2012: Zlatá brána otevřená – čeká lidstvo KONEC nebo nový ZAČÁTEK

kraifreedom

obrázok so súhlasom kraifreedom / FreeDigitalPhotos.net

Kniha je súhrnom najrôznejších zdrojov, nie len vedcov a astrofyzikov, ale aj channelingov a osobných postrehov autora a ľudí z jeho okruhu.

Otvorte túto knihu a hľadajte odpovede…

Úvod

Jsme přesvědčováni, že nikoliv. A také že je Země placatá! A my víme, že je kulatá a … A přece se točí! Jak jsme jen mohli zapomenout…? Jen zatím všechno nelze prokázat. Máme kvůli tomu zahodit po tisíce let sbíranou moudrost našich předků, nebo rady a inspirace z jiných dimenzí?

Milý čtenáři, úvodem této knihy přijmi varování, že vše, nebo aspoň mnohé, co jsi dosud poznal, co jsi se dosud naučil a co jsi považoval za dané… Že to, co jsi byl dosud veden si myslet…. I to, v co jsi věřil a co jsi očekával, může být zhola, naprosto, dokonale, šíleně, úpěnlivě, dramaticky a mnohoznačně JINAK. A nejen že může, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou: ONO TO JE JINAK! Zavři na chvíli oči, zhluboka dýchej a připusť si: může to být jinak, vše může být jinak, je to celé jinak, naprosto je to celé jinak! Příčinou tvé zatemnělé mysli a zejména pak umlklého srdce se ukázala být především nedokonalost tvého stupně chápání věcí a jejich spojování, avšak též snaha jistých skupin zamlčet a krýt před tebou pravdu jasnější jak tisíc sluncí, čehož jen malou částí byl záměr tě chránit. Může tě někdo chránit proti tvé vůli? Víš vůbec, že jsi chráněn? A víš, kolik a komu za svou ochranu platíš? Již vícero zasvěcených v historii i současnosti vyřklo onu šokující skutečnost: Pokud by lidstvo poznalo pravdu, zblázní se z toho! Pokud však máme přežít stávající změny uvalené na náš svět, musíme nejdříve identifikovat a pochopit ty systémy kontroly, které byly zavedeny pro naši manipulaci, a teprve potom můžeme zjistit náš vlastní potenciál pro zmapování kurzu, který je pravdivý a upřímně určen nám samým.

Společnost je naučena tak, že odmítá vše nové jako kacířské. České vědecké vyhlašování anticen Bludný balvan Sisyfa lze v alegorii ne až tak historicky vzdálené poměrně dobře srovnávat s upalováním kacířů a čarodějníků v minulosti. Různé vědecké spolky a politické think-tanky vytvářejí neuvěřitelný tlak na svobodný přístup k informacím a svobodný přístup k bádání. Odkud pramení namyšlenost a nadřazenost vědecké elity, kdy i ona stále méně chápe, co se to vlastně se Zemí a naším Vesmírem děje? Jak můžeme spoléhat na jednu z okrajových vědeckých disciplín, meteorologii, když má problém určit byť jen dvoudenní předpověď správně, o varování před případnými katastrofami typu povodní, seizmických otřesů či dlouhodobého sucha ani nemluvě? Co lze čekat od vědců, kteří si ani nám nedokáží vysvětlit mohutné „zapálení“ komety Helmes?

Ne. Naše věda nemá jazyk ani prostředky a už vůbec ne snahu, aby dokázala pochopit, co se na planetě a v okolním Vesmíru právě v této době odehrává. My však, přinejmenším těch několik z nás a i vy, kteří nyní držíte tuto knihu, onen jazyk přece máme, máme svá vnitřní napojení a proto začínáme chápat. I věda se snad začne brzy blížit k tomu, kdy začne podobný jazyk rozvíjet. Ale někteří z nás již nechceme čekat, než nám to zase věda, po svém, vysvětlí. Čekání se v této době přelomu věků může snadno zlomit v hazard s našimi životy. Mám veškeré obavy a později zjistíte, i znepokojivé důkazy, že to tak může být. Pokusím se tedy skládat střípky. Pokusím se psát tuto knihu o nejfantastičtější a zároveň nejděsivější etapě pozemšťanů na planetě Zemi velmi opatrně, velmi pomalu, ale zároveň velmi otevřeně a nahlas s mottem, že pokud lidstvo nepozná pravdu, nejen, že se neosvobodí ze současného zajetí, ale hrozí mu dokonce dalších mnoho desítek či stovek let podstatně tvrdší a plíživější nesvobody či totality.

Co se to tedy vlastně děje? Proč jsou stoleté povodně ob tři roky, proč je v zimě patnáct stupňů, proč ptáci na zimu již ani neodlétají, proč stoupá počet záhadných onemocnění… proč, proč, proč? Tato proč zůstávají, bohužel, naší vědeckou doktrínou přes domnělou vysokou úroveň našeho poznání zcela nezodpovězena. A tak až nyní se honem bije na poplach proti – prý, globálnímu oteplování. Ano, planeta se otepluje (a podle vědců se nakonec zase ochladí, čeká nás, prý, doba ledová). Ale proč nás neinformují, že se otepluje a mění celá naše Sluneční soustava? Možná proto, že báchorka o lidském a tedy umělém vlivu na probíhající změny ocitá se nadále prakticky mrtvá a neudržitelná. Skutečně nic takového, jako globální znečištění a exhalace jako příčina toho, co se děje nyní, neexistuje. Je to stejné, jako když si dříve lidé nedokázali vysvětlit například bouřku, tak jí připisovali tomu jedinému, co znají – bohům. Dnes je to to samé, ale v opačném gardu. Lidé znají pouze materii. A tak to připisují právě jí a své „průmyslové činnosti“. Jak pošetilé! Lidé mají na svědomí kde co, ale takzvané ozónové díry skutečně nezpůsobily exhalace, i když jsme si za poslední století stačili zaneřádit planetu měrou vrchovatou a zničit toho až dost. Může to být ale klidně trochu naopak, řekněme třeba, že ozónové díry a změna kvality atmosféry způsobily nahromadění exhalací a škodlivých plynů. Tato planeta zatím vibrovala na nízké, velmi nízké frekvenci. S ní i její obyvatelé. Základním heslem by se to dalo vyjádřit jako „boj o přežití“, nebo „kdo z koho“. Již brzy se však vše zcela změní. Přelomovost a neuvěřitelnost doby, ve které žijeme, si zatím uvědomuje jen část lidských bytostí. Desítky tisíc? Stovky tisíc? Zřejmě však ne o mnoho více. Jsme tedy možná z celkového počtu obyvatel Země spíše u promile, než u procent. Jak velká je část lidstva, kterou musí zasáhnout transformace, aby civilizace vzestoupila? Řekněme 3 % aktivních? Podle mých pozorování je ve skupině vždy 2-3% skupina aktivních, nebo také „lídrů“. Tedy 180 milionů…. ?

Ovšem pozor! Projít touto procedurou je a možná i zůstane výsadou. Tato procedura tedy není něco, o čem bychom si mohli pouze přečíst v knize a pochopili to, aniž bychom to zažili, nebo něco, co bychom mohli někde hotové koupit. Vše se odehrává a bude odehrávat v určitém časovém rámci bez ohledu na to, jak se to budeme snažit ovlivnit. Podle některých zdrojů na každého člověka, ponořeného do myšlenek na bezpodmínečnou lásku a mír připadá dalších 6000 jiných lidí, zaměřených na strach, znepokojení, vztek, nenávist, války, neukojené tužby, moc, hrabivost, chudobu, nouzi atd. V takovém případě by stačil jenom jeden milión čistých myslí. To není moc, nebo ano? Rok 2012, přes veškeré naplňující se předpovědi zcela tvrdých a nekompromisních dopadů na člověka, zůstává především příležitostí. Je Zlatou branou, do které mohou vstoupit ti, co hledají, ti, jenž upřímně touží po změně, po přerodu samotného nitra věcí, ti, kteří si uvědomují základní pravidla Vesmíru. Ve Vesmíru se nic nemusí. Vesmír je jen jakýmsi morfickým polem pravděpodobností, které se realizují na základě zákona sympatických vibrací a modelují se podle potřeb a požadavků té či oné inteligence na globální a nebo individuální úrovni. Je to příležitost, jak duchovně pochopit, osvojit si a postoupit, nebo možná spíše uletět, obrovský kus cesty. Je to využití a naplnění přirozené potřeby chápat reálně své možnosti i schopnosti na individuální a na kolektivní úrovni. Je třeba také plně pochopit a odhalit elementy našeho světa, které jsou protichůdné povahy a vytvářejí usilovný a konec konců i svým způsobem potřebný protitlak proti našemu vzestupu, pokoušejí se zamezit všem těm, kteří chtějí ve jménu tvoření, ve jménu lásky a podpory života. Mění se celkové vibrace ve všech sférách. Mohutné exploze a změny teploty nenastanou jen na planetě Zemi. Vše, co existuje, bude tím nějakým způsobem zasaženo. Až nastane průlom vědomí, lidé poznají, že i hmota je duchem oduševněna, protože myšlenka ji stvořila a každá myšlenka, každý záměr, je vždy duchem. Nesnažte si představit si tyto mohutné procesy proměn, jsou tak kolosální a tak nečekané, že to nejde a přesahuje to vysoce vše lidskou myslí představitelné. Ale nebojte se jich. Snažte se je přijmout, nebo jim aspoň nebránit, snažte se je postupně poznávat. A ještě jedna důležitá věc: všichni, kteří budou o pomoc žádat, budou ochotni ji přijmout, pomoc také obdrží.

Starý svět se už nyní začíná poměrně rychle rozkládat a vše, co bylo stvořeno ze strachu, temnoty, v rámci pokřiveného obrazu reality a bez spojení s Duchem a se samotným Bytím, bude muset pod tlakem obrovských svazků Světla postupně kapitulovat a odejít. Vše projde ohněm zničení a pak jako Fénix vstane znovu z popela, aby se postupně vytvořil zárodek nové civilizace Zlatého věku.

Hvězdy a naše část vesmíru se dostává do stejné konstelace, jako naposledy údajně roku 9792 před naším letopočtem. Právě v této době mělo naposledy dojít k převrácení pólů, které s sebou strhlo a odneslo velkou část tehdejší civilizace zlatého věku – Atlantidu, stejně jako několikrát předtím strhlo a ukončilo tehdejší ještě dávnější civilizace. Ale nyní máme obrovskou šanci překročit Rubikon a vymanit se z vlivu prastarých archetypů a bludných cest v mlhách tápání a zapomnění. Vše nasvědčuje tomu, že by to nyní lidští tvorové skutečně mohli DOKÁZAT.

Podívat se na problematiku roku 2012 z různých pohledů a přiblížit vám, co se vlastně děje, než o tom všem začnou svým pohledem plným polopravd a pololží hovořit masmédia a politici, má i kniha 2012 – Zlatá brána otevřena. Zatímco v zahraničí již je k mání mnoho knih na toto téma, ale téměř vždy pokrývajících jen jeden výsek či pohled reality, u nás prakticky až na dvě výjimky, knihy Vzestup – nová zasvěcení od Karen Danrich (Eko-konzult, rok vydání 2002) a Galaktická transformace 2012 od Johna M Jenkinse (Alternativa, 2004), není ke čtení vůbec nic.

Otázkou je, zda vůbec je o tyto věci zájem. Tolikrát jsem na Osudu vyzýval k utvoření expertních skupin ke zkoumání fenoménu roku 2012, zejména k lékařské, klimatologické a dalších, zatím bez zájmu. Možná tedy zvýšený zájem přinese již tato kniha, nebo potom následné události.

Tato kniha vám zároveň hodlá vysvětlit, že nejste bolestínky nebo hypochondry, za které vás považuje vaše okolí či váš lékař. Naopak, vaše tělo se začalo prudce transformovat. A máte to těžké, přetěžké, neboť když už něco zvládnete a poznáte, přijde další šleha. Transformace jen zřídkakdy přinese něco očekávatelného.

Jiří Maria Mašek – úvod z knihy: 2012 Zlatá brána otevřena – Čeká lidstvo konec, nebo nový začátek?
ISBN 978-80-254-1472-9
vyšlo na jaře roku 2008 v Praze

Literatúra súvisiaca s 2012

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
7 181 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array