Duchovný rozvoj VII. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Motto:
Najviac ma vie naštvať, keď nám vedecko-medicínske kapacity, „títo naši dobrodinci“
a experti na cigarety, cigary a tabak tisíckrát kde-kade veľkými písmenami napíšu,
že fajčenie spôsobuje rakovinu…
Ale to, že obyčajný ľudský stres vyvolaný rôznymi nariadeniami EÚ, reformami,
zdražovaním, nezamestnanosťou a biedou – je až päťdesiatkrát karcinogénnejší
ako tabak, o tom mlčia ako hrob…
Preto sa ako radový občan pýtam v mene všetkých ľudí
– lekárov, právnikov, politikov a štátnikov „Ligy proti rakovine“ u nás aj v EU,
prečo sa nezasadzujete o to, aby sa s konečnou platnosťou tieto drakonické zákony
a opatrenia s okamžitou platnosťou zaviedli proti producentom tabaku,
výrobcom cigár a cigariet – a nie voči fajčiarom…?!
Prečo štáty vynakladajú miliardy na zdravotníctvo a zároveň dotujú
a chránia tabakový priemysel protirečiacimi si zákonmi,
ktoré sú „šité“ priamo na mieru pre výrobcov tabakových drog?!

Sofistikované výhražné nápisy, ktoré nariadila uvádzať EÚ na tabakové výrobky, v praxi chránia predovšetkým tabakové firmy…! Právnici tabakových firiem by totiž prehrali každý súdny spor s príbuznými „obetí tejto drogy“, pokiaľ by nemohli poukázať, že fajčiari sa „zabíjajú vedome sami“ napriek týmto varovaniam…! Avšak právnou slabinou týchto špekulácií je, že o zložení a „smrtiacich účinkoch tabakových drog“ (zo 4 000, vraj „vedou“ zistených?!) nie je na obale pre „spotrebiteľa“ žiadna varujúca informácia…!

Murphyho zákon: „…Ak politikovi napadne nejaká myšlienka, väčšinou ju zle pochopí…!“

Nikotín – účinná látka obsiahnutá v tabaku, nie je z hľadiska trestného práva považovaný za spoločensky škodlivý… Preto ho štáty (Česko ani Slovensko…) právne nepovažujú za omamnú, psychotropnú ani inú návykovú látku a nezaradili ju ani do zoznamu psychotropných a omamných látok, ktorý je súčasťou príloh k zákonom o návykových látkach…!

Tabak je však výrazne halucinačná droga, preto ho užívali predtým hlavne iba šamani, navyše prírodný (!), ktorí vedeli s víziami a tabakom pracovať, obetovali sa tej droge pre svoju komunitu… Ale prečo sme sa naučili fajčiť my? Zistili sme, že fajčenie má uvoľňujúci, upokojujúci, relaxačný a inšpirujúci efekt – väčší než nám môžu dať náboženské a politické „božstvá“! Len preto, aby nám zo ziskuchtivosti mohli ukradnúť „náš svet“, za ktorý si sami platíme, tak nám navyše chcú ešte zobrať slobodu, zmeniť naše názory, vnímanie, naše gény, všetko…

Zalistujme si trochu v pamäti: Angličania ovládli Čínu cez rozdávanie ópia. Prohibícia v Amerike spôsobila vznik mafií. Keď hippies v 60-tych rokoch („deti kvetov“ – psychedelické hnutie mládeže) propagovalo spontánnosť, voľnosť, mier, krásu, lásku, drogy a pohlavnú promiskuitu, pod heslami: flower/power – „kvetiny majú moc“ či „robme lásku a nie vojnu“, zareagovala vláda USA kriminalizáciou drog. A onedlho na to začala CIA voziť drogy z Vietnamu v rakvách amerických vojakov. Rusko v 80-tych rokoch tiež našlo dobrý zdroj heroínu v Afganistane. Taktiež ani G. Bush na túto zasľúbenú krajinu nezabudol – makovice tam dnes rastú ako žito, predsa jeho armáda má nevyužité nákladné lietadlá… Drogy sú veľmi dôležitou súčasťou ekonomiky a kto to nechápe, nemôže pochopiť, prečo je práve marihuana (zadarmo rastúce konope) zaradená na zozname zakázaných drog a nie tabak… Ak chce vláda z niečoho urobiť veľký biznis, musí mať na to monopol! A čo je lepší monopol než v štáte dobre zakotvená sieť dílerov drog… Komu teda fajčenie – predaj cigariet, cigár a tabaku prospieva?!

Školskej medicíne vládne demencia!

