Duchovný rozvoj I. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Victor Habbick

obrázok so súhlasom Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net

Astrológia dokáže naviesť človeka na pochopenie samého seba, pokiaľ sa stotožní s tým, že choroba odráža to, čo je v ňom nevyriešené…, lebo predovšetkým pracuje s dušou a podvedomím… S telom pracuje medicína!

Astrológia je rečou vesmíru, čo v ľudskej reči tlmočíme iným, ktorí nás o to požiadajú, pretože – na počiatku bolo slovo (myšlienka a stvorenie…). Až prostredníctvom slova vzniklo telo (človek, jeho zdravie a choroba…). Na to poukazuje v Smaragdovej doske aj Hermes Trismegistos: „Ako hore (v makrokozme), tak aj dole (v mikrokozme) – teda, ako v psychike – tak aj v tele…“ Tento jeho odkaz tiež jasne hovorí, že choroby a ich liečenie patria do rúk odborníkov – lekárov ! V každom horoskope jednotlivca však môžeme vidieť, kde sú v tele človeka možné slabiny (dôkaz – každé znamenie, v ktorom sa človek narodil, má svoju sexuálnu energiu, ktorá je však zároveň aj jeho slabosťou…).

A o týchto skutočnostiach už v staroveku vedeli astrológovia – liečitelia a zostavili schému vplyvu podľa znamení zverokruhu na ľudský organizmus:

Baran
1) vonkajšia rovina vplyvu: hlava, tvár, oči, uši, čelo
2) vnútorná rovina vplyvu: mozog
3) kostrová rovina vplyvu: lebka, tvárové kosti
Býk
1) vonkajšia rovina vplyvu: krk, hltan, zátylok
2) vnútorná rovina vplyvu: mandle, štítna žľaza, malý mozog
3) kostrová rovina vplyvu: 7 krčných stavcov
Blíženci
1) vonkajšia rovina vplyvu: paže, ramená, hrudník, ruky, dlane
2) vnútorná rovina vplyvu: pľúca, priedušky, svaly hrudníka, sympatická nervová sústava, krv
3) kostrová rovina vplyvu: kľúčne kosti, rebrá, lopatky, predlaktia, kosti dlaní
Rak
1) vonkajšia rovina vplyvu: brušné svaly, prsné žľazy
2) vnútorná rovina vplyvu: žalúdok, tráviaca sústava a proces výživy
3) kostrová rovina vplyvu: hrudná kosť, voľné rebrá
Lev
1) vonkajšia rovina vplyvu: horná časť chrbta v oblasti srdca
2) vnútorná rovina vplyvu: srdce, bránica
3) kostrová rovina vplyvu: kosti chrbtice v hrudnej oblasti
Panna
1) vonkajšia rovina vplyvu: brucho, úsek tenkého čreva
2) vnútorná rovina vplyvu: tenké a hrubé črevo, slezina, pobrušnica, vegetatívna nervová sústava
3) kostrová rovina vplyvu: príslušná časť chrbtice (bedrová)
Váhy
1) vonkajšia rovina vplyvu: pokožka celého tela, bedrový úsek v oblasti obličiek
2) vnútorná rovina vplyvu: obličky, močový mechúr, močové a pohlavné ústroje
3) kostrová rovina vplyvu: kosti hornej časti panvy a bedrovej oblasti
Škorpión
1) vonkajšia rovina vplyvu: vonkajšie pohlavné orgány, nos
2) vnútorná rovina vplyvu: orgány regenerácie, konečník a slepé črevo, nosné dutiny
3) kostrová rovina vplyvu: panvové kosti
Strelec
1) vonkajšia rovina vplyvu: bedrá, stehná, zadok, oblasť kostrče
2) vnútorná rovina vplyvu: ateriálna a motorická nervová sústava
3) kostrová rovina vplyvu: bedrové kosti a dolná časť panvy
Kozorožec
1) vonkajšia rovina vplyvu: kolená, horná tretina holenných kostí a dolná tretina bedier
2) vnútorná rovina vplyvu: šľachy, väzy, kĺby, zuby, vlasy, žlčník, slezina
3) kostrová rovina vplyvu: kolenné jabĺčko, a všetky kosti
Vodnár
1) vonkajšia rovina vplyvu: oblasť holení – lýtka, členky
2) vnútorná rovina vplyvu: krvná sústava, krvný obeh, nervová sústava
3) kostrová rovina vplyvu: holenné a členkové kosti
Ryby
1) vonkajšia rovina vplyvu: oblasť chodidiel, podošvy nôh
2) vnútorná rovina vplyvu: lymfatická sústava, endokrinná, imunitná a vylučovacia sústava
3) kostrová rovina vplyvu: kosti chodidiel a prstov

Od Hippokrata pochádza najstaršie rozdelenie ľudí na fyziologickom podklade, ktoré sa nachádza v jeho náuke o 4 temperamentoch. Východisko tejto náuky je v pomere štiav v ľudskom tele. Rozlišuje 4 druhy telesných štiav (tekutín) a tie zodpovedajú elementom, z ktorých je stvorený svet: Krv (haima) = vzduch, Hlien (flegma) = voda, Žlč (cholé) = oheň, čierna žlč (melania cholé) = zem.

Na základe živlov a štiav Hippokrates rozdelil ľudí na temperamenty:
Sangvinik (sanquis – krv) – je človek optimista, aktívny, činorodý, podnikavý. Rýchlo sa rozhoduje a býva prispôsobivý. Má rád spoločnosť, je zhovorčivý, ale citovo nestály a menej sebakritický.
Cholerik (cholé – žlč) – je človek nevyrovnaný, nespokojný, podráždený a nahnevaný. Býva agresívny, bojovný a urážlivý, výbušný a sršiaci hnevom. Má nedostatočné sebaovládanie, je netrpezlivý a neustále nespokojný.
Melancholik (čierna žlč) – je človek pesimista, ktorý podlieha smútku a strachu z osudu, pocitom neistoty. Býva vážny, citlivý, disciplinovaný a dôsledný. Je to uzatvorený samotár. Jeho city sú silné a hlboké.
Flegmatik (flegma – sliz) – je to človek pokojný a vyrovnaný až nevšímavý, ľahostajný, spokojný so sklonom k fatalizmu. Nie je príliš spoločenský, je skôr pasívny a celkovo skôr pomalý. Medzi ľuďmi je znášanlivý a tolerantný, stály a trpezlivý.

Hippokrates hlásal zásadu: „Nelieč a nedotýkaj sa nožom tela (neoperuj) v čase, keď Mesiac prechádza znamením, ktoré túto časť ovláda“!
V tom období je však možné alebo vhodné liečiť a operovať orgány opozičného znamenia alebo znamenie, ktoré sa nachádza v trigóne (120°uhol). Mesiac tranzituje jedným znamením cca 2-3 dni. Príklad: Mesiac prechádza znamením Barana, vtedy je vhodné ošetrovať choroby spojené so znamením Váhy a trigón tvorí (priaznivý aspekt so znameniami aj chorobami) Leva a Strelca… Preto, ak nie je operácia bezpodmienečne nutná či potrebná, je rozumnejšie odložiť ju, keď bude priaznivejšia konštelácia! Veľa lekárov, ktorí sa zároveň venovali aj astromedicíne a hlavne chirurgovia potvrdzujú, že pomocou aplikácie tohto astrologického systému sa im podarilo preukázateľne znížiť počet neúspešných operácií.
Lekárska veda Hippokrata bola založená na prírodnej vede, ktorá je jediná a vo svojich základoch sa nemení. A v tom spočíva príčina, prečo je Hippokratova náuka nehynúcim pomníkom, na ktorý prisahajú aj dnešní lekári. Veda už zistila, že existuje prepojenie kozmických energií a psychiky človeka. Psychické vplyvy sú buď skľučujúce, alebo povzbudzujúce. Skľučujúce (záporné) sú: strach, des, utrpenie, hnev, starosť, obavy, nepokoj, zúfalstvo, stres, nuda, nevľúdnosť, melanchólia… Povzbudzujúce (kladné) sú: odvaha, viera, nádej, túžba, rozhodnutie, ráznosť, činnosť, dôvera, veselosť, radosť.
Spln Mesiaca u labilných pováh vyvoláva nervozitu, deprimovanosť aj nárast kriminality. Spln oslabuje náš nervový systém, privádza krv do „varu“ a ovplyvňuje produkciu hormónov v tele. Okrem fyzických prejavov má spln Mesiaca vplyv na náš duševný a zdravotný stav. Asi dva dni pred splnom prichádza najčastejšie k dopravným nehodám, veľa ľudí sa stáva agresívnejšími, množia sa hádky a konflikty v rodinách, všeobecne narastá násilie. Každé dva dni po splne vzrastá aj počet záchvatov u epileptikov, stupňujú sa záchvaty migrén, zvyšuje sa produkcia pohlavných hormónov, a to je príčina, prečo v tomto období stúpa i počet znásilnení.

Hippokratove zistenia a výroky boli a sú platné dodnes – už 25 storočí!

1) „Človek sa rodí zdravý a všetky ochorenia do neho vstupujú jedlom“
2) „Nech tvoja strava je tvojím liekom a tvoj liek tvojou stravou.“
Symbolom súčasnosti je však nadradenosť a chamtivosť osobných záujmov jednotlivca (aj lekárov – česť výnimkám, ktoré potvrdzujú pravidlo!), nad ochotou slúžiť celku. Heslá dnešnej doby sú: „…zober, čo môžeš, lebo si to zoberie iný…, po mne aj potopa…, nehas, čo ťa nepáli…“
Preto dnes v materialistickej, trhovej a konzumnej spoločnosti nikomu neuškodí, ak sa nad nasledujúcimi slovami, ktoré pramenia zo srdca a poslania zamyslí…
Ak sa poobzeráte okolo seba, zistíte, že veľa lekárov a zdravotníckych pracovníkov má tie isté choroby, ako ostatná populácia a navyše vo svojom potomstve zdravotne postihnuté alebo inak „poškodené“ deti… Myslíte si, že je to náhoda…

Hippokratova prísaha
„Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Aeskalupovi, Hygiei a Panacei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a Uvdovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia riadne dodržiavať.
Svojho učiteľa v tomto umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné, ak si to vyžiada nutnosť. Jeho potomkov budem pokladať za vlastných bratov a keď sa budú chcieť vyučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na odmenu aj akékoľvek záväzky. Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktorí sa slávne zaviazali lekárskou prísahou umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe, aj na prednáškach, aj na celej vede. Nikomu však inému!
Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.
Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nedám nikdy na to podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a svoje umenie budem vždy chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny.
Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore.
Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia.
Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami, či s mužmi, či so slobodnými, či s otrokmi.
Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám. Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia. Ak ju však poruším, či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak.“

Autor: František Šteffek – astrológ

Zdroj: astro-tabu.sk

Odporúčaná literatúra

Literatúra o atrológii

Literatúra o zdravej výžive

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 945 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme