Porovnanie feng šuej a vastu šastra

digitalart

obrázok so súhlasom digitalart / FreeDigitalPhotos.net

Čínske Feng šuej vstúpilo do dverí indických domovou práve kvôli ekonomickej a kultúrnej globalizácii. Globalizačná vlna sa postarala o udomácnenie sa nových prvkov zo zahraničia do odevného dizajnu, elektroniky, televíznych programov a poskytla tak ich včlenenie do indickej kultúry. Spolu s konzumnými produktmi a ostatnými službami sa medzi kontinentmi vymieňali aj kultúrne vplyvy. Niet divu, že si Feng šuej našlo cestu do Indie. Neustála komercializácia spôsobovala udomácňovanie sa medzi širokým publikom. S týmto javom išli ruka v ruke mylné predstavy, mýty a falošné domnienky súvisiace s názorom na vec z pohľadu do vedy nezasvätených jednotlivcov. V Indii bolo Feng šuej hneď porovnávané s Vastu šastra. Dve učenia, aplikované stáročia boli porovnávané z hľadiska kladov a záporov ľuďmi, ktorý žiadnu z vied neovládali dobre. Výsledok samozrejme nemohol byť presvedčivý ale postačoval ľuďom obohacujúcim sa na poverách a predstavách aby si vytvorili svoje vlastné hodiace názory o Vastu a Feng šuej. V Indii si žiadny architekt nemôže dovoliť naplánovať novú mestskú štvrť alebo sídlisko bez ohľadu na Vastu šastra. Vzdelaní Indovia by si pozemky, ktoré nie sú v súlade s princípmi Vastu jednoducho nekúpili, alebo by za ne nezaplatili požadovanú cenu.

Obidva smery boli po tisícročia silne ovplyvňované náboženstvom. Na Feng šuej mal vplyv taoizmu a na Vastu šastra hinduizmus. Vastu je dodnes aplikované v Indii s množstvom povier a mystiky. Jeho praktická pradávna zložka je už veľmi často nečitateľná a natoľko prekrytá rôznymi novými princípmi, že je veľmi ťažké nájsť v nej pôvodnú podstatu vzniku. Pri Vastu sa stretávame s veľmi intenzívnymi vplyvmi astrológie, a numerológie, dokonca sa interiér určuje aj podľa príslušných kást. Vo Feng šuej pozorujeme prvky ako päť elementov, energiu Čchi, yin a yang, taoistický prístup k harmónii s prírodou a iné. Knihy o Feng šuej sú dnes dobre dostupné každému, kto by si chcel zmeniť svoje bývanie podľa jeho princípov

1.1 Interiérový dizajn

Z dizajnérskeho hľadiska, ma v týchto dvoch vedách zaujíma hlavne spôsob a princípy navrhovania interiérov. Za hlavný rozdiel považujem to, že Feng šuej pracuje s interiérom z viacerých hľadísk ako napríklad psychológia farieb, praktickosť umiestnenia nábytku, aby nám jeho poloha nezabraňovala v pohybe po miestnosti, čistota a hygiena domu a psychologické pôsobenie priestoru na človeka. Tieto prvky sa dajú aj bez náboženských prvkov včleniť do interiéru domovou na celom svete. Vastu šsatra sa zaoberá štruktúrou a umiestnením domu ako celku do vhodného prostredia z hľadiska poveternostných a klimatických podmienok.. Následne sú určené miestnosti v interiéri. Umiestnenie nábytku alebo farebné schémy dôležitú úlohu nezohrávajú. Až neskôr sa začali pridružovať princípy rozvrhnutia objektov v interiéry. Síce popisuje umiestnenie určitých nábytkových prvkov alebo vhodné farby do určitých izieb, ale väčšia časť týchto interiérových princípov je pravdepodobne prevzatá alebo inšpirovaná Feng šuej práve kvôli globalizácii v posledných desaťročiach aby tak Vastu v konkurencii s Feng šuej obstálo.

Umiestnenie a dizajn miestností vo Feng šuej je založený na tradičnej Le-Shu tabuľke pozostávajúcej z deviatich štvorcov, ktoré označujú rôzne svetové strany. Vo vede Vastu šastra je umiestnenie izieb v interiéry určených pomocou tabuľky Vastu Purush Mandala, pozostávajúcej z deviatich štvorcov, prihliadajúc na pohyb slnka v rozličných fázach dňa.

Na umiestnenie izieb má Vastu iný názor ako Feng šuej. Feng šuej umiestňuje izby z hľadiska intenzity prirodzeného osvetlenia. Napríklad, na severe by mali byť miestnosti, ktoré vyžadujú svetla menej, na východe spálne, keďže tam potrebujeme príjemné svetlo najviac ráno, na juhu by mali byť skleníky alebo miestnosti kde sa zdržiavame najviac a vyžadujú si čo najväčší príjem tepla a svetla. Tieto pravidlá sú uplatňované a zaužívané architektmi aj v našich podmienkach. Vastu je veľmi viazané na oblasť Indie. Snaží sa celý dom čo najviac ochrániť pred priamym svetlom a teplom. Určuje funkciu miestností podľa intenzity tepla v dome. Do najchladnejších severovýchodných častí domu umiestňuje izby, kde sa počas dňa jeho obyvatelia zdržiavajú najčastejšie. V juhozápadnej časti domu sú miestnosti ktoré sa počas dňa využívajú málo. Feng šuej sa otvára a prijíma slnečné svetlo ako zdroj životodarnej energie a naproti tomu Vastu sa pred slnečnými lúčmi ako zdrojom tepla chráni.

1.2 Klimatické podmienky

Vzhľadom na klimatické podmienky Feng šuej považuje prúdenie vetra z juhu za priaznivejšie ako zo severu. Severný vietor nesie so sebou žltkastý piesok prúdiaci zo severu čínskej hranice z Mongolských púští, preto je vhodnejšie zabrániť jeho prúdeniu do domu a umiestniť okná radšej z južnej strany. Vastu zabraňuje prúdeniu horúceho južného vetra do budovy. Umiestňuje okná na severovýchodnej strane, zachytávajúc tak príjemné ranné lúče svetla.

Feng šuej považuje pôdu červenkastej alebo žltkastej farby za priaznivý podklad pre stavbu príbytku. Je možné, že stáročiami je v Číne overené že, práve tento typ pôdy alebo lokality, kde sa vyskytuje je najstabilnejší na umiestnenie stavby alebo lokalita je z hľadiska prírodných podmienok priaznivá pre život človeka. Rovnako pri vede Vastu Shastra sa odporúča vybrať si pre stavbu príbytku práve červený typ pôdy. Vastu ale neodporúča stavať na pôde čiernej farby, pretože tento typ podložia v Indii má tendenciu prechovávať vodu a vzniká tak veľké riziko narušenia stability stavby a prebytku vlhkosti v dome.

Kvôli rozdielom vo filozofii týchto dvoch vied je takisto rozdiel v ich aplikovaní. Obidve vedy odporúčajú umiestnenie určitých prvkov v iných súvislostiach. Vo Vastu šastra by sa napríklad sporák mal umiestniť na pravú stranu, zatiaľ čo umývadlo by malo byť na ľavej strane kuchyne. Feng šuej je názoru, že by nemali byť umiestnené oproti sebe. Vastu šastra odporúča spať s hlavou smerujúcou na juh alebo východ, zatiaľ čo Feng šuej tvrdí, že hlava jednotlivca by mala smerovať tam, kde je podľa jeho dátumu narodenia určená jeho najpriaznivejšia svetová strana.

Obidva princípy pracujú s piatimi elementmi ale nie identickými. Vastu Shastra považuje za základných päť elementov zem, vodu, oheň a priestor, zatiaľ čo Feng šuej nahrádza zem a priestor drevom a kovom.

Vastu je väčšinou strnulé čo sa týka pohľadu na prírodu, jej zákony a pravidlá. Flexibilita Feng šuej spočíva v zaoberaní sa riešením disharmónií medzi prírodou a človekom alebo sa snaží jej negatívne účinky na interiér zmierniť. Obidve vedy by mali byť vnímané v celej perspektíve predtým, než sa niekto rozhodne ktoré z nich je pre daný priestor lepšie. Bolo by nerozumné vybrať len časti z týchto vied, aplikovať ich so zlomkovými znalosťami alebo z počutia, pretože ich časti navzájom na seba nadväzujú a informácie v nich zahrnuté sú veľmi komplexné.

1.3 Globálne uplatnenie

Feng šuej tým že obsahuje praktické a psychologické aspekty sa dá uplatniť v rôznych klímach odhliadnuc od jeho pôvodných princípov. Obsahuje rady, týkajúce sa objektov alebo celkového interiéru, aby príbytok pôsobil harmonicky, aby nám nič nezavadzalo. Používa farby z hľadiska ich pôsobenia na nálady človeka, materiály v interiéry používa tak, aby ich kombinácie boli vyvážené a tak pôsobili harmonicky. Zohľadňuje sociálne aspekty. Je flexibilnejšie a preto by sa dalo uplatniť aj globálne.

Keďže Vastu je prispôsobené určitej klíme je takmer netvarovateľné a neuplatniteľné na naše klimatické podmienky, pretože v našich zemepisných oblastiach sa snažíme zabrániť chladu vstupovať do domovov. Pokúsiť sa aplikovať tento princíp alebo inšpirovať sa náboženským usporiadaním izieb v našich interiéroch by bolo možné, ale nemalo by väčší zmysel, keďže by sme zanedbali jeho základnú zložku.

Gunter Sathor[1] vo svojej knihe Feng šuej, harmónia života a bývania hovorí : „Mnohé z toho, čo učí Feng šuej bolo známe aj v iných oblastiach Zeme. Každé etnikum, každá dávnoveká kultúra vedela o zákonitostiach prúdenia energie v prírode a podľa nich sa riadila. Tieto vedomosti sa označujú pojmom geomantia. V tomto smere boli praveké národy rovnako senzibilné ako veľký majstri egyptskej antiky; aj v Európe existovali veľmi hlboké vedomosti o týchto súvislostiach – možno spomenúť Grékov, Keltov alebo starých Germánov, ktorí pre svoje stavby a ceremónie vyhľadávali zvláštne miesta. Ďalej hovorí: „ Na rozdiel od Číny, v našich končinách zostávali v tomto smere normálnemu smrteľníkovi len veľmi ohraničené možnosti a niet skoro nijakých písaných a verejne prístupných informácii. Preto sme odkázaní na vedomosti z iných kultúr.“

Niektoré z vedomostí pozorovania prírody našich predkov sa dodnes zachovali. To ako vnímali svet sa môžeme dozvedieť z informácií, ktoré sú tradované vo forme pranostík.

[1] GUNTER, Sator: Feng Šuej: harmónia života a bývania: čínske umenie zdravého bývania, projektovanie a zariaďovanie obytných priestorov, test: aký bohatý je váš byt na energiu? Bratislava: Ikar, 1998

zdroj: pegas-bekd.com

S odborníkom va Vastu šastra Ing. arch. Petrom Doričkom sa môžete pravidelne stretávať na prednáškach v Regeneračnom centre

 

literatúra a symboly Feng Šuej

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 130 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array