Pri fajčení pravého tabaku vzniká kyselina nikotínová (nicotinic acid), čo je základná surovina niacínu, teda B3, ktorý si telo nedokáže samé vyrobiť, ale je nevyhnutným koenzýmom slúžiacim pri bunkovom metabolizme (tvorbe energie), obnovovaní epitelu, atď. Vplyvom fajčenia produkuje pečeň a pankreas špecifické enzýmy slúžiace všeobecnej ochrane tela – nielen pľúc! Fajčiari sú preukázateľne menej chorí a pokiaľ ochorejú, alebo sa zrania, vyliečia sa oveľa rýchlejšie než nefajčiari. Známe sú prípady ľudí, ktorí sa za nepretržitého fajčenia sami vyliečili z rakoviny pľúc, a naproti tomu (bolo) veľa ľudí, ktorí pre „zdravie“ prestali fajčiť a za pár rokov ich pochovala rakovina – hoci nie vždy pľúc… „Vtip je v tom, že akákoľvek rakovina môže vzniknúť iba vtedy, keď pečeň a pankreas prestanú vyrábať vyššie uvedené dôležité enzýmy, ktorých aktivita je na druhej strane závislá na špecifickom pH organizme…!“

Tisíce rokov hovoria liečitelia o dôležitosti jednoty tela (výživa), duše (svetlo) a ducha (myšlienky – viera v Stvoriteľa, nie v kostolného Boha). „Školská medicína“ 19. a 20. storočia túto jednotu nevzala do úvahy, a čo je trestuhodné – preniesla isté „bludy“ aj do 21. storočia! Preto z túžby po zisku v posledných 200 rokoch vznikli toľké choroby, že ani lekári ich všetky nepoznajú. Pre medicínsku vedu zostáva veľká otázka a odpoveď na ňu: „Existujú vôbec choroby, alebo to, čo nazvali chorobami, sú iba roztriedené zoskupenia, symptómy?!“ Je iba jedna choroba – pomenovaná na tisíce spôsobov (v tom sa od jedálneho lístka ničím iným nelíši…), preto lekári vychádzajú z toho, že rakovina, SM, reuma, atď., sú choroby – všeobecne nikomu z nich nenapadne pátrať po príčine ich vzniku… Iba ojedinele sa lekári zamýšľali nad tým, prečo a z čoho vlastne v našom tele vznikol vysoký krvný tlak, či sa bolesti dajú vysvetliť alebo sú súčasťou nejakého dôležitého samoliečiaceho procesu… Lekári dokonca nerozumejú ani takým „každodenným záležitostiam“ ako je hlad, smäd, hnev, sny, radosť, sympatia či antipatia… Mali by si konečne uvedomiť, že všetky tieto záležitosti majú čosi dočinenia s energiou! Hlad a smäd nazývame pocitmi, tak ako hnev, nenávisť alebo lásku… Čo sa však skrýva za pojmom pocit?! V skutočnosti tu ide o prúdiacu energiu (odkiaľ- kam?!) a práve tá má podstatný vplyv na naše zdravie! Hoci sa lekári počas štúdia o tom vôbec nič neučia, to ešte neznamená, že tieto energie nie sú v medicíne dôležité… Kam sa dnes stratila všetka lekárska múdrosť staroveku a stredoveku? Kam sa stratili prirodzené, lacné metódy liečenia bez vedľajších chemických účinkov? Kam sa podela liečiteľská zručnosť lekárov? Kam sa podel ich ľudský prístup?

Smrť v pľúcach

„Niet žiadnej inej rakoviny, pri ktorej by bola tak presne opísaná a dokázaná priama súvislosť medzi podnetom a vznikom, ako je to pri rakovine pľúc. Liečba rakoviny pľúc je u nás na svetovej úrovni. Slovenskí lekári používajú rovnaké liečebné postupy a lieky ako lekári vo vyspelom zahraničí. Už niekoľko rokov celý svet pracuje na metodike, ktorá odhalí fajčiarov v skorom štádiu rakoviny pľúc (to však je požiadavka pre zisk poisťovní, nie kvôli liečeniu chorých! – pozn. F.Š.). No nič účinné sa zatiaľ nenašlo, uspokojivé výsledky neprinášajú ani röntgen, ani počítačová tomografia, ani rozbor krvi. Chýba nám niečo také, ako je mamografia pri rakovine prsníka,“ ozrejmil tento problém uznávaný pľúciar a onkológ (to je veľký omyl, práve v dôsledku mamografického vyšetrenia, ožarovania, a punkcií je rakovina vyvolaná! – viď knihu Dr. John W. Colmans: Preventing Breast Cancer – (Prevencia rakoviny prsníka), ktorá obšírne pojednáva o tejto problematike a skutočnom účinku týchto „nízkych“ (vraj neškodných… dávok žiarenia – pozn. F.Š.). „Preto súhlasím, aby sa v rámci boja proti fajčeniu použili všetky možné, aj drastické, spôsoby. Napríklad také, že sa na škatuľkách cigariet zobrazia pľúca napadnuté rakovinou… (Ten obrázok uvádzam s pravdivým komentárom ďalej v tomto článku – pozn. FŠ.) A som aj za to, aby sa z dane z tabakových výrobkov uhrádzala liečba ľudí, ktorí bojujú s touto nebezpečnou rakovinou,“ povedal médiám MUDr. Ladislav Chovan – prednosta kliniky pneumológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v bratislavskom Ružinove.

(Pán doktor, štát si už od fajčiarov vyberá takú nehoráznu spotrebnú daň, že majú „starostlivosť“ o svoje zdravie dlhodobo predplatenú, a teda môžu sa právom aj spýtať, kam mizne spotrebná daň z tabaku? – pozn. F.Š.)

„Vraj narastá množstvo dôkazov o tom, že v krajinách, kde sa uzákonil zákaz fajčenia na verejných miestach – bary, reštaurácie, dokonca pracoviská -, poklesol počet hospitalizácií pre akútny infarkt myokardu. (Lekári všeobecne vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu alebo migrénu považujú za choroby a liečia ich odporúčanými chemickými liekmi, pre zisky „bielej mafie“! Napr. vysoký krvný tlak možno liečiť s použitím stopových prvkov aminokyseliny arginínu a horčíku – tieto napravia východiskový nedostatok v miliónoch buniek cievnych stien, ktoré sa uvoľnia a so zväčšujúcim sa priemerom ciev dôjde k opätovnej normalizácii krvného tlaku. – pozn. F.Š.) Slovensko je krajina s vysokou kardiovaskulárnou úmrtnosťou, (hlavne v dôsledku vyvolávania stresov obyvateľov politikmi – pozn. F.Š.), preto môže aj relatívne malá redukcia fajčenia predstavovať mimoriadne veľký zdravotný prínos. Je dôležité, aby slovenský parlament prijal solídny a jednoznačný zákon. Jasná musí byt‘ interpretácia aj postihy…“ tvrdí doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. – hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológie.

„Lekári propagujú a odporúčajú pacientom užívať drogy znižujúce hladinu cholesterolu, hlavne tie, čo obsahujú statíny a fibráty – ktoré sú vo veľkom predávané pod zámienkou prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Je však známe a dokázané, že práve tieto lieky, v dávkach bežne podávaných miliónom pacientov na celom svete, indukujú rakovinu…! Calcium antagonist sú hromadne predávané pod falošnou zámienkou liečenia vysokého krvného tlaku a prevencie infarktov, pričom dlhodobé užívanie týchto liekov je naopak známou príčinou nárastu počtu infarktov, mŕtvic a ďalších ochorení.“ (MUDr. Mathias Rath – predkladateľ žaloby Medzinárodnému trestnému dvoru v Haagu!)

„Príčinná súvislosť medzi fajčením a vznikom rakoviny pľúc je dostatočne preukázaná a je všeobecne známa. Menej známa je skutočnosť, že veľa prípadov rakoviny pľúc vzniká aj u celoživotných nefajčiarov v dôsledku pasívneho fajčenia…“ DOC MUDr. Peter Beržinec, CSc – onkológ, pneumológ, ftizeológ, primár onkologického odd. špecializovanej nemocnice sv. Svorada v Nitre.

(Ortodoxná medicína určite nikoho zo svojich odchovancov neinformovala, že všetky typy rakoviny sa rozširujú v tele rovnakým spôsobom – že rakovina využíva tráviace enzýmy (collagenázu, metalloproteinázu) a tieto enzýmy možno blokovať, a tým zabrániť rozšíreniu rakovinových buniek, použitím prirodzenej aminokyseliny, lysínu spolu s iným nepatentovateľným stopovým prvkom… Lekárom vnútila „liečiť“ rakovinu „chemoterapiou“ a do organizmu pacientov aplikovať toxické substancie, vrátane derivátov yperitu…! Tieto jedovaté zmesi zničia milióny zdravých telesných buniek a vyradia imunitný systém…! Tiež nikto z onkológov si neuvedomuje, resp. nepripúšťa, že nie rakovina, ale chemoterapia a ožarovanie predčasne zabíja pacientov?! – pozn. F.Š.)

„Rakovina pľúc je globálne hlavnou príčinou smrti na nádorové ochorenia. Ide doslova o pandémiu, ktorej každoročne podľahne vo svete asi milión ľudí, z toho na Slovensku asi 2 000. Príčinná súvislosť medzi fajčením a vznikom karcinómu pľúc je dostatočne preukázaná a je všeobecne známa…“ (MUDr. Elena Kavcová, PhD – Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine.)

(Pani doktorka, parádne ste to na konferencii v zápale boja proti fajčeniu prestrelili! Dýchanie splodín z výfukov neúmerného počtu áut pri čakaní na prechodoch cez cestu, smog trčiaci nad mestami, je podľa vás „pravé orechové“?! Ako potom hodnotíte emisie, ktoré vychrlia komíny závodov na celom svete, havárie v chemických fabrikách či atómových elektrárňach? Tie nám zamoruje atmosféru, pôdu, vodné zdroje a pokrývajú Zem zhubným povlakom – preto takmer polovica lesov na svete životne dôležitých pre prírodnú rovnováhu Zeme, bola zničená a každý rok ľudstvo stráca státisíce hektárov ornej pôdy na výstavbu fabrík, diaľnic, atď. O týchto faktoch sa žiaden z vás na konferencii ani slovom nezmienil… Na rozdiel od vás, práve toto ja vnímam ako pandémiu – pozn. F.Š.)

Sprisahanie vedy a tradičnej medicíny

Lekári neustále vystavujú naše telá toxickým drogám, radikálnym chirurgickým zákrokom a spaľujúcim ožarovaniam za účelom zničiť choroby, ktoré sú, takmer vo všetkých prípadoch buď metabolické (výživové), spôsobené nedostatkom látok, alebo spôsobené rôznymi jedmi (vrátane intoxikácie z liekov, správne či nesprávne podaných). Metabolické ochorenia sú najviac zodpovedné za úmrtia (rakovina, srdcové ochorenia, atď.). Metabolické ochorenia sú spôsobené defektným spracovaním jedla. Preto choroba metabolického pôvodu nemôže byť úspešne potlačená ničím iným, ako metabolickým zásahom a tým je jedlo (v pokročilejších štádiách choroby výživovými doplnkami).

