2012 : Jak žít a přežít nastávající období katastrof

Stojíme na samém začátku, změny však již budou postupovat stále se zvětšující rychlostí a v letech 2013-14 očekávám již velmi devastující vliv na člověka i naši civilizaci. Nedokáži odhadnout, jak dlouho celá situace bude trvat, kolem roku 2030 však očekávám nějakou ještě „větší ránu“, která může způsobit ponoření určitých kontinentů,možná dokonce vyhynutí člověka na Zemi.

digitalart

obrázok so súhlasom digitalart / FreeDigitalPhotos.net

Vědecko-politické elity se snaží v naprostém utajení v totální panice před vlivem kosmického a transformovaného slunečního záření zachránit Zemi, ale pouze na úrovni sobě vlastní. To vytváří v přírodních a zejména podnebných procesech ještě větší zmatek a destrukci. Jako prostředky obrany používají chemtrails, masivní letecké práškování chemickou směsí baria, aluminia a dalších směsí, stejně jako vytvoření umělého geomagnetického pole pomocí systému HAARP a dalších zatím neveřejných technologií. Disbalanc bylo možné sledovat v případě obrovských požárů v Rusku, jež zatím své území nesprejuje.

V této chvíli je dosaženo toho, že některé procesy jsou „uzavřeny“ v jednotlivých částech Země, čímž dochází k přetlaku a například ničivým záplavovým dešťům. Místo globálního oteplování přichází umělě vybuzené globální ochlazení.

obloha pod vlivem elektřiny (Litoměřice, Česká republika)

Výrazným spouštěčem katastrof jeví se být Měsíc, jeho zřejmě kýmsi modulované působení na planetu Zemi vzrůstá a k ničivým událostem dochází prakticky výhradně v jeho krajních pozicích, zejména během nóvu a při některé z deklinací. Během úplňku dochází k odsávání záporných iontů ze Země, což působí lidem kolapsovité psychické či fyzické stavy. V té době je také podle pozorovatelů Měsíc zbarven do oranžova, či ruda.

Co je však přímým spouštěčem zvýšeného napětí není mi zatím s jistotou známo. Mohou to být tzv. „fotony“, vysokofrekvenční částice světla, které k nám pravidelně míří z galaktického centra jednou za 24.000 (resp. 12.000) let, může to být vlétnutí naší sluneční soustavy do oblasti zmagnetizované plazmy, ale může to být také přibližování dalšího objektu k našemu Slunci (binárního Slunce, nebo bájné planety X).

Co lze dále očekávat:

 • obrovské výkyvy teplot a praktické zrušení dřívějších 4 ročních období
 • na Zemi bude prudce stoupat rychlost větrů, z počátku to budou lokální tornáda v rychlosti kolem 150-200 km/hod., postupně rychlost větrů vystoupá až nad hodnoty 300 km/hodinu, které budou strhávat prakticky vše, neboť civilizace na tuto rychlost větrů není připravena. Tyto větry způsobí masovou devastaci zejména českých a slovenských vesnic.
 • velké přívalové deště zapříčiněné nahromaděním a odčerpáním záporných iontů z ovzduší (pravděpodobnost ostře roste s obdobím krajních poloh Měsíce, tedy nóvu a úplňku, zejména v kombinací s tzv. deklinací našeho umělého satelitu), ohrožené jsou zejména průmyslové (i menší) oblasti s větším statickým nábojem uvolňovaným do ovzduší, jmenuji například rafinérie, továrny na výrobu a zpracování plastů, zbrojovky, ale také celulózky, nebo tiskárny.
 • rovněž tak lze očekávat různé závaly v dolech, posuny půdy, samozřejmě zemětřesení.
 • samozřejmě budou pokračovat požáry nákladních a osobních automobilů a výbuchy některých průmyslových provozů, stejně tak jako výbuchy plynu a také tlakových lahví. Oficiální příčina bude vždy stejná: „závada na elektroinstalaci“. Jenže není tomu tak.
 • problémy budou mít spíše vnitrozemské státy, neboť u přímořských zemí je vliv statické elektřiny dekompenzován solným roztokem mořské vody, což vytváří jakýsi elektrolytu, který stahuje náboj do moře (viz fotografie z přístavu Novorosijsk, 19. srpen 2010). Projevuje se to primárně přesunem zvýšené oblačnosti nad střed kontinentu, takže například v ČR již téměř zcela vymizely zimní sluneční dny a území je neustále pokryto „dekou“.
 • pojišťovny nebudou schopny financovat prudce rostoucí rozsah katastrof a postupně vyhlásí úpadek.
 • civilizace tak, jak jsme ji znali, v podstatě již skončila. Lidé budou nuceni postarat se sami o sebe a odmítnou platit daně. Systém bude již tak rozložen,že zřejmě nebude schopen mocensky a násilím vynutit dodržování řádu a skončí. Ještě nějakou dobu bude vyhrávat zavedené „právo silnějšího a ozbrojenějšího“, které fbez problémů ungovalo zejména 20 a počátek 21. století, ovšem pak lidé pod vlivem dalších katastrof začnou přehodnocovat své postoje a budou mít tendenci se spojovat a pomáhat si. Lidé si budou vážit zejména těch, kteří budou schopni při vyšší úrovni vědomí některé věci domýšlet předem, nebo těch, kteří budou schopni v nových podmínkách pracovat a vyrábět předměty denní potřeby, nebo potraviny.
 • v nebezpečí postupně budou transformační stanice a síť vysokého napětí, kde budou přicházet obrovské výpadky a blackouty elektrického proudu.

Jaké jsou možnosti řešení?

Řešením by bylo odsávání elektřiny z atmosféry a její magnetizace (nebo vypnutí „nových technologií“). Je možné, že tyto technologie již naše civilizace vlastní, zatím jsou však součástí utajení. Pokud ještě lidstvo dostane nějaký čas, řešením by bylo také vybudování obrovských rozsáhlých podzemních městských komplexů tak, jako je tomu na mnoha jiných planetách.

Určitým částečným řešením je výroba nebo koupě tzv. cloud-busteru. Ten být schopen jak stahovat ničivou DOR energii a také zpracovat množství statické elektřiny a zajistit její přeměnu na éter. Nemám tuto technologii zatím dostatečně odzkoušenou, ale mám na ní zatím poměrně dobré reference. V každém případě pak po jejich vystavení však očekávejte nízké přelety speciálních složek nad vaším bydlištěm, neboť  Američané prostřednictvím technologie letounů Awacs kontrolují všechna „mimořádná“ vyzařování na zemi. Lze pak očekávat přelety černých neoznačených helikoptér nad vašimi příbytky, pokud však je mi známo, proti nikomu v ČR zatím k přímému zásahu či vyhrožování ze strany speciálních složek nedošlo. Přesto se již někteří „instalátoři“ těchto zařízení podivných přeletů zalekli a snaží se věží rychle zbavit.

Bylo by dobré odsunout se ze záplavových oblastí a pokud možno budovat opevnění v kopcích, z jedné strany chráněné svahem a z druhé vyztužené. Měly by mít kruhový či polokruhový půdorys a monolitickou střechu pevně spjatou s budovou. Nezbytností bude domácí „elektrická stanice“, buď v podobě solární nebo jiné výroby elektřiny, kamna na dřevo či uhlí a vlastní studna (s přepínáním na ruční pohon), pokud možno i s čistící stanicí. V případě silných elektromagnetických bouří je dobré mít možnost schovat se do uzavřených podzemních prostor, v případě supersilných bouří pak může pomoci přežít nejhorší v kovových uzavřených objektech vystavených na principu Faradaovy klece.

Co může trápit člověka:

 • mění se napětí ve svalech, to může způsobovat bolesti zejména zádového svalstva, které je zpravidla u lidí nejvíce neposílené, později všech ostatních svalů v těle
 • zvýšená elektřina způsobuje stahování svalů, nervů a cév, ohroženy mohou být u citlivějších či disharmonicky fungujících jedinců zejména srdce (arytmie, případně infarkt myokardu), ale především pak hlava (migrénovité bolesti, poruchy rovnováhy a nevolnost, nejrůznější diagnózy s nedostatkem či naopak přebytkem vyplavování serotoninu, epileptické záchvaty, bezvědomí apod.)
 • dochází k vysychání tkání, chrupavek a kostí a určitému typu „zcvrkávání se“, je třeba zahájit pravidelná protahovací cvičení typu jóga apod., velmi účinné také začíná být mentální cvičení.
 • výkyvy zasahují i lidskou teplotu, obvyklých 36,6 °C se může měnit v „podchlazení“ typu 35,5 nebo naopak vysoké horečky kolem 38,5 stupně. Je to uzpůsobeno změnou hormonálního fungování těla a biochemickými a biofyzikálními reakcemi v mozku a žlázách s vnitřní sekrecí.
 • zcela jinak funguje energetický systém člověka, jeho stravovací a spánkové návyky se prudce mění. Je třeba odlehčit stravu a naučit se odpočívat / spát několikrát denně v menších celcích (2-3x 1 až 2 hodiny).  Je třeba využívat vlastností přírody, zejména pobytů v prostředí nabitým zápornými ionty, tedy v přímořské krajině, nebo v lese. Využívat také pobyty v solných jeskyních. Minimálně telefonovat mobilními telefony a minimálně pracovat také s výpočetní technikou, zejména pak s notebooky.

Fyzická schránka lidí je poměrně adaptabilní a byla by schopna se možná postupně na podnebné změny připravit a vyrovnat se s nimi. Nikoli však v tak rychlém sledu, který přichází, prakticky během několika let. Proto lze u drtivé většiny lidí očekávat výrazné fyzické a psychické problémy, z počátku „neznámé přičiny“, jak to bude označovat materialistická věda. Postupně však bude mezi obyvatelstvem vzrůstat pochopení a porozumění podnebným změnám, což u mnohých z nich způsobí naprostou a vynucenou změnu životního postoje i přístupu.

Lidstvo stále má mentální sílu události zvrátit, muselo by se ovšem sjednotit a napřít všechny síly. To se v tuto chvíli jeví jako nemožné.

Elity se snaží prostřednictvím masmédií (reporo článek MF DNES) lidi uklidnit, to se jim ale stále méně daří. Nepomáhají již ani staré dobré fígly, jako je fluorizace pitné kohoutkové vody, která částečně uvádí lidský mozek do podřízeného, pasivního režimu.

Jak dlouho budou podnebné změny pokračovat?

Stojíme na samém začátku, změny však již budou postupovat stále se zvětšující rychlostí a v letech 2013-14 očekávám již velmi devastující vliv na člověka i naši civilizaci. Nedokáži odhadnout, jak dlouho celá situace bude trvat, kolem roku 2030 však očekávám nějakou ještě „větší ránu“, která může způsobit ponoření určitých kontinentů,možná dokonce vyhynutí člověka na Zemi. I přes obrovskou nepřízeň, které budeme muset čelit i vinou velkých chyb v řízení společnosti zůstávám optimistou v tom, že přeživší skupina lidí založí nový, lepší život zde na Zemi.

Zdroj: osud.cz

Články od Jiří Maria Mašek

Ďalšia literatúra súvisiaca s 2012

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 392 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme