Transformace pro nový věk

stockimages

obrázok so súhlasom stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Z Listu sv. Pavla Korintským.

VZEJDE NOVÝ ŘÁD

Již před druhou světovou válkou, v červnu 1938, nastínil slavný „Spící prorok“ Edgar Cayce blahobytný stav budoucnosti. Přímo uvedl: „Povstane nový řád. V něm musí být brán větší zřetel na postavení jednotlivce, a to tak, že každá duše bude bránit svého bratra. Potom nastanou určité podmínky v politice, ekonomice a celém lidském rodu, které povedou k zrovnoprávnění a velkému pochopení pro potřeby jednotlivce. Přibližuje se čas, kdy tyto změny nastanou. Ten zvýhodní všechny, kteří mají nějaký ideál – jednotlivce, skupiny, společnosti – aby věrně tento ideál uváděli do života“…

SLUNCE A JEHO PůSOBENÍ

V posledních letech jsme svědky zvláštních úkazů na Slunci. Jedná se o skvrny a erupce na Slunci a o tzv. protuberance, tedy obrovské výbuchy na Slunci s návazným silným geomagnetickým působením na naši planetu Zemi. Jakoby byla celá Země průběžně a v etapách „omývána“ tímto působením, které mj. vyřazuje satelity a družice z jejich činnosti a působí i na živé bytosti.

O vzniku slunečních skvrn existuje několik hypotéz. Jedna vychází z domněnky, že skvrny vycházejí z nitra Slunce. Druhá hypotéza se opírá o síly a vlivy planet obíhajících kolem Slunce a na aspekty, které mezi sebou vzájemně vytvářejí.

Podle nejnovějších světových výzkumů mají skvrny na Slunci vliv na lidské zdraví. Mají totiž přímou souvislost se zvýšenou geomagnetickou činností. Výzkumy ukázaly, že mnoho lidí při maximu slunečních skvrn trpí, vyskytuje se více úrazů i úmrtí. Rovněž bylo možné pozorovat při výskytu slunečních skvrn nápadné ochlazení, což neblaze ovlivnilo pohybové ústrojí lidí.

Mnoho výzkumů se rovněž zabývalo souvislostmi mezi slunečními skvrnami a válkami, epidemiemi moru, cholery, tyfu aj. Cyklům slunečních skvrn se rovněž připisují také jiné projevy lidského neklidu jako masová povstání, revoluce a stěhování národů.

Toto však není náš zájem, ke kterému bychom se chtěli obracet.

BOŽÍ EVOLUCE LIDSTVA

Pro přelom tisíciletí je rozhodující, že jak začátkem devadesátých let, tak i v letech po roce 2000 došlo k největší sluneční aktivitě za minulých dvě stě let.

Dávné národy, ať už to byli Egypťané, Mayové, či Inkové, měli Slunce za božstvo. Mystický Achnaton, egyptský faraon 18. dynastie, bytost s Kristovým vědomím a zakladatel monoteismu, dokonce vyhlásil Slunce, sluneční kotouč, za jediného boha, kterého nazval Aton.

Vyjdeme – li z těchto indicií, můžeme tedy vnímat to, co se nyní odehrává na Slunci a co směřuje na nás, na celou planetu Zemi včetně všech živých bytostí, za „něco“, co nás má „zasáhnout“ a působit na nás. K čemu to ale všechno má sloužit? Jaký je význam této sluneční aktivity?

Vše je energie a tato energie má za úkol zvýšit naše energetické vibrace v rámci božské evoluce.

ZKOUŠKA ZRALOSTI

Možná, že jsme v současné době podrobeni zkoušce zralosti. Vidíme všude kolem sebe hodně nemocných lidí různého věku, přibývá zákeřných a „nevyléčitelných“ onemocnění. Lidé přicházejí o práci, trpí depresemi, rozcházejí se životní partneři a rozpadávají se rodiny. Konzumní a povrchní život začíná nabírat na obrátkách. Lidé, místo aby trávili víkendy v přírodě, tráví je v „novodobých chrámech“ – hypermarketech. Dochází k devastaci přírody a k ekologickým katastrofám, které nabírají obřích rozměrů. Na druhé straně jsme svědky zvyšujících se účinků přírodních katastrof, kdy „Matka Příroda“ se brání ze všech sil našemu vlivu a „parazitování“.

Avšak vše směřuje k Novému věku, Věku Vodnáře, který znamená vyšší úroveň lidství. Nastává úsvit nového, jasného dne. Všechna poselství nám dávají jasné signály, že může znovu nastat zlatý věk lidstva…

Zaměřme se tedy na hodnoty, které nám slibuje Věk Vodnáře, dále na podmínky k jeho naplnění, jako je všeobjímající láska (láska bez podmínek ke každému a ke všemu), věrnost a štěstí, jako i ušlechtilé hodnoty a vysoký morální kredit.

MAYSKÝ KALENDÁŘ

To, co mám na mysli, je dávné proroctví starých Mayů, zakódované v jejich kalendáři. Jde o proroctví stahující se k této epoše.

Podle kalendáře starých Mayů nastane konec světa 22. prosince 2012. Avšak co to je „konec světa“..? Jsem přesvědčen, že nedojde k žádnému zániku naší planety Země ani jeho obyvatel… Nastává konec starých časů a přichází Nový Věk. Určitě to souvisí s nástupem Věku Vodnáře. Nicméně končí starý čas, čas „starých vibrací“, vibrací nižších, než je žádáno a očekáváno v Novém věku. Jde totiž o to, že zejména lidské bytosti musí urazit obrovský kus cesty, než nastane tato změna jednotlivých vibračních epoch. Není možné, aby byly bytosti „převibrovány“ ze dne na den. To by totiž nevydržely jejich nervová vlákna a většina by přinejmenším zešílela, zbytek by tak silně vysoké vibrace nevydržel a zemřel by. Vždyť ve starém Egyptě se adepti na zasvěcení připravovali v chámech a pyramidách mnoho let, někteří i celý život.

Jsme tedy zkoušeni různými lekcemi života tak, aby se naše energie a vyzařování zjemnily a zvýšily pomalu a postupně. A toto vše směřuje právě k onomu „bodu zlomu“, k roku 2012. Kdo je schopen přeměny, přežije, ostatní, podle výkladu Mayského kalendáře José Arguellese, „zahynou a budou se nadále vyvíjet na jiné planetě…“. Tato změna je způsobena tím, že na Zemi dopadá více energie, jak se přibližuje k centrálnímu Slunci. Očistný program potrvá od roku 1897 právě do roku 2012.

Tato teorie je založena na tom, že podle Mayů probíhá život na Zemi v cyklech, přičemž jeden cyklus 1 872 000 dnů, tj. 5 152 let a 3 měsíce (93 a tři čtvrtiny dne). My žijeme v pátém cyklu (13.8.3114 př.Kr. – 22.12.2012). Předchozí čtyři cykly skončily katastrofami.

Čtyři předchozí cykly podle Mayů byly tyto:

11.8.3114 – 9.5.8265

9.5.8265 – 4.2.13417

4.2.13417 – 3.11.18568

3.11.18568 – 1.8.23720

A právě na rozhraní těchto cyklů došlo vždy k rozsáhlým katastrofám. Je tedy možné, že tyto cykly jsou odvozeny od cyklů slunečních skvrn. Snažme se tedy pracovat na sobě ve smyslu vyšší, Boží evoluce lidstva.

Text a fotografie: Miloš Matula

audio CD s prednáškami Miloša Matulu

S Milošom Matulom sa môžete stretnúť na Dni zdravia v Košiciach dňa 9.-10.4.2010 a následnena víkendovom kurze

Ďalšie články Miloša Matulu

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 681 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array