Čo my len vieme!?

Film a kniha zhŕňa najnovšie vedecké poznatky svedčiace o tom, že naše zámery ovplyvňujú skutočnosť a myseľ vládne hmote. Nájdete tu zrozumiteľne podanú podstatu kvantovej fyziky, ako aj súhrn najnovších poznatkov neurológie, výskumu mozgu, vedomia a ľudskej psychiky.

Súvisiaca literatúra o:

Hoci ešte zďaleka nevieme, čo presne vytvára realitu a aký je zmysel našej existencie, získavame nové a nové dôkazy toho, že všetko je prepojené a že rozhodujúci vplyv na formovanie toho, čo považujeme za realitu, má vedomie pozorovateľa. Rozhovory s vedcami a mysliteľmi, fascinujúce experimenty, otázky na zamyslenie a podnetné úvahy – to všetko tvorí pestrú, no dostatočne jasnú zmes informácií odhaľujúcu aspoň časť tajomstva nášho bytia.

 

Úryvok:

V kapitole „Myseľ vládne hmote“ sme si ukázali, ako môže zámer meniť udalosti na mikroskopickej úrovni. Videli sme, že predpokladanú náhodnosť kvantových udalostí možno zmeniť a že sústredenie mysle môže spôsobiť zmenu fyzického stavu. V kapitole „Pozorovateľ“ sme hovorili, ako sa zrútením vlnovej frekvencie z hmlistého mraku možností vynorí jeden konečný stav. V „Kvantovej fyzike“ sme si povedali, že pevná realita v skutočnosti vôbec nie je pevná, solídna a stabilná a že všetko vo vesmíre je prepojené. Paralely medzi kapitolami „Kvantová fyzika“ a „Vedomie vytvára realitu“ sú ohromujúce.

Ako hovorí John Wheeler, držiteľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorý pôsobí na univerzite v Princetone: „Aj keď je pre náš každodenný život veľmi užitočné tvrdiť, že ,tam vonku‘ existuje svet nezávisle na nás, nie je možné tento svetonázor naďalej podporovať.“ Podľa Wheelerových slov nie sme iba „komparz na vesmírnom javisku, ale sme tvorcami a režisérmi žijúcimi vo vesmíre, kde sa všetci podieľajú na všetkom“.

Podľa fyzika a spisovateľa Amita Goswami „máme všetci sklon si myslieť, že všetko okolo nás je už dané, že to existuje bez môjho prínosu a bez mojej voľby“. Amit Goswami je verný objavom kvantovej fyziky a hovorí: „Musíme sa tohto spôsobu myslenia zbaviť. Namiesto toho si musíme uvedomiť, že aj materiálny svet okolo nás – stoličky, stoly, izby, koberce a všetko ostatné sú iba možné pohyby vedomia. A v každom okamihu si z týchto pohybov vedomia vyberáme a uskutočňujeme svoj vlastný zážitok.“

To, čo sa nám títo fyzici (a nová fyzika ako taká) snažia vysvetliť, znamená koniec dualizmu. Nie je to tak, že myseľ vládne hmote.

Je to myseľ = hmota.
Nie že vedomie vytvára realitu, ale vedomie = realita.

Zamyslite sa nad týmito dvoma stranami jednej steny:

Vedomie – fyzická realita
myseľ – hmota
duchovno – veda
transcendentálne Ja – príroda
Boh – veci.

Kapitolu za kapitolou sme skúmali vzťah dvoch strán. Hľadali sme príčinné vzťahy. Kto čo spôsobuje? Je tam nejaká súvislosť? Alebo je to oddelené? Kto to oddelil a kto sedí hore na múre s jednou nohou spustenou na jednej strane a druhou na tej druhej? To my, len my sme toho príčinou…

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
7 824 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme