Potraviny z blízka

adamr

obrázok so súhlasom adamr / FreeDigitalPhotos.net

Prostredie, v ktorom žijeme nás určitým spôsobom formuje. Tak ako sa naši predkovia prispôsobovali prírodným podmienkam, tak sa prispôsobili aj na potravinové články, ktoré im poskytovalo okolité prírodné prostredie. Rastlinné a živočíšne druhy rozšírené v ich okolí vedia najúčinnejšie premeniť slnečnú energiu na zabezpečenie svojho rastu a rozmnožovania. Majú najväčšiu odolnosť voči rôznym chorobám a preto ich chov a pestovanie vyžaduje najmenej chemických a biologických zásahov. Produkty vypestované v blízkom okolí podporujú miestnu ekonomiku a malých farmárov, ktorí jediní vypestujú chuťovo a nutrične kvalitné odrody nehodiace sa na dlhé skladovanie a ďalekú prepravu a preto sú z veľkoprodukcie vylučované. Potraviny z blízkeho okolia môžu byť zastúpené druhmi, ktoré nám najviac chutia a kvôli priamemu predaju nemusia byť konzervované a zberané ešte pred dozretím.

Skúsenosti z iných krajín

V produkcii potravín v Japonsku, v systéme Tei-kei (Obráť sa tvárou k svojmu farmárovi), v Spojených štátoch Community Supported Agriculture (Verejnosťou podporované poľnohospodárstvo) a vo Francúzsku Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (Združenie pre podporu gazdovského poľnohopodárstva) sú zachované všetky ich vlastnosti prirodzeným spôsobom.

Posledne menované združenie pozvalo na pracovnú návštevu potenciálnych konzumentov aj farmárov z okolia Bratislavy, Zvolena a Košíc do Južného Alsaska, k farmárom produkujúcim potraviny v systéme spolupráce producenta a konzumenta. Boli oboznámení s produkciou zeleniny, ovocia, produktov z kravského aj kozieho mlieka, produkciou rýb, jahňacieho, kozľacieho a hovädzieho mäsa , obilnín a celozrnnej múky.

Organicky pestovaná zelenina na poliach grófa Raphaëla Gassera v obci Wolschwiller.

Princíp spolupráce producent-konzument

Vzájomná komunikácia a zmluvný vzťah, predplatenie odberu produkcie medzi producentom a spotrebiteľmi patrí k najdôležitejším prvkom systému AMAP. Okrem toho, že sa vytvárajú vzájomné väzby medzi producentom a spotrebiteľmi a medzi spotrebiteľmi navzájom, buduje sa aj dôvera spotrebiteľov v kvalitu odoberaných potravín. Producent sa vo vlastnom záujme snaží dôveru nesklamať.

Producent sa pravidelne stretáva so svojimi spotrebiteľmi, a to najmä v zimnom období, kedy sa plánuje nastávajúca sezóna. Spotrebitelia predkladajú svoje požiadavky (čo a koľko by malo byť v spotrebiteľskom košíku, či chcú alebo nechcú kvalitu BIO a pod.). Spoločne s farmárom sa spotrebitelia podieľajú na hľadaní riešenia prípadných problémov.

Počas roka majú spotrebitelia možnosť prísť na farmu a vidieť, ako sa pestujú ich potraviny, prípadne sa podieľať na ich ošetrovaní.

Stretnutie s konzumentami v mestečku Riedisheim (predmestie Mulhausu)

Distribúcia potravín

Farmár prinesie svoje produkty na distribučné miesto a spotrebitelia si pre ne prídu vo vopred dohodnutých hodinách. Napríklad v meste Mulhouse (250 tis. obyvateľov, nedaľeko Štrasburgu ) je to každý štvrtok od 18.45 do 20.00 h.na parkovisku pri futbalovom štadióne, ktoré mesto prie tieto účely bezplatne poskytuje. Farmári z okolia (cca 30 km) majú svojich odberateľov aj na vidieku, ale odberatelia z Mulhousu predstavujú stabilizujúcu skupinu zákazníkov.

Odovzdanie produktov konzumentom na štadióne v Mulhause

Možnosti zavedenia systému v našom regióne

Zavedenie podobných systémov na Slovensku nemôže byť mechanicky prevzaté z Francúzska, ale aby bol systém funkčný musí byť prispôsobený požiadavkám našich konzumentov a podmienkam pestovania v našom regióne. Farmári, ktorí boli v pracovnej skupine videli tento spôsob ako najlepšiu možnosť ekonomickej udržateľnosti drobných pestovateľov, ale zároveň aj zabezpečenie širokého druhového zloženia gazdovských produktov pre uspokojenie potrieb odberateľov tak v meste, ako aj na vidieku počas celeho roka v druhovej ponuke nášho podnebného pásma.. Farmári z okolia Košíc sú pripravení na stretnutie s potenciálnymi záujemcami, aby sa mohli navzájom informovať o sortimente a skladbe svojich produktov a rovnako aj o možnostiach ich distribúcie v súlade s ich požiadavkami.

Stretnutie konzumentov a producentov sa plánuje na 30.06.2010 o 17:00 hod. v Regeneračnom centre v Košiciach .

Bednička pre konzumenta zo začiatku septembra.

Podrobnejšie je o tejto tématike písané na našej internetovej stránke:
www.ludiaaenergia.sk/dokumenty/pracovné dokumenty

RNDr.Ivan Burcik,PhD

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 226 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array