Posol Dharmy prichádza zobudiť ľudstvo

Šrí Tatháta v Českej republike: 19. august 2010 Praha, 21. august Dolní Čermná

jiggoja

obrázok so súhlasom jiggoja / FreeDigitalPhotos.net

Šrí Tatháta sa narodil v roku 1942 v malej dedine Varištapuri v juhoindickom štáte Kerala.

Jeho rodné meno je Nárájana, čo znamená „ten, ktorý chodí po vodách“. V roku 1991 prijal meno Tatháta – meno, ktoré sa v tantrickej tradícii používa na označenie „Absolútna“. Šrí Tatháta znamená „ten, ktorý je To“.

V roku 1986 sa Nárájana odhodlal začať novú dharmu, novú cestu pre sádhanu, nový zpôsob života a nový prístup k joge. V roku 1993 Šrí Tatháta rozhodol o vystavaní chrámu Dharmapeetha v juhoindickom Kollure. V roku 1997 boli hotové základy kruhového chrámu, vysvätenie Dharmapeethy prebehlo v júli v roku 2006.

Šrí Tatháta je prorokom lásky a Dharmy. Na otázky o tom, kým je, sám odpovedá: „Nie som mudrc, jogín ani guru. Som len kanálom Prvotnej Pravdy. Nemám svoju vlastnú individualitu. Som pre prichádzajúcich taký, akého ma chcú mať. Sila, ktorá prúdi pri tomto kontakte je pozdvihujúca. Za to sú zodpovední oni a oná sila. Ja som len nástroj.“ Poslaním Šrí Tathátu je prelomiť temnotu, ktorá pokrýva ľudské vedomie a rozšíriť Dharmu do všetkých oblastí života. Tým nastane harmonizácia narušenej energie Prírody a podnieti sa vývoj ľudského vedomia.

Šrí Tatháta je šíriteľom myšlienky o tzv. strednej ceste. STREDNÁ CESTA znamená, že na jednej strane nemožno považovať tento hmotný svet za konečnú pravdu a slepo sa mu oddávať, na druhej strane ani hľadanie útočiska v Nekonečne nie je správne. Toto bolo i pôvodným učením Véd, ktoré sa v priebehu toku času stratilo. Stredná cesta je kontakt s vyššou Silou a súčasne i vedomý hmotný život v Dharme. Tatháta vysvetľuje, ako ju uplatňovať v každodennom živote. Ubezpečuje nás, že hlboký pokoj a jasnú myseľ možno dosiahnuť životom, ktorý je v súlade so zákonmi Dharmy. Dnes Šrí Tatháta šíri posolstvo Dharmy na Východe i na Západe a zasväcuje do svojho učenia i do života v Dharme množstvo ľudí.

Dharmu možno chápať aj ako živú múdrosť a vedomie. V súčasnej dobe ľudské utrpenie plynie z toho, že skutočné vedomie je zahalené temnotou. Táto temnota je naša mechanická myseľ, opakovanie starých zvykov a myšlienok, ktoré sú odrazom spoločnosti. Život v Dharme znamená vystúpiť z davu, zabudnúť na minulé putá a dostať sa k svojmu pravému vedomiu. Dostať sa hlbšie pod povrch obmedzenej spoločenskej mysle až vlastnému plnému vedomiu a využiť naplno svoj potenciál. Na to je potrebná zmena životného štýlu a postoja. Tatháta trvá na tejto zmene, ktorá si žiada isté obete, ako napríklad to, že sa vzdáme negatívnych životných vzorcov a budeme pri tom dôslední a v každej chvíli ostražití.

„Odhoďte závoj temnoty z vašich očí. Neutekajte sa ako potkany schovať do tmavých dier. Naučte sa rozlišovať podstatné od nepodstatného, prestaňte mechanicky preberať všetko, čo vám spoločnosť podsúva, buďte vedomí, buďte otvorení, zodpovední a pozorní.“

Šrí Tatháta príde do Českej republiky v auguste tohto roku. Vo štvrtok 19. augusta 2010 o 18.00 bude s ním stretnutie v Dome detí a mládeže v Slezké ulici, Praha 2. 21. augusta bude v českom ašrame v Dolnej Čermnej (Lanškroun) celodenný seminár a 22. augusta bude zasväcovať tých, ktorí o to požiadajú. Je potrebné sa prihlásiť. Viac o zasvätení Dharmasnana a o ašrame sa dozviete na www.tathata.cz.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 072 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme