Duchovný rozvoj VIII. časť – Astromedicína versus vedecká medicína

Nie bez rozvahy a bez dôvodu hovorievajú múdri,
že ak chceme predvídať, čo bude, musíme uvážiť, čo bolo.
Prítomné udalosti sú vždy len akoby vedľajšie dejstvo
nejakej udalosti minulej.
Je to tým, že postavy, ktoré vystupujú na veľkom dejisku sveta,
totiž ľudia, majú a mali vždy tie isté vášne,
a preto tá istá príčina musí mať tie isté následky…
Poznanie budúcnosti na základe minulosti uľahčuje ešte aj to,
že národ si dlhý čas zachováva rovnaké mravy,
ostáva buď neprestajne ziskuchtivým alebo neprestajne ľstivým,
alebo má inú podobnú neresť či cnosť.
(Machiavelli)

To, čo si ľudia neuvedomujú, je skutočnosť, že zákazy fajčenia nie sú kvôli nášmu zdraviu. Ak by tomu tak bolo, neboli by chemikálie v našich potravinách, geneticky modifikované semená, rastové hormóny v mliečnych výrobkoch, odpadové látky v pitnej vode, ortuť v očkovacích sérach alebo ťažké kovy v pleťovej kozmetike… Zákaz fajčenia nie je o zdraví – je o strate našej osobnej slobody, o kontrole más, o zisku pre vládnucu elitu tohto sveta a o genocíde ľudstva…! A my to akceptujeme pod vplyvom intenzívnej propagandy „bielej mafie“, nezodpovedných lekárov, politikov a nespočetných prostitútok vo všetkých masmédiách.

Citujem e-mail čitateľky na 1. časť článku: Moja matka pracuje vo firme, ktorá uskladňuje a exportuje lieky do Viedne (ide o farmaceutické firmy, ktoré bývalé vlády SR predali západným žralokom – pozn. F.Š.). Na vlastné oči som videla, koľko liekov sa produkuje (cca. 2,5 milióna druhov) a koľko do slova nezmyselných kombinácií či zbytočností sa vyrába. Každý deň sa tam vyváža okolo 8 až 10 000 ks bední s tovarom. Vo firme bolo vyslovené heslo, ktoré je pravdivé, ale nie potešujúce – “chémie je pre všetkých dosť…“ To všetko i viac je na úkor planéty, ale aj nás ľudí. Je naozaj smutné, že partia ziskuchtivých, arogantných ľudí obchoduje so zdravím, myslením, prírodou, atď.

Spása pre farmaceutické kartely, medicínu a EÚ

Nakoniec sa našla v materiáloch proti fajčiarskeho ťaženia nacistov z rokov 1930, keď Adolf Hitler začal presadzovať ako súčasť nacistickej agendy pre rasovú čistotu – národnú kampaň k zákazu fajčenia. Nacistické proti fajčiarske ťaženie bolo odštartované za pomoci zmanipulovanej vedy (junk science) v mene zdravotných inštitúcií. Jeden príklad za všetky – bolo tvrdené, že fajčenie vyvoláva u tehotných žien spontánny potrat.

Ministerstvo zdravotníctva „Tretej ríše“ varovalo, že fajčenie spôsobuje impotenciu a vydávalo plagáty ukazujúce, že fajčenie je špinavým zvykom židov, cigánov, černochov, (úpadkových) intelektuálov a indiánov…

Nacistickí lobisti prednášali vystrašeným deťom v školách o hororoch rasovej nečistoty ako výsledku fajčenia. Postupne bolo zakázané fajčenie vo všetkých štátnych budovách, kanceláriách, verejnej doprave, na univerzitách, na poštových úradoch, v mnohých reštauráciách a baroch, v nemocniciach, liečebných budovách a na pracoviskách. Bol požadovaný aj zákaz fajčenia v súkromných dopravných prostriedkoch. Nacisti zakázali tabakovú reklamu a financovali obrovskú celonárodnú verejnú kampaň zameranú k presvedčovaniu ľudí, aby sa vzdali fajčenia. Hitler sa pokúsil odradiť Nemcov od fajčenia aj pomocou obrovských daní uvalených na tabakové výrobky (túto stratégiu Hitlera totálne prevzala EÚ a nariadila uvaliť na tabakové výrobky tiež neúmerné dane vo všetkých satelitných štátoch, ktoré sa pridali k Únii – pozn. F.Š.!).

TU je dôkaz: „Jednou z najefektívnejších a najudržateľnejších ciest ako znížiť spotrebu tabakových výrobkov zostáva daňová politika“ hovoria „experti“ EÚ. Svetová banka tiež tvrdí, že zvyšovanie cien je najúčinnejší a najlacnejší prostriedok na odradenie ľudí od fajčenia – a to najmä mladých a ľudí s nižšími príjmami, ktorí sú nútení zvažovať všetky svoje výdavky…“

Termín „pasívne fajčenie“ (Passivrauchen) bol prvý raz použitý a presadzovaný nacistickou Anti-tabakovou ligou. Jeho autor – Fritz Lickint, ponúkol podporné dôkazy k tvrdeniu, že fajčiari otravujú všetkých vo svojom okolí, zároveň však pritom tvrdil, že aj pitie kávy vyvoláva rakovinu… Napriek intenzívnej nacistickej propagande proti fajčeniu, predaj tabakových výrobkov v Nemecku v skutočnosti dočasne vzrástol. Aký si môžme urobiť záver z týchto očividných paralel? Buď boli nacisti skutočne dobrotiví a záležalo im na zdraví každého jednotlivca, alebo využili „strašidlo fajčenia“ pre uplatnenie masívnej kontroly nad ľudskými životmi a k potlačeniu základných slobôd a nastoliť politickú diktatúru, ktorá nasledovala… To isté sa odohráva v súčasnosti – tie isté elity, ktoré presadzujú masívne zníženie svetovej populácie (na jednu miliardu) – využívajú proti fajčiarske ťaženie k nanúteniu štátnej regulácie týkajúceho sa každého aspektu nášho osobného života. Skutočnosť, že ten istý slovník a tá istá politika, ktorou sme teraz bombardovaní to jasne potvrdzuje a je doslova prevzatá z nacistickej ideológie pre rasovú hygienu… Mali by sme sa konečne zobudiť zo sna a uvedomiť si, čo sa skutočne skrýva za proti fajčiarskym ťažením…

Nemeckí vojaci fasovali cigarety vo vojne rovnako ako ostatní vojaci armád USA, V.B., ZSSR – žiaden z nich však nezomrel na rakovinu… Je tiež dobre známe, že tuhými fajčiarmi boli W. Churchil aj J. V. Stalin, ktorí si dokonca presadili, že sa začalo fajčiť aj na vrcholných politických summitoch (dožili sa úctyhodného veku a do hrobu ani jedného nezložila rakovina…!).

