reproduktoru na vašem mobilu pokud je to možné, a držte ho při hovoru v ruce dál od hlavy.

* Vypněte mobil v noci nebo když ho nepoužíváte.

* Přepněte mobil do „letadlového“ režimu, pokud jej nemůžete vypnout úplně.

* Prozkoumejte a prošetřete možnosti ochrany před zářením pro váš mobil. Pozor na množství falešných předmětů, vždy hledejte značku výrobku podpořenou reálným výzkumem.

Ve větším měřítku je nezbytné, aby vaši přátelé a rodina věděli o nebezpečí používání mobilního telefonu. Vytvářením povědomí a znepokojením těch co znáte může nastat skutečná změna v tomto průmyslu.

Další odkazy v angličtině:

Zdroj: naturalsociety.com, Překlad: toxio.cz

Viac o negatívnych účinkoch rôznych žiarení, geoinžinieringu, … sa dozviete a orgonity si budete môcť kúpiť aj na výstave:

VITALfest zdravia a znania

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
13 226 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array