Bojíte sa smrti?

Jan Van Helsing

Jan Van Helsing

Sprevádzam ťa a som s tebou od koreňov až do konca tohto života. Nie som však zodpovedný len za odchod, ale aj príchod. Pomáham duši vymaniť sa, uvoľniť sa z tela, rovnako ako jej pomáham do tela vstúpiť. Nie som Mužom s kosou, som Transformátor svetla, Transformátor svetelnosti. Premieňam energiu. Neprinášam teda smrť, neprinášam skazu. Transformujem energiu. Inými slovami – mením agregátový stav toho, ku komu prichádzam. Vyťahujem z tela životnú energiu, vyberám z hmoty dušu. Odčerpávam energiu dychu, životnú energiu a transformujem ju, premieňam, aby mohla existovať ďalej, na vyššej úrovni, vo vyššej frekvencii. Je to premena. Som Menič. Mením noc na deň, tmu na svetlo. Ide o prerod. Smrť je prechod, zmena frekvencie. Aj pre vstup do života je potrebná zmena frekvencie. Za to zodpovedám ja.

Si jedna bytosť alebo sú vás miliardy?

Som sumou všetkého bytia…

Ako by som si ťa mohol predstaviť lepšie? Si bytosť, ktorá sa delí na veľa čiastkových aspektov, zjavujúcich sa kdekoľvek na svete súčasne mnohým ľuďom, alebo si akési zoskupenie duší, objavujúce sa zomierajúcemu v jednej osobe?

Z môjho pohľadu v tom rozdiel nie je. No z pozemského pohľadu áno a preto odpovedám: Vo fragmentoch som zodpovedný za veľa úkonov. Som jedna hlavná bytosť, rozdelená na toľko častí, koľko bytostí sa v telesných schránkach pohybuje na Zemi. Každá duša nesie jednu kvapôčku zo mňa. Duše nielen sprevádzam, ale môžem ich aj niesť. Som jedna a aj množstvo bytostí, ktoré sú schopné pohybovať sa nezávisle od seba. Žiadny z fragmentov môjho bytia nemôže a nechce sledovať vlastné ciele, vlastnú vôľu. V tom zmysle sme teda jedna bytosť. Aj keď sa tieto fragmenty permanentne nachádzajú na rôznych miestach a pohybujú sa vlastnou dynamikou, nemôžu existovať oddelene. Predstav si to ako chobotnicu, ktorá má veľa chápadiel, ale iba jednu centrálu, jednu hlavu. V podstate je to veľmi jednoduché, aj keď pre vás zložité, pretože vy chápete a pociťujete svoju vlastnú existenciu príliš izolovane, cítite sa ako izolované bytosti. To, čo hovorím, je z pohľadu existencie, ktorá pociťuje sama seba oddelene len ťažko pochopiteľné. Vlastne, ľudská predstavivosť tu zlyháva. Preto ti radím, aby si, ak môžeš, používal skôr orgány citu a nie fantáziu. Niečo z toho, čo hovorím, môžeš pocítiť priamo, ťažko si to však budeš môcť predstaviť. Fantázia človeku len zriedka dovolí opustiť svet izolovaných objektov, ktorý mu sprostredkúvávajú jeho vlastné zmysly. Čiastkové aspekty môjho bytia sú síce na rôznych miestach súčasne, a majú rozdielne podoby, nie sú to však samostatné subjekty. Keď teda prídeš do styku s jedným z nich, stretneš sa s bytosťou, ktorá sa pohybuje, takpovediac, samostatne. Môže prísť a odísť, nemusí sa nikoho pýtať, či smie. A predsa – neprichádza a neodchádza preto, aby uspokojila vlastnú vôľu. Tieto čiastkové aspekty plniace túto službu, a ja, tvoria jednotu. A keďže som všade, môžem aj kdekoľvek odpovedať na volanie rezonancie. Tá ma vo vhodnom čase privedie ku konkrétnemu človeku. Priblížim ti to. Pripodobni si to k anjelovi strážnemu, ktorý patrí k človeku a stojí neustále pri ňom. Tak, ako je pri tebe anjel strážny, je s tebou aj kvapka, jeden fragment zo mňa. Rozdiel je v tom, že anjel strážny bol predtým človekom, inkarnoval sa, bol v tele z mäsa a kostí. Preto na teba pôsobí osobne a vedie ťa. Častica môjho bytia nikdy nebola a ani človekom nebude, no každého človeka sprevádzam rovnako ako anjel strážny. Možno by si ma teda mohol nazvať Anjelom smrti, ktorý je po celý život tu, koná však v pozadí.
Treba ale povedať, že označenie Anjel smrti sa mi nepáči. Milšie mi je meno Anjel premeny, keďže smrť neexistuje, iba zmena energie.

Môžeš o sebe povedať viac?

Tým, že pomáham oddeliť telo od duše a ducha, pôsobí cezo mňa sila svetla. Spájam ducha s dušou, aby sa od tela odpútali. Z tohto zorného uhla som pre vás nielen deliacou silou, ktorá vám pomáha vykĺznuť z telesného, ale aj liečivým aspektom. Som liečivým aspektom v činoch, lebo keď si moju existenciu uvedomujete, som pre vás aj liečiteľom. V prenesenom zmysle slova liečim dušu, aby mohla splynúť s duchom, odľahčila sa a opustila telo. To je jeden zo zreteľov, na ktorý nesmieš zabúdať. Nie som len odnášajúca, ale i prinášajúca sila. Prichádzam z božských dráh, z prasily, a prinášam duši obrodu. Skôr než opustí telesnú schránku, začne sa v telesnej, pozemskej časti uzdravovať a liečiť, prostredníctvom vlastných činov. Túto službu vykonávam v celom Univerze, pretože som na to predurčený. Neprichádzam len na planétu, kde momentálne žiješ. Vykonával som túto prácu už v čase, keď si ty, Jan, opustil svoju domovskú planétu, aby si inkarnoval tu, tak ako mnoho iných, ktorých dnes nazývate robotníkmi svetla. Prišli ste, aby ste pomohli tejto planéte pri vzostupe, zvýšení frekvencie, ktorou teraz prechádzate. A tak som vám už silou vlastného bytia pripravil cestu, keď som vám počas mnohých inkarnácií smerom nadol, k zemskému povrchu, pomáhal znášať hrubú štruktúru a nízke frekvencie telesných vibrácií. Nie som teda len Smrť ale aj Liečiteľ. Liečim dušu, kým je na Zemi, a tým pomáham planéte pri vzostupe. Pomáham jej na vyššiu existenčnú rovinu, na úroveň s vyššími vibráciami, tam, odkiaľ ste kedysi prišli.

Nielenže dušu odnášam, aj ju liečim – na to netreba zabúdať. Liečim ju tak, že ju spojím s duchom a oddelím od tela.

Jan Van Helsing

Zdroj: anch-book.eu

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 885 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array