ORGONIT, chemtrails a obrana před ovlivňováním lidí

Orgonit je v Česku a i na českém internetu (i SR) v podstatě neznámý pojem, což je nepřípustné vzhledem k unikátním vlastnostem tohoto materiálu. Myslím, že je načase s tím něco udělat. Orgonit a výrobky na jeho bázi mají schopnost pracovat s Univerzální životní energií, která je všude kolem nás a je nezbytná pro život všech organismů. Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon. Odtud je odvozen název Orgonit. Jiné názvy pro tuto energii jsou Čchi, Ki, Prána, Ód a desítky dalších.

Orgon má specifické vlastnosti na základě kterých Reich zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor (ORAC).

orgonit_CD

Pre viac info klik na obrázok

Lze si ho představit jako skříň či místnost, kde je množství energie mnohem větší než v okolí. Stěny skříně jsou sestaveny z několika vrstev organického materiálu a kovu a fungují jako jednocestný ventil. Organické materiály mají tendenci orgon přitahovat a držet v sobě, kdežto kovy orgon instantně odpuzují, protože jsou pro něj mnohem méně prostupné. Pokud vnější vrstva skříně bude organická a vnitřní vrstva kov, dojde k průniku energie dovnitř a jejímu zadržení až do určité koncentrace. Vrstev bývá používáno asi 3 až 15 a tomu odpovídá i dosažená koncentrace.

Dr. Reich těmito akumulátory úspěšně léčil i „nevyléčitelné“ pacienty s rakovinou. Ve skříni jejich organismus nasál hromadu energie, kterou pak použil k detoxikaci těla a tím tak byla odstraněna jedna podstatná příčina vzniku rakoviny.

ORGONIT

Orgonit využívá podobné materiály, ale jiným způsobem. V základě je to směs kovových třísek zalitých v umělé pryskyřici. Organická pryskyřice energii přitahuje do sebe ale zároveň je odrážena třískami. Tím vzniká velmi rychlý a chaotický pohyb energie. Další z důležitých vlastností orgonu je, že při každém odražení se zvyšuje jeho vitální kvalita či frekvence nebo čistota, takže při opuštění tělesa orgonitu má mnohem vyšší kvalitu. V přírodě se totiž jen zřídka vyskytuje ve své nejvyšší kvalitě a v prostředí kde působí člověk se svou technikou už vůbec ne. Orgon, dá se říct, je otec magnetismu a elektřina jeho dcerou. Další to důležitá vlastnost. Má přímé spojení se svými dětmi podobně jako právě elektřina a magnetismus mezi sebou. Vždy spolu provází veškerý život. Vysvětlení je jednoduché – orgon je médium pro vznik a šíření elektromagnetismu. Podobně jako vzduch je médium pro šíření zvuku. Orgon = Éter, všem učencům navzdory, kteří si snad myslí, že EM vlnění se kosmem šíří prostřednictvím ničeho.

Kupříkladu technické elektromagnetické záření poškozuje kvalitu orgonu. Podobně pro orgon iritující jsou nepřirozené chemikálie v ovzduší (smog, chemtrails) i ve vodě. Radiace je v tomto mnohem horší a není problém s ní dosáhnout doslova smrtících podmínek, kdy orgon zpomalí svůj pohyb až k nule a je pro život velmi negativní (deadly orgone -DOR). O tom se přesvědčil sám Reich při jednom ze svých pokusů, kdy do akumulátorové místnosti přinesl vzorek Radia. Orgon lze „umrtvit“. Je to jeho další krajní stav. Lze to popsat tak, že jeho vnitřní pohyb ustane a on ztuhne. Živé organismy jsou přímo závislé na jeho kvalitě a při nízké kvalitě či koncentraci nejsou schopné správně pracovat. Nemoci a dysfunkce se dostaví záhy.

Chaotickým odrážením se o třísky získává orgon svou původní pozitivní aktivní zářivou podobu (positive orgone – POR), což akumulátor vzhledem ke svému principu nedovede. On prostě jen do sebe z okolí natahuje energii a je mu jedno jakou kvalitu ta energie má. Klidně i mrtvou. To je taky příčina proč jsou v současnosti akumulátory i nebezpečné a ve městech nepoužitelné (bez orgonitu uvnitř). Orgonit tedy funguje jako nepřetržitě pracující TRANSFORMÁTOR poškozené energie z okolí na pozitivní a tím NEUTRALIZUJE PRIMÁRNÍ PŘÍČINU ŠKOD PÁCHANÝCH EM SMOGEM, CHEMIKÁLIEMI A RADIACÍ.

Další důležitý hráč v tomto procesu je krystal křišťálu, který se umisťuje do prostřed tělesa orgonitu a jeho transformační schopnost zvyšuje minimálně dvakrát. Pokud se křišťál před zalitím do pryskyřice nabije POR, má orgonit opět zhruba 2x vyšší účinnost, takže celkem 4x. Jak známo, velmi univerzální křišťál má sám o sobě dobré léčící, čistící a neutralizační schopnosti, ale musí se pravidelně energeticky čistit. V orgonitu se ale stává v podstatě SAMOČISTÍCÍM.

Takže co vše orgonit dokáže? Často se to zdá neuvěřitelné, ale je to prostě tak:

Neutralizuje negativní působení EM záření veškeré elektroniky, obrazovek, zářivek, trafostanic, vysokonapěťového vedení a rozvodů elektřiny vůbec, rádiové vysílání všeho druhu – televize, rádia, mobilní telefony a jejich buňky (vykrývače), wi-fi, bluetooth, lokální vysílače. Lidé citlivý na monitory a zářivky je prostě shledají nadále neškodnými.

Čistí vodu. Voda v hrnku, vodní nádrže, rybníky, jezera, řeky, moře i oceány, i když u nich to bude trvat trochu déle:) Už jen zmizení nepříjemné chuti a zápachu u nekvalitní studniční vody je zarážející. Pozorovatelný efekt je zprůzračnění vody v předtím kalné zelené vodě stojatých rybníků a nádrží všeho druhu. Citliví lidé poznají zlepšení ambientní okolní energie.

Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu. Dokonce uklidňuje bouře a vichr, jelikož bouře a černé mraky jsou v podstatě ohromná peřina DOR. K uklidnění bouří se dá použít originální Reichův Cloudbuster, ale jen pokud vám nechybí smysl pro zodpovědnost, vědomosti a pud sebezáchovy, jelikož vás to může přizabít. Cloudbuster umí na dálku z atmosféry stahovat orgon a vypouštět ho do proudící vody (řeka), respektive řeka si ho přes cloudbuster stahuje sama. Pokud namíříte do oblasti s DOR a dotknete se nechráněné kovové části zařízení, tak s sebou v lepším případě jen seknete a budete velmi bolestivě ochromeni a to i na několik týdnů. DOR je extrémně toxický pro živé organismy. Orgonitová verze zařízení (Chembuster) je bezpečný, protože DOR není odváděn, ale přímo transformován a posílán zpět stejným směrem. Byl vynalezen právě za účelem zneškodnění chemtrails – jedovatého aerosolu tajně vypouštěného z letadel.

Velký význam při uzdravení atmosféry mají vodní plochy a stromy. Pokud „orgonizujete“ vodu, čistí se i atmosféra vysoko nad ní, jelikož zde stále probíhá výměna energie. Orgon není statický, vždy se hýbe, proudí přírodou, teče a vodou zvlášť je velmi přitahován. Stromy jakožto živé organismy fungují jako anténa, zesilovač. Pokud pod strom zakopete orgonit, tak mnohem účinněji čistí okolní vzduch.

Orgonit je instantní uzdravovač nejen lidí. Díky tomu že transformuje negativní energie, čistí a nabíjí tělo živou energií. Tělo potom má mnohem více energie na samoopravné procesy, a pro uzdravení nezbytnou automatickou detoxikaci. Tím se tělo léčí samo bez vlivu nějakých pseudoléků. Pokud je orgonit v přímém kontaktu s tělem, výměna energie je mnohem prudší a i cítitelná a pro hodně citlivé jedince i na zadek posazující. I během pár minut se dostavý efekt potřeby se zhluboka nadechnout. Zvířata si s orgonitem nedělají hlavu a okamžitě pochopí jeho význam a užitek.

Rostliny orgonit rády a rostou výrazně rychleji do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví. Tento efekt se ale omezuje jen na pár metrů od orgonitu díky ionizaci vzduchu kolem. Pokud jsou rostliny propleteny kořeny nebo větvemi, dosah je mnohem větší. Díky posílení rostlin se tyto dokáží bránit proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. Toto možná platí i pro včely.

Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje i „atmosféru“ doma a v sociálních prostorách všeho druhu. Všude kde jsou lidé. Jak známo, myšlení produkuje energii, kterou myslící člověk šíří kolem sebe. Tato energie zas ovlivňuje myšlení dalších lidí okolo. Orgonit transformuje nízkou energii vytvořenou nízkými myšlenkami a emocemi. Stres, strach, napětí, zlost, zášť, nenávist atd. To vše je kontinuálně odstraňováno z okolí. Projeví se změna v náladách lidí, větší uvolnění a radostnější nálada, harmonizace. Tyto emoce ale mohou být „vyháněny“ z lidí, kteří je v sobě dusí. Takže první efekt může vypadat dost opačně:)

V přírodě existují energetické víry vystupující ze země. Dá se říct, že jsou to akupunkturní body Země. Jejich velikosti jsou různé. Od malých co můžete mít na zahrádce, po obrovské se samozřejmě obrovským významem. Tyto víry jsou přirozenou součástí přírody. Hodně jich je slabých nebo ucpaných, nebo byli lidským konáním změněny tak, že mají pro okolní krajinu negativní vliv. Jsou negativní, točí se opačným směrem. Při vložení orgonitu na tento bod, který může být široký pár desítek centimetrů, se vír začne zpomalovat a točit správným směrem. Tak jím může proudit mnohem více zemské energie s viditelným dopadem na okolí (pro všímavé lidi).

Podobně orgonit dokáže zrušit negativní energetické víry, které na určitých místech vznikly z extrémě negativních myšlenek nebo emocí lidí. Místa tragédií, vražd, válečných bojišť, hřbitovy, popraviště. Citliví lidé tyto místa velmi dobře vnímají a dokáží je poznat i když nemusí vědět co se tam vlastně stalo.

Posiluje vrozené psychické schopnosti. Dostává je na povrch a do vědomí. To se děje díky zvyšování osobní frekvence/energie lidí v kontaktu a prací s orgonitem.

Odpuzuje a zbavuje sil a motivace všechny negativní (predátorské) formy života. Hmotné i nehmotné. Stejně jako pozitivní bytost nemůže žít v negativní energii, tak negativní bytost nemůže být v pozitivní, protože je to pro ně krajně nepříjemné a bolestivé, zvlášť když je to nutí do duchovního probuzení, spojuje je to s jejich emocemi a svědomím a otevírá jejich srdce;) Některé negativní víry fungují jako vstupní brány těchto bytostí do našeho světa. Toto není fantazie. Vír je průtok energie mezi dvěma systémy (realitami) o rozdílné hustotě nebo energetickém „tlaku“. Proudící energie dostane spin a tato rotace je zachována díky konstantnímu průtoku. Orgonit zastaví negativní rotaci a tím průchod zavře. I k tomuto účelu je úspěšně používán a je během půl hodiny schopen uzavřít stovky let funkční portál.

Geopatogení zóny a negativní zemské dráhy harmonizuje dělá pozitivními.

Budoucí události na Zemi: orgonit zvyšuje frekvenci lidí a jejich okolí. Je velmi pravděpodobné, že toto bude velké plus v budoucnu.

Jsou tu zprávy i o tom, že snižuje spotřebu spalovacích motorů při instalaci k nádrži a do sání. Nemám potvrzeno.

Na Slovensku vyrobené ORGONOVÉ HARMONIZÉRY

Toto je takzvaný Tower Buster (TB). Objem asi 90ml, uvnitř malý křišťál. Pracovní rádius je 400 metrů, tzn vzdálenost odkud ještě dokáže transformovat DOR. Pokud se orgonit zahrabe pod zem, jeho dosah se asi o 50% zvětší, protože vlhká zem je lepší vodič energie než vzduch. Je základ co je dobré mít po ruce. Velmi univerzální.

Teď to důležité. TB byl „vyvinut“ na neutralizaci věží s mikrovlnnými anténami, které se tváří jako vykrývače signálu pro mobilní telefony. Bílé panely, které jsou namířeny na lidi nejen v ČR, ale skoro na celém světě, je zamaskovaná speciální technologie pro ovlivňování činnosti mozku skrze speciální přesně modulovaný signál. Slouží k vkládání podprahových informací nebo příkazů do podvědomí lidí, kteří se na jejich základě potom rozhodují a jednají. Jde o mikrovlnnou technologii k ovládání mysli. Toto není nové, v tomto směru se začalo bádat již v šedesátých letech a výsledky byly tak dobré až alarmující, že výzkum přešel pod hlavičkou „tajné“ pod správu CIA. Byl vyvíjen i v SSSR a možná i jinde. Dokonce jsou uděleny patenty technologií na velmi podobné bázi. Princip je zhruba v tom, že je mikrovlnný nosný signál pulsován o extrémně nízké frekvenci (ELF), která kopíruje vybrané frekvence elektrické aktivity mozku (pásmo theta) a při namodulování specifických informací/příkazů/tvrzení do signálu mohou tyto vkládat do podvědomé úrovně mysli. Princip je popsaný na webech na to specializovaných a i tady na Osudu jsou o mind-control články v češtině.

Existence této technologie po celém světě samozřejmě není náhoda. Jde o velmi rozsáhlý a organizovaný projekt kontroly veřejného mínění. Účelem je otupení veřejnosti a odvedení její pozornosti od věcí, které se týkají jejích práv a svobod nebo jednoduše od věcí, které „nemají vědět“. Vše ve snaze o zavedení jedné světové vlády (New World Order).

Tobě, čtenáři těchto řádků, jsou do mysli vkládány podprahové informace o tom, co máš dělat a jak se máš chovat. O co se máš zajímat a o co se nemáš zajímat. Co je důležité a co není důležité. Jsi manipulován. Je jedno jaké máte osobní kvality. Klidně můžete být třeba svatí, ale jak se vám elektronicky dostanou do mozku, jste ztraceni. Jste loutka. Programy na programu dne v ČR? Například RADAR JE DOBRÝ. A nebo NESTAREJ SE O RADAR. Proč? Pohádka o protiraketové ochraně je samozřejmě naprosto nesmyslná a trapná. Tuto funkci sice bude radar mít, aby ji bylo možno ukázat veřejnosti, ale není podstatná, protože vědí, že při útoku na Rusko stejně nemají šanci. Respektive, při útoku bude zničena jejich vlastní země. Na stavbě tohoto křápu je eminentní zájem nejen ze strany panáčků v Bílém domě a Pentagonu (pro které jsou Češi bez přehánění něco jako křováci), protože ve skutečnosti jde o relativně novou technologii na… copak asi? Ano, opět na ovládání a sledování mysli, ale nyní s EXTRÉMNÍM výkonem, přesností a účinností, která je těžko představitelná. Toto bude realizováno skrze plánované a vlastně už pomalu realizované očipovávání lidí. Čipy budou pod kůží a budou spojovací můstek mezi vysíláním zradaru a mozkem nositele. Mimo samozřejmého oblbování mysli a špehování myšlenek, bude možné u nepohodlných jedinců vyvolat ze společnosti vyřazující psychické nemoci a i sebevraždu. Na internetu jsou teorie, že čipy budou obsahovat explodující ampuli s kyanidem a podobně. Ne, toto potřeba nebude.

„Radar“ v Brdech bude mít pod palcem celou Evropu. Pročpak ho asi chtějí mermomocí postavit právě u nás? I když jim Putin jasně nabídl už stojící instalaci v Ázerbajdžánu, což je jistě výhodnější poloha pro protiraketový provoz? Putin chtěl světu ukázat, že jim vůbec o výhody nejde. Oni dobře vědí kde a proč ho chtějí mít. Samozřejmě tvrzení se kterým se oháněli, že detekuje rakety vystřelené z KLDR může vypustit jen někdo, kdo nikdy neviděl glóbus stojící na stole.

To ale není všechno co tato věc umí. Implementovány budou i technologie na dálkové ovládání počasí skrze směrovanou tvorbu DOR ve vzdálených oblastech a výškách, která už samozřejmě bez postřehnutí veřejnosti běží na meteorologických radarech NEXRAD. Technologie NEXRAD (Next Generation Radar) je něco jako modernizovaný systém HAARP, ani ne tak technologicky jako spíše funkčně.

Jen takový malý bezvýznamný radárek, akorát že místo plovoucího speciálu bude pod ním během pár let základna s pár tisíci ozbrojenci (USA na našem území), s pár dalšími radary a parabolami a velkým helioportem, kam, když se jim nebudete líbit, vás unesou a už vás odsud nikdo nedostane i kdyby o tom věděl celý národ.

Další věc – tento radar u nás BUDE POUZE PRVNÍ V EVROPĚ. Postupně budou přicházet s dalšími důvody a budou je tlačit dalším evropským zemím. My jsme test/zkouška toho, jak to dopadne. Pravděpodobně jde taky o zakládání základen jakožto opěrných bodů pro agresi a pro tajné operace na území těchto států. Budou si tady postupně dělat co budou chtít.

O snažení našich absolutně 100% úplatných prolhaných politiků s Mirečkem v čele si každý může udělat obrázek sám. Pokud se to povede, tak se samozřejmě budou mít jako prasata v žitě. Například Paroubek, který se nyní ozývá proti, to dělá jen proto, že nechce aby smetanu slíznul nakonec jeho rival, protože jednání o radaru před lety začal právě on, když byl premiérem. A ještě si šplhne u veřejnosti. Zainteresovaní panáčci jako Topolánek, Klvaňa, Vondra, Schwarzenberg a další, nemají naprosto žádný zájem na nějaké národní bezpečnosti a přínosu pro svoje spoluobčany. Z vysoka na to kašlou. Žádné svědomí, starost. Rychle zapomeňte na to, že snad už konečně dostanou rozum a začnou přemýšlet nad tím, že je to vlastně celé nesmysl. Nic takového se nestane! Je tu ale věc, která je do určité míry omlouvá – jim samotným je dost vymýván mozek a dokonce jsou fyzicky implantováni.

Dle mých informací, pokud vývoj půjde tímto tempem dál, tak radar tu bude stát a bude v provozu za tři roky. Pokud se lidi nezvednou, pořádně se neozvou a neučiní možné kroky pro zablokování této věci, už teď tu radar stojí. Ano – víte o těch třech vojenských radarech co nám tu už stojí? VE DVOU Z NICH UŽ JE PODOBNÁ TECHNOLOGIE IMPLEMENTOVÁNA A JE V PROVOZU. Dobrý den. Samozřejmě mají menší dosah, ale na tom v podstatě vůbec nezáleží.

Co dělat? Priorita 1A je orgonitem deaktivovat současné ovládání mysli (oblbování). Tak se budou lidé moct na věc podívat více kriticky a nezkalenou myslí. Budou moci jasněji přemýšlet a chápat souvislosti.

Pokud tobě, čtenáři, záleží na budoucnosti a osudu naší země a zdaleka nejen jí, neutralizuj orgonitem tento šrot. Projdi si teorii o této technologii, zahraniční fóra a zahraniční weby o celé této špinavé věci. Ve Státech, kde vše začalo, už soustavné doručování orgonitu na strategická místa („gifting“) funguje od roku 2002. V česku není známo nic i když pár lidí tu už je, ale mlčí. Samozřejmě Státy nejsou jedinné, je to celosvětové hnutí. Ty věže jsou skoro všude.

