Ájurvéda

Rovnováha

Rovnováha je přirozený řád, nerovnováha je chaos. Zdraví je řád, nemoc je chaos.

Při své návštěvě několika ájurvédských klinik jsem dosáhl téměř ideální harmonie po několika dnech pobytu, kdy kombinace klidného prostředí, vynikající stravy, účinných a jemných ájurvédských procedur přivedla mé tělo a mysl do rovnováhy. Podle pulzové diagnostiky i objektivních měření (krevní tlak se mi ustálil na vynikající hodnotě 105/80) se tak má současná a vrozená konstituce shodovaly. Pokud pochopíme regulační mechanismus tří dóš, porozumíme také rychle konceptu ájurvédské terapie. Taková léčba musí být vždy celostní. Zaměřuje se na podmínky, které organismu pomáhají nově vybudovat regulační rezervy, odstraňovat poruchy a tím nastolit svou přirozenou rovnováhu.

Rovnováha = zdraví

Lidské tělo je symetrické. Máme pravou a levou polovinu mozku, pravou a levou ruku, nohu a oči. Pohlavní orgány se dělí na pravé a levé varle, na pravý a levý vaječník. Pravou polovinu těla řídí levá polovina mozku a levou polovinu těla řídí pravá mozková hemisféra. Pravá strana je mužská, sluneční energie, levá polovina, měsíční, představuje ženskou energii. Veškerá životní energie z levé poloviny těla proudí do pravého mozku. Pravá část mozku vyjadřuje intuici, soucit, umělecké sklony. Levá se zabývá analytickým myšlením, ambicemi, cíli, logikou, počítáním. Rovnováha je postavena na vzájemném působení mužské a ženské energie, pozitivním a negativním přístupu. Bez pozitivity není negativita a naopak. V každém muži je žena a v každé ženě je muž. Nemáme na mysli pohlaví, ale mužský a ženský aspekt energie. Zdraví se rovná dynamické rovnováze obou energií.

Cílem Ájurvédy je zachování rovnováhy v těle, nejdůležitější podmínky zdraví. Zdraví znamená soulad s vlastním Já. Lze je definovat na fyzickou, duševní i duchovní úroveň. Na fyzické úrovni znamená rovnováhu energií (dóš), agni, tkání, odpadních látek. Na duševní úrovni se projeví vyrovnaností duše. Při nespokojenosti lze správně položenou otázkou vyřešit určitý problém, ale déletrvající mentální nerovnováha se projeví i na fyzické úrovni. Narušená mysl ovlivňuje nejdříve spánek, pak zažívání a nakonec zachvátí celý organismus.

Samádhi značí ideální stav rovnováhy, kdy vědomí jednotlivce splyne s vesmírem v jeden celek. Pravou podstatou života se stane láska a zdraví. Budeme jen pozorovateli a poté přijde spontánní vyléčení. V tomto vyrovnaném stavu naší mysli neexistuje strach, úzkost, deprese, stres. Ve všem tom konání je rovnováha a propojení těla, smyslů, mysli a duše. Jogín umí zastavit srdce a vědomím se dostat za hranice života a smrti. To je také stav rovnováhy.

Diagnóza nemoci

Nemoc je výsledkem reakcí mezi tkáněmi a dóšami, nerovnováhy těla a mysli. Pravidelným sledováním jazyka, pulzu, očí, nehtů a rtů lze zachytit časné příznaky nerovnováhy. Ájurvéda je celostní léčebný a preventivní systém, věda, která zná anatomii, fyziologii, pulzovou diagnostiku, používá hmat, sluch, zároveň používá i šestý smysl a intuici. Při stanovení diagnózy si všímá všech souvislostí.

V Ájurvédě se používají tři hlavní metody pro diagnózu nerovnováhy a nemoci:

  1. zjišťování fyzických příznaků, např. barvy kůže, vlasů, očí, tělesné kondice atd.
  2. anamnéza (sdělení pacienta ohledně potíží)
  3. kontakt s pacientem (pulzová diagnostika, pohmat, poslech, poklep).

Při vyšetření pacienta je důležitý pacient i nemoc. Proto se v ájurvédě k určení nemoci řídíme podle 10 faktorů: vrozená konstituce, současná konstituce, zhodnocení mentální konstituce, stav všech sedmi tkání, stav agni (trávicího ohně). Zjišťujeme, co je vhodné a přirozené pro člověka v daném místě, hodnotíme klimatické podmínky a prostředí, které pacienta ovlivňuje, následuje celkové zhodnocení člověka, změření relativních proporcí prstů k tělu, zhodnocení vztahu věku, nemocí a kapacity pohybové a fyzické.

Diagnóza nemoci se v Ájurvédě dělí na tyto části:

  • zjištění příčiny
  • určení časných příznaků, které přetrvávají nebo mizí během postupujícího onemocnění
  • zjištění klinických příznaků
  • průběh nemoci. Nemoc probíhá v šesti stadiích, která bychom měli zjistit a nasadit příslušnou léčbu. Nejlépe léčitelná jsou první tři stadia ještě na funkční úrovni, kdy jste podle západní medicíny zdraví.
  • V osmistupňové diagnóze se sleduje vyšetření pulzu, jazyka, stolice, moči, hlasu, tělesné teploty, zraku a celkové kondice.

Naše vrozená a současná konstituce

Ájurvéda používá jednoduché a srozumitelné metody k pochopení principu konstituce.

Prakrti (v překladu první stvoření, tvořivost) označuje Přírodu jako první stvoření. Jedná se o naši vrozenou konstituci, která vznikne kombinací tří dóš (váta–vzduch, pitta–oheň, kapha–voda) v momentě narození. Rodiče předávají ve svých genech svému dítěti nejen fyzickou konstituci, ale i emoce. Během života se vrozená konstituce nemění. Vikrti označuje náš současný stav, momentální poměr principů dóš, který se může lišit od vrozené konstituce. Mikrokosmos, naše tělo a mysl, řízený třemi dóšami je v neustálém kontaktu s makrokosmem, kosmickými silami, světem kolem nás. Působí na nás tolik vlivů, že je velmi nesnadné udržet si rovnováhu.

Všechny tři dóši se vyskytují v každé buňce u všech lidí. Někteří jedinci mají danou pouze jednu dóšu. Většina lidí ale má smíšenou konstituci, tzn. kombinaci dvou nebo i tří dóš. Jedna dóša je u jedince zastoupena výrazně a druhá převažuje nad poslední, třetí dóšou.

V ideální harmonii se naše vrozená konstituce a současný stav k sobě co nejvíce blíží. Čím více se liší, tím větší nastává nerovnováha. V harmonickém stavu tří dóš jsme zdraví, při porušení této rovnováhy onemocníme.

Je důležité si uvědomit, že Ájurvéda nedělí člověka jen na tři skupiny: Váta, Pitta, Kapha. Existuje nespočet kombinací a odchylek založených na základě těchto tří energií. Každý z nás je tak tedy jedinečný. Dóši se neustále mění v souvislosti s ročním obdobím, životním stylem, stravou a představují rozdílnou kvalitu téže energie.

Aplikace tří principů Váta, Pitta a Kapha umožňuje člověku zjistit, jak si sestavit svůj jídelníček, kdy a jak cvičit, jaká práce a činnost je pro něho nejvhodnější na základě jeho konstituce.

Velmi důležitou roli hraje výživa. Váta je suchá, a pokud člověk typu Váta jí např. sušené ovoce, Vátu tím zvyšuje, objeví se zácpa a nadýmání. Platí výše uvedený princip podobné zvyšuje podobné (sušené ovoce je suché a chladné jako Váta). Naopak pro horkou Pittu a vlhkou Kaphu jsou ochlazující a suché účinky sušeného ovoce velmi vhodné. Při nadbytku soli, kyselosti a sladkosti se zvyšuje zase těžká energie typu Kapha.

Psychika hraje také velmi důležitou roli, vztah konstituce–psychika je oboustranná. Např. zvýšená Pitta se projevuje hněvem, na druhé straně hněv zvyšuje Pittu. Zvyšování dóši přináší zvyšování podobných kvalit i v životě, např. při častějším rozčilování a nespokojenosti máme tendenci jíst jídlo zvyšující Pittu.

Základním principem léčby v Ájurvédě je snaha obnovit v těle harmonii, rovnováhu. Protiklady léčí, podobné zvyšuje podobné. Např. typ Váta je suchá a studená, Pitta je horká. Zvýšená dóša, která ukazuje na nerovnováhu, se projevuje příznaky, které odpovídají vlastnostem zvýšené dóši. Například zvýšená Pitta, horká energie, se projeví vyrážkami, ekzémy, zánětem. V případě, že je Pitta v nerovnováze, tzn. je zvýšena, velmi vhodným opatřením pro zklidnění Pitty jsou ochlazující vlastnosti, např. čerstvá máta v nápojích, plavání (protiklady se snižují). Naopak pobyt na slunci, horké nápoje a nevhodně kořeněné jídlo horkost zvyšuje – Pitta je zvýšena (podobné zvyšuje podobné). Vesmír je koexistencí protikladných vlastností – rychlosti nebo pomalosti, suchosti a vlhka atd. Stejně tak člověk, nemoc nebo byliny jsou kombinací těchto vlastností.

Z knihy: Ájurvéda – Medicína zdraví a dlouhověkosti – MUDr. David Frej

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 966 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array