Lekári tiež vymývajú pacientom mozgy informáciami, že dôležitý „C“ vitamín sa zdržiava v obličkách a vytvára kamene, prípadne ešte doplnia, že „máte drahý moč“ – lebo vitamín C sa v tele nijako nezdržiava a všetok sa vyplavuje močom z tela von. Takí lekári si vôbec neuvedomujú paradox vlastnej hlúposti, ktorú takto vnucujú pacientom…! Ako je potom možné, aby sa vitamín C vyplavoval všetok z tela von a zároveň spôsoboval obličkové kamene…?!

Podobných lekárov treba odkázať na fakt, ktorý ich farmáciami sponzorované lekárske fakulty nenaučili, že práve ten vitamín C z tela neodchádza sám, ale až po tom, ako sa naviaže na voľné radikály v tele a vyplavuje ich z tela von… Ortodoxné medicínske inštitúcie, sponzorované fabrikami na výrobu a predaj chemických liekov odporúčajú užívať 60 – 95 mg vitamínu C denne (pouvažujte prečo?!).

Držiteľ Nobelovej ceny – profesor Linus Pauling na základe dlhodobého výskumu zistil, že človek si nedokáže sám vytvoriť vitamín C tak, ako si ho v masívnych množstvách vytvárajú zvieratá. Odporúča užívať denne minimálne: 3000 mg vitamínu C na udržanie si optimálneho zdravia, avšak pri určitých diagnózach tieto dávky je potrebné zvýšiť na: 6 000 až 18 000 mg pri srdcových ochoreniach, 6 000 až 9 000 mg počas tehotenstva, 14 000 až 30 000 mg pre ľudí trpiacich rakovinou a 20 000 až 300 000 mg pri ťažkých infekčných ochoreniach, napr. AIDS! Verím, že čitatelia a pacienti pochopili súvislosti a úmysly týchto zamlčovaných faktov a že sa dokážu sami aj bez lekára popasovať so svojou chorobou – bez ožarovania, chemických liekov a chemoterapie! Dnes sú podľa štatistík najčastejšou príčinou smrti kardiovaskulárne choroby – infarkt a mozgová mŕtvica. To však je následkom hustej krvi a krvných zrazenín, ktoré sú spôsobené hliníkom, horčíkom, plesňami a iontami prítomnými vo vzduchu…!

Ilúzia medicíny a prebudenie v praxi

Osobne mi je ľúto tých lekárov, ktorí v dobrej viere, ale naivne uverili všetkému, čo ich učí školská medicína bez toho, aby sa opreli aj o svoj „sedliacky rozum“. Napríklad: Lekár onkológ, študuje svoj odbor 6 rokov na vysokej škole, potom urobí aspoň 2 atestácie, publikuje (to sa od neho očakáva) množstvo vedeckých článkov o rádioterapii a chemoterapii, píše dizertačné práce, získa docentúru, profesúru, doktorát vied a podobné akademické ocenenia a to všetko za svoju vedeckú činnosť v oblasti liečenia rakoviny… A po 20. rokoch, počas ktorých bol tento človek životne a bytostne spätý s týmito metódami, je zrazu konfrontovaný s tým, že všetko čomu sa celý svoj život venoval je nesprávne, že všetky tie jeho vedecké práce a „objavy“ na poli onkológie sú mylné, že aplikovaním týchto postupov spôsobil utrpenie a smrť stovkám pacientov… Potom je len samozrejmé, že taký lekár urobí všetko pre to, aby si uchránil svoj svet (hoci postavený na klamstvách), dovtedy zaužívané premisy a zachoval si nielen vlastnú tvár, ale možno aj svoje zdravie či život pred hnevom a odplatou zo strany príbuzných jeho obetí…!

Väčšina chorých na rakovinu je „relatívne zdravá“ a nemá bolesti. Pacientovi začne byť veľmi zle až vtedy, keď lekár vysloví slovo rakovina – až týmto „satanovým zaklínadlom“ z neho urobí ťažko chorého… Potom ho pripraví na konvenčnú liečbu ako je chemoterapia, ožarovanie alebo chirurgický zákrok, že vraj v dôsledku tejto liečby sa napokon uzdraví…! Farmaceutické koncerny (biela mafia) – kvôli „nášmu zdraviu“  (nie pre svoju peňaženku!) vyvinuli okolo 100 tisíc liekov, ale ani jediný z nich nelieči skutočnú príčinu choroby – všetky sa koncentrujú iba na symptómy (príznaky)…

Nespochybniteľnou pravdou zostáva, že okolo rakoviny je dnes celá plejáda subjektov, ktoré z nej profitujú. Iba v rámci Slovenska ide o desaťtisíce, možno až státisíce ľudí, ktorí sa priamo alebo nepriamo na nej živia alebo priživujú, a preto im všetkým súčasný stav zdravotníctva vyhovuje. Že to nevyhovuje onkologickým a iným pacientom, to ich zaujíma najmenej. Od chorých sa žiada, aby slepo dôverovali zavedenému systému: verili v „božskú neomylnosť“ školských lekárov, aby riadne platili dane, zdravotné poistenie, kupovali si žlté narcisy a každý rok venovali svoje 2% z daní tým správnym nadáciám. Keď človek prestanete byť ekonomicky aktívny, mal by čím skôr zomrieť, aby nebol na príťaž. V tomto systéme je onkológia iba jednou, ale veľmi významnou časťou…

Hippokratova prísaha lekárov zaväzuje, aby sa na nešťastí trpiacich pacientov neobohacovali a ľudí nepodvádzali rôznymi štatistikami, ale svoju energiu naplno venovali na liečenie ľudí… Aby ľudia lekárom uverili, že to s nami myslia vážne – musia konečne povedať pravdu, že: Chemoterapia a predovšetkým ožarovanie pri liečbe rakoviny nefunguje, lebo poškodenia, ktoré tieto zanechávajú, sa už nedajú napraviť. A na svojich prednáškach sa musia opierať o skutočne pravdivé fakty, ako sa veci majú – neoháňať sa falošnými štatistikami a neomieľať donekonečna nanútené klamstvá a to nielen o fajčení, ktoré im diktuje „biela mafia“, svetová elita a EÚ, aby zakryla oveľa hrozivejšie a život celého ľudstva ničiace skutočnosti…!

Aká je historická pravda ?

Fajčenie tabaku „vynašli“ domorodci na americkom kontinente, ktorí vypozorovali jeho liečivé účinky, že odkašlávanie čistí pľúca od hlienu obsahujúceho zachytené prachové častice (teda aj ten súčasný rádioaktívny spad – kašľanie sa dostaví ako následok nutkania zbaviť sa hlienu nahromadeného v zadnej časti hrdla, ktorého sa telo inak nemôže zbaviť…) Nefajčiari si však málo odkašliavajú a odpľúvajú (viď „suchý kašeľ“, ten signalizuje nebezpečné ochorenie pľúc). Každý človek dostáva pri narodení do vienka minimálne 3 hlavné zdroje energie, z ktorých môže čerpať (potrava – 30%, svetlo – 30%, naše myšlienky – 30% a od Stvoriteľa – 10% !). Indiáni všetky tieto 4 druhy energií prirodzene čerpali…! Ak zlyhá jeden z týchto energetických zdrojov, môžeme ešte stále siahnuť na tie ďalšie dva. To vysvetľuje, prečo ľudia vyživujúci sa zlou stravou, ktorí navyše aj fajčia, nemusia ochorieť. Pokiaľ je človek schopný využívať iné zdroje energie, môže si zachovať svoj životný poriadok. Túto skutočnosť potvrdzujú alkoholici, anorektici a milióny ľudí v Indii, Afrike a inde. Dokazujú „školskej medicíne“, že nie sú dôležité chemické lieky, ale dobrá strava, nezamorené životné prostredie a prirodzené vitamíny, enzýmy, minerály, atď. Čo lekári tiež nevedia je to, čo títo ľudia robili správne… Vidia len cigarety, no nechápu, že fajčenie, ktoré je určite zlodejom energie (C vitamínu), bolo a je vždy vyvažované iným zdrojom energie…! Európania sa prvý raz zoznámili s tabakom v roku 1492, keď Columbus a jeho spoločník výskumník Rodriguo de Jerez videli fajčiť kubánskych domorodcov. Ešte v ten deň si de Jerez po prvýkrát zafajčil a zistil, že fajčenie je veľmi uvoľňujúce, presne tak, ako ho domorodci uisťovali. To bola dôležitá udalosť, pretože Rodriguo de Jerez odhalil to, čo kubánski a domorodí Američania vedeli už po stáročia, že fajčenie cigár a cigariet má nielen relaxačný efekt, ale okrem toho lieči ľahké ochorenia. Rodriguo de Jerez, ktorý si po návrate domov okázalo zapálil cigaru na ulici, bol okamžite zatknutý a tri roky väznený zdesenou španielskou inkvizíciou. De Jerez sa vlastne stal prvou obeťou protifajčiarskej lobby.

Počas menej ako jedného storočia sa fajčenie stalo veľmi obľúbeným a v celej Európe prijímaným spoločenským zvykom… Z kolónií boli dovážané tisíce ton tabaku k uspokojeniu rastúceho dopytu. Stále viac spisovateľov a intelektuálov velebilo tabak ako univerzálny liek na rôzne ľudské choroby. Rakovina pľúc bola ešte začiatkom 20. storočia prakticky neznáme ochorenie, hoci fajčil takmer každý druhý človek…! Čo sa vlastne udialo, že dnes je celosvetovo najčastejšou príčinou smrti rakovina pľúc…? Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je predpokladaný ďalej pokračujúci vzostup tohto ochorenia každoročne asi o 0,5 % (keď už „elita“ začala rátať, vie že je zle…, ale o tom ďalej v článku – pozn. F.Š.).

Medicínska veda sa zapredala démonickej elite sveta

Stalo sa tak definitívne po teste prvej atómovej bomby Trinity, ktorý bol vykonaný 16. júla 1945 o 05:30 h miestneho času (na strelnici v Novom Mexiku) a onedlho potom „naživo“ v mestách Hirošima a Nagasaki… Po tejto desivej kataklizmatickej udalosti poplatní vedci a lekári západu na objednávku stvorili historické klamstvo pre ľudstvo celej planéty, ktoré sa nakoniec stalo príčinou toho, prečo západné vlády navždy prekrútili predstavu a pravdu o fajčení, ako kedysi Inkvizícia použila „Malleus Maleficarum“ na ženy, aby nastolila patriarchát…!

Priamy účastník K. Greisen spomína:

„Keď intenzívne svetlo zoslablo, odložil som tmavé sklo a pozrel sa priamo k veži. Všimol som si modrú farbu, ktorá obklopovala dymový mrak. Potom niekto zavolal, že by sme mali sledovať postup tlakovej vlny po zemi. Vyzerala ako jasno osvetlená kruhová oblasť tesne pri zemi, ktorá sa pomaly rozprestierala smerom k nám. Mala žltú farbu. Jedna z vecí, ktorá ma prekvapila, bola stálosť toho dymového mraku. Po úvodnej gigantickej explózii, získala spodná časť mračna zdanlivo ustálený tvar a zostala bez hnutia visieť vo vzduchu. Jeho horná časť medzitým neustále stúpala hore – po niekoľkých minútach dosiahla výšku najmenej päť míľ. Tam sa začala pomaly kľukatiť kvôli premenným rýchlostiam vetra v rôznych výškach. Stĺp dymu na začiatku vzostupu prenikol mrakom, ale zdal sa byť oblakom naprosto neovplyvnený.“

Nukleárny test Trinity

Prvá špinavá jadrová zbraň, ktorá explodovala v atmosfére, bola šesťkilogramová guľa plutónia, komprimovaného na nadkritickú hodnotu šošovkovými náložami výbušniny. Trinity explodovala nad Novým Mexikom silou rovnajúcou sa cca 20 000 tonám TNT. V niekoľkých sekundách boli vtiahnuté do atmosféry miliardy smrtiacich rádioaktívnych častíc a vynesené až do nadmorskej výšky asi desať kilometrov, odkiaľ ich vysokorýchlostné veterné prúdy rozniesli široko-ďaleko… Americká vláda, ktorá dopredu vedela o radiácii a bola si vedomá ich smrtiacich účinkov na ľudské bytosti, napriek tomu nariadila vykonať tento test s naprostým pohŕdaním ľudským zdravím a životmi…! Právne to bol trestuhodný zločin genocídy, ale o to sa americká vláda nikdy nestarala… Bola si istá, že skôr či neskôr bude pre všetky dlhodobé smrtiace účinky, ktorými trpeli nielen Američania, ale aj ďalší občania v miestnych aj vo veľmi vzdialených oblastiach sveta, tak či tak – „vypátraný iný vinník“…!

Pravda sa nedá umlčať

Odvtedy skutoční vedci zistili, že ak v niektorej rekreačnej destináci vo svete na pláži pristane náhodou na vašej pokožke jediná mikroskopická čiastočka rádioaktívneho spádu, dostanete rakovinu kože. Po vdýchnutí jedinej čiastočky tohto smrtiaceho svinstva vás nevyhnutne očakáva úmrtie na rakovinu pľúc. Pokiaľ človek nefajčí – zaryje sa mu táto pevná mikroskopická rádioaktívna čiastočka hlboko do pľúcneho tkaniva a celkom mu odčerpá obmedzené telesné zásoby vitamínu B17, čím vyvolá nekontrolovateľné množenie buniek… Ako si môžu byt vedci takí istí, že práve častice rádioaktívneho spádu skutočne vždy vyvolajú rakovinu pľúc, ak je osoba exponovaná z vnútra?!

Títo vedci pravej vedy – na rozdiel od „medicínskych šarlatánov“, zapredancov a propagandistov, s tým nemajú žiadny problém…! Aby ľubovoľná teória bola vedecky akceptovateľná, musí byť najskôr preukázaná v súlade s tvrdými požiadavkami, na ktorých sa vedci všeobecne dohodli. Teda najskôr musel byt izolovaný podozrivý rádioaktívny agens, a potom použitý pri prísne kontrolovaných laboratórnych experimentoch s cieľom dosiahnuť deklarovaný výsledok – to znamená rakovinu pľúc u cicavcov… Vedci v priebehu rokov neľútostne obetovali desaťtisíce myší a krýs, ktorých pľúca úmyselne vystavovali pôsobeniu rádioaktívnych látok. Exaktne doložené výsledky všetkých týchto mnohostranných experimentov sú identické – u každej myši alebo krysy sa vyvinie rakovina pľúc a každá myš alebo krysa na ňu uhynie! Teória teda bola prevedená do tvrdých vedeckých faktov, získaných v rigorózne kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Pravá veda tak dokázala, že podozrivý činiteľ (rádioaktívna látka) po vdýchnutí cicavcov spôsobovala predpokladaný výsledok – rakovinu pľúc…!