Všimli jste si, že už v roce 2001 byl mobilní signál bezproblémový? Proč po řízené demolici Dvojčat tu během roku vyrostla hromada dalších věží a vlastně doteď rostou další? Ano jsou tu další datové technologie jako UMTS, CDMA a pod., ale toto je samozřejmě vesele využitá zástěrka pro hustější a účinnější zamřížkování naší krajiny. V současnosti skoro na každé instalaci jsou panely jak pro datový signál, tak pro kontrolu mysli. Všímate si, že věže jsou postaveny snad každé čtyři kilometry i méně? Proč? Proč jsou stavěny i na místech a nízkých budovách, které nejsou ideální pro šíření signálu? Proč jsou sloupy s těmi panely maskovány jako stromy?

Proč jsou samotné panely maskovány ve věžích kostelů, jako architektonické části budov, jako kaktusy, jako sloupy veřejného osvětlení, jako stožáry vlajek, jako reklamní štíty a poutače? Viz odkazy. Samozřejmě je to vysvětlováno tím, že holé konstrukce jsou neestetické. Ale proč jsou stále stavěny další antény, když signál je dávno dobrý? Která normální firma by investovala stamilióny dolarů(!) do něčeho co není vůbec potřeba? Všímáte si denně masivní přítomnosti antén? Ne? Je to totiž proto, že jsou tyto věže pro vás mentálně zneviditelňovány díky podprahovým příkazům o jejich neviditelnosti, vysílaných právě odtud. Prostě vaše vědomá mysl si jejich přítomnost neuvědomí i když je máte v zorném poli. Co oči nevidí, to srdce nebolí. NESTAREJ SE! Jsou celkem časté případy, kdy člověk denně jezdící po nějaké trase kolem věží, tyto vůbec nezaregistruje. Neví o nich. Teprve až když je někdo upozorní, že to tam je, tak jsou schopní je vidět. Orgonit v kapse tomuto programování zabraňuje a dostává na povrch (do vědomí) to, co už naprogramováno bylo. Stejně tak jsme programováni, aby jsme si nevšímali kamer, které jsou u těchto ostnatým drátem oplocených instalací s důležitějším významem.

A přemýšleli jste někdy nad tím, proč i když na opakování signálu stačí pár wattů (v Africe jsou opakovače se solárnímy panely), jsou ke věžím vedeny tlusté dráty, ba dokonce třífázové nadzemní vedení? Proč se ze skříní a budek ozývá hukot transformátorů a větráků? Že jste se nad tím ještě nezamysleli? Uhádnete už proč?… Vyzývám vás aby jste se začali rozhlížet kolem sebe a všímat si kolik toho kolem vlastně je. Otevřete oči a přemýšlejte. Snažte se sami přijít na to, jestli vám právě říkám pravdu. Pátrejte. Sledujte svoje pocity a intuici.

Tyto bílé panely mají jiný vnitřek. Základem je speciálně vinutá cívka s kovovým jádrem, kde se jednotlivé závity kolmo na sebe protínají. Při průchodu střídavého nebo pulzního proudu vzniká zvláštní efekt (skalární pole), mající fatální dopad na okolní orgon. Kolem těchto věží je husté pole DOR, které je podmínkou pro správnou funkci této technologie. Tato věc pravděpodobně DOR přímo vyrábí. Víc detailů bohužel neznám. Orgonit transformuje pole DOR a tím věž v podstatě zneškodní.

Jak takové vysílání objevit a rozpoznat? Sledovat svoje pocity. Na přítomnost DOR tělo, emoce i mysl dávají zřetelné reakce, což dobře popsal již Dr. Reich. První pocit je pocit OHROŽENÍ. Bezdůvodný pocit ohrožení, napětí, neklidu a stresu. Při dalším působení bolesti hlavy, únava, podrážděnost až vzteklost, sklon k depresím. Vše „bezdůvodně“. To jsou průvodní znaky negativní energie ve vašem prostředí. Čím jste citlivější, tím víc to s vámi mává. Byl jsem svědkem kdy se citlivá osoba na tento vysílač přímo naladila, pro zjištění kvality této energie. Okamžitě se začala dusit a málem zvracet.

Mezi další moc pěkné efekty patří všeobecné oslabení populace, imunity, zdraví, tělesné energie a tím všech tělesných a mentálních funkcí, které s tím souvisí. Veřejnost bude snáze zlomena pokud jí bude zle, bude slabá, pokud nebude mít energii razantně vystoupit, když se jí nebude něco líbit. Bude mít tak tak co dělat aby ve zdraví přežila do dalšího dne, natož věnovat se ještě věcem, které se jí přímo nedotýkají. Zdánlivě. Díky mikrovlnnému záření je z neuronů uvolňován vápník, který je podstatný pro přenos signálů. Člověk je tak jednoduše a dlouhodobě otupen, jeho schopnost přemýšlení a pamatování je snížena. Toto je fakt, lékařsky dokázaný.

Další efekt je odtržení lidí od energie a vyzařování přírody. Fatální následky. Člověk je v podstatě ztracen. Odříznut od zdroje energie, která ho posiluje od moudrosti a pravdy, která z přírody vyzařuje. Pokud se věž postaví na každý kopec, není kam se schovat, kam zajít, snad až na oblasti kde je stejně populace minimální.

Velmi často jsou věže stavěny přímo v těsné blízkosti přírodních vírů a energetických drah, které se opět dají přirovnat k drahám v lidské těle. Toto samozřejmě není náhoda. Vhodnou polohu zjišťují velmi konkrétní lidé, kteří rozumí věci a tyto stavby projektují. Jak do vírů tak do drah energie je nepřetržitě pumpována mrtvá energie. Přesný význam a dopad tohoto zatím bohužel neznám. Jisté ale je, že po orgonizaci takového místa se věž v podstatě změní na generátor pozitivní energie, která je, jak jinak, pumpována na ta samá místa. Nedojde pouze k neutralizaci, ale k aktivní výrobě pozitivní energie čímž se rapidně opravují již způsobené škody.

V průběhu psaní, jsem zjistil nové informace – tlusté dráty a záložní generátory jsou již stará technologie. Nově instalované věže už jsou bez tlustých drátů, traf a hluku. Smradi totiž přišli na způsob, jak potřebnou energii sosat ze zdroje na první pohled neviditelného. Lidé zajímající se o technologie na získávání volné energie (free energy) asi chápou na co narážím. K provozu věže teď stačí ještě menší příkon než pro opakování datových přenosů. Pokud jeden panel pro data má příkon asi 10-15 Wattů, tak celá nová DOR věž má asi 20-40 Wattů. Tento příkon slouží pouze jako klíč k mnohem většímu rezervoáru energie. Takto fungující věž má nad sebou velký černý vír energie vstupující shora do věže. I s tak malým příkonem má mnohem větší kapacitu výroby DOR, nezávisle na standardním napájení z veřejné sítě nebo záložních generátorů. Toto autoři museli vyřešit a zprovoznit, jelikož je jim dobře známa situace v budoucnu, kdy dodávky energie nebudou spolehlivé. Samozřejmě staré typy panelů jsou právě měněny za ty nové, čehož jsem byl svědkem. Pokud jste si všimli výměny konstrukce s panely na vrcholu věže nebo stožáru za jinou, je to tam. Novinka to není – tento typ věží existuje už dva roky.

Možná je to celé pro vás příliš šílené. Pokud už ale něco víte o chemtrails, které jsou vypouštěny od roku 1999 bez povšimnutí masové veřejnosti a o divadelním představení kde byly trhavinami odstřeleny tři budovy WTC, tak i tento hnus je snáze pochopitelný. Jako 11.září 2001 je doteď vydáváno za strašlivý útok muslimských teroristů, tak šrot v polích je vydáván za komunikační antény. Všechny tyto věci mají jednoho původce.

Prosím neptejte se na moje zdroje. Plno věcí vám taky dojde na správných webech, ale bohužel jen v angličtině. Kdy si tyto informace dokáže proklepnout, učiňte tak a šiřte je dál.

Autor: Ondřej
Zdroj: osud.cz

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
26 439 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array