Zdravie neprichádza skrz ihlu, alebo vymenili sme ovčie kiahne za autizmus, chrípku za astmu, nákazlivé choroby uší za cukrovku…

piyaphantawong

obrázok so súhlasom piyaphantawong / FreeDigitalPhotos.net

Od Maine po Maui, od Vancouveru po Miami (rozumej: od severovýchodu po juhozápad, od severozápadu po juhovýchod USA, tzn. skrz-na-skrz celými USA – pozn. prekl.) výskyt autizmu prudko stúpa. K februáru 2010 bolo v USA odhadom 300.000 vážne autistických detí, čo si vyžaduje 9 miliárd dolárov ročne za služby im poskytované. Výskyt autizmu v Kanade rovnako prudko stúpa. Keď zvážime oveľa menší počet obyvateľov, počet autistických detí v Kanade sa odhaduje na 190.000 (žeby sa v USA zdráhali uznať autistov za autistov? – pozn. prekl.). A to všetko nezahŕňa milióny detí s menej závažnými poruchami autistického spektra.

Rodičia do svojho každodenného života zavádzajú fyzickú terapiu, terapiu zamestnaním i rečovú terapiu, pristupujúc k týmto činnostiam, ako keby boli bežnou súčasťou vývoja detí, podobne ako futbal alebo hodiny klavíra. Lekári už začali hovoriť: „No, dva roky sú, keď deti dostanú astmu“, ako keby dostať astmu bolo vývojovým míľnikom.

Je jeden jednotiaci činiteľ ovplyvňujúci deti od jedného pobrežia k druhému. Nie je ním dedičnosť. Dedičnosť je rôzna u rôznych rodín. Nie sú ním ani vplyvy prostredia. Niektoré deti žijú vo vilových štvrtiach, iné v chudobných getách. Nie je ním ani potrava. Niektoré deti jedia iba BIO potraviny, iné jedia prevažne u McDonalda. Nie je ním ani cvičenie. Niektoré deti sú atlétmi, iné sú zápecníci vysedávajúci pred TV či počítačom.

To, čo majú takmer všetky deti spoločné, a čo je najpravdepodobnejšou príčinou epidémie chronických chorôb a autizmu v Severnej Amerike (i mimo nej), je očkovanie v detstve.

Výrobcovia očkovacích látok a málo vzdelaní zdravotníci tvrdia, že očkovanie vyhubilo choroby, ale úradné štatistiky jasne dokladujú, že to, čo voláme „očkovaním preventabilné ochorenia“ bolo už takmer vyhubené pred vynájdením očkovacích látok proti daným chorobám. Očkovacie látky prišli „za päť dvanásť“ v takmer každom prípade, a boli nezaslúžene vyhlásené za hrdinu.

Prenosné ochorenia prichádzajú a odchádzajú. Sú súčasťou života, rovnako ako detské choroby (napr. ovčie kiahne alebo osýpky) boli bežnou časťou dospievania iba generáciu dozadu. S imunitným systémom, podporovaným čistou vodou, dostatkom spánku, slušnými životnými podmienkami, rozumne dobrým jedlom a dostatkom vitamínu D (vyše 60 ng/ml krvi), len veľmi málo ľuďom hrozí úmrtie na prenosné ochorenie. V skutočnosti len veľmi málo z nich by sa vôbec nakazilo.

Lekárstvo a zdravotná starostlivosť sa stali citovo sterilnými. Oddelili sme telo od duše, odstránili sme duchovné lekcie, ktoré môžu prísť pri zažití choroby na vlastnej koži a pri pohľade smrti do očí. Lipneme na živote použijúc na to všetky metódy a nekonečné výdavky. Západná medicína zametá pod koberec úmrtia spôsobené očkovaním, ako keby bolo očkovanie vlasteneckou povinnosťou a nežiadúce účinky boli prijateľnou (aj keď nemilou) súčasťou života dobrého občana. Ak skutočne prichádzame na túto planétu niečo sa podučiť, tak snáď smrť – aj keď tragická a predčasná smrť dieťaťa – je pre nás príležitosťou pre učenie sa a rast. Ale to už odbočujem…

Vstrekujeme do svojich tiel zvieracie bunky, ťažké kovy, jedovaté chemikálie a vírusy, a potom to nazveme „prevencia“ a očakávame, že očkovanie nás udrží v zdraví. Prečo sme dovolili strachu z choroby, aby nám zatemnil zdravý sedliacky rozum? Očakávame, že budeme vždy šťastní, že nikdy nedostaneme ani len nádchu? Stratili sme rozum, keď sme vyše 200 rokov verili, že nám injekcia skutočne zabezpečí zdravie?

Vymenili sme ovčie kiahne za autizmus, chrípku za astmu, nákazlivé choroby uší za cukrovku… a zoznam pokračuje ešte dlho-predlho. V zápale vyvražďovania pomerne neškodných mikróbov sme vymenili dočasné choroby za celoživotné, celé telo prenikajúce choroby, poruchy, dysfunkcie a zdravotné postihnutia.

Vysoká zaočkovanosť a nízky výskyt prenosných ochorení nesmú byť jedinými ukazovateľmi zdravia. Mimochodom, deti v Severnej Amerike, kde je veľmi vysoká zaočkovanosť, sú najviac chronicky chorými, najčastejšie liečenými osobami na svete. Skutočné zdravie, bez ohľadu na to, ako je zabalené a predávané, nemôže prísť skrz ihlu.

Pôvodný článok „Health Doesn’t Come Through a Needle“
z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

Zdroj: sloboda-v-ockovani.sk

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
6 505 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array