O chorobe a zdraví

David Castillo Dominici

obrázok so súhlasom David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

Čo je to vlastne choroba? Odborníci sa obvykle zhodujú na tom, že choroba je odpoveďou nášho organizmu na nejaký vnútorný nesúlad.  Tento nesúlad môže mať celú radu príčin: od nesprávnej výživy, cez dedičné zaťaženie až po negatívne myšlienky. V súvislosti so zdravím človeka sa však hovorí skôr o pôsobení rôznych vírusov, plesní a iných choroboplodných zárodkov v našom okolí. Tieto „nepriateľské“ faktory však nemusia mať zhubný účinok na každého jedinca. Náš organizmus by sa za ideálneho stavu mal dokázať ubrániť všetkým nepriaznivým vonkajším vplyvom. Pokiaľ je však náš obranný imunitný systém v zmienenom nesúlade (povedané lekárskou terminológiou – oslabený) útočiace organizmy sa nám dostanú „pod kožu“ a začínajú najrôznejšie zdravotné problémy. Čo sa ale v skutočnosti prihodilo?

Všetko je iba určitá informácia, ak chcete energia či vibrácia. I o našom zdraví vypovedá vždy nejaká informácia – naša vitalita, kvalita biopoľa či elektrický potenciál v akupunktúrnych dráhach. Ak žijeme v súlade s harmóniou – akousi ideálnou kozmickou informáciou – náš organizmus pracuje podľa správneho a funkčného programu, inými slovami duša i telo sú zdravé. Pokiaľ sa však do nášho tela či mysli dostane nejaká disharmonická informácia, náš životný program je narušený a pokračuje svojou viac menej  deštruktívnou cestou. V praxi to prebieha napríklad takto: nesprávne zvolenou stravou, napríklad nadmierou sladkostí, narušíme svoju imunitnú sústavu a pri stretnutí s vírusom chrípky sa náš organizmus neubráni deštruktívnej informácii, ktorej nositeľom je útočiaci vírus. Táto informácia sa prenesie až na bunkovú úroveň a náš organizmus začína pracovať podľa novej cudzorodej informácie. Asi tak, ako keď prehodíte výhybku a rozbehnutý vlak zmení svoju dráhu. Otázkou zostáva, ako dlho bude nášmu vnútornému obrannému systému trvať než objaví pôvodcov a nových nositeľov negatívnej informácie (vírusy a napadnuté bunky) a odstráni ich (napr. s pomocou bielych krviniek) či aspoň vyradí z funkcie. Niektoré vírusy či mikroorganizmy však bohužiaľ nesú tak silnú deštruktívnu informáciu, že sa nášmu organizmu bez náhradnej pomoci zvonka nepodarí tento program zastaviť a človek nakoniec podľahne nejakej chorobe. Pomocou zvonka je myslené podanie vhodného lieku, ktorý je nositeľom potrebnej správnej informácie. Princíp sa zdá byť jednoduchý, avšak problém býva v zámene príčiny a následku choroby. Ak trpíte napríklad alergiou, lekár vám automaticky predpíše nejaké antihistaminikum, čiže liek na potlačenie príznakov akými môžu byť nádcha,  dušnosť či vyrážky. Príčina, ktorá môže byť napr. v nesprávnej činnosti žlčníka či čriev, však zostáva neodstránená a alergické prejavy pretrvávajú. Našťastie existujú také lieky, ktoré dokážu pomôcť odstrániť skutočnú príčinu choroby. Najčastejšie sa pritom jedná o prírodné liečivé prostriedky. Aj napriek obrovskému rozvoju farmaceutického priemyslu a snahy modernej  vedy poskytnúť človeku pohodlnú a všemocnú tabletku sa k blahodarnej sile rastlín obracia človek so svojou nádejou stále, pretože neprestáva zisťovať, že príroda je v mnohých prípadoch dokonca mocnejšia, spoľahlivejšia a predovšetkým prirodzenejšia než drahé,  chemicky pripravené preparáty s radou negatívnych účinkov.

O rozmanitý a zvláštny svet liečivých rastlín sa ľudia zaujímajú od nepamäti. Uzdravujúcu silu byliniek s úspechom využívali civilizácie dávno zaniknuté, ale taktiež mladšie národy starých Babyloňanov, Egypťanov či Rimanov. V týchto dávnych dobách išlo však výhradne o doménu skúsených a učených kňazov, liečiteľov a šamanov. Až v novoveku sa objavili prvé herbáre liečivých rastlín, určené pre širokú verejnosť.

Ľudia spätí s prírodou sa dokážu veľmi dobre vcítiť do vyžarovania jednotlivých byliniek a vedia, k čomu je ktorá rastlina dobrá a komu by mohla pomôcť. Takýmto darom sú obdarení i niektorí bylinkári a liečitelia. A práve vďaka týmto citlivým jedincom vznikli stovky hrubých herbárov a bylinných receptov, ktoré si predávame a dopĺňame už po mnoho generácií. V poslednej dobe sa o liečivú moc byliniek začínajú zaujímať aj najvýznamnejšie a najväčšie farmaceutické spoločnosti a k svojmu veľkému údivu prichádzajú na to, že i tie najdokonalejšie a najzložitejšie chemické látky sú v rastlinách prítomné a my ich  liečivú silu môžeme ľahko využiť. Otázkou zostáva len, ako to najlepšie urobiť.

Čaje, maste, obklady a ďalšie bylinné prípravky sú vyrobené zvyčajne zo suchých častí rastlín. Každé sušenie však so sebou prináša celý rad nežiadúcich javov. Najčastejšie ide o pozmenenie účinných látok a to jednak oxidáciou pri sušení bylinnej drogy, nesprávnymi postupmi sušenia a tiež prítomnosťou najrôznejších plesní, ťažkých kovov či herbicídov. Pri častom a dlhodobom užívaní niektorých prípravkov pripravených zo sušenej drogy, najčastejšie sa jedná o bylinné čaje, môže dôjsť taktiež ku vzniku rezistencie – určitému zníženiu vnímavosti organizmu voči podávanej látke. K dosiahnutiu potrebného liečebného efektu potom musíme popíjať bylinné čaje stále častejšie a vo väčšom množstve. Nielen z týchto dôvodov hľadajú bylinkári, liečitelia a ďalší odborníci nové spôsoby získavania a uchovávania liečivej sily bylín.

K zásadnému zlomu v najrozšírenejšom fytoterapeutickom prístupe, teda používania suchých bylín, došlo až na konci 18. storočia, kedy nemecký lekár Samuel Hahnemann postavil základy modernej homeopatie. Novým prvkom tejto disciplíny je spracovanie používaných surovín – bylín. Podľa Hahnemannovej koncepcie je totiž na výrobu homeopatického lieku nutné použiť čerstvú rastlinu ihneď po jej zbere v prírode, aby bola zachovaná i jej vitálna sila, akási božská energia. Túto zvláštnu liečivú silu sa homeopati snažia oddeliť od jej hmotnej matérie rozomletím rastlinných častí a následným tisícnásobným riedením a dynamizovaním (silným premiešaním) príslušnej tinktúry. V homeopatii sa pracuje s prípravkami nižších a stredných potencií, ktoré môžu zvyčajne  bez obáv použiť i pacienti bez odborného dozoru, ale tiež s vysoko zriedenými liekmi, patriacimi už do rúk skúsených lekárov a homeopatov.  Homeopatické preparáty vyšších potencií totiž môžu ovplyvniť i jemnohmotné úrovne nášho tela a výber toho najideálnejšieho prostriedku je v tomto prípade často neľahkou záležitosťou, nielen čo sa týka potrebného času, ale aj nutných znalostí.

V roku 1996 prišla česká firma Herba Vitalis Brno  s  veľmi zaujímavou myšlienkou spracovania a použitia liečivej sily bylín – technológiou HERBA VITALIS, alebo liečenie živými rastlinami. Jedná sa o prípravu bylinných tinktúr z čerstvých rastlín podľa pravidiel načrtnutých S. Hahnemannom, ale s niektorými významnými rozdielmi. Čerstvé rastliny sa pred naložením do extrakčného činidla (alkoholu) nerozomelú ani inak neupravujú a nechávajú sa v celom stave tak, ako vyrástli vo voľnej prírode. Zber  sa prevádza v optimálnej zrelosti, raste a najvhodnejšej dennej dobe.  Týmto spôsobom je zachovaný celý komplex biochemicky účinných látok i spomenutá vitálna sila rastliny. Samotný výluh používaných celých častí rastlín je naviac zosilnený vďaka vybraným špeciálnym postupom prevzatých z Bachovej kvetovej terapie. Extrakty HERBA VITALIS sú riedené len do nízkych potencií, aby s nimi mohli pracovať i laici a všetci, ktorí sa chcú sami aktívne starať o svoje zdravie. Za spomenutie taktiež stojí skutočnosť, že pri tinktúrach z čerstvých rastlín neboli zaznamenané žiadne prípady rezistencie  či získaného návyku a to ani pri dlhodobom užívaní. Vzhľadom k technologickej náročnosti prípravy extraktov zo živých rastlín sa ich výrobou zatiaľ vo svete príliš mnoho firiem nezaoberá. V Českej republike už viac ako desaťročie úspešne pôsobiaca firma Herba Vitalis Brno sa zaoberá nielen výrobou extraktov z čerstvých rastlín, ale aj ich vývojom. V spolupráci s vybranými liečiteľmi a odborníkmi pracujúcimi s prístrojmi EAV vznikla nová rada zatiaľ pozostávajúca z dvadsaťjeden bylinných kompozícií – Elixírov z kláštornej záhrady. Tieto extrakty z vyvážených zmesí bylín sú určené ako podporný prostriedok na liečbu najčastejších zdravotných problémov, akými sú alergie, ženské a mužské problémy, cukrovka, ľadvinové a pečeňové ochorenia, migrény, nedostatočná psychická odolnosť či znížená imunita. Každá kvapka extraktu Herba Vitalis obsahuje veľmi silnú informáciu, ktorá sa dostane až k samotnej bunke, ktorá potrebuje zharmonizovať – uzdraviť. Liečebný efekt je v prípade použitia Elixírov z kláštornej záhrady často razantný a pokiaľ človek  znovu vlastným pričinením nenaruší vnútornú rovnováhu a súlad organizmu, taktiež trvalý.

Autor: Martin Kolár

Zdroj: elixiry.sk

Medicína v našom E-shope:

Detoxilen elixír – na celkové prečistenie organizmu

Fructavit elixír – na posilnenie a regeneráciu organizmu

Fungilen elixír – na potlačenie nežiadúcich mikroorganizmov

Imunex elixír – pri alergiách a poruchách imunity

Literatúra v našom E-shope:

Lexikon zdraví – Martin Kolár

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 197 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array