Anch (Nilský kříž) – Energie ve dlani po tisíciletí

Podíváme-li se na obrázky ze starého Egypta, zjístíme, že všichni bohové, panovníci, kněží a vyšší úřednictvo drží v ruce právě tento kříž.

ankht-egypt-faraón-nilsky-kriz-2936905-freepixabay

POMÁHÁ I ŠKODÍ

Je nutné si povšimnout způsobu jeho držení za slzu (nebo, chcete-li, za oko). Dlouhé rame­no směřuje k zemi. Na žádném obraze nevidíte, že by někdo nosil nilský kříž na krku. Jeho zvláštní tvar v sobě skrývá významnou duchovní symboliku a v současnosti lidi velmi přitahuje.

Kříž zkonstruovali mudrci ve starověkém Egypte. Mel by se používat jen při zdravotních potížích nebo k ochrane. Dlouhodobé nošení je zbytečné a nežádoucí. Stejně jako Egypťané bychom ho měli mít v dlani nebo v kapse po určitou dobu na strane aktivnější ruky. Neměli bychom si s ním hrát a směrovat ho na kohokoli v okolí. Mám s tím osobní zkušenost. Byl jsem na seminári, sedeli jsme u stolu v kruhu. Po půl hodině mi začalo být zle. Cí­til jsem se podivně, a kdybych na daném místě setrval déle, asi bych zkolaboval. Řekl jsem to kolegyni a ta, protože byla velmi citlivá, vsta­la, šla k muži, který seděl naproti mně, a odhodila papíry na stole. Pod nimi ležel velký nilský kříž dlouhý asi dvacet centirnetrů a mířil na mě dlouhým ramenem.

Za léta psychotronické praxe jsem si všiml, že jen jeden z deseti lidí, kteří nosí nilský kříž, je človek opravdu vyrovnaný, ví, s čím pracuje, a používá ho jen k léčení pacientů. Ti ostatní v sobě buď nemají energetickou sílu na léčení, nebo chtějí takovými předměty jen omráčit okolí. Sami si potom většinou téměř ublíží.

V Egypte měli kríž panovníci a vyšší úředníci k osobní ochrane a ovládání poddaných. Jedná se totiž o silnou energetickou zbraň. Nechci se o tomto druhu použití rozepisovat, aby někoho nenapadlo začít ho snad zneužívat. Je nutné si uvědomit, jak pracuje. Když se podívá­me na obrázek, vidíme, že uzavřený tvar kříže (ouško) a jeho ramena energii z okolí odebíra­jí a dlouhé rameno ji vysílá. Tohle si velmi dob­ře zapamatujte! Udělejte pokus: vezmete kříž nebo jeho obrázek a kyvadlem zkoušejte, jak se chová nad jeho jednotlivými částmi. Ouško a ramena jsou záporná, dlouhé rameno kladné. Čím je kříž větší, tím je jeho síla silnejší.

8 DULEŽITÝCH PRAVIDEL

 1. Používejte nilský kříž jen krátkodobě na dobu nutnou pro:
  • energetické posílení
  • odčerpání přebytečné energie
  • odstranění negativních energií
 2. Po ukončení práce ho pověste na zeď dlouhým ramenem dolu.
 3. Nezavěšujte ho v ložnici a dětském pokoji.
 4. Zásadně ho nikdy jen tak neodkládejte.
 5. Při odebírání negativní energie opalte ouško kříže nad ohněm.
 6. Nepoužívejte ho k tomu, abyste někomu cíleně ublížili!
 7. Nenoste kříž na krku nebo na uchu.
 8. Nedovolte, aby si s ním hrály děti.

Nosíte-li nilský kříž na krku, dojde k naru­šení aury, což vede k únavě, špatnému spán­ku a podobně. Nikdy ho nepřikládejte k hlavě, páteři a srdci. Neměli by jej používat epilepti­ci a kardiaci.

Pokud jeho prostřednictvím čerpáte energii, měli byste odložit všechny kovové předměty. Uchopte ho do ruky, která je lepším přijíma­čem. Je nutné vyzkoušet, zda je to u vás pravá, nebo levá. Kříž držte za delší rameno. Po určité době můžete pocítit v dlani teplo, mravenče­ní, brnění, tlak nebo chlad. Doporučuji nabíjet se zpočátku po kratší dobu – tři, pak šest, pak dvanáct minut. Za maximum považuji 24 minut. Pokud budete mít nepříjemné pocity (nevol­nost, tlak na srdci, atd.), kříž ihned odložte na určené místo a zkuste vše znovu po zhruba dvou hodinách. Chtěl bych upozornit, že i kreslený nilský kříž má stejnou energii.

PRÍBĚHY Z PRAXE

Kdysi jsem jednomu příteli vysvětloval funkci nilského kříže a samozřejmě jsem ho nakreslil do sešitu A4 na celou stranu. Pak jsem sešit dal do aktovky. Druhý den jsem se v práci cítil po­divně. Pak jsem si vzpomněl. Aktovka stála pod mým psacím stolem a sešit v ní byl uložen tak, že ucho kříže bylo vedle mé nohy.

Jednou za mnou přišla matka mladého muže, který se po psychické stránce necítil dob­ře, dokonce musel být hospitalizován v psychi­atrické léčebně, Poprosila mě, zda bych se ne­zašel podívat do jejich bytu. Nakreslil jsem jim, kde mají hledat. Bylo to v jeho pokoji, kde spal s bratrem. Místnost prohledali a řekli mi, že nic nenašli. Prý na místě, jež jsem jim uká­zal, je jen police s knihami. Požádal jsem je, ať prolistují všechny svazky, že tam něco musí být. A skutečně bylo. V jedné knize byl místo zá­ložky nilský kříž. Jeho delší rameno samozřej­mě směřovalo na postel postiženého mladíka…

Autor: Ing. Josef Schrötter

Zdroj: časopis ReGeNeRaCe Říjen 2010

 • Rôzne harmonizéry, žiariče, amulety a ochranné symboly kúpite TU
Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
17 496 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array