Vládnuca trojka – Rusko, Veľká Británia a USA síce postavila 5. augusta 1963 atmosférické testy mimo zákon, avšak vtedy už bolo v ovzduší rozptýlených viac ako 4 200 kilogramov plutónia. Dnes vieme, že menej než jeden mikrogram (milióntina gramu) vdýchnutého plutónia u človeka zapríčiní terminálnu (konečnú) rakovinu pľúc, vieme aj to, že vlády týchto našich „priateľských spojencov“ umiestnili do ovzdušia a životného prostredia na 4 200 000 000 (4,2 miliardy) letálnych (smrteľných) dávok, pričom polčas rozpadu týchto rádioaktívnych čiastočiek je minimálne 50 000 rokov… Závažnosť rizika rakoviny pľúc, ktorú ľudia získavajú z atmosférického rádioaktívneho spádu, už ani nemožno viac nadsadiť nad túto skutočnosť…!

Ľudia, zachovajte pokoj, to je iba začiatok…

Plutónium je len časť vlastnej jadrovej zbrane pred detonáciou, ale najväčšie množstvo smrteľných rádioaktívnych častíc sa vytvorilo z obyčajného prachu a piesku, odsatého pri výbuchu zo zeme, a ožiareného pri vertikálnom prestupe cez miesta, kde bola ohnivá guľa explodovanej zbrane. Tieto častice tvoria najväčšiu časť stĺpu „dymu“ – atmosférického jadrového výbuchu. Takto boli do ovzdušia vtiahnuté a permanentne ožiarené tony materiálu zo zemského povrchu… Ak s maximálnou toleranciou pripustíme, že pri každom nukleárnom teste bolo do atmosféry vtiahnutých iba 1 000 kilogramov – tak potom pred ich zákazom urobilo Rusko, V. Británia a USA celkom 711 jadrových skúšok v atmosfére, pričom sa vytvorilo 711 000 kilogramov smrtiacich mikroskopických rádioaktívnych čiastočiek, ku ktorým ešte musíme prirátať pôvodných 4 200 kilogramov materiálu zo samotných zbraní, takže aj pri uvedenej max. tolerancii máme v ovzduší celkom

715 200 kilogramov! Pri viac ako milión letálnych dávok na kilogram to znamená, že vlády uvedených štátov zamorili atmosféru viac ako 715 000 000 000 (715 miliardami) takých dávok,

čo je dosť na to, aby u každého muža, ženy a dieťaťa na Zemi mohli 117-krát vyvolať rakovinu pokožky alebo pľúc…!

Až do skonania ľudstva

Tieto nespočetné smrtiace dávky rádioaktívnych častíc, ktoré vyprodukovali vlády šialencov, nemôžu „vyhasnúť“ – nie počas nášho života, života našich detí, vnúčat či pravnúčat, atď. Pri polčase rozpadu 50 000 rokov alebo aj dlhšom, budú s nami v podstate naveky. Častice roznesené okolo celého sveta mocnými vzdušnými prúdmi sú rozložené námatkovo, ale i tak vykazujú vyššiu koncentráciu v obvode niekoľko tisíc kilometrov okolo miest pôvodných testov. Normálny vietor či iné porušenie povrchu je všetko, čo je potrebné k tomu, aby sa znova dostali hore a vytvorili zvýšené nebezpečenstvo pre ľudí pohybujúcich sa v najbližšom okolí. Kedysi celkom nevinná aktivita – ako hravé kopnutie do piesku v lete na pláži, by sme dnes ľahko mohli hodnotiť ako pokus o „samovraždu“, ak sa niekomu pritom podarí zvíriť rádioaktívne častice, ktoré sa mu môžu prilepiť na pokožku, alebo ich vdýchne do pľúc…

Dvanásť rokov po tomto kataklizmatickom teste Trinity bolo západným vládam naprosto jasné, že sa im veci začali vymykať z rúk. Správa Britskej rady pre lekársky výskum z roku 1957 uvádza, že celosvetovo: „Úmrtia na rakovinu pľúc sa v období medzi rokmi 1945 až 1955 viac než zdvojnásobili,“ hoci nebolo na to ponúknuté žiadne vedecké vysvetlenie… V priebehu toho istého desaťročia sa počet úmrtí na rakovinu v bezprostrednej blízkosti Hirošimy a Nagasaki zvýšil 3 x. Od roku 1945 až do oficiálneho ukončenia atmosférických skúšok v roku 1963, sa nárast výskytu rakoviny pľúc na pacifických ostrovoch zvýšil 5 x. Až potom, keď už bolo jasné, že jadrové pokusy celkom rozbili životné prostredie celej planéty a ľudstva na 50 000 rokov dopredu, nastal pre „veľké elitné vlády“ čas prikročiť k dôležitej akcii slúžiacej na odvrátenie pozornosti obyvateľov Zeme… Ako však ľudom najlepšie dokázať, že si spôsobujú rakovinu pľúc sami – to znamená, aby im mohli nahovoriť, že sami nesú vinu za spôsobenú ujmu na zdraví tak, aby z toho nikdy nemohla byť obvinená alebo dokonca žalovaná žiadna vláda…?!

Je nepochopiteľné

„Prečo mocní tohto sveta posedávajú najedení v krásnych palácoch a len rokujú a rokujú, vymýšľajú kvantá zákonov, nariadení a nevidia (nechcú) utrpenie svojich bratova sestier, ale nechávajú ničiť ich obydlia a životy. Neuvedomujú si, že to budú nabudúce práve Oni, čo budú utekať so svojím dieťaťom v náručí niekde sa skryť.. Prečo mocní tohto sveta rozdúchavajú nacionálne vášne vo svojich bratoch a sestrách? Veď sa rodíme raz v jednom, inokedy v inom národe a krajine – preto na Zemi nie sú vidieť hranice… Všetci sme synovia a dcéry tejto planéty! Prečo nechápu, že len poctivou prácou pre druhých vznikajú hodnoty? Prečo nechápu, že hodnotami nie sú zbrane, ktoré odčerpávajú najväčší krajec chleba celému ľudstvu?! Prečo mocní sveta nechápu, že týmito zbraňami raz budú sami vyhubení, pretože karma -zákon Stvoriteľa platí pre všetkých a je neúprosná!“ (PhDr. Marta Foučková)

Vládne elity podpísali zmluvu s Diablom

Tento pekelník im pošepkal, že jedinou samozrejmou látkou, ktorú ľudia okrem vzduchu vdychujú do pľúc je tabakový dym, a tak si naň posvietili…! Rôzni skompromitovaní či nekvalifikovaní „lekárski výskumníci“ odrazu zistili, že sa priam topia v štátnych dotáciách s cieľom spustiť výskum zameraný na dosiahnutie presvedčivého a konečného rezultátu: „Dokázať, že fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc“. „Kvázi lekárski“ výskumníci boli však vyzvaní, aby svoje falošné tvrdenia dokázali.

Skutoční vedci (hlavne niektorí významní z oblasti nukleárnej fyziky) nad úsilím týchto „zelenáčov protifajčiarskej lobby“ dlho nesúhlasne krútili hlavami, ale nakoniec ich vlákali do „smrteľnej pasce“ – podľa presne rovnako prísnych vedeckých noriem použitých pri skúške dokázali, že vdýchnuté rádioaktívne častice vyvolajú u cicavcov rakovinu pľúc! Pripomeňme si ešte raz: Aby ľubovoľná teória bola vedecky akceptovateľná, musí byť najskôr preukázaná v súlade s tvrdými požiadavkami, na ktorých sa vedci všeobecne dohodli. Predovšetkým musí byť izolovaný podozrivý agens (teda tabakový dym), a potom ho použiť v dôkladne kontrolovaných laboratórnych experimentoch k predvedeniu deklarovaného výsledku – to znamená rakovinu pľúc u cicavcov. Napriek tomu, že v rámci pokusov boli doslova desiatky tisíce myší a krýs vystavené ekvivalentu 200 cigariet denne, nakoniec sa „lekárskej vede“ ani raz u žiadnej z nich nepodarilo vyvolať rakovinu pľúc! Áno, neklamú vás oči, čítate správne. Z tohto duelu však jasne vyplynulo, že stovky tisíc lekárov sveta nás viac ako 40 rokov klamalo a podvádzalo…!

„Minulosť, prítomnosť a budúcnosť – všetko so všetkým súvisí“

Kto ju nechce objektívne prezentovať v 21. storočí, alebo vedome zamlčuje fakty, pácha na ľuďoch nezvratné zlo. V liberálnom trhovom mechanizme sa inteligencia môže stať rovnakou prostitútkou ako v totalitárnom režime, ktorý si ju kupuje, aby oslavovala jeho úspechy a mlčala o jeho prešľapoch, či ich dokonca kamuflovala…! „Heslo demokracia a program jej exportu sú ovládané programom moci, bezohľadnej, brutálnej a nemravnej moci. Nosič svetla – Lucifer roznáša túto (démonkraciu), lebo mu slúži na rozklad ľudstva a na prejav odboja. Kvetinke demokracie v období 20. storočia zlomili hlávku a do 21. storočia ju v pozlátenej váze inštalovali zvädnutú…“ Nemorálna politika USA stavia silu nad medzinárodné právo a už znásilnila aj Európsku úniu, ktorá je údajne odteraz zodpovedná za následky… „Sedliacky rozum“ nám však jasne hovorí, že obe ruky – či pravú alebo ľavú riadi tá istá hlava, a tou je svetový sionizmus!

Preto je na začiatku 21. storočia pravda zakázaná, pošliapavaná, cenzurovaná, zosmiešňovaná, ale aj napriek tomu stále žije!

A „školská medicína“ iba habká, keď má vysvetliť skutočnosť, prečo nefajčiar zomrie práve na rakovinu pľúc (lekári tvrdia, že z „pasívneho fajčenia“ – bez dôkazov). Zaryto však mlčia o unikajúcich smrteľných emisiách z automobilizmu, uhoľných a atómových elektrární, chemických tovární a haváriách v nich či z jadrových zbraní… Popri nich je dym z cigariet doslova bezcenná záležitosť. A tak elita sveta začala „gágať ako tá povestná trafená hus“.

Autor: František Šteffek – astrológ

Zdroj: astro-tabu.sk

Odporúčaná literatúra

Literatúra o obchode so zdravím

Literatúra o zdravej výžive

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 978 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array