Co přinese rok 2010

Příští rok je nesmírně důležitý pro střední a severní Evropu a možná i Ameriku. Další rok 2011 bude důležitý pro Asii a další zbývající kontinenty.

Příští rok bude ve dvou energiích – ve dvou proudech, a to bude velmi silná pozitivní energie a velmi silná negativní energie. Budou to velmi silné očistné energie a velmi silné světelné energie.

Doteď jsme byli v jednom proudu, duchovní lidé, kteří jdou do Světla i neduchovní lidé, kteří se stále drží toho starého systému a ať se děje cokoli, prožíváme to všichni – strachy, existenční obavy atd. Od příštího roku se tato jedna skupina začne štěpit na dva proudy, kdy jedna se bude odebírat do Světla – do ní se dostanou ti, kteří se již probudili nebo se probouzí a začínají chápat, co se děje a změní své myšlení i chování a ta druhá skupina, co ještě spí, tak ti budou potřebovat mnohem silnější energii, aby se probudili. Ty silnější energie začínáme vnímat již teď, to je určitý tlak, který se bude vyvíjet na lidi, aby se tím tlakem probouzet. Ten tlak začínáme vnímat ve formě destrukce, to znamená ve formě strachu. Čím více budou lidé pod tlakem, tím více se budou pozastavovat nad tím, co se děje a proč se to děje a budou muset začít všechno řešit. Tato skupina – ti stále spící – budou pod takovým tlakem, že buď se úplně rozdrtí anebo je to začne probouzet nebo evokovat, aby začali přemýšlet o svém životě, o svém životním úkolu a o smyslu života.

Ta první skupina, která se probouzí nebo se už probudila, ta půjde o to rychleji a bude mít maximální podporu ve Světle a půjde o to rychleji do Světla. To znamená, že my začneme měnit myšlení, začneme si uvědomovat skutečné zákony a ne ty iluzorní, ve kterých žijeme – něco za něco, potom to veliké ego, které stále něco očekává, stále něco drží, stále se něčeho bojí. To všechno když je člověk schopen opustit, bude mít obrovskou podporu v tom světelném proudu, kdy najednou bude zjišťovat, že velmi lehce může odkládat jeden blok za druhým, jedno trauma za druhým, jeden negativní zážitek za druhým, a o to rychleji se bude vyvíjet dál. Čili bude jak jedna podpora, tak druhá.

Rok 2010 proti 2009 má úplně jiné vibrace. Rok 2009 jsem nazvala Jobovým číslem, kdy člověk pod určitým náporem skrze zkoušky a určité bídy se očišťuje od svého ega, od toho svého iluzorního já.

Rok 2010 má jiné vibrace v tom, že to, co si člověk očistil, to čisté, co zůstalo, to může zúročit.

To jeho jádro, ta cibulka, se najednou začne probouzet. Bude mít najednou obrovskou šanci a podporu začít žít svůj nový život.

Číslo dvacet jednička je číslo ukončení a je to velmi šťastné číslo, když se jde tou správnou cestou.

Ti duchovně velmi zralí a velmi duchovně vyspělí lidé se budou moci setkat se svým dvojpaprskem, s ním žít a spolupracovat a něco vytvářet. Kdo se do takové míry očistil, že už je zralý na dvojníka, což je úžasná věc, tak se setká se svým dvojníkem. Jakoby vztahy měly zelenou.

Další dobrá zpráva, pokud se týká vztahů a probouzení se do Světla, se týká střední Evropy. Teď je střední a severní Evropa vývojově nejdál, ať se to týká jak materiálního, tak duševního a duchovního potenciálu. Ta střední a severní Evropa – beru to od Anglie až po Ukrajinu, – že jsme si dokázali udržet relativně duchovní a duševní potenciál, přesto žít ve stavu materiální hojnosti, tady se ta transformace bude nejvíc projevovat, tady bude jakoby první, tady začne.

Měla by začít ve středu Evropy, měla by začít tam, kde je práh, kde je vstup, kde je brána, a jak jste si určitě všimli, spousta cizinců, když projíždí Prahou, zastaví se tady na nějakou přednášku a začínají předávat Čechům informaci, že tady se spustí transformace. Najednou se to všechno začíná otvírat, co jsme už dávno tušili, co se už psávalo v knížkách, že Češi mají tady své poslání, a když už jsem u maximální pokory a skromnosti, což je třeba, tak ty podmínky by u nás mohly být dobré nebo v celé střední Evropě, protože máme určitý materiální standard, máme určitý duchovní i duševní potenciál. To znamená, že nejsme v žádném extrému, jsme opravdu ve středu jak duchovně, tak duševně a materiálně, což jsou ideální podmínky pro to, aby se mohlo změnit myšlení lidí.

Když jdete do jakéhokoli extrému, třeba i duchovního, a dáte tam novou myšlenku, oni ji nepřijmou, protože mají svou cestu. Když jdete tam, kde mají hodně silný materiální směr a dáte jim duchovní myšlenku, oni ji nepřijmou, protože se nechtějí vzdát svého pozlátka, dobrého bydla a když jdete tam, kde mají extrémně vyvinutý duševní směr, kde třeba drží psychologické nebo psychoterapeutické postoje, jako je třeba Švýcarsko, které má určitou představu o tom, jak se má správně říci Ježíš, to je zase extrém. A když tak procestujete celou Evropu, tak zjistíte např. jako duševní extrém třeba Švýcarsko, duchovní extrém třeba Polsko nebo Itálie a materiální extrém třeba v zemích jako Anglie, Itálie nebo Francie.

Češi jsou schopni přijmout jen takovou autoritu, která je čistá a pravdivá. Přednášející slyšela zprávu, že bude více avatárů, tedy lidí, kteří jsou plni Světla a povedou ostatní lidi.

Další dobrá zpráva je, že ta desítka roku 2010 nás začne spojovat, spojovat náš národ. Lidé, kteří pracují na duchovním poli, už pochopili, že je třeba spojit potenciály jednotlivců, a tím vznikne velký silný potenciál. Duše se začnou navzájem přitahovat. Každý člen skupiny bude hledat sám sebe a své poslání, a tím se stane silným. Transformace je právě o tom, že přestaneme být ovečkami, ale budeme sami sebou – nikdo nikoho nesráží, neponižuje, ale bude sám sebou. Nikdo nebude za nás rozhodovat, co máme dělat, co studovat atd.

Nastane „otevírání duší“ = naše duše se začne sama otevírat. Duše sama se otevře do vědomí a začne propojovat sama sebe se svým vědomím, a to vědomí začne propojovat nejen se svou duší, ale i s duchem čili vedením. To vědomí se stane jakousi křižovatkou pro informace z vlastní duše a informace z kosmu skrze naše duchovní vedení, což je úžasná věc.

Otvírání duše je náročné, je doprovázené fyzickými potížemi, jako je zvedání žaludku, rozhozené trávení, neurózy střevní a žaludeční. Má se poprosit nahoře, aby se to zklidnilo a přiložit přitom ruku na žaludek.

Budou i bolesti hlavy – vzadu v hlavě máme programovací centrum – protože současně s uvolňováním ega se to vzadu v hlavě odblokovává, člověk se tím otevírá. Příští rok budou plné ordinace lidí s těmito potížemi, protože se to bude zesilovat, nastane silnější otevírání duší tak, aby ta duše byla schopná se propojit s vědomím a předávat vědomí, kudy a kam jít. To bude mít úžasný výsledek v tom, že náš život se stane mnohem smysluplnějším a nebude časově proplýtvaný. Vy budete třeba vědět, že máte někam jít a s někým se setkat, a proč to tak má být. Člověk si začne uvědomovat, že má své vlastní vnitřní vedení. Každé setkání bude mít nějaký přínos, ušetříme spoustu času.

