Nezvyšuje v skutočnosti Gardasil riziko rakoviny krčka maternice?

„Súhlasili by ste s očkovaním Vášho dieťaťa vakcínou, ktorá by spôsobila zvýšené riziko rakoviny?“ pýta sa Examiner.

Baitong333

obrázok so súhlasom Baitong333 / FreeDigitalPhotos.net

A to je veľmi dobrá otázka – tú sa potrebujete spýtať sám/sama seba pred súhlasom s očkovaním Vašej dcéry, prípadne Vášho syna, keďže ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices = poradný výbor pre očkovacie postupy) v októbri minulého roku pridal Gardasil na zoznam vakcín, ktoré si rodičia môžu vybrať pre svojich synov.

Gardasil chráni proti 4 kmeňom HPV, pričom dva z nich spôsobujú genitálne bradavice a dva sú spojené s rakovinou krčka maternice.

Aj keď podľa ACIPu Gardasil môže chlapcov chrániť pred genitálnymi bradavicami, je to ťažko predajný tovar kvôli jeho cene – kompletná séria troch dávok stojí až 400 dolárov. Taktiež, keďže ACIP navrhol Gardasil pre chlapcov ako možnosť, nie ako odporúčanie, niektoré poisťovne ho nebudú preplácať, čím budú ponechané náklady naň na pleciach rodičov.

Vo výsledku sa niektorí odborníci domnievajú, že má väčší zmysel sústrediť sa na očkovanie dievčat.

Komentár Dr. Mercolu

Podľa informácie, ktorú výrobca Gardasilu (vakcíny proti ľudskému papillomavírusu) predstavil FDA (= Food and Drug Administration = úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA – pozn. prekl.) pred jeho schválením, ak už osoba bola vystavená HPV (= Human Papilloma Virus) 16 alebo 18 pred podaním vakcíny, Gardasil zvýši riziko pred-rakovinových poranení o 44,6%.

Táto informácia nie je propagovaná a FDA neodporučil vyšetrenie na HPV pred očkovaním. FDA dokonca ani nepožaduje, aby bolo na príbalovom letáku uverejnené varovanie.

Podľa Examiner.com:

„Výskumné oddelenie Mercku teraz naznačuje, že Gardasil možno tiež ‚poskytuje krížovú ochranu‘ proti iným kmeňom HPV, ktoré sú príbuzné HPV 16 a 18. … To znamená, že aj predchádzajúce vystavenie sa týmto ďalším kmeňom môže predstavovať zvýšené riziko rakoviny krčka maternice, ak je nasledované očkovaním.“

Zdroje:

Gardasil môže ZVÝŠIŤ riziko pred-rakovinových poranení

Avšak rastúci počet profesionálnych zdravotníkov, vrátanie riaditeľa gynekológie v jednej newyorskej nemocnici, nielenže ustupuje od podávania Gardasilu svojim pacientkam, ale nedáva ho ani svojim vlastným dcéram.

Na základe informácie priamo z ohniska udalostí – z Mercku, výrobcu Gardasilu – môžem na rovinu povedať, že títo lekári konajú zodpovedne.

Ako podotýka Examiner, informácia z Mercku prezentovaná FDA pred schválením Gardasilu hovorí, že „ak ste boli vystavení HPV 16 alebo 18 pred podaním vakcíny, zvýši sa tým riziko pred-rakovinových poranení o 44,6%.“

Examiner pokračuje:

„Výskumné oddelenie Mercku teraz naznačuje, že Gardasil možno tiež ‚poskytuje krížovú ochranu‘ proti iným kmeňom HPV, ktoré sú príbuzné HPV 16 a 18. (viď tento článok na Medpage Today)

To znamená, že aj predchádzajúce vystavenie sa týmto ďalším kmeňom môže predstavovať zvýšené riziko rakoviny krčka maternice, ak je nasledované očkovaním.

Zdá sa, že si nikto nerobí starosti z očkovania spojeného s predchádzajúcim kontaktom s HPV, Nevidno žiadne reklamy, ktoré by naznačovali možnosť zvýšeného rizika vážnej rakoviny, predísť ktorej by Vám táto vakcína mala pomôcť.“

To je potenciálne nebezpečenstvo, o ktorom nikto nehovorí, a ktorého by si mali byť rodičia plne vedomí pred očkovaním svojich dcér.