Vykľulo sa šidlo z vreca – pohrobkovia Hitlera naďalej diktujú svoju ideológiu, ktorou sa riadi nielen sionizmus v USA, ale tiež EÚ…!

(Keď „štátny dirigizmus“ zasahuje do slobody a osobných zvykov jednotlivcov, to je jasná diktatúra EÚ a metastázy inštalácie Svetovlády – pozn. F.Š.!).

Pasívne fajčenie a odhalená pravda

V roku 1993 oznámila verejnosti agentúra EPA závery svojho výskumu skôr, než vlastnú štúdiu vôbec začala – vedome a úmyselne ich vytvorila len na základe vybraných informácií, čím zneužila svoju zákonnú autoritu a povesť k ovplyvneniu verejnej mienky. Vo svojej analýze tvrdí, že existujú nezvratné dôkazy o škodlivosti tzv. pasívneho fajčenia a označila pasívne fajčenie ako karcinogénnu triedu „A“ – priamo zodpovednú za rakovinu pľúc u nefajčiarov… Správa tiež uvádza, že v USA ročne zomrie až 3.000 nefajčiarov na rakovinu pľúc – následkom pasívneho fajčenia, teda pobytom v priestore, kde sa vyskytoval dym z cigariet. Všetky masmédiá a proti fajčiarski fanatici okamžite túto štúdiu s nadšením prijali ako dôkaz a argument, pre zákaz fajčenia na mnohých verejných miestach. Tabakový priemysel podal na organizáciu EPA súdnu žalobu, v ktorej tvrdil, že EPA si dopredu vytýčila cieľ, pre ktorý potom hľadala dôkazy a ignorovala všetko, čo bolo proti jej pred pokladanému výsledku… Pôvodne agentúra zo brala do úvahy 33 štúdií. Z tohto počtu EPA vyňala hneď na začiatku dve a potom ešte jednu štúdiu, lebo ich výsledky neboli také, aké EPA chcela a potrebovala… Zo zvyšných 30 štúdií začala vytvárať konečnú analýzu, ale počas práce na tomto rozbore bolo z analýzy opäť vyňatých ďalších 19 štúdií, lebo ani tie sa agentúre EPA nehodili do plánu… Napokon z pôvodne zverejnenej analýzy zostalo iba 11 štúdií…!

Sudca William Osteen 17. júla 1998 dal tabakovému priemyslu čiastočne za pravdu a nariadil, aby prvých šesť kapitol EPA vyňala nielen zo samotnej štúdie, ale aj zo všetkých verejných dokumentov a článkov, ktoré z tejto jej štúdie čerpali. Súčasne zakázal, aby EPA, kdekoľvek citovala závery obsiahnuté v týchto šiestich kapitolách ako fakty…!

Súd skonštatoval, že zber všetkých dôležitých informácií, výskum a oznámenie výsledkov boli iba vedľajším procesom celej štúdie: „Hlavnou snahou EPA však bolo potvrdiť, že pasívne fajčenie je karcinogénom triedy „A“, pričom nemôže dokázať žiadnu poznateľnú asociáciu medzi pasívnym fajčením a rakovinou pľúc“!

Napriek tomuto verdiktu boli na základe tohto falošného výskumu EPA radikálne prijaté drastické zákony nielen v mnohých štátoch, mestách a okresoch USA (ktoré porušujú ľudské práva na súkromie vo vlastnom dome a pozemku či chodníku, ak to vadí susedom…) a následne boli tieto zákony importované aj do EÚ!

Pasívne fajčenie vraj vyvoláva vážne obavy v celej Európe

Dlhodobý výskum (WHO) týkajúci sa pasívneho fajčenia neodhalil význačný nárast rakoviny pľúc u ľudí vystavených pasívnemu fajčeniu a nebol v USA ani v ďalších štátoch Západu publikovaný?! Výsledky výskumu boli zverejnené 7. októbra 1998 v Journal of the National Cancer Institute. Štúdia, ktorú v apríli 2004 uverejnil „odborný“ zdravotnícky časopis British Medical Journal však zdôrazňuje škodlivé účinky pasívneho fajčenia a riziko úmrtnosti u dospelých, ktorí žijú s fajčiarom až o 15% vyššie aj napriek tomu, že sami nikdy nefajčili. A už v máji 2004 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila pasívne fajčenie do skupiny humánnych karcinogénov a poukázala na to, že ľuďom, ktorí sú nedobrovoľne vystavení jeho účinkom, spôsobuje rakovinu pľúc, hoci nikdy nefajčili! Teda oficiálne uznala (na nátlak koho? – pozn. F.Š.), že aj minimálny kontakt so znečisteným ovzduším z fajčenia môže byť smrteľný… Týmto ústupkom však neoficiálne „svetová zdravotnícka ruka“ paradoxne umožňuje vládnucej Elite páchať genocídu – pretože celé ľudstvo je taktiež nedobrovoľne vystavené výfukovým plynom z miliárd áut, smogu nad mestami, z chemických tovární, z uhoľných, atómových elektrární, emisiám, ktoré z nich unikajú do ovzdušia, nehovoriac o haváriách a použití jadrových zbraní v posledných vojnových konfliktoch, ktoré rozpútali USA v mene likvidácie terorizmu (nikomu by nemala uniknúť „raketová rýchlosť“ s akou ju prijala organizácia pri OSN – poplatný sluha svetového sionizmu… Kiež by s takou rýchlosťou riešila aj tie najvážnejšie problémy tohto sveta a nenaháňala zisky pre farmaceutické kartely – pozn. F.Š.!).

Predmetná agentúra tvrdí, že u osôb žijúcich s fajčiarom existuje 25% riziko koronárnych srdcových chorôb, spôsobuje kašeľ, bolesť hlavy, podráždenie očí, nevoľnosť, problémy s dýchaním, atď. Navyše tabakový dym veľmi negatívne účinkuje na deti, lebo zvyšuje riziko výskytu infekcií horných dýchacích ciest, opakujúcich sa infekcií ucha, astmatických záchvatov, oneskorený vnútromaternicový vývoj, nízku pôrodnú hmotnosť a smrť dojčiat (toto všetko teda nespôsobujú „očkovacie vakcíny“, ale fajčenie – takto sa usiluje Pharma kartel a medicína zabiť dve muchy jednou ranou a pritom ešte zhrabnúť i veľké zisky – pozn. F.Š.!). Štúdia publikovaná v roku 2002 odhadovala, že len vo vtedajších pätnástich členských krajinách EÚ ročne zomrie 50 až 100 000 ľudí na následky pasívneho fajčenia…

Zásah samotnej prozreteľnosti

Bol pri jednom veľkom spustenom experimente „nešťastnou náhodou“, ktorý by si nikdy nedovolili publikovať. Skutoční vedci s prekvapujúcou jasnosťou preukázali, že fajčenie prakticky pred rakovinou pľúc naopak chráni…! Ako sa to stalo? Všetky myši a krysy boli vždy použité len v jednom špecifickom experimente, a potom utratené. Výskumníci tak zabezpečili, aby dôsledky vplyvu akejkoľvek testovanej substancie nemohli byť náhodne „pomiešané“ s reálnymi či imaginárnymi účinkami inej substancie! Avšak jedného dňa „akoby kúzlom“, si niekoľko tisíc myší z experimentu s tabakovým dymom „náhodou“ našlo cestu do experimentu s rádioaktívnymi čiastočkami, ktoré v minulosti vždy spoľahlivo usmrtili všetky nešťastné testovacie subjekty. Lenže tentoraz, celkom proti všetkým predpokladom, 60% myší – „fajčiarok“ stretnutie s rádioaktívnymi časticami prežilo. Jediným rozdielnym parametrom bolo ich predchádzajúce vystavenie značnému množstvu tabakového dymu! Okamžite bol uplatnený tlak štátneho dozoru a tieto fakty boli pred verejnosťou utajené, ale to skutočných vedcov neumlčalo. Profesor Schrauzer – prezident Medzinárodnej asociácie bioanorganických chemikov, podal v roku 1982 pred komisiou Kongresu USA svedectvo o tom, že vedci z testov so zvieratami už dlho dobre vedia, že isté množstvo tabakového dymu pôsobí ako antikarcinogén (má protirakovinový účinok). Uviedol tiež, že: „Ak sú zvieratá vystavené známym karcinogénom – rakovinu vyvolávajúcim substanciám, pôsobí aplikácia dostatočného množstva tabakového dymu proti nim.“ Lenže profesor Schrauzer zďaleka nemienil skončiť týmto prehlásením. Mimo už uvedeného výboru pod prísahou ďalej dosvedčil, že: „Žiadna zo zložiek cigaretového dymu sa nepreukázala ako spôsobujúca ľudskú rakovinu pľúc!“ a dodal, že: „Nikto nikdy nebol schopný vyvolať rakovinu pľúc z fajčenia u laboratórnych zvierat!“ Jeho vystúpenie pred kongresovým výborom bolo elegantným riešením inak komplikovaného problému – ak vládni úradníci zablokujú zverejnenie vedeckej práce, treba postupovať rovnakou cestou ako profesor Schrauzer a uviesť podstatné fakty do písomného záznamu parlamentnej komisie! Skutoční vedci vzali „kvázi-lekárskych výskumníkov“ pod krk, pretože „spárovali“ experiment so smrtiacimi rádioaktívnymi čiastočkami – s experimentom s blahodarným tabakovým dymom, a tým „definitívne na večné časy preukázali, že fajčenie za žiadnych okolností nemôže byť príčinou rakoviny pľúc…“!

Čo sa babe chcelo, to sa jej prisnilo!

Ako sa dalo predpokladať, tieto kruté pravdy vyvolali u štátnych úradníkov a „kvázi-lekárskych výskumníkov“ záchvaty zúrivého hnevu. V roku 1982 už skutočne začali sami veriť vlastnej absurdnej propagande a nedali sa utíšiť ani významnými členmi vedeckej organizácie. Celkom neočakávane preniesli vinu na ďalšie vraj „utajené prísady“, pridávané do cigariet tabakovými spoločnosťami… „Áno, to musí byť ono!!!“ tvrdili fanaticky, ale iba dovtedy, než vedci vzali do ruky telefón a poukázali na to, že presne tie isté „tajné prísady“ boli použité aj pri experimentoch na myšiach – čím bolo opäť jasne preukázané, že tiež nemôžu byť príčinou rakoviny pľúc! Toto vedecké zistenie vyzerá beznádejne nielen pre vlády sveta, ale aj pre celé lekárske a farmaceutické spoločenstvo… Pretože za obdobie, odkedy do proti fajčiarskeho hnutia na začiatku 60-tych rokov boli napumpované množstvá dotácií – prešli medicínskym štúdiom možno stovky tisíc ďalších lekárov na svete, ktorým bolo vštepované do hláv to staré: „Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc!“ Väčšina z nich síce tomuto klamstvu uverila, ale v pozlátenej „školskej medicíne“ sa už začínali objavovať značné trhliny… Ani tým najhlúpejším budúcim doktorom nemohlo uniknúť, že medzi prezentovanými údajmi nie je žiadny vzťah, a keď sa na to otvorene pýtali, dostali odpoveď, aby nekládli hlúpe otázky…?!

Tí, ktorí vládnu, môžu nielen predpovedať a naplniť svoje predpovede, ale aj klamať a naplniť svoje lži – (Eric Hoffer)

V tomto duchu bola aj veta: „Fajčenie vyvoláva rakovinu pľúc!“ sofistikovane prevedená na krédo v niečo, čo funguje ako mechanizmus náboženského presvedčenia, v ktorom slepá viera supluje akýkoľvek dôkaz…! Taká slepá viera však potrebuje systém vonkajšej podpory. A v konkrétnom prípade zohrali túto úlohu reklamné agentúry a médiá. Televízne obrazovky odrazu zaplavili obrázky strašne čiernych „fajčiarskych pľúc“, sprevádzané omieľaním „mantry“, že asi túžite zomrieť v hrozných bolestiach, ak sa fajčenia čím skôr nezrieknete… Samozrejme – bol to úplný patetický nezmysel! Pretože na pitevnom podnose vyzerajú pľúca fajčiara aj nefajčiara na pohľad rovnako ružové a jediný spôsob, ako môže súdny patológ poznať, že niekto bol fajčiar, je, že nájde stopy od nikotínu na prstoch, škatuľku cigariet vo vrecku nebožtíkovho kabáta, alebo ak niekto z príbuzných uvedie do záznamu, že zosnulý kedysi fajčil tú „diabolskú burinu“.

Tieto čierne pľúca prezentované na TV a fotografiách v časopisoch patrili baníkovi, ktorý po celý svoj život vo veľkom množstve vdychoval mikroskopické častice prachu čierneho uhlia. Tie sa rovnako ako rádioaktívne častice zachytili hlboko v pľúcnom tkanive, kde zostanú navždy (tento baník mal silikózu – nie rakovinu…!). Ak ktokoľvek bude pracovať 20 a viac rokov bez ochrannej masky v kameňouhoľnej bani, vyzerali by jeho pľúca rovnako ako tie na tom pitevnom podnose. Na otázku, či môže lekár pri pitve určiť, či pľúca patrili fajčiarovi, prehlásil patológ Dr. Ed Uthman: „Nemyslím, že niekto môže prehliadkou pľúc zomrelého určiť, že dotyčný človek fajčil…“ Ľudia chcú vedieť, čo vlastne myši – „fajčiarky“ zachránilo pred smrtiacimi rádioaktívnymi časticami a kladú si otázku, ako je možné, že podľa „reálnych čísel“ na rakovinu pľúc umiera oveľa viac nefajčiarov (ide o 70% všetkého výskytu rakoviny u nefajčiarov – pozn. F.Š.). Odpoveď je jednoduchá: Medzi chorých na rakovinu sú chronicky zaraďovaní všetci, ktorí sa dostali iba krátkodobo do prítomnosti fajčiarov – teda všetci chorí na rakovinu! Čiže aj nefajčiari, ktorí zomreli na rakovinu do 30 rokov života sú automaticky zaradení do skupiny „pasívnych fajčiarov“… „Táto medicínska štatistika usvedčuje lekárov z klamstva, keď tvrdia, že hrozba z „pasívneho fajčenia“ je vyššia, než u náruživých fajčiarov…“!

Podľa OSN má Japonsko a Južná Kórea najväčšiu spotrebu tabaku, ale súčasne sú aj na prvom a druhom mieste v tabuľke priemernej dĺžky života (hoci tam boli použité proti ľudom prvé atómové zbrane, a to tiež o niečom pozitívnom vypovedá – pozn. F.Š.). Zaujímavá je tiež štatistika, podľa ktorej štáty s najväčším počtom fajčiarov majú najnižší počet výskytu rakoviny pľúc… Najbližšie k pravde má profesor Sterling zo Simon Fraser Univerzity v Kanade, ktorý sa vo svojich výskumných správach prikláňa k názoru, že fajčenie podnecuje v pľúcach tvorbu tenkej vrstvy hlienu, ktorá vytvára ochrannú vrstvu, a táto bráni ľubovoľným rakovinotvorným časticiam vo vstupe do pľúcneho tkaniva. To má v rámci toho, čo dnes medicína pozná najbližšie k pravde a navyše aj dokonalý vedecký zmysel! Rádioaktívne častice vdýchnuté fajčiarom zachytí vrstva hlienu, a potom sú vypudené (vykašliavaním) von z tela skôr, než môžu prestúpiť do pľúcneho tkaniva. Toto poznanie môže byť síce pre nefajčiarov deprimujúce, ale je to tak – (viď.- Upozornenie Ministerstva zdravotníctva v ČR: Fajčenie vás môže ochrániť pred rakovinou pľúc! – WM magazín č. 29). http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1225&pjmeno=& … Onedlho na túto uverejnenú správu nasledovalo dementi: „Ministerstvo sa zdvorilo ospravedlňuje za dočasnú dezinformáciu, ku ktorej prišlo nekritickým prijatím neoverených údajov zahraničných výskumných inštitúcií“…! (Nástojčivo sa vynára otázka – odkiaľ a na čí príkaz vlastne prišlo toto dementi?! Predsa tieto správy sú odborníkom i verejnosti k dispozícii už 25 rokov a na internete k tejto téme množstvo odkazov už 10 rokov…! Občania teda majú právo spýtať sa, čo je potom hlavnou náplňou Ministerstva zdravotníctva a ich pracovníkov, keď im také dôležité informácie toľké roky unikali?! – pozn. F.Š.) CONCERNINC THE „COMPREHENSIVE SMOKING PREVENTION ACT OF 1982“ © 1996, Lauren A. Colby „Nicotine: helping those who help themselves?“ Chemistry and Industry Magazíne; July 6,1998 http://www.joevialls.co.uk/transpositions/smoking.htm „Risk attribution and tobacco-related deaths“ American Journal of Epidemiology, Vol 138, Issue 2 128 -139 http://www.junkscience.com/news2/nicotine.htm

31. máj 2008 – bol vyhlásený za „Svetový deň mládeže bez tabaku“ Farmakoterapia s intenzívnou intervenciou vraj môže dosiahnuť abstinenciu asi u 10 – 30% fajčiarov. Hoci overených metód podložených vedeckými dôkazmi v porovnaní so širokou dostupnosťou tabakových výrobkov nie je veľa… Avšak svoje môže urobiť tlak legislatívy – tvrdia lekári a ďalší experti „chrániaci“ občanov… (a zase ako vždy je v prvom rade biznis – farmaceutický kartel chce zničiť tabakový kartel, alebo ešte aj na ňom profitovať – pozn. F.Š.).

Náklady na liečenie chorôb spojených s fajčením sú podľa odhadov 10 násobne vyššie ako príjmy zo spotrebných daní z tabakových výrobkov, uviedol (MUDr. Daniel Klačko, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva SR) na tlačovej besede pri príležitosti konferencie pod názvom: „Účinné postupy odvykania od fajčenia – čo prinesú bruselské opatrenia Slovensku…?!“

Ekonomickým aspektom fajčenia sú najmä straty na daniach a príjmy z príspevkov do sociálnej poisťovne spôsobené neproduktívnosťou fajčiarov a „obetí pasívneho fajčenia“, upozorňuje europoslanec za KDH (MUDr. Miroslav Mikolášik, podpredseda pracovnej skupiny pre bioetiku – ašpirant na budúceho prezidenta SR…) a pripomína občanom Slovenska, že: „Vo Veľkej Británii sú čisté prínosy z proti fajčiarskej legislatívy odhadované od 1100 miliárd, do vyše 1700 miliárd.“ (Škatuľka cigariet vo V.B. stojí 7,50 £ = cca 226,- Sk a na Slovensku iba 2,70 £ = cca 80,- SK – pozn. F.Š.)

Dotyční vládni úradníci by mali vedieť a hlavne si uvedomiť, že: „Vláda podľa ústavy nemá absolútne žiadne právo svojim občanom niečo zakazovať, lebo od ľudu nemá na to mandát – môže iba regulovať…!“ Neustále sugescie, ktoré sa zo všetkých strán valia ako vlny cunami na ľudí – pôsobia neúprosne na ich podvedomie a nakoniec navodia symptómy chorôb… O duchovnej podstate na Lekárskych fakultách sa naši budúci „záchrancovia“ neučia. Učia sa, ako liečiť choroby toxickou chémiou – nevedia, že to čo pomenovali v minulosti lekári a profesori, čo ich učili ako choroby – sú v podstate symptómy, ktoré vysiela telo človeka…! Od Stvoriteľa (nie od „kostolného Boha“) človek dostal do vienka ducha, dušu a telo – každý podľa zásluhy minulých činov a skutkov! Teda všetky neduhy, ktoré človek má, vznikajú na základe emócií a disharmónie medzi telom a dušou… Lekári vychovaní školskou medicínou o duši človeka nič nevedia – pretože ju pri pitve nevidia, nemôžu sa jej dotknúť, zmerať ju ani odvážiť, aj napriek tomu, že po smrti anatomicky rozoberajú jeho telo… V škole ich učili „priotráviť“ ľudí chemickými liekmi, znetvoriť ich telá skalpelom, zatvárať nepohodlných na experimentálne pokusy do psychiatrických liečební, a vrchol všetkého tvorí ožarovanie a chemoterapia, čo sa dá právom nazvať ako premyslené „vraždenie“ ľudí – lebo rakovina je symptóm tela a duše – ľudí však zabíja naordinovaná chemoterapia!

„Je zrejmé, že bohatá Európa, ktorej mnohí obyvatelia už majú blahobytom obrastené srdce tukom, potrebujú nové impulzy od tých, ktorí sa ešte nezabudli doma modliť – od tých, ktorí ešte stále vedia, že „chlieb náš každodenný“ nie je nič samozrejmé…“ (Rudolf Autner-bankár)

Kompromis medzi Tobacco a Pharma kartelom

Na bočných stranách škatuľky cigariet je dôkaz: 1) Americká tabaková zmes – vyrobené v EÚ – teda cigarety… 2) Vyrobené na základe dohody s West Park Tobacco Inc. Richmond. VA, USA. Anti-tabaková loby vie, že fajčenie si vyžaduje obratnú intervenciu štátu a tak sa na pokyn EÚ štáty stávajú „Trójskymi koňmi“ v snahe vytvárať nepredstaviteľné zisky pre farmaceutické spoločnosti a kontrolovať populáciu, lebo svetovládnej elite sa zdá, že populácia sveta je premnožená…

Tobacco a Pharma kartel – sú ruky tej istej hlavy a tá našla spásonosné východisko závratnou rýchlosťou – aby bol vlk nažratý a ovca zostala celá, a to vo forme drahých „farmaceutických zázrakov“. Obe firmy majú z proti fajčiarskej agendy zisky a pretláčajú na trh tabletky, náplasti a žuvačky, aby „pomohli“ tým, ktorí sa rozhodli prestať fajčiť, pričom vlády EÚ naďalej hrabú peniaze z extra daní na tabakových výrobkoch. Popritom si na svoje prídu aj poisťovne zvyšovaním poistného pre tých, ktorí žijú „nezdravým spôsobom“. A mnohé firmy už odmietajú zamestnávať fajčiarov – to je ďalší aspekt, na ktorý možno zvaliť určitú časť nezamestnanosti. O zložení cigariet nemá verejnosť žiadne informácie – aké aditíva tam dodáva chémia, ktorá prudko zvyšuje závislosť. Tabakový priemysel ako jediný nemá povinnosť zverejňovať, čo vlastne fajčiari inhalujú v tabaku. Cigareta totiž dokáže to, čo žiadna iná droga. Nikotín sa dostane do mozgu už za 5 až 7 sekúnd od prvého potiahnutia z cigarety. Stimuluje tvorbu látok, ktoré dokázateľne zlepšujú náladu. Navyše, počet receptorov, na ktoré nikotín pôsobí, sa môže počas krátkej doby fajčenia až strojnásobiť a nikdy sa už nezníži. A to všetko vytvára jemné, ale veľmi pevné puto medzi fajčiarom a cigaretou!

Svetová farmaceutická firma PFIZER uviedla na trh Varenicline ide o nový, experimentálny liek, ktorý vraj pomáha zbaviť sa závislosti na nikotíne. Varenicline účinkuje podľa výsledkov najnovšej štúdie tímu expertov lepšie ako doteraz existujúce lieky… Výsledky štúdie sa uskutočnili na vzorke 2 000 fajčiarov v Európe a zverejnili ju na konferencii združenia amerických kardiológov… Liek vraj pôsobí priamo na mozgové centrum, kde by inak pôsobil nikotín. V Británii zase schválili liek Champix. Tieto lieky sú na lekársky predpis, ale ak z nich človek zomrie, vina padne na nebožtíka, že fajčil a nie na firmu…! Majú to všetci títo „záchrancovia ľudstva“ pod egidou Diabla dobre prešpekulované a vyrátané! Preto sa nedivme, že toľko ocenení a vyznamenaní, čo táto americká firma zožala od „elity sveta“, nemá v ničom obdobu a nutne vyvoláva v súdnom človeku otázky: Prečo? a Za čo…? (Pozri „firma Pfizer“ na internete – pozn. F.Š.)

Donald Rumsfeld, minister obrany USA a hlavný spoluorganizátor napadnutia Iraku bol niekoľko rokov (1977 – 1985) generálnym riaditeľom farmaceutickej spoločnosti G. D. Searle (dnes sú časť Pfizer) a získal za zvýšenie obratu niekoľko ocenení: Vynikajúci CEO farmaceutického priemyslu, od Wall Street Transcript – 1980 a od Financial World – 1981. Tu vlastne vidieť, že údajná mierumilovnosť farmácie a jej starosť o zdravie ľudstva a Zeme je podmienená predovšetkým jej ziskom. Na Slovensku pre odvykanie od fajčenia lekári odporúčajú voľne predajné prípravky z lekární: Žuvačky (30 ks/300,- Sk), náplaste (týždeň liečby 500,- Sk), pomocou liekov: Zyban (dvojmesačná kúra 7000,- Sk), Champix (jedno balenie 2700,- Sk – optimálna dĺžka liečby je 6 – 12 mesiacov), Varenicline (8 000 – 9 000,- Sk, odporúča sa liečba 6 – 12 mesiacov). Vo vzduchu však visí otázka ako Damoklov meč: „Čo sa stane, keď všetci prestaneme fajčiť?!“ Zmieria sa štáty, lekári, „biela mafia“ a poisťovne s obrovskými stratami zisku, alebo objavia ďalšie „zdravotné krízy“ výhodné pre zdanenie a vytvorenie dlhodobej liečby – čiže niečo, pred čím nás budú môcť zase „chrániť“? (Osobne si myslím, že už taká možnosť sa v histórii týmto hyenám v ľudskej koži viac nenaskytne, lebo karma a spravodlivé zákony Stvoriteľa sú neúprosné – pozn. F.Š.)

Aby mohli páchať tieto zločiny, využívajú farmaceutické korporácie labyrint plný vykonávateľov a spoluvinníkov vo vede, v medicíne, médiách, v politike. Vlády všetkých štátov sú manipulované, často dokonca riadené lobistami a bývalými manažérmi farmaceutického priemyslu. Legislatíva všetkých štátov je desaťročia korumpovaná a zneužívaná na obhajobu záujmov obchodu s chorobami, vynášajúceho mnoho triliónov dolárov. Takýmto spôsobom je ohrozené zdravie a životy stoviek miliónov nič netušiacich chorých ľudí na svete.

(MUDr. Mathias Rath)

OBVINENIE – V MENE SVETOVÉHO ĽUDU
Link http://www.laleva.cc/The_Hague/hague_complaint.pdf
Prokurátor Medzinárodného trestného súdu, Senátor Louis Moreno-Ocampo, c/o Medzinárodný súdny dvor, Maanweg 174, NL-2516 AB Den Haag
VEC: Žaloba vo veci genocídy a ostatných zločinov proti ľudskosti spáchaných v súvislosti s farmaceutickým obchodom s chorobami. Túto žalobu predkladá Medzinárodnému trestnému dvoru Dr. Matthias Rath MD a iní menom svetového ľudu – Haag, 14. júna 2003
Obvinené sú nasledujúce osoby rôznych národností z podnikateľského, vojenského a politického sektoru:

 1. George Walker Bush – prezident USA. Je hlavným politickým vykonávateľom záujmov farmaceuticko-petrochemického kartelu. Je hlavným politickým vykonávateľom vojnových zločinov proti Iraku a ostatných zločinov uvedených v tejto žalobe.
 2. Anthony Charles Lynton (Tony) Blair – ministerský predseda Veľkej Británie. Je politickým vodcom a vykonávateľom za vlastnú osobu a spoločníkom George Busha pri páchaní zločinov vymenovaných v tejto žalobe.
 3. Richard Bruce (Diek) Cheney – viceprezident USA. Cheney bol generálnym riaditeľom spoločnosti Haliburton&Company z Dallasu, Texas, dodávateľa ropy. Po dobytí Iraku zaujal Haliburton úlohu kľúčovej spoločností pri ekonomickom rabovaní Iraku vedenom pod zámienkou rekonštrukcie.
 4. Donald Rumsfeld – minister obrany USA. Rumsfeld bol generálnym riaditeľom niekoľkých biotechnologických a farmaceutických spoločností, okrem iných aj farmaceutického koncernu G. D. Searle, dnes súčasť Pharmacia. Počas niekoľko desaťročí zastával úlohu strategického organizátora farmaceutického obchodu s chorobami… Získal niekoľko ocenení farmaceutického priemyslu. Vedľa George W. Busha bol Donald Rumsfeld jedným z hlavných iniciátorov vojenskej agresie proti Iraku.
 5. John Ashcroft – minister spravodlivosti. Je jedným zo stratégov tzv. „Zákona o bezpečnosti vlasti“, jeden z organizačných nástrojov, pomocou ktorých obvinení systematicky okliešťujú občianske práva v USA. Nesie zodpovednosť za ochranársku legislatívu, ktorá by farmaceutickému priemyslu v zásade v USA zaistila imunitu pred povolaním k zodpovednosti za jeho zločiny.
 6. Tom Rich – minister národnej bezpečnosti, spolupáchateľ Johna Ashcrofta pri upevňovaní politickej a ekonomickej nadvlády obvinených s cieľom pokračovať v ich bezohľadnom obchode s chorobami a v ostatných zločinoch systematickým okliešťovaním občianskych práv v USA.
 7. Condoleezza Rice – americká poradkyňa pre bezpečnosť. Je bývalou členkou predstavenstva petrochemického koncernu Chevron a napomáhala pri propagácii vojnovej agresie obvinených.

Vo farmaceutickom sektore sú obvinené nasledujúce spoločnosti:

 1. Pfizer Inc. – generálny riaditeľ Henry A. McKinneil, Ph.D., ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 2. Merck & Co. Inc. – generálny riaditeľ Raymond V. Cilmartin, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 3. GlaxoSmithKline PLC. – generálny riaditeľ Dr. Jean-Pierre Garnier, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 4. Novartis AG. – generálny riaditeľ Dr. Daniel Vasella, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 5. Amgen Inc. – generálny riaditeľ Kevin Sharer, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 6. Astra Zeneca – generálny riaditeľ Sir Tom McKillop, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 7. Ely Lilly and Company – generálny riaditeľ Sidney Taurel, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 8. Abbott Laboratories – generálny riaditeľ Miles D. White, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 9. Ostatné farmaceutické spoločnosti, ich generálni riaditelia, riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva, ktorí vedú a podporujú investičný obchod s chorobami a páchajú ďalej zločiny.

V petrochemickom sektore sú obvinené nasledujúce korporácie a ich riadiaci pracovníci:

 1. ExxonMobil Corp. – generálny riaditeľ Lee R. Raymond, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 2. British Petroleum (BP) – generálny riaditeľ Lord Browne of Madingley, FREng, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 3. Chevron Texaco Corp. – generálny riaditeľ David O.Reilly, ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 4. Ostatné petrochemické spoločnosti, ktoré ťažia z rabovania a lúpenia v rámci vojenskej agresie proti Iraku.

Finančné skupiny stojace za týmito nadnárodnými korporáciami:

 1. The Rockefeller Financial Group – a členovia rodiny Rockefellerov ťažiacich zo spáchaných zločinov.
 2. The Rothschild Group – a všetci jej členovia finančne ťažiaci z týchto zločinov.
 3. The JP Morgan Group – a všetci jej členovia finančne ťažiaci z týchto zločinov.
 4. Trilaterálna komisia a jej členovia – orgán založený Davidom Rockefellerom za účelom koordinácie záujmov tejto investičnej skupiny v troch oblastiach sveta, USA, Európe a Japonsku, preto aj „trilaterálna“ v názve, vrátane všetkých jednotlivých členov tejto komisie, ktorí sú rovnako vinnými z účasti na týchto zločinoch, či využívaní finančných výhod z nich plynúcich.
 5. Členovia ďalších podnikateľských lobistických a záujmových skupín, ktorí budú v priebehu ďalšieho vyšetrovania odhalení ako osoby zúčastňujúce sa páchania týchto zločinov, alebo využívajúci finančné výhody z nich plynúce.
 6. J. P. Morgan Chase Bank – generálny riaditeľ William B. Harrison Jr., ostatní riadiaci pracovníci a členovia predstavenstva.
 7. Ostatné finančné inštitúcie – ich riadiaci pracovníci, členovia predstavenstva a akcionári, ktorí budú v priebehu ďalšieho vyšetrovania odhalení ako osoby, ktoré sa zúčastnili páchania týchto zločinov, alebo využívali finančné výhody z nich plynúce.
 8. Politici a národné a medzinárodné politické orgány – budú v priebehu ďalšieho vyšetrovania odhalení ako tí, ktorí sa zúčastnili páchania týchto zločinov, alebo využívali finančné výhody z nich plynúce.
 9. Príslušníci vojenského sektoru, ktorí sa zúčastnili, alebo ktorí budú v priebehu ďalšieho vyšetrovania odhalení ako tí, ktorí sa zúčastnili páchania týchto zločinov alebo využívali finančné výhody z nich plynúce.
 10. Zdravotnícki riadiaci pracovníci farmaceutického sektoru – ktorí budú v priebehu ďalšieho vyšetrovania odhalení ako tí, ktorí sa vedome a systematicky zúčastnili páchania týchto zločinov, alebo využívali finančné výhody z nich plynúce.
 11. Pracovníci médií a ostatné osoby, ktoré budú v priebehu ďalšieho vyšetrovania odhalené ako tí, ktorí sa zúčastnili páchania týchto zločinov, alebo využívali finančné výhody z nich plynúce.
 12. Akékoľvek iné súkromné osoby, organizácie alebo orgány – ktoré budú v priebehu ďalšieho vyšetrovania odhalené ako tí, ktorí sa zúčastnili páchania týchto zločinov, alebo využívali finančné výhody z nich plynúce.

MEZINÁRODNÉ ZMLUVY VZŤAHUJÚCE SA NA TÚTO ŽALOBU:

Vedľa Rímskeho štatútu pre Medzinárodný súdny dvor sa na závažné obvinenia tejto žaloby vzťahujú aj nasledujúce medzinárodné zmluvy a deklarácie:

 1. Charta Spojených národov
 2. Deklarácia ľudských práv zo dňa 8. decembra 1948
 3. Ženevská konvencia o ľudských právach zo dňa 12. augusta 1949
 4. Konvencia o prevencii a potrestaní zločinov genocídy zo dňa 12. januára 1951
 5. Konvencia o neplatnosti zákonných obmedzení pre prípady vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z roku 1968
 6. Zásady medzinárodnej spolupráce pri odhaľovaní väznenia, vypovedania a potrestania osôb vinných z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti z roku 1973.

JURISDIKCIA MEDZINÁRODNÉHO TRESTNÉHO SÚDU VOČI OBVINENÝM:

Obvinení spáchali vyššie uvedené zločiny vedome a zámerne a s plným vedomím okolností súvisiacich s ich činnosťou. Tu uvedené zločiny boli spáchané proti celému ľudstvu. Medzinárodný trestný súd v Haagu je súd, ktorý sa riadi medzinárodným právom vzťahujúcim sa na tieto naliehavé otázky. Medzinárodný trestný súd bol ustanovený po II. svetovej vojne a po Norimberskom tribunáli taktiež. S cieľom zabrániť ďalšej tragédii – prípadnej svetovej vojne.

1. Trestná zodpovednosť zodpovedných činiteľov

Obvinení môžu byť odsúdení aj potrestaní Medzinárodným trestným súdom. Štatút sa vzťahuje na všetky osoby rovnako, bez akéhokoľvek rozdielu vyplývajúceho z úradného postavenia. Menovite úradné pozície vedúceho predstaviteľa štátu či vlády, člena vlády či parlamentu, zvoleného zástupcu alebo vládneho činiteľa, nevynímajúc podľa Štatútu Medzinárodného trestného súdu osobu z trestnej zodpovednosti ani nedávajúc dôvod pre zníženie trestu (Článok 27, odsek 1 Štatútu). Ani imunita či zvláštne procedurálne pravidlá, ktoré sa môžu spájať s úradnou pozíciou osoby, či už v rámci národného či medzinárodného práva, nezabráni Súdu vo výkone jeho jurisdikcie voči tejto osobe (Článok 27, odsek 2 Štatútu).

2. Vyňatie z trestnej zodpovednosti

Nikto z obvinených nemôže uplatniť skutočnosti uvedené v Článku 31 Štatútu pre účely vyňatia z trestnej zodpovednosti. Obvinení jednali pri plnom vedomí nezákonnosti svojej činnosti. Všetky prehlásenia v opačnom zmysle sú teda neúčinné a neplatné. Rovnako neúčinné a neplatné sú aj snahy obvinených spätne ospravedlniť svoje zločiny vytváraním názorových koalícii s ostatnými národmi.

3. Oprávnenie uvaliť trest na členov americkej vlády a občanov USA

Ani tí z obvinených, ktorí majú občianstvo Spojených štátov amerických, nemôžu požadovať imunitu voči trestnému stíhaniu pred Medzinárodným trestným dvorom iba preto, že Spojené štáty americké, na rozdiel od 90 iných štátov sveta (t. j. takmer polovica členov OSN), nepatria medzi signatárov Rímskeho štatútu. Obvinení dlhodobo osnovali plány v snahe vyhnúť sa moci, ktorá by na nich uvalila trest Medzinárodného trestného súdu. To však obvinených z jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu nevyníma, pretože samotné spáchanie zločinov v rámci jednania, ktoré má byť posúdené Medzinárodným trestným dvorom, podlieha trestnej zodpovednosti podľa ustanovenia Štatútu. Nezáleží na tom, či ste príslušníkom konkrétneho členského štátu, pretože jurisdikcia Medzinárodného trestného súdu sa vzťahuje na fyzické osoby, a nie na štáty, a stanovuje osobnú a trestnú zodpovednosť (Článok 25, odsek 1 a 2 Štatútu). Štatút Medzinárodného trestného súdu neuznáva pokusy americkej administratívy vnútiť menším národom bilaterálne pakty o imunite. Okrem toho, Rada bezpečnosti OSN sa skutočne uzniesla, že vláda USA, a teda aj väčšina obvinených, nemôže a nemala by sama rozhodovať o tom, či proti nim môže Medzinárodný trestný súd zahájiť stíhanie alebo nie! Toto rozhodnutie malo vážny dôvod: Možno si jasne predstaviť, k čomu by došlo, pokiaľ by hlavné postavy obvinené v Norimberských procesoch mali možnosť zvoliť si, či sa musia dostaviť pred Norimberský tribunál alebo nie! Z týchto dôvodov obvinení, napriek tomu, že sú občanmi Spojených štátov amerických, podliehajú právomoci Medzinárodného trestného súdu uvaliť trest…!

KONEČNÉ DOVOLANIE

Menované osoby by mali byť obžalované pred Medzinárodným trestným súdom na základe pravdivých skutočností uvedených v tejto žalobe. Vyšetrovanie osobnej zodpovednosti obvinených by sa mal ujať a viesť prokurátor Medzinárodného trestného súdu. Tieto vyšetrovania budú pokračovať a budú posilnené z našej strany, aj zo strany ľudí celého sveta.

Obvinení by mali byť odsúdení z nasledujúcich dôvodov:

 • Z vedomého a zámerného porušovania ľudského práva na mier.
 • Z vedomého a zámerného porušovania ľudského práva na život.
 • Z vedomého a zámerného porušovania ľudského práva na zdravie.

Táto žaloba bude aktualizovaná a skompletizovaná systémom trvalého vývoja a revízií, dokiaľ nezačne súdny proces s obvinenými. Táto žaloba hovorí o najväčších zločinoch, aké boli v histórii ľudstva spáchané. Každý deň, o ktorý bude oficiálny proces s obvinenými na Medzinárodnom trestnom súde zdržiavaný, zaplatia milióny ľudí na celom svete svojimi životmi a svet sa priblíži k ďalšej svetovej vojne. K žiadnemu zdržiavaniu dochádzať nesmie.

Ako uviedol americký prokurátor Norimberského vojnového tribunálu Telford Taylor proti chemicko-petrochemickému kartelu IG-Farben:

Pokiaľ nebudú zločiny spáchané obvinenými vynesené na denné svetlo, a pokiaľ nebudú obvinení povolaní k spravodlivosti, napáchajú v budúcnosti ešte väčšie škody. Vyzývame všetkých ľudí a všetky vlády sveta, aby sa v týchto obvineniach spojili.

Čas jednať nastal práve teraz!

Haag, Nizozemsko, 14. júna 2003 – „V mene svetového ľudu“, Matthias Rath, M.D. Dr. Rath Health Foundation. Muzenstraat 89 – 2511 WB Den Haag, Nizozemsko.

A potom mi povedal:
„Nezapečať proroctvo tejto knihy, lebo je blízko čas:
Kto škodí – škoď ešte, kto smrdí – nech ešte smrdí,
a kto je spravodlivý – ospravedlň sa ešte, a svätý posväť sa ešte…
Prídem skoro a odplata moja so mnou, aby som odplatil každému jednému podľa jeho skutkov.
Ja som Alfa i Omega, začiatok aj koniec – prvý i posledný!“
(Zj. Jána k. 22:10 -13)

Autor: František Šteffek – astrológ

Zdroj: astro-tabu.sk

Odporúčaná literatúra

Literatúra o obchode so zdravím

Literatúra o zdravej výžive

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
8 634 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme