Nádory semenníkov – dôležitá je skorá diagnostika

Skôr než začnem písať o problematike nádorov semenníkov (tumor testis), napadá ma jeden prípad z roku 1993, kedy sme „biochemicky“ diagnostikovali tumor testis. Na internej ambulancii sme mali pacienta – mladého vojaka, ktorý prišiel na vyšetrenie, lebo mal bolesti na hrudi. Zistilo sa, že má metastázy v pľúcach a hľadali sme teda nádor. Zistili sme vysoké koncentrácie HCG, AFP a NSE (nádorových markerov) a nádor sme presne lokalizovali pomocou USG (ultrasonografia). Po týchto skúsenostiach sme s prof. Ondrušom napísali letáčik s podrobným návodom na samovyšetrovanie semenníkov a rozposlali sme ho na všetky ambulancie vojenských lekárov. Asi po troch mesiacoch prišiel pacient s letáčikom v ruke a povedal, že má problémy, aké sa tam popisujú. Vtedy som si uvedomil, aká dôležitá je edukácia. Pacientovi sme urobili ihneď kompletné biochemické vyšetrenie, USG (ultrasonografické) a potom CT vyšetrenie. Úspešne bol na urológii operovaný ešte ten týždeň. Momentálne je ženatý a má dvoch synov, čiže rýchla a presná diagnostika je skutočne dôležitá, lebo môže začať úspešná liečba.

semenník-rakovina-semenníkov-penis-muž-2790218_1920-freepixabay

Ako semenníky fungujú?

Semenníky sú mužské rozmnožovacie orgány, ktoré produkujú spermie a mužský hormón testosterón. Pred narodením sa vyvinú v brušnej dutine mužského plodu, odkiaľ zostúpia pred, alebo tesne po narodení do mieškového vaku. Ten visí pod penisom a obsahuje dva semenníky veľkosti a tvaru menšieho vajca. Zadná strana každého vyúsťuje do trubice, v ktorej sa zhromažďujú spermie.

Dôležitá je skorá diagnostika

Pri všetkých typoch rakoviny je dôležitá skorá diagnostika. Platí to teda aj u nádorov testis, lebo po včasnej diagnostike môže nasledovať chirurgická liečba, radioterapia, prípadne chemoterapia. Nárast nádorov testis, najmä germinatívnych (zo zárodkových buniek), v mladom veku nezodpovedá všeobecnej teórii onkogenézy, podľa ktorej sa výskyt zhubných nádorov zvyšuje so stúpajúcim vekom človeka a s kumuláciou rizikových faktorov pôsobiacich na človeka počas jeho života.

Rizikové faktory

Je preto pravdepodobné, že rizikové faktory ovplyvňujúce vznik ochorenia pôsobia na plod už počas vnútromaternicového vývoja. Ide predovšetkým o:
– hormonálne poruchy u gravidnej matky
– v postnatálnom období porucha zostupu semenníka (retencia testis, kryptorchizmus)
– genetické faktory (familiárny výskyt)
– inguinálna hernia, stavy po orchitíde (napr. pri parotitíde)
– úrazy genitálu

Napriek tomu, že počet prípadov v poslednom období stúpa, posledné tri desaťročia priniesli zlepšenie diagnostických a liečebných výsledkov u pacientov s týmto ochorením do takej miery, že vyliečenie je v súčasnosti pravidlom pre väčšinu pacientov.

Čo sú to vlastne za nádory?

Nádory semenníkov sú najčastejším typom nádorov u mužov medzi 18 až 35 rokom života.

Podľa Medzinárodnej histologickej klasifikácie nádorov okolo 95 % testikulárnych nádorov predstavujú nádory germinatívnych buniek testis, tvoria asi 1 % všetkých malígnych nádorov u mužov. Rozlišujeme niekoľko typov nádorov semenníkov. Nádor môže vzniknúť v semenníku (primárny nádor), alebo sa sem môžu dostať metastázy z nádorov iných orgánov (sekundárny nádor). Primárne nádory postihujú len jeden semenník (len v 1 až 2 % všetkých prípadov obidva semenníky).

Príznaky:

1. Bolestivá hrčka v semenníku.
2. Zväčšenie jedného semenníka.
3. Niektorí muži môžu mať kašeľ, bolesti chrbtice a opuchnuté nohy – spôsobené šírením metastáz.
4. Gynekomastia (zväčšenie prsníka u muža).

Príčiny vzniku:

Nie sú známe. Avšak existuje viacero faktorov, ktoré zvyšujú riziko vývoja testikulárneho nádoru.

1. U chlapcov ktorí nemajú semenníky zostúpené v miešku (kryptorchizmus), je vyššie riziko vývoja nádoru.
2. Štúdie predpokladajú, že chlapci narodení matkám, ktoré užívali počas tehotenstva estrogény, môžu mať vyššie riziko vývoja nádoru semenníkov.
3. Chlapci, ktorí boli častejšie vyšetrovaní pomocou RTG (napriek tomu, že sa genitálie chránia oloveným krytom).

Naypong

obrázok so súhlasom Naypong / FreeDigitalPhotos.net

Diagnostika:

1. Vyšetrenie semenníkov. Laboratórne vyšetrenie krvi – môže ukázať zvýšené hodnoty ľudského choriového gonadotropínu (hCG), alfa-fetoproteínu, neurón špecifickej enolázy (NSE) a LDH. Z prognostického hľadiska je významná výška hladín týchto markerov pred orchiektómiou (chirurgické odstránenie semenníka). Za patologické sa považujú hladiny AFP > 15 IU/ml, hCG > 10 mIU/ml. Stanovovanie hladín nádorových markerov má význam aj pre približný odhad prognózy ochorenia, avšak má limitovanú úlohu v určovaní biologickej povahy nádoru, najmä po ukončení chemoterapie (normalizácia hladín nádorových markerov po ukončení liečby neznamená vždy, že vymizol vitálny nádor).
2. USG (ultrasonografia).
3. Chirurgické odstránenie semenníka a mikroskopické vyšetrenie tkaniva.
4. Ak sa potvrdí diagnóza aj mikroskopicky, je potrebné CT panvy, brucha. Takto sa potvrdí resp. vylúči metastatické šírenie nádorových buniek do iných orgánov.

Liečba:

Liečba a doba prežívania závisí od typu a štádia nádoru. Štádium I – nádor postihuje len semenník, štádium IIa – nádorové bunky sa nachádzajú okrem semenníka aj v lymfatických uzlinách, ktoré sú však menšie ako 10 cm, štádium IIb postihnuté lymfatické uzliny sú väčšie ako 10 cm, štádium III – metastázy aj v iných orgánoch tela.

Čo na záver? Nebojte sa a nehanbite sa!

Nádory semenníkov sa vyskytujú z 90 % u bielej rasy a typicky u mladej a strednej mužskej generácie. Nad 50 rokov veku sú vzácne. Príčiny vzniku sú neznáme. Rizikovým faktorom je nezostúpený semenník.

Samovyšetrenie je prvý krok ku včasnej diagnostike! V médiách sa neustále hovorí o dôležitosti samovyšetrovania prsníkov, avšak na mužov sa trošku zabúda. Samovyšetrením (odporuča sa pri kúpaní vo vani, prípadne pred zrkadlom) a pohmatom možno včas zaregistrovať akúkoľvek odchýlku od normy: zmenu objemu alebo stvrdnutie semenníka, výskyt hrbolčekov alebo hrčiek, bolesť alebo akýkoľvek pocit nepohody v oblasti semenníka alebo mieška (skróta), tupú bolesť v dolnej časti brucha alebo slabiny, pocit napätia, citlivosti a zväčšenia prsných žliaz. Ak objavíte niečo, čo vám pripadá neprirodzené, navštívte urológa. Nemusíte hneď prepadať panike. Nie všetky nálezy musia svedčiť o malignite. Často ide o neškodné a vyliečiteľné problémy. Klinickú diagnostiku musia dopĺňať biochemické krvné testy a rőntgenologické vyšetrenia – computerová tomografia (CT), urografia i lymfografia. Nádory semenníkov sa liečia chirurgicky, ožarovaním a chemoterapiou.

Toto ochorenie je dnes úspešne vyliečiteľné, ak sa včas diagnostikuje a lieči. Vo väčšine prípadov je možné aj po zákroku žiť plnohodnotný sexuálny život vrátanie reprodukcie.

Ass. prof. ing. Pavel Blažíček – Alpha Medical, Inštitút laboratórnej diagnostiky Bratislava

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
22 572 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array