Vedia odborníci niečo, čo Vy nie?

Komentár newyorského praktického lekára Dr. Jacquesa Moritza pre ABC News v auguste minulého roka obsahoval takmer presne tie isté myšlienky, o ktoré som sa s Vami podelil od začiatku – od kedy bola vakcína uvedená na trh. Dr. Moritz, ako riaditeľ gynekológie na St. Luke’s-Roosevelt Hospital, vie o čom hovorí, a ABC news povedal, že z údajov o bezpečnosti tejto vakcíny si robí starosti, takže nielenže neponúka vakcínu svojim pacientkam, ale ju nemieni podať ani svojej 11-ročnej dcére.

Komentár Dr. Moritza nasledoval po znepokojujúcom článku a úvodníku zverejnenom v Journal of the American Medical Association (= JAMA = Časopis Amerického zväzu lekárov), ktorý sa pýta, či možné prínosy tejto vakcíny vyvážia jej nežiadúce účinky.

Nebol vo svojich obavách sám. Hlavný odborník ABC News na zdravotníctvo – Dr. Timothy Johnson – tiež vyhlásil, že táto vakcína by si zaslúžila kritické preskúmanie a vyzval rodičov, aby si sami prečítali článok a úvodník v JAMA pred tým, ako dajú očkovať svoje dcéry.

Samozrejme, CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = strediská pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; niečo ako náš Úrad verejného zdravotníctva – pozn. prekl.) i FDA rýchlo vyrukovali s reakciami podporujúcimi bezpečnosť vakcíny. Čo je zvláštne, použili tie isté údaje o bezpečnosti a nežiadúcich účinkoch, ktoré citoval JAMA – od mdlôb cez Guillain-Barrého syndróm až po úmrtia – na „dôkaz“ svojho stanoviska.

To Vám však prinesie viac otázok než odpovedí, napr.: je tu niečo, čo títo profesionálni zdravotníci vedia a Vy nie? Je tu množstvo údajov, ktoré potrebujete poznať pred návštevou detského lekára za účelom očkovania. ZVÝŠENÉ riziko rakoviny krčka maternice totiž rozhodne nie je jediné riziko, s ktorým súhlasíte, ak dovolíte svoje dieťa zaočkovať touto očkovacou látkou.

Aby sme Vám uľahčili rozhodovanie, prinášame Vám 10-bodový zoznam faktov o HPV a očkovaní proti HPV:

1. Vakcíny nefungujú, ak ste už boli v kontakte s tými typmi HPV, proti ktorým by mali chrániť

Zdravotnícki predstavitelia o tom vedia. V skutočnosti obaja výrobcovia to uvádzajú v inštrukciách pre lekárov (Merck Gardasil tu a GlaxoSmithKline Cervarix tu).

Preto CDC odporúča, aby deti boli zaočkované predtým, než sa stanú sexuálne aktívnymi. Problém je, že podľa posledného prieskumu rizík správania sa mládeže, deti majú sex v čoraz skoršom veku, takže pravdepodobnosť, že dostanú HPV pred očkovaním, postupne narastá.

Ako som už spomenul vyššie, ak ste už boli v kontakte s HPV 16 alebo 18 (a možno aj ďalšími typmi), nielenže vakcína nebude fungovať, ale dokonca zvýši riziko vážnej rakoviny, ktorej sa snažíte vyhnúť!

Ďalšia vec, ktorú Vám nepovedia, je, že aj keď pohlavný styk je najbežnejším spôsobom nákazy HPV, nie je to JEDINÝ spôsob. Pravdou je, že HPV sa prenáša z pokožky na pokožku, a môže byť prenesený len „potulovaním sa okolo“, alebo v ojedinelých prípadoch z matky na dieťa pri pôrode, alebo sa môžete nakaziť dotykom niečoho vírusom kontaminovaného a následným dotykom seba samej.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Vám však povedia, že máte dať dieťa zaočkovať tak-či-tak, lebo riziko, že už prišlo do kontaktu s nejakým zo štyroch (resp. dvoch u Cervarixu, ktorý chráni len proti dvom typom) typov HPV, je nízke a aspoň bude chránené proti tým typom, s ktorými zatiaľ neprišlo do styku.

Dáva to však zmysel?

Prečo by ste mali dávať svoje dieťa očkovať očkovacou látkou, ktorá je preukázateľne nebezpečná (viď bod 7. nižšie), keď neviete, či bude fungovať, alebo ešte horšie – či nezvýši riziko rakoviny?

2. Toto NIE je očkovacia látka proti rakovine – navzdory všetkému, čo o nej počujete či čítate

Vakcína chráni proti dvom typom vírusov, ktoré vedú k abnormalitám v bunkách, ktoré v niektorých prípadoch môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ak tieto abnormality nie sú liečené.

Aj keď štúdie začínajú ukazovať, že očkovanie môže ochrániť pred nákazou HPV 16 a 18 u niekoho, kto s nimi nikdy neprišiel do styku, neexistuje však VÔBEC ŽIADNY DÔKAZ, že chráni pred rakovinou ľubovoľného druhu. A to je niečo, pred čím vedúca výskumníčka Diane Harper, ktorá pomáhala vytvoriť obe tieto vakcíny, varovala od začiatku.

3. To, že Vaše dieťa bude zaočkované proti HPV, neznamená, že bude chránené pred rakovinou krčka maternice či genitálnymi bradavicami

Jestvuje vyše 100 druhov HPV, z ktorých o 30 je známe, že spôsobujú genitálne bradavice alebo rakovinu krčka maternice. Keďže Gardasil a Cervarix chránia len proti dvom druhom spôsobujúcim rakovinu a Gardasil aj proti dvom druhom spôsobujúcim genitálne bradavice, znamená to, že stále ešte môžete dostať rakovinu krčka maternice či genitálne bradavice z ďalších 26 druhov HPV.

Navyše, podľa Diane Harper, údaje ukazujú, že Gardasil chráni proti genitálnym bradaviciam len niečo málo cez dva roky.

4. Očkovanie nezaručuje celoživotnú, ba ani len 10-ročnú imunitu

Podľa Dr. Harper, nikto nevie, ako dlho tieto vakcíny účinkujú. Ako som sa zmienil vyššie, Gardasil doposiaľ preukázal ochranu proti genitálnym bradaviciam len niečo málo cez dva roky. Ukazuje sa byť účinným len proti jednému HPV – HPV 16 – ani nie 8 rokov.

Dr. Harper v početných rozhovoroch uvádza, že môže trvať 10 až 20 rokov, kým sa rakovina krčka maternice rozvinie. To znamená, že mladé dievčatá, ktoré budú teraz zaočkované, nebudú chránené v čase, keď to budú najviac potrebovať.

5. Dôvodom očkovania chlapcov je, že väčšina dievčat nie je zaočkovaná

Keďže výskyt rakoviny krčka maternice v USA je malý, štúdie ukazujú, že nákladovú efektívnosť očkovania proti HPV možno dosiahnuť, až keď bude väčšina 11-/12-ročných dievčat zaočkovaných.

To sa však nestalo. V skutočnosti len 34% dievčat v USA má za sebou všetky tri dávky. To znamená, že na dosiahnutie nákladovej efektivity treba pridať aj chlapcov, aby poskytovali „kolektívnu“ imunitu dievčatám.

Ďalšou znepokojujúcou skutočnosťou je, že jediný spôsob, akým môže byť toto očkovanie nákladovo efektívne pre dievčatá, je, že obmedzia vyšetrenia sterov z krčka maternice (Pap smears) – klinické testy, ktorým sa prikladá zásluha na znížení výskytu rakoviny krčka maternice v USA – z jedného za rok na jedno za tri roky.

Je to len zhoda okolností, že American College of Obstetricians and Gynecologists (Americká vysoká škola pôrodníkov a gynekológov) minulý rok oznámila, že dievčatá nebudú potrebovať každoročný test Pap smears, keď budú staršie? Prečo by to robili, keď je dokázané, že príčinou tak nízkeho výskytu rakoviny krčka maternice v USA a ďalších rozvinutých krajinách je vysoký počet testov Pap smears?

Pap smears je zjavne pomôcka, ktorá funguje: Mnohé štúdie ukazujú, že väčšina prípadov rakoviny krčka maternice v rozvojových krajinách je u žien, ktoré neabsolvovali Pap smears test posledných 5 rokov, prípadne vôbec.

Prečo teda zdravotnícki predstavitelia chcú „opraviť“ niečo, čo nie je pokazené? Jedine že by Vás chceli usmerniť k použitiu vakcíny, ktorá je najviac potrebná v krajinách tretieho sveta, je však potrebné, aby ste ju pomohli zaplatiť. (viď bod 10. nižšie)

6. Vaše poistenie nemusí pokrývať očkovanie Vášho syna proti HPV

Je dobre známe, že poisťovne zvyčajne nepreplácajú očkovanie, pokiaľ ho ACIP neodporučí. Keďže Gardasil bol schválený len ako možnosť, niektoré poisťovne sa vyhnú jeho preplácaniu. Preto Society for Adolescent Health and Medicine (Spoločnosť pre zdravie a medicínu dospievajúcich) teraz tlačí na ACIP, aby zmenil svoje povolenie na odporúčanie.

7. Do VAERS (= Vaccine Adverse Events Reporting System = systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA) už prichádzajú hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania proti HPV u chlapcov

Nežiadúce účinky (mdloby, svalová slabosť, mozgové mŕtvice a paralýza) sú podobné, ako tie, čo nahlasujú dievčatá. Pohľad do VAERS hovorí, že alergické a anafylaktické reakcie taktiež nastávajú u chlapcov i u dievčat.

A ako som uviedol v skoršom článku, k marcu 2010 bolo nahlásených už 17.600 nežíadúcich reakcií na túto vakcínu, medzi nimi 59 úmrtí, z toho 18 dievčat mladších než 17 rokov.

8. Niektorí profesionálni zdravotníci sa obávajú, že očkovanie proti HPV spôsobí v rozvinutých krajinách NÁRAST, nie pokles výskytu rakoviny krčka maternice

Samotná Dr. Harper vyjadrila túto obavu mnohokrát. V rozhovore pre Huffington Post povedala, že ak účinok vakcíny nepotrvá aspoň 15 rokov, zaočkovaní mladí ľudia nebudú chránení vtedy, keď to budú najviac potrebovať.

Taktiež, ak sa niektoré dievčatá mylne domnievajú, že vakcína je všetko, čo potrebujú, a prestanú chodiť na Pap smears testy, výskyt rakoviny krčka maternice bude stúpať – prinajmenšom kvôli tým typom HPV, ktoré vakcína nepokrýva, povedala Dr. Harper. To sa podľa nej už ukázalo vo Fínsku.

Ďalšou obavou je, podobne ako u pneumokokov, že očkovanie proti HPV spôsobí, že vírusy, proti ktorým vakcína neúčinkuje, sa stanú virulentnejšími, a teda spôsobia viac rakovín krčka maternice, než keby nebola podávaná nijaká vakcína proti HPV.

9. Ak bude Vaše dieťa vakcínou poškodené, výrobcovia nebudú stíhateľní, aj keby ste nejakým zázrakom dokázali, že práve očkovanie spôsobilo poškodenie zdravia

National Vaccine Information Center (= Celoštátne stredisko informácií o vakcínach = nezisková organizácia v USA upozorňujúca na riziká očkovania – pozn. prekl.) je vynikajúcim zdrojom k tejto téme. Vaccine Injury Compensation Program (= VICP = program na odškodnenie poškodení zdravia očkovaním) bol vytvorený Kongresom (= parlament v USA – pozn. prekl.), ako poistenie za prípadne spôsobené škody, ktoré dáva rodičom príležitosť zotaviť sa z peňažitých strát, ak sa domnievajú, že ich dieťa bolo poškodené očkovaním.

Proces je však dlhý a náročný a môže trvať roky, kým sa poškodenie očkovaním dokáže, ako už vedia tisíce rodičov.

Odhliadnuc od toho, ak Vaše dieťa dostane rakovinu mnoho rokov od očkovania, s akou pravdepodobnosťou podľa Vás bude jeho rakovina spojená s touto očkovacou látkou?

10. Dôvod, pre ktorý je táto vakcína na zozname očkovaní v USA, má pravdepodobne viac do činenia s jej sprístupnením v krajinách s vysokým výskytom rakoviny krčka maternice a iných chorôb spôsobovaných HPV, než má do činenia s ochranou detí v USA pred rakovinou a genitálnymi bradavicami

V USA postihne rakovina krčka maternice každý rok 11.000 žien a 3.800 žien jej podľahne. Jej výskyt je tak nízky, že ani nie je v rebríčku 10 rakovín, ktoré najviac zabíjajú ženy v USA.

Ako však podotýka táto štúdia o pozadí HPV z roku 2008 zverejnená WHO (= World Health Organization = Svetová zdravotnícka organizácia OSN), HPV je najčastejšou príčinou rakoviny u žien v krajinách tretieho sveta a druhou najčastejšou príčinou v celosvetovom meradle.

Okolo 80% rakoviny krčka maternice sa objavuje v rozvojových krajinách, a tieto krajiny sa zúfalo snažia dostať túto vakcínu. Jediný problém je, že si ju nemôžu dovoliť (je pre ne príliš drahá), takže sa musia spoliehať na rozvinuté („bohaté“) krajiny, aby im pomohli zaplatiť za tieto vakcíny, a na výrobcov vakcín, aby buď znížili cenu na zlomok terajšej ceny, alebo dodávky vakcín sponzorovali.

A ako to urobia?

Tak, že bohaté krajiny nakúpia dosť vakcín a darujú dosť peňazí na to, aby bolo možné nákladovo efektívne vyrábať túto vakcínu aj pre chudobné krajiny.

Čo potrebujete vedieť o nákaze HPV a ochrane pred ňou?

Ak Vás vyššie uvedených 10 bodov vystrašilo, dobrou správou je, že sú tu oveľa bezpečnejšie, zdravšie spôsoby, ako sa vyhnúť HPV, ktoré uvediem nižšie. Dôležité je však najprv vedieť niekoľko jednoduchých skutočností o HPV, aby ste vedeli, o čom je vlastne reč, pretože „nákaza HPV“ NIE je totožná s rakovinou krčka maternice:

  • Vo vyše 70% prípadov nákaza HPV pominie sama od seba za niekoľko týždňov až mesiacov. Vo vyše 90% prípadov pominie do dvoch rokov bez spôsobenia príznakov choroby.
  • Iba 26% žien a dievčat vo veku 14 až 59 rokov má nejaký z kmeňov HPV.
  • Iba 2% žien majú kmene HPV 16 a 18 – tie dva, proti ktorým Gardasil a Cervarix chránia, – čo znamená, že táto vakcína je úplne zbytočná, lebo nákaza HPV len veľmi zriedkavo vedie k rakovine.
  • Ženy, ktorých partneri používajú pri vaginálnom pohlavnom styku kondóm, sa nakazia HPV o 70% zriedkavejšie. To je OVEĽA vyššia úroveň ochrany, než môže poskytnúť táto vakcína.

Zdravý spôsob, ako sa vyhnúť HPV

Šírenie HPV je podporované:

  • fajčením
  • priskorou sexuálnou aktivitou
  • striedaním sexuálnych partnerov

Takže keď naučíte svoje dieťa robiť zdravé rozhodnutia a praktizovať bezpečný sex, je to dobrý základ pre vyhnutie sa HPV. Ako som práve spomenul, jednoduché používanie kondómov znižuje pravdepodobnosť nákazy ľubovoľným typom HPV o 70%.

Navyše, podobne ako u iných chorôb, slabý imunitný systém a chabá výživa Vás urobia náchylnejšou na nákazu vírusom, ako je HPV.

Napísal som už veľakrát, ako si posilniť imunitný systém, čoby alternatívu k očkovaniu, ale nedarí sa mi prízvukovať to dostatočne. Správna výživa, cvičenie, dobrá hygiena, dostatok odpočinku a umývanie rúk sú vynikajúcou cestou k dlhému zdravému životu, bez ohľadu na Váš súčasný vek.

Obhajujem tiež hojné využívanie najprírodnejšieho posilňovača zdravia, ktorý máme od Matky Prírody zadarmo – slnečných lúčov. Prípadne, ak nemôžete byť vonku na Slnku, doplnky vitamínu D, obzvlášť D3, môžu udržať vysokú úroveň Vašej imunity.

Pre ešte viac námetov na zlepšenie a udržanie zdravia Vášho i Vašej rodiny, moja kniha Take Control of Your Health je prepchatá návodmi krok-za-krokom na optimalizáciu Vášho zdravia a vyhýbanie sa chorobám všetkých druhov.

Pôvodný článok Does Gardasil Actually Increase Your Risk of Cervical Cancer?
z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

zdroj: sloboda-v-ockovani.sk

Na zhliadnutie: Odmietnutie, alebo odklad očkovania

 

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 090 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array