Naše mladá generace je mnohem dál než my, oni velmi těžce nesou, že se musí něco nesmyslně učit, co už třeba dávno ví. Těm dětem stačí jen jedna myšlenka, jedna informace, protože oni mají odblokovanou pravou hemisféru více než my. Oni chtějí mnohem míň informací, ale konkrétních a zajímavých informací, které se týkají více života a ne nějakého teoretického systému, který není aplikovatelný pro život.

Mládež se bude vzpírat současnému pojetí výuky a bude přijímat tzv. transformační učitele, kteří jim budou předávat věci, které pro ně mají smysl. Spoustu duchovních dětí dávají nyní do škol Montessori a waldorfských škol, tam je výuka opřena o pravou hemisféru.

Při transformaci budeme více kreativní, nebudeme už jako stroje, ovečky, které se něco teoretického učí, a pak je to k ničemu. Od příštího roku budeme chtít žít víc kreativně, chtít víc tvořit, protože když se nám otevírá duše, otevírá se nám potenciál. Duše pochází ze světelného systému a ve Světle se tvoří, tam má každá duše svůj úkol a podílí se na společném tvoření. Příští rok se probudí obrovská chuť tvořit, ať na poli duchovním nebo duševním, což značí, že se člověk probouzí do Světla. Forma žití a bytí ve Světle znamená, že se tvoří, to je úplně jiná forma bytí.

Světlo, které sem dopadá, přichází ze čtvrté úrovně. V současnosti ho dopadá málo, ale příští rok ho bude mnohem víc a bude dopadat až do hloubky našich fyzických těl. To dobré, co to přinese, je, že bude mnohem rychlejší léčení těla, mnohem rychlejší probouzení se do Světla a mnohem větší podpora Světla v nás.

Pro ty, kteří jsou neprobuzení, bude to provokovat jejich ego, budou ještě agresivnější, možná to probudí více násilí, depresí, konfliktů, vlny strachu, protože systém nechce pustit svou formu života. Na jednu stranu jde o určitý boj Světla se Zlem, ale protože je Světlo vždycky silnější a ví, že vyhraje, tak je to jenom otázka času. A když si uvědomíme, že ty agresivní vlny jsou pouze součástí vývoje, tak zůstaneme klidní a uvědomíme si, že jinak to nejde, že dochází k závěrečnému boji.

Jak můžeme pomoci? Začít pracovat sami na sobě, tím zvedáme i ostatní.

Transformační postupy budou veřejně dostupné pro všechny, kdo budou chtít. Bude možné se napojit na světelné bytosti a poprosit – mám v sobě tolik bloků, prosím, pomozte mi.

Nad Prahou i ostatními evropskými městy je transformační chrám, zatím není ještě plně spuštěný, ale je možnost se na něj napojit a začít se prosvětlovat. Od příštího roku je v galaktické radě plánováno nechat tyto zdroje přístupné všem, kdo se chtějí prosvětlovat, tzv. transformovat z duálního systému do světelného systému.

S vyššími frekvencemi bude účinnost mnohem vyšší. Bude nám dovoleno spoustu bloků a programů, podle kterých fungujeme již tisíce let ( např. formy našich strachů ), přes Světlo rozpustit, pokud je máme na úrovni hrubé formy zpracované, to je na úrovni vědomí čili víme o svém strachu, o své závislosti na něčem, tak nám bude dovoleno to skrze Světlo nechat rozpouštět. Intenzita tohoto léčení bude mnohem silnější než dosud.

Nebudeme se bát, že se tady něco hroutí a bortí, totiž to staré se hroutí, a to proto, aby mohlo vzniknout něco nového. Když se nebudeme bát změn a přijmeme všechny změny s radostí, tak celou transformací projdeme úplně v klidu a s radostí. Jenom naše ego nám brání to tak prožít, protože má pocit, že musí trpět, něco si odžít a cítit se provinile – je to naše ego, co trpí. Naše duše se maximálně raduje, protože konečně přichází čas, který stojí za to žít. Nebojme se žít a nesmíme se toho bát, zatím jsme se naučili jen přežívat.

Do společnosti se budou pouštět nesmírně cenné informace.

Že se Amerika zhroutí ekonomicky, to víme. Ta jejich iluze, že jediný Bůh je hmota, se zhroutí a že jediný smysl života je ve hmotě, to se úplně zbourá. Bude to vypadat úplně strašidelně, ten proces bude pro ně velmi bolestivý a nejen pro ně, ale i pro ty Evropany, kteří žijí jen skrze hmotu. Ta hmota musí být úplně rozdrcená, musí ztratit svou hodnotu.

Náš postoj k tělu – my z těla děláme kult – ta vnější krása je na prvním místě, to všechno je iluze. To všechno se jim hroutí, čili budou i problémy s tělem. To všechno je povede k tomu, že přestanou lpět na tom těle, na tom hmotném, nedělat z něj Boha.

Všechno jenom pozorovat, i ty hrůzy, vše bude k našemu prospěchu.

Protože je málo času, tak 2-3 roky, bude to na úrovni šoku, abychom se rychle zbavili bloků. Za tím šokem přijde uvědomění. Všechno brát tvořivě, žádné utrpení, pustit to, a tím končím.

Určitě jsme se nenarodili proto, abychom trpěli.

Utrpení je iluze a ve Světle se nedrží, příští rok to bude, doufám, myšlenkou roku:
„Nebudu trpět, budu se radovat a budu tvořit.“

Utrpení se koná jenom tehdy, když nemáme řešení na daný problém. Ve Světle se to dělá jinak. Tam se netrpí, tam se problémy řeší. Třeba my milujeme někoho a on nás nechce. Tak se tedy vymění informace, proč to není možné, a když to není možné, tak jdeme dál, protože se určitě najde někdo druhý, kdo vás bude tolik milovat – prostě vidět to tvořivě, pořád to vidět dál.

My v současnosti v tom omezeném světě někam dojdeme a nemůžeme dál, děsná deprese, trpíme, nevíme, jak dál a tam nahoře si říkají – kdy mu to dojde, má to pustit a jít dál! Ve tmě řešení není, tam je problém, člověk běhá dokola v tom problému a tak dlouho, dokud se neuštve, úplně se neumučí k smrti a pak, když si myslí, že to už dál nejde, tak to pustí, a pak možná je o kousek dál.

Ve Světle je vždy na všechno řešení, třeba něco nefunguje, my jdeme dál a najdeme řešení. A tomu se konečně začneme učit – vypadnout z těch programů trpět a začít se vyvíjet. Člověk hledá řešení na daný problém – tím naše ego nebude mít žádný prostor – my mu řekneme: ty nemáš řešení, já ho mám, já mám vývoj. Kdo trpí, je ego, ve Světle se netrpí. Naučit se, že ve Světle je hojnost.

Příklad – podnikatel, který jde duchovní cestou a podniká čistě, říkal přednášející, že sice je krize, ale jemu se daří čím dál líp. Podnikatelé, kteří jedou stále pořád ve hmotě, v tom starém systému, na ně krize dopadla. Světlo bude přát všem těm, kteří chtějí žít ve Světle a v duchovní hojnosti.

Aby se nám začalo dařit, musíme vystoupit z našeho malého sobeckého já a začít myslet na všechny a prospívat všem. Ten, kdo se bude snažit žít ve Světle, tomu se bude dařit čím dál lépe. Kdo se bude držet ega, kdo se bude držet hmoty, sobectví, tomu se bude dařit čím dál hůře. Ti, kteří podnikají, ale nesprávně tak, že porušují zákony Světla a podnikají v rámci svého vlastního okruhu a vlastního, možná egoistického já a pracují jen sami pro sebe, dostávají se do obrovských dluhů.

Nabíhání transformace v posledních dvou létech v nás vzbuzuje pocit, že se máme vnímat jako součást celku, nežít pouze pro sebe, ale být součástí celku, nebýt sobecký a nebrzdit si ten proud hojnosti. My si ho brzdíme neustále, protože máme pocit, že všechno je tady jen pro nás, hromadíme, máme plné sklepy, plné chaty, plné půdy a plná konta ze strachu, že bude hůř. Ono bude hůř, ale jinak.

My se máme stát součástí jednoho celku a máme mít jenom to, co potřebujeme. A když náhodou nemáme, tak objednáme nahoře a ono nám to přijde.

A kdo nebude chtít pustit to, co si nahromadil, tak stejně o to přijde. A úplně zázračným způsobem, proto spousta podnikatelů nedokáže vysvětlit, jak se dostali do dluhů, co se stalo a najednou mají obrovské minus. Jiní jim přestali platit dlužné částky. Mají začít přemýšlet, co dělají nesprávně, napravit to, vystoupit z malého sobeckého já a hned se jim začne dařit. Nemáme poškozovat celek a sami si prospívat, máme prospívat všem a bude se nám okamžitě dařit. Kdo to pochopí dobrovolně, tím lepší, kdo to nebude chtít pochopit, tak ho to bude nesmírně bolet.

To všechno se promítne úplně všude – i do politiky, od vlády až do rodin.

Když půjdeš postaru, my se postaráme o to, abys byl pod takovým tlakem, abys to musel pochopit, bude tě to bolet a my počkáme, až to pochopíš a potom ti pomůžeme.

Starý systém nám nařizoval, co máme a nemáme dělat a najednou přichází fáze lidstva = adolescence čili dospívání, kdy se začneme bouřit proti tomu systému tím, že budeme chtít sami rozhodovat o tom, co budeme dělat. Budeme to prožívat v práci, v rodině, úplně všude. Od příštího roku budeme hledat sami sebe – to je to otevírání duší.

Bude to nesmírně bouřlivá fáze, protože jeden bude narážet na druhého. Od každého budeme chtít, aby nám nedělal hranice, aby nám dal svobodu, protože my si hledáme svůj nový prostor. Ale my to všechno zvládneme, protože je to důležitý článek do cíle, jinak to nejde. Starý systém nás nebude chtít pustit.

Jakmile se lidé naučí poznat sami sebe, nebudou už chtít být ovládáni nikým a ničím. Jakmile budou dozrávat, dospívat, nebudou chtít být ovládáni nějakým hloupým, iluzorním systémem, ani zlem. Najednou pochopíme a pocítíme, že už nechceme, aby zlo ovládalo nás, ale ucítíme obrovskou potřebu, abychom my ovládali ten svůj stín, všechny ty své chyby, strachy, závislosti a fixaci na někom nebo něčem. To je právě to probouzení, ta adolescence lidstva.

Jak tu bude obrovská vlna strachu, která bude podporovaná ze všech stran současného systému, tak najednou se lidé začnou probouzet a říkat: „Já tohle nechci, aby mě od rána do večera válcovali strachy.“

Tímto postojem začneme zrát, dospívat. Najednou zjistíme, že to všechno je lež, že můžeme být sami sebou. Tím, že se naučíme ovládat svůj vlastní stín, tím vyspějeme. Uvědomíme si, že můžeme zaujmout postoj, a sice zeptat se sám sebe: „Teď se budu bát – ANO nebo NE?“ A zjistíme, že máme svobodnou volbu.

Dostaneme obrovskou podporu tím způsobem, že dostaneme velkou sílu překonat ty naše strachy a dostat se do Světla, kde žádné strachy neexistují.

Afirmace pro každý den roku 2010

Zbavuji se starých názorů a přesvědčení, které mi už neslouží a neprospívají mi.
Zbavuji se potřeby někoho posuzovat a odsuzovat.

Úryvok z prednášky Alžbety Šorfovej.

Zdroj: cestyksobe.cz

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